Menu Close

အချစ်သည်စိတ်ကူးမှု

ကျနာ် နဲ ့ သူ … စတွေ့တဲ့ နေ ရာက … ရွှေဘုံသာလမ်းက … ချ စ်တီးထမင် းဆိုင် မှာဗျ … တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆို င် … အဒဲ ီနေ့က … ကျနော ် ချ စ်တီးထမင်း စားချ င် နေတ ယ် … ရွှေဘုံသ ာ လ မ်းကို သ ွ ာ းြ ပီး … ချစ်တီးထမင်း ဆိုင် မှာ … ကျနော် သ ွ ာ းစာ း ြ ဖ စ်တ ယ် … ကုလားအစား အစာကို … သိပ်မြ ကိုက်ပေ မ ယ့် … တခါတလေတော့ စားြ ဖ စ်ပါ တ ယ် … ကြ ိုက်တယ် … ငှက်ေ ပျ ာ ရွက ်ပေါ် မှ ာ ထမင်းပုံ ပေးတယ် … ပဲ ဟင်းရည် ချိုင့်ဆ ွ ဲ ထ ာ းတ့ ဲ ကုလ ာ းလေ း က … ပဲ ဟင်းရည် ကို … ထမင် းပေါ် မှာ ဆမ်းပေးတယ ် … ဆ ားနဲနဲ တို့လိုက် … ငရု တ်သီးစပ် စ ပ် ကို ကိုက ်လိုက် … ရှ ူးရှဲ ရှ ူးရဲ ှ နဲ့ … ချစ်တီးထမင်း စားရတာ … မြိ န်လိုက်တာဗျာ … အားလုံးစားပြီးတော့ … မနု ဿီ အရည ်တခွက် သေ ာက်လိုက်သေးတယ် … ကောင်းပါ ့ … ဘေစ င်မှာ လ က်ကို သ ွ ာ း ဆေးတ ့ ဲအချ ိ န်က ျ မှ … ကျနော် သ ူ့ကို … သတိထားမိတယ် … ချော လိုက်တာဗျာ …

ကျနော့်စိတ် ထဲမယ် … ပ တ်ဝ န်းက ျင် က အရာ အာ း လုံးကို မေ့ သ ွ ားတယ် … ချောလိုက်တဲ့ မိန်း မလ ှလေ း … ရှ င်းပြီးသ န့်နေတဲ့ … ကုလားမလေးရဲ ့ မျက ်နှာ ေ ပါ က်လေးက … တေ ာ်တော်လှတယ်ဗျ … မျက်လုံးလေးက …
လုံးပြီး ၀ိုင်း စ က်နေတာပဲ … သမင်မျက် လုံးမျို း ပဲ ဆိုပါတော ့ … မျ က်တောင် ရှ ည်တွေ ကလဲ … ကော့ပြီး ညွှတ်နေတယ် … နှာတံလေးကလဲ စ င်းစင်း လေ း … နှုတ်ခမ်း လေ းကလဲ ပါး ပါးလေး … ကျနော် အရမ်း စိတ်ဝ င်စာ းသ ွ ားတယ် … ကုလာ းမဆိုပေ မ ယ့် … အသားမမဲ ပါဘူး … သိပ်လှတယ် … အသာ းအရည်က ဖြူြ ပီး နို့နှ စ် လိုပဲ … ၀ င်းြ ပီးတောက်ပေ နတယ် … ဟုတ်တယ် … သူ့ရဲ ့ည ာဖ က်ပါး မှာ … ပါးချု ိင့် လေးရှိ တယ် … မဟ ုတ်ဘူး … ဘယ်ဘက်ပါးမှာလ ဲ ရှိတယ်ဗျ … နှ စ် ဖက ်လုံးမှာ … ပါ း ချ ိုင့် ေ လ း တေ ွ ရှိတ ယ် …

ဂါ ဝန် ရှည်ခေါ်မလား … အေ ပ ါ် ေ အာ က် တဆက်တည်း … အမဲ ေ ရာ င် ဂါ၀ န် ရှည ်ကြီးဝတ်ထ ာ းတ ယ် …
မြင်လ ိုက်ရတဲ့ ခ ဏမှာ … သ ူ့ရဲ ့ အမဲ ေ ရာ င် ဂါ ၀ န် ရှ ည်ြ ကီးအောက်က … ရင် သားဆိုင်ေ တ ွ က … ထွားတယ်ဆိုတ ာပါပဲ … ကုလားမလေးမို့ … ထ ွ ားတာလာ းမသိ … က ျစ်ကျစ်လစ်လစ် နဲ ့ … တင်းတင်းြ ကီး မို့ နေတာက တေ ာ့ … ထင်းကနဲပဲ … တခြားဝိုင်းက ကေ ာင်တွေ ကလဲ … ရှိုးေ နြ က တယ် … သူ့ပုံ စံက ေ အး ဆေ း ပါ ပဲ … ယောက်ျားလေးတွေ င မ်းတယ်ဆိုတာ ကြုံနြေ က … ဖြ စ် ေ နြ က … ပုံ စံ နဲ ့ တူတယ် … ဂ ရုမ စိုက် ဘူး … တယောက်ထဲ … အေးအေးဆေးေ ဆး … ထမင်းစာ းေ နတယ် … ကျ နော ် … အရမ်းစိတ်ဝ င်သွားတယ် … သူ ဘယ်သူလဲ … သူ ဘယ်မှာနေလဲ … သူက အပျ ိုလား … ကျနော ် သိချ င် တယ် … ကျနော ် စိတ်ဝ င် စာ းတ ယ် … ဖြစ်နို င် ရ င် … ကျနော် နဲ ့ သူ … သမီးရီး စာ း ဖြစ် ချ ငတ်ယ် … လူမျို းလ ဲ မတူပါဘူး … ဘာသာတော့မတူနို င်ပါ ဘူး …
ဒါပေမယ ့် … က ျနော့် စိတ်ထဲမှာ … သူ့ကို … ြ မင်ြ မ င် ချင်း ချစ်သ ွ ာ းတ ယ် … ကျနော် သ ူ့ကို ချစ်တယ် … သူ့က ို ဘယ်လိုစက ားပြော ရ မလဲ … က ျ နော ် မိတ်ဆက်ချ င်တယ ် … သူ ဖြတ်ကနဲ … မော့ကြည့်တယ် … က ျ နော ်နဲ့ အကြည့်ချ င်း ဆုံသ ွာ းတယ် … ကျနော် မျ က်စိ ယောင်ြ ပီး မှိတ်လိုက်မိတ ယ် … သူ စိတ်တိုသ ွ ာ းတ ာလ ာ းမသိ … ဖျ ပ်က နဲ ဟိုဘက်လှည့်သွားတယ် … ဟ ာ သွားပါ ပြီ ဗျာ … ကျနော ် ဘာလုပ်လိုက်မိမှ န်း မသိပါဘူး … ကျနော ် ဘေ စင် ဘေးမှာ မတ်တ ပ် ရ ပ်ရ င်း … သူ့ကို ငြေး ကည့်နေဆဲ … သူ စားလက်စ ထမင်း ကို ရပ်လိုက ်တယ် … လက်ဆေးဖို့ သူ ထ လာတယ် … ကျနော ် ရပ်ကြ ည့်နေဆဲ … သူ အနာ း ေ ရ ာ က်လာတယ် … သ ူ လက်လာဆေးတာ … ကျနော် ငေးကြည့်နေမိတ ယ် … သိပ်လှတယ်ဗျာ … ခန္ဓာကိုယ်အချ ိုး အစားက … ဖွံ့ဖွ ံ့ြ ဖို းြ ဖိုး နဲ့ တင်းတင်းရ င်းရင်း ရှိတယ် … လက်ကလေးတေ ွက လဲ … သိပ်လှတာပဲ … လက်သည်းမရှည်တရှည ်လေ း … အြ ဖ ူ ေ ရာ င် လက်သ ည်းခွံလေးကို … ဘာအေ ရာ င် မှ မဆ ုိးထ ားဘူး … သူ့အနံ့က ေ မွှးတ ယ် … သင်းသ င်းလေးနဲ ့ … မွှေး တယ် … ကျနော ် … သူ့ကို စိုက်ြ က ည့်ရင်း … မိတ ်ဆက်လိုက်မိတယ် …

“ကျနော့် နာမ ည ် သော်ဇ င် ပါခ င်ဗျ … နာ မည ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျ …”
“ရှ င် … ဂျ ူ လီယာ ့နာမ ည်လ ာ း …”
“ဟုတ်ကဲ့ …”
“နာ မည်က ဂျ ူလီယာပါရှ င့် …”
“ေ အာ် … ဟုတ်ကဲ့ … တွေ့ရတာ ဝမ်း သ ာ ပါ တ ယ် …”
“ကျမကတော ့ ၀ မ်းနည ်းပါတ ယ် …”
“အင် … ဘ ာဖြစ်လို့လဲဗျ …”
“ေ နာ က်က လိုက်မလာနဲ့ေ နာ် … မြ ကိုက်ဘူး “

ကျနော် … ကွက်ကနဲ မျ က်နှာ ပျက်သွားတယ် … သူ လ က်ဆြေး ပီးတော ့ … ကျနော့် ကို လှည့်တောင် မြ က ည့်ဘူး … ကောင်တာ မှာ … ပိုက်ဆံရှ င်းြ ပီး … အြ ပ င်ကို ထ ွ က်သွားတယ် … က ျနော ် ၀ မ်းနည ်းသ ွားတယ် … သူ့ရဲ ့ သိပ်လှတဲ့ … နော က်ပို င်း အလှက ို … ငေးပြီး က ျ န်ေ နခဲ့တယ် … ဆံပင် ရှည်တွေ ဝေ့ကနဲ ဝဲ ကနဲ နဲ ့ … အြ ပင်က ို ထွက်သွားတဲ့ ပုံ လေ းက … ဒေါင်းမလေး … လျှောက်သ ွ ားသလိုပဲ … ဒေါက်ဖိ န ပ် မ စီးထားတာတောင် … သူ့ရဲ ့ တင်သားဆိုင် လေးတေ ွ က … အပေါ်ကို … ပ င့်ြ ပီ း ကောက်တတ်နေတယ် … ကျနော် လိုက်ကြ ည့်မ ယ် … သူ ဘယ်မှာနေလဲ … ကျနော် သ ိချ င်တ ယ် … ကေက်တာမှာ ပိုက်ဆံ အြ မ န် ရှ င်းပြီးလိုက်ကြ ည့်တော့ … သူက လမ်းထိပ်ေ တ ာ င် ရော က်တော့မယ် … ကျနော် ေ နာ က်ကနေ သွက်သွက်လေ း လိုက်ပြီး … သူ ဘ ယ်သွားလဲ နော က်ယောင် ခံလိုက်မိတယ် … သူ့လမ်းလျှော က်ပုံ က တမျို း ဗျ … ကေ ာ့တက်နေတဲ့ တင်သ ားဆိုင် နှ စ် ခုက …
ရေလှိုင်းလေ းလိုပဲ … လှုပ်လှုပ်သွားတယ် … ဇာအနားသတ် ဂါ၀ န် ရှည ်ကြီး … ဝဲ ကနဲ ဝဲ ကနဲ … ြ ဖစ်ြ ဖစ်သ ွ ာ းတ ယ် … က ျ နော ် ကြို က်တယ် … လိုက ်ကြည့်နေ မိတယ် … သူ … တိုက်တ တိုက်ေ ပါ် … တက်သွားတယ် … လှေခါ းက ကျဉ်းကျဉ်းလေး …မော့ကြ ည့်လိုက်တော့ … တိုက်က သ ုံထပ်တိုက် … သူ ဘ ယ်အခန်းမှာ နေ တာ လဲ … ဒုတိယထပ်လား … တတိယထပ်လား … ဘယ်လ ား … ညာလား … က ျေ နာ် တ အာ းသိချ င်တယ် … ကျနော်လိုက်တ က်သွားတယ် … လှေခါ းသုံးထစ်လေ ာ က် တက်ရုံပဲ ရှိ သေးတယ် … သူ ဒုတိယအထပ် မှာ … ခါ းထေ ာက်ပြီ း ရ ပ် စော င့် နေတယ ် …

“ရှ င် … ကျ မ နော က်ကို … ဘာလို့ လိုက်လ ာ တ ာလ ဲ …”
“ချ စ်လို့ …”
“ဘ ာ ာ ာ …”

ကျနော့်ပါး စ ပ်က … လွှတ်ကနဲ ထွက်သွားတယ် … တကယ်ပါ … ကျနော် သူ့ကို ချစ် တယ် … က ျေ နာ့်စိတ်ထဲ ချ စ်ေ နတ ာ ကို … ထိန်းသိမ်း မထ ားချ င်ဘူး … ဖွ င့်ထုတ်ပစ်လို က်ချ င်တယ ် …

“ကျမ သေသ ာသေလိုက်ချ င် တော ့တယ် …”
“ခ င် ဗျ ာ … ဘာဖြစ်လို့လ ဲဗျ …”
“ဟိုတယောက်လာရင် … ရှ င် အရိုက ်ခံ ရလိမ့် မယ် … ပြန် ပါရှ င် နော် …”
“မဟုတ်ပါဘူးဗျာ … ဘ ာလို့အရိုက်ခံ ရ မှာလဲ … ဂျ ူ လီယာက … အိ မ် ထော င် ရှိလ ာ း …”
“အို … မရှိ ပါ ဘူး … ပြန်ပါ ေ နာ် … က ျ မတေ ာ င်းပ န် ပါ တယ် …”
“ဒါဆို … က ျ ေ နာ ်က … ဂျ ူလီယာနဲ့ နေ ာက်ထ ပ် ဘယ်လိုတွေ့ခွ င့် ရ မှာလဲဟင်”
“ရှ င့် မှာ ဖုန်း ရှိ လား …”
“အင်း ရှိတ ယ် … ဒါ က ျေ နာ့် လိပ် စာကဒ်”
“အင်း … အင်း … အခု တော့ ပြန်လို က်ပါ ေ နာ် … က ျ မ ဖုန်းဆ က်လိုက်ပါ့ မ ယ်ရှ င့် “
“ဟုတ်ကဲ့ … တက ယ်ဆက်မယ် မှတ်လ ာ း”
“ဂျ ူလီယာက မလိမ်တ တ်ဖူး “
“အို ကေ”

ကျနော် … အိမ် အော က်ပြန်ဆငး်လာခဲ့တယ် … သူ လှစ်က နဲ ပြုံးပြတယ ် … ဟိုးအေ ပါ် ထပ်ထိ တက်သွားတယ် …
ပြီးတော ့ … သုံးလွှာပေါ့ … ညဖက်က ုိဝင်သ ွ ာ းတ ယ်ဆိုတော့ … သုံးလွှာ ည ာဖက်ခ န်းပေါ ့ … အိုကေ … သူ ဘယ်မှာနေလဲ က ျ နော ်သိရြ ပီ … ကျနော့်ကို သူ ဖု န်းဆ က်မ ယ်တဲ့ … ပျေ ာ်တယ် … ကျေ လဲ ကျေနပ်တယ် … အိမ် ြ ပန် ရောက်တ ့ဲအထ ိ … ဖုန်းတမျှေ ာ်မျှော ် နဲေ ပါ့့ … ကျနော ်ကလဲ ပိန်း ပါ ့ … သူ့ဖု န်းနံ ပါ တ်လေးတေ ာ င် … မတော င်းမိ ဘူး … သူ ဆ က်မှာပါလေ … ကျနော် သူ့ကို ယုံတယ် … နားထဲ မှာ “ဂျ ူလ ီယာက မလ ိမ်တ တ်ဖူး” ဆိုတဲ့အသံလေးက စွ ဲ ေ န တ ယ် … ချစ် မြိ ပီဆိုတော့လဲ ယုံတာပေါ့ေ နာ့ … သူ ဖုံးဆက ်မယ ့်အချ ိ န် လေ းကို … ထိုင် စောင့် နေတယ် … ညနေစောင်း တဲ့အထိ … ဖု န်းမဆက်ဘူး … ၆ နာ ရီလဲ ဖု န်း မ ဆက်သေးဘူး … ရ
နာ ရီလဲမလ ာ … ၈ နာရီ မှ ာလဲ မြ ကားရ သေး … ဒေါသကထွ က်လ ာ တယ် … ဘာလဲကွာ … ဖု န်းဆက်မ ယ်ဆ ုိပြီးတော ့ … ငါ ့ကို ည ာသွ ားတ ာပဲ … တောက် …

စိတ ်တိုနေတ ုန်းပဲ ရှိသေးတယ် … ဖုန် းြ မည်လာတယ် … အဟား … ကျနော် ပျေ ာ်သွားတယ် … က ျေ နာ် ပျေ ာ်သွားတယ် … အြ မန် ဖု န်းကောက်ကိုင်လိုက ်တယ် …

“ဟယ်လို …”
“ဟယ်လို … သော်ဇင်လ ာ းဟ င်”
“ဟုတ် … ဟုတ် … ဟုတ်ပါ တယ်ခ င် ဗျ …”
“တို့ကို မှတ်မိလ ာ း ဟ င် …”
“ဂျ ူလီယာ …”
“အိုး … တကယ်မှတ်မိ တာပဲ … ဘယ်လိုသိ”
“သိတာပေါ့ … ဂျူလီယ ာ့အသံလေးကို နာ းထဲ စွ ဲ နေတာ … မေ့လို့မ ရဘူး”
“အပိုတွေ … ဟ ုတ်လဲဟုတ်ပဲ နဲ့”
“ဟုတ်ပါတ ယ် … တကယ်ေြ ပာတ ာပ ါ … ကျနော်က မြင်ြ မင် ချ င်း”
“ဟိုး … ဆရာ … နော က်မှ ပြော … သော်ဇ င်က ဘယ်မှာ ေ နတာ လဲ”
“ကျနော်က … လမ်း ၄၀ မှာ ေ နတ ာ ခင်ဗျ “
“ေ အာ် နီးနီးလေးပေါ့”
“နီးနီးလေး ပဲ … တ သက်လုံးနီး ရင် ပို ေ က ာ င်းမယ်ေ နာ်”
“ဟွန့် … တို့က ခ င်လို့ ဖုန်းဆက်တာနော ် … အဲ ဒီလိုတွေ မပြောကြေး”
“ဆောရီး … ဒါပေမယ ့်လဲ … ရင်ထဲမှာ …”
“ဟိုး … ဆရာ … ကျောင်းရော တက်နေသေးလာ း”
“သင်တန်းတေ ွပဲ တက်နေတယ် … ဂျ ူလီယာက ရော”
“အတူတူပဲ … ကျောင်းပြီးသွားပြီ … အင်္ဂ လိပ် စာ သ င်တ န်းပဲ တက်နေတာ “
“ဘယ်မှာတက်”
“… သ ငတ် န် းမှာလေ “
“သိတယ် … ဘယ်အချ ိ န် လ ဲ ဟင်”
“ဘာလုပ် မ လို့လဲ”
“လာစောင့် ေ န မယ ်လေ “
“ဘာလုပ် ဖို့ “
“တွေ့ချ င်လို့ေ ပါ့”
“အင်း … ၁၂ နာ ရီ ခဲ ွ အတန်းဆင်းတယ်”
“အို ကေ …”
“ဒီဖု န်းကို ပြန် မဆ က်နဲ ့နော ် … တ ုိ့ကပဲ ဆက်မယ် “
“အင်းပါ “
“နားလည်တယ်မှတ်လားဟင် … အိမ် က အရ မ်းပွားတ ယ်”
“ဟုတ်ကဲ့”
“ဘိုင့်ဘိုင့် “
“ဘိုင့်ဘိုင့် … မနက်ြ ဖ န် စောင့် ေ န မယ ်နော ်”
“အင်း အင်း “

သူ ဖု န်းချ သွ ားပေမယ့် … က ျနော ် ဖုန်းကို ရွှတ်ကနဲ ဖက်န မ်းပစ် လိုက ်တယ် … ကျနော် ပျေ ာ်ေ နတ ယ် … မနက်ြ ဖ န် သူနဲ့ တွေ့ရ အုံးမယ် … တကယ်ပါ … ကျနော် သ ူ့ကို ချစ်တယ် … လူမျ ိုးချ င်းမတ ူ ပေ မ ယ့်လဲ … ကျ နော ် သူ့ရဲ ့ မျ က်လုံးလေးကို … ချ စ် တယ် … ရွှန်းလဲ့တော က်ပ နေတ ဲ့ … မျက်လုံးလေ းကိုပေါ ့ … ကျနော်ယုံြ က ည်ပါတယ် … သူလဲ ကျ နော ့်ကို ပြန် ချ စ် မယ်ဆိုတာ … ဒီလိုနဲ ့ … က ျနော် အိ ပ် ပျော်သ ွ ာ းတယ် …

မနက် ၈ နာရီ လောက်မှာ ကျနော် နိုးလာတယ် … ကျနော် အိပ် ချဉ် မူးတူးနဲ့ သွားတိုက်ရင်း စ ဉ်းစားတယ် … ၁၂ နာ ရီခွ ဲ သ င်တ န်းဆင်းမှာ ဆိုတော ့ … သင်တန်းက ၉ နာ ရီလောက်တ က်ရတ ာ ြ ဖစ် မယ်ဗျ … နာ ရြီ က ည့်လိုက ်တေ ာ့ ၈ နာ ရီကေ ျာ်နေပြီ … မ နက်စာ မစားတော့ဘူး … ရေ မိုးချို း … ခပ်သွက်သွက် … အဝတ် အစာ းလဲ ြ ပီး … သူ သွားတက်မယ့် သင်တန်းအောက ်မှာ … သွားစောင့် နေလိုက ်တယ် … ၉ နာ ရီ တော့ မထ ုိးသေးဘူး … သင်တန်းလ ာတက်တဲ့ ကေ ာင်မ လေ းတွေ တေ ာ ့ အများြ ကီးပဲ … ဟိုြ က ည့် ဒီကြည့်နဲ့ … ငေးကြည့်နေ တုန်း …
ဘေ းကနေ တ ယေ ာက် ြ ဖတ်သွားတယ် … သင်းသင်းလေးပဲ … သ ူ … က ျေ နာ ် သြိ ပီ … အဲ ဒါ ဂျ ူလီယာ … ကျနော်လိုက်ြ က ည့်တာ ပေါ့ … ဒီနေ့ … သူ ဂါ ၀ န် ရှည် အြ ဖူေ ရာင် ၀ တ်လာတ ယ် … အဖြူရောင်ေ ပါ် မှာ … အမဲ အကွ က်လေ းတွေ နဲ့ … လှတယ် … ရ င်နှ စ် မွှာ က … တင်းပြီး မို့ နေတာ ပဲ … ခါးလည ်မှာ … ခါ းပတ အ်မဲ ေ ရာင် လေး စီး ထားတယ် … ကြ ိုက်တယ် … လ ွ ယ်အိတ်တော့မပါဘူး … စာအုပ် နှ စ်အု ပ်သုံးအုပ် ပဲ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတယ် … ကျောမှာ ဝဲ ေ နတဲ့ ဆံပ င် ရှည်ေ တ ွ က … တင် ပါးထိ ဖုံး အု ပ်ဆဲ … အနော ကက် တင်သားကတော့ ေြ ပာ ေ န စရာ ကိုမလို ဘူး … တော်တော်တောင့် တယ်ဗျ … ဂါ ဝန် ရှည်ြ ကီးအောကမ်ှာ …
တင်းတင်းလေးနဲ ့ ကောက ်နေတာ … ေြ ပြး ပီး နမ်း ပ စ်လိုက်ချင် တယ် … ဖျစ် ညှစ်ပ စ်လိုက်ချင်တယ် … ဂါ၀ န်က အရှည ်ဆိုေ ပမယ့် … သူ့ ေြ ခသလုံးလေးတော့ ပေ ါ်ေ နတာပဲ … လှတယ် … ေြ ခသလုံးက သိပ် မတတု်ဘူး …
မော ်ဒယ်လုပ် ရ င် … နာမ ည်ြ ကီးအုံးမှာ … သတိရပြီ ဗျ … မော်ဒ ယ် ခ ရစ္စတီး နားလို ပုံ စံ မျို း … ဟုတ်တယ် … ခရစ္စတီးနား က နဲ နဲ ဝတ ယ် … သူက နဲ နဲ ပိ န်တယ် … ဒါပဲကွာတယ် … တင်သားဆိုင် လေး … လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ ့ … သူ သင်တန်းထဲ မဝ င် ခင် … ဖျပ်ကနဲ … နော က်ကိုလှည ့်ကြည့်တယ် … ကျနော် ရြီ ပလို က်မိတယ် … ချ စ်တယ် … ဂျ ူလ ီယာရယ် … သူလဲ … ပြန် ရီပြသွ ားတယ် … အိုကေ … စောင့် ေ န ပါ့မ ယ်ဗျာ …

ဗိုက ်ကနဲနဲဆာလာတယ် … ဟိုလျှောက် ဒီလျှော က် … ဟိုနားသွားကြ ည့်လိုက်နဲ ့ … အချိ န်ကလဲ ကုန် နို င် ခဲ တယ် … မတတ်နို င်ဘူးလေ … ချ စ် မိတ ဲ့သူဆိုတော့လဲ … စောင့်ရ မှာ ေ ပါ့ … နေ က ခြစ်ြ ခစ် တေ ာက်ပူေ န တုန်း …
မိုးရွာချရင် ေ က ာ င်းမှာပဲ … အရမ်းအို က်တ ယ် … ခွေ ျ းတွေ တော င် စို့လာတယ် … ဟော … ၁၂ နာ ရီ ခွ ဲ တေ ာ့မယ် … ဟော … သူ ဆင်းလာပြီ … သင်တန်းဆင်းလာတဲ့ ကေ ာင်မ လေ းတွေ ြ က ာ း ထ ဲ မှာ … သူ့အလှက ထင်းနေတာ ပဲ … က ျ နော ့် ကို ပြုံ းြ ပတ ယ် … ကျနော် သ ူ့အနာ း ကပ်သွားတယ် …

“မ နက ်ကတည်းက စော င့် နေတာလား”
“ဟုတ်တယ် … တွေ့ချ င်လွန်းလို့ …”
“အခုတွေ့နြေ ပီ လေ … ဘာ ေြ ပာ မလို့လဲ … ပြော …”

ကျနော် စောင့် နေတာကို … သူ သဘောကျတ့ ဲပုံ ပါပဲ … က ျနော် ေ န ပူထဲမှာ စေ ာင့်ရကျို းန ပ် ပါတယ ် … ဟော ကြည့် … အခုဆို သူလေ းနဲ့ ကျနော် စကားေြ ပာ ခွ င့် ရြ ပီ … လမ်းအတူတူ လျှောက်ခွ င့်ြ ပီ … သူ့လက်ထဲမှာ … အင်္ဂ လိပ် အဘိဓါ န် ခပ်ထူ ထူ တအုပ် ကိုင်ထ ာ းတ ယ် … ကျနောင် ကိုင် ေ ပး ချ င်တယ် …

“အဲ ဒီစာ အုပ် ကိုင် ေ ပးမယ် လေ … လေးနေ မှာ ပေါ ့ “
“အင်း … ရေ ာ့ …”

သူ့ပုံ စံက ဟန် ဆောင်မှု မ ရှိဘူး … က ျေ နာ် ကြိုက်တယ် … ရှက်ကိုးရှက်က န်း ဖြစ် မေ နဘူး … ပြုံးပြုံ းလေး နဲ့ ကျနော် အလိုက ်သိတာကို ကျေန ပ် ေ နတ ့ဲပုံပဲ …

“ထမင်းရော စာ းပြီး ြ ပီလား …”
“ဟင့်အင်း … မစားရသေးဘူး … ကွေ ျးမလို့လ ား”
“ဂျ ူလီယာက ကြက်သားပလာစာ စာ းမလ ားလို့ …”
“ကောင်းသားပဲ … ကျနော်လဲ ပလ ာတာ စားမယ်လေ …”
“ကွေ ျးမယလ်ို့လဲ မြေ ပာ မိ ပေါ င် …”
“ရ ပါ တ ယ်ဗျာ … စေတန ာပေါ့ …”
“ဂျ ူလီယာက ကပ်ေ စး မ နဲ တ တ်ပါ ဘူးေ နာ် …”
“သိတာပေါ့ … သိပ်လ ှတဲ့ကောင် မလေ းတွေ က … က ပ်ေ စး မ နဲ ဘူးဆိုတ ာ”
“တော်ကီကတေ ာ့ … ဟွန့်”

ဒိုင်းကနဲ မျ က်ေ စာ င်းလ ှလှလေး အထိုးခံ ရင်း … ကြက်သားပလာတာ ရောင်းတဲ့ဆိုင် ရောက်သ ွ ာ းရော … မျ က်နှာချင်း ဆိုင် ထိုင်ကြ တယ် … အစက … သူ့ဘေးမှာ ထိုင်မ လို့ပါ ပဲ … စ စချ င်းဆိုတေ ာ ့ … မ ကေ ာ င်းဖူး ထင်လို့ အရှေ့ မှာ ထိုင်လိုက်တ ယ် … အရှေ့ မှ ာလဲ ကော င်းတာပဲ … သ ိပ်လ ှတဲ့မျက် နှာလေးကို … တစိမ့် စိ မ့်နဲ ့ ကြည့်ခွ င့် ရတယ် … ပြီးတော့ … တစိ မ့်စိ မ့်ကြွနေတဲ့ ရင်သားမို့ မို့ လေ းကို င မ်းခွ င့် ရတယ် …
၀ိတ ်တာရော ကလ် ာ တေ ာ့ … ကြက်သားပလာတာ နှ စ်ပွဲ မှာလိုက်တယ် … က ျနော် အသားတွေ နွှာ ေ ပးတ ယ် … သူ ခ ပ်စာ းတယ် … ကျနော် အရမ်း ေ ပျ ာ်တ ာ ပဲ … ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူကို … ယုယုယ ယနဲ့ … အတ ူတူ စားခွ င့် ရတ ာ … အရမ်းကြို က်တယ် … တသ က်လုံး စားဖူးသမျှ ပလ ာ တာထဲ မှာ … ဒီတ ခါ အကောင်းဆုံးပဲ … က ျနော် ကြက်သ ာ း ဖတ်လေ းက ို … ခ ရင်း နဲ့ ထိုးပြီး … ဂျ ူလ ီယာ့ကို ခွံ့ေ က ွ ျ းမိတယ် … အဟ ိ … သူ စားတယ်ဗျ … နှုတ ်ခမ်းဖူး ဖူး လေးကို ဟ ပေးတယ် … က ွ ျ န်တေ ာ် ခွ ံ့ ကွေ ျးမိတယ် … က ျ နော ် ေ ပျ ာ်သ ွ ာ းတ ယ် …

“ကောင်းလား …”
“အင်း …”
“ဒါဆို … ကို့ကို ခွ ံ့ကွေ ျး …”
“ဟင့်အင်း … ကွေ ျးပါဘူး … ရှက်တယ် …”

သူ စားပြီး မှ … ရှက ်သွားတယ် ထင်ပါ ရဲ ့ … မျက်နှ ာလေးက … နီ ရဲ တွ တ်သွားတ ယ် … အရမ်းလတှ ာ ပဲ … မျ က်ေ စာ င်းလေး … ဒိုင်း ကနဲ ထိုးတယ် … ခ ဏခ ဏထိုးတ ယ် … ဟင်းနော် … ဖက်နမ်း ပစ်လိုက ်ရ … ပိုက ်ဆံရှင်း ဖို့ ၀ိတ်တာ အနားရော က်လာလို့ … နို့ မို့ဆို … ဖက်န မ်းပ စ်လိုက်မိ မှာ … အမှ န် ပဲ … ကျနော ်ပဲ … ပလ ာတာဖိုး ပေးလိုက်တယ် … သ ူ ပေးဖို့ ဟန်ြ ပင် သေးတယ် … ကျနော ် အတင်းပေးလိုက်တယ် … သူ ဘ ာ မှ မပြော ဘူး … ပလာ တာဆိုင်ထဲက ထွက်လာတော့ …

“ဂျ ူလီယာ … အိ မ်ပြန် တော့မှာလ ားဟင် …”
“သော်ဇ င် ရော … ြ ပန် တော ့မလို့လား …”
“ဟင့်အင်း မြ ပ န်သေးပါဘ ူး …”
“သင်တန်းနော က်တခု သွားရအုံးမယ် … လှည်းတန်းမှာ …”
“ေ အာ် … လိုက်ပို့ ပေးမ ယ်လေ …”
“အင်း … ြ ပီး ေ ရာ … ဟော … ဟိုမှာ … ဘတ်စ်ကားလာနြေ ပီ … တက် … တက် …”

တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆ ိုင်ပဲ … ဘတ်စ်က ာ းက … မီးပွို င့် မှာ ရပ်တ ယ် … သူက အေ ရှ့ကတက်တယ် … ကျနော်က … အနောက ်က တက်တ ယ် … ကားက တေ ာ်တောာ ်ကြပ်တာပဲ … အတင်းတိုး ၀ င်သ ွာ းမှ … နေ ရာရတ ယ် … ဂျ ူလ ီယာက … အရှေ့မှာ ရ ပ် … ကျနော်က နော က်မှာ ရ ပ်မိတ ယ် … သိပ်လှတဲ့ က ိုယ့်ချစ်သူကို … လက်ဖောက်ပြန်ခံ ရ မှာ ေြ ကာ က်တယ် … ကိုယ်ပဲ တာဝန်ယူလိုက်မယ် … တ ာ ဝန်ယူရ မှ ာပေါ့ … ဟုတ်တယ်ဟုတ် … ကြ ပ်တ ယ်ဗျာ … တော်တေ ာ်ကြပ်တယ် … မီ းပွိုင့် စိ မ်း သ ွ ာ းတေ ာ့ … ကားက ဝူးကနဲ ထ ွ က်တယ် … ခရီးသည်တွေ အကုန် လုံး ယိုင်ကုန် တယ် … ကျနော ် … သူ့ခါ းလေးက ို … ယေ ာင်ြ ပီးဖက်မိတယ် … လက်တဖကပ်ဲ အားတယ်ဗျ … တဖက်က … စာအု ပ် ကိုင်ထားတော့ … ဆွဲမိဆ ွ ဲ ရာ … ဖက်လိုက်မိတ ယ် … အွ န့် ကနဲ အသံလေး ထွက်လာတယ် … တင်သားဆိုင် မာမာ အိ အိလေးကို ကျနော့် ဟာနဲ့ ကပ်ထားသလိုဖြစ်သ ွ ားရော … ခါ းကိုလဲ ဖက ်ထားလိုက်သေးတယ် … သူ လှည့်ြ က ည့်ချင် တယ် … မျ က်နှာ လေ း လှည ့်လာတယ် … ကျနော် လက်ကို အြ မန် ရုတ်ဖို့ အော က်ကို လျေ ာလိုက်တယ် … လက်က ရုတ် လို့မရဘူးဗျ … ဘေးမှာ လူတေ ွ က ကြပ်ညက်ေ နတ ာ ပဲ … ကျနော ်လေ … ရ င်တွေ တ အာ းခုန် တာပဲ … ချ စ် ရသူလေးရဲ ့ အပျို စ စ် စစ် … တင်ပါ းဆိုင်လေးကို ဖိကပ် ထားရင်း … ခါးသိမ်သိမ် လေးကို ဖက် ထ ားရတ ာ … တမျို းပဲ ဗျာ … တ မျ ိုးပဲ … ကျနော့်စိတ် တွေ ြ က ွ တက်လ ာ တ ယ် … သူ့အရပ် က က ျ နော ့် ထက်နဲ နဲတေ ာ ့ နိ မ့်တယ် … ကျနော့်ရ င် ခွ င်ထဲ …
ကေ ျာမှီေ န သ လိုဖြစ်ေ နတ ာပေါ့ … ခ ပ်သ င်းသင်း အပျို နံ့လေ းကလ ဲ … ကျနော့်နှာခေါင်း ကို တအားဒုက္ခပေးတယ်ဗျာ … ကျနော ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ … ကျနော့်ည ီလေ းက လဲ … ဒုက္ခ …
တဖြေးေြ ဖးထောင်လ ာ တယ် … တော်သေးတယ် … ဂျ င်းဘောင် းဘီ ဝတ ်လာလို့ … ဒါ ပေ မယ့် သူ သိတယ်ထင် ပါရဲ ့ … သူ … အေ နာက ်ကနေ အထေ ာက်ခံထားရတာကို ေ ရှ ာင်ဖို့ ကြို းစာ း တ ယ် … မရ ဘူး … ကားကကြ ပ်နေတာကိုး … လ ှုပ်လ ို့မှ မရတာ … ကျနော် သူ့အန ာ းကို တိုးတိုးလေး … ကပ် ေြ ပာ မတိယ … ်

“ဆောရီး ပါဗျ ာ … တမင်သက်သ က်လုပ်တာမဟ ု တ်ပါ ဘူး …”
“အင်း … ရပါတယ …” ်

အသံလေးက တိုးတိုးလေး … ကျနော့်ကို မော ့ြ ပီ း သမင်လည် ပြန်လေး ပြန် ေြ ပာတယ် … က ျနော့်ပါး နဲ့ သူ့ပါး နဲ့ ကပ်တေ ာ့မ ယ် … နဲ နဲ ေ လးပဲ လိုတယ် … ြ က က်သီးတွေ တ ဖြ န်းြ ဖ န်း ထ သ ွ ာ းတ ယ် … သူလဲ ကြက်သီးတွေ ထလာတယ် … က ျနော်လက်လေးက … တခုခု ကို ဖိ မိထ ာ းတ ယ်ဗျ … အရ မ်း နူးညံ့တဲ့ ခပ် မို့ မို့အရာလေးပေါ ့ … သိပ်လှတဲ့ ပေါင်တံက ျ စ် က ျစ်လေး မ ဟုတ်တာတော့ … ကျနော်သိတ ယ် … ကျနော့်လက်တွေ ခွ ာလို့မ ရဘူး … ကျနော် အဲ ဒါ လေ းက ို ဖိထားမိတယ် … သူ မျ က်နှာတွေ ရဲ တက်လာသလိုပဲ … ကျနော့် တကိုယ်လ ုံးလ ဲ ပူလာတယ် … က ျ နော ့် ညီလေးက … ဇတ်ဇတ်တုန် အော င် … ခေါင်း ထောင် ထလာတယ် … သူ … က ျ နော ့်ရင် ခွ င်ကို ပိုပြီး မှီလ ာသလိုပဲ … ကျနော် အလိုက်သင့်လေး ဒီလ ိုပဲ ဖက်ထ ားရင်း … လက်က စာ းမိတယ ် …

“အဟင့် …”

သူ အတင်း ပဲ လက်ကို လာကိုင်တယ ် … အမှ န်က ဆ ွ ဲ ဖယ်ပစ်တ ာ … ကျနော် က ပိုြ ပီး ဖိထ ားလိုက်မိတယ် … ကျနော့်ကော င် မလေးက အိုးတော်တော်တေ ာင့် တယ်ဗျ … အေ ရှ့က အဖုတ ်လေ းက လဲ ခုံးထနေတ ာပဲ … မာ မာ အိအိ လေ း … က ျနော် … ခ ပ်ဖွ ဖွ လေး ပွ တ်ပစ်လိုက်တယ် … သူ မေ န တ တ်ဘူး … ဖင်ကောက ်ကေ ာက်လေးက တုံကနဲ … တ ုံကနဲ နော က်ကို ကော့ကော့ပေး တယ် … အပျိုလေးဆိုတော့ …
အထိအတေ ွ့က ကြ က်သီးထစရာြ ဖစ် ေ နမှာ ပေါ့ … လ ည်တိုင်လေးကို နော က်လှည ့်ပြီး … ကျနော့်ကို ခပ်တိုးတိုးလေး … ပြောတယ် …

“မလုပ် နဲ့လေ … လူတွေ နဲ့ …”
“ဂျ ူလီယာ ကို့ကို ချ စ်တယမ်ှတ်လားဟင် …”
“အွ န် … သော်ဇင် နော် …”

ဂါ ဝန် ရှည်ပေါ်ကနေ … ဂျ ူလီယာ့အဖု တ်လေးကို … ကိုင်ရတာ … အရ မ်း မိုက ်တယ်ဗျာ … တင်းပြီး မို့ ဖော င်းေ နတဲ့ … အဖုတ်လေးကို ပိုြ ပီး နှိုက်လ ိုက်တယ် … သိပ်တော့ နှိုက ်လို့မ ရဘ းူပေါ့ … အလယ်အက ွ ဲေြ ကာင်းနေရာ လေ းက ို … မှ န်းပြီး ပွ တ်ပွ တ်ပေး တယ် … ကျနော ်လဲ ထော င်ေ နြ ပီ … သူ့ဖ င်ကို အတင်းဖိကပ် ထားပြီး …
ပွ တ်ပေးတဲ့အရသာက … အရ မ်း မိုက်တယ်ဗျာ … ဖီးလ်အရမ်း တက်တယ် … သူ့အဖုတ်လေးကို နှိုက ်နေတဲ့ ကျနော့်လက်ကို အတင်း ပဲ … ဆုပ်ကိုင် ထ ာ း တယ် … ကားကလဲ အရ မ်း ေ မာင်း တော့ … မိုက်တယ် … နော က်ကနေ … သူ့ ဖင် လေးထဲကို … က ျနော့်ဟာနဲ ့ ဆော င့်ဆေ ာ င့်ပေးတယ် … အရှေ့ ေ ရ ာ အနောက် ရော … တိုက်စ စ်ဆင်ခံ ရတော့ … သူ ဘယ်ခံ နို င်မလဲ … အထိအတွေ့မှာ မျေ ာသွ ားတာ ပေါ့ …

ဆတ်ကနဲ ကော့ပြီး … နောက်ကို တင် ပါးလေးကို … ပ စ်ပ စ် ပေးတယ် … ကျနော်ကလဲ နော က်ကနေ ညေ ှာင့် ပေး တယ် … သူ ဖီးလ်အရမ်း တက်နေတဲ့ပုံပဲ … ကျနော့် လက်ကို သူ အတ င်း လ ာ ကိုင်တယ် …
ကျနော်ကလဲ ပေါ်တ င်ပဲ … မိထားတဲ့ … အဖုတ်လေးကို … လွှတ်ကို မလွှတ်တော့ဘူး …
ဝလ ုံးလေးေ တွ ရေးလ ိုက် … ကကြီးလေးတွေ ရေးလိုက်နဲ ့ … သူ့ကိုယ်လုံးလေးက လိမ်တွန့်လာတယ် … ကျနော်လဲ ဖီ းလ်တ အာ း တ က်တယ်ဗျ ာ … အိုးကောင်းတ ဲ့ ကုလားမလေးကို … လူကြားထဲ နှိုက် ရတဲ့ ဖီး လ်က အရမ်းတက်တာပဲ … က ျေ နာ်လဲ ချစ် တာပါတာပေါ့နော့ … မျ က်နှာ ရှေ့ရောက်နေတဲ့ … သူ့ပါးပြ င် လေ းနားကို ကပ်ပြီး … တိုးတိုးလေး … ကျနော် ပြောမိတယ် …

“ဂျ ူလီယာ ကို့ကို ချ စ်တယမ်ှတ်လားဟင် …”
“ဟင့် … သေ ာ်ဇ င် နော ် …”
“တို့ကို ချ စ် လ ားဟင် …”
“သိဘူးကွာ”

ရဲ ရဲ နီတက်လ ာ တဲ့ … နား ရွက်ဖြူ လေ းကို … က ျနေ ာ် ကိုက်ခဲ ထာ းပစ်လိုက ်ချ င်တယ် … ချ စ် ဖို့ကေ ာင်းလိုက်တာကွာ … ခ ပ်သင်းသ င်းရေမွှေးန့ံ လေးရယ် … ကိုယ်သင်းရနံ့လေ းရယ် … ကြ က်သီးတွေ ဖြန်း ြ ဖ န်းထနေတ ့ဲ … လည်ဂုတ်သားလေးရယ ် … က ျ နော ် အရ မ်း ချ စ်တ ာ ပဲ … ကျ နော ် သူ့ကိုချ စ် တယ် … ကျနော် သူ့ကို ပို င်ဆိုင် ချင် တယ် … ခပ် ဖွ ဖွလေး နှို က်နေတဲ့ … သူ့အဖုတ်လေးက … အစွ မ်းက ုန် မာ ြ ပီ း ဖော င်းမို့ နေတာပဲ … အရည ် တေ ွ လဲ စိုလာတယ် … သူ တချက ် … ည ွတ်ကနဲ ခွေ သွားတယ် … က ျနော် ခါး ကို ဖက ်ထားပ စ်လိုက်ရင်း … သူ့ကို ထိန်းထားမိတယ် …

“အို …”

ကျနော် သိလိုက်ပြီ … သူ ြ ပီး သ ွ ာ းလို့ … အားကုန်သွားတာလား … ဒူးချေ ာင်သွားတာ လား … ကားက ပုံမှ န် ပဲ မော င်း နေတ ာပဲ လေ … သေချာတာ ပေါ ့ … ပေါင် နှစ် ေ ချ ာ င်းကြားက အရည် တွေ ပိုစိုလာသ လိုပဲ … ပူ လ ာ တယ် …
ကျနော် သိလိုက်ပြီ … ဂျူလီယာ ပြီး သွ ားပြီ … ထွာဆိုင်ခါ းေ လးကို ဖက် ထားရင်း … ကျနော ် သူ့ကို ပြန်မလွှတ ်တေ ာ့ဘူး … သူလဲ မ ရုန်း ဘူး … ကျနော့်ကို မှီထ ားတယ် … ဘေးကလူတွေ ြ က ည့်ရင် တော့ … ကျနော်တို့က … သိပ် ချစ် တဲ့ သမီးရီးစ ားတွေ ပေါ့ နော ့ … ကျနော် နဲ ့ သူနဲ ့ ပူးကပ် နေတု န်းပဲ … က ျ နော ်ကတော့ ဖီးလ်တက်ေ နတ ုန်း ပဲ … လူတွေ သာမရှိ ရင် … ဂျ ူလီယ ာ့ကို … ဒီဘက်ဆွဲလှည့်ြ ပီး … အန မ်းတွေ ကြမ်းကြမ်းပြေး ပီး … တကိုယ ်လုံးကို … နမ်းပစ်လို က်ချ င်တယ် … ြ ပီး တော့ … မာြ ပီးတ င်း မို့ နေတဲ့ …
အဖုတ ်လေးကို … ဟောဒီလို … ဆောင့်ပ စ်လိုက်ချင်တယ် … စိ တ်ကူးနဲ့ လက်တေ ွ့က ထပ်တူမကျသေးေ ပမယ့် … က ျ နော ် တကယ်ပဲ ခပ်ြ ပင်း ြ ပ င်း လေ း … ဆောင့် ပစ်လိုက်မိ တယ် … သူ တုန်တက်သွားတယ် … ကျနော် သတိလွတ်တော့မလ ို့ … ကံကောင်း တယ် … သူ့ခါးလေးကို အတင်း ဖက်ထားပြီး … နောက်တချက် ဆေ ာင့် ပစ်လို က်တယ် …

“လှည်းတန်း … ရော က်ပြီ … ဆင်းမယ့် လူတွေ အေ ပါက်ဝကို ထွက်ထားပါ … မဆ င်းသေး တ့ ဲလူတွေ … နေရာလ ဲေ ပး ပါ …”

တေ ာက် … ဖီးလ်တက်တော့မှ … လှည ်းတ န်းရော က်ြ ပီတဲ့ … ဒ ီလိုပဲ တိုးခွေ့ြ ပီး … ဘက်စ်က ားအော က်ကို ဆင်းလာ ခဲ့တယ် … ဆင်းတဲ့လူတွေ က တော်တော်မျာ းသ ား … ကျနော် အောက ်ရော က်တော့ … သူက အရှေ့က နေ သုတ်သုတ်နဲ့ … လျှော က်ေ နြ ပီ … ဂျ ူလ ီယာ ရှက်များသွားလာ းမသိ … ကျနော ် အနောက်ကနေ အြေ ပးတ ပိုင် းနဲ့ လိုက်ခဲ ့မိ တယ် … သင်တန်း နားေ ရာ က်တော့ … သူ ကျနော့်ကို လှည့်ကြ ည့်ပြီး …

“သော်ဇ င်က … ဘာလို့အဲ ဒီလ ိုလုပ် တာလဲ …”

ကျနော့်ကို စိုက်ကြည့်ြ ပီး … ခပ်တည်တည်နဲ ့ မေးလိုက်တော့ … ကျနော် နဲ နဲ တော ့လန့်သ ွ ားတာပေါ့ … ဒါပေမယ ့်လဲ … ခပ်တည ်တည်ပဲ ြ ပန်ဖြေလိုက ်တယ် …

“ဂျ ူလီယာ့ကို ချစ်လို့ …”
“ချ စ်တိုင်းလုပ်စရာလ ား …”
“ချ စ်လို့ … ကိုင် မိတာပါဆို … စိတ်ဆိုးလာ း …”
“ဆိုးတယ် …”
“ဆိုးရင် … ဖ က်န မ်း မှာ …”
“ဟာကွာ … သေ ာ်ဇ င်နော ် … တော်တေ ာ်ဆိုး …”
“တို့ကို ချ စ် တ ယ်မှတ်လား …”
“လက်ကိုလွှတ်ကွာ …”
“မလွှတ်ဘူး … ချ စ်တယေ်ြ ပာမှ … လွှတ်ေ ပး မယ် …”
“ဟေ့ေ အး … စ ဉ်း စာ း အုံးမယ်”

လက်ဆွဲထားတ ့ ဲ … က ျနော ့်လက်ကို အတင်းရု န်း ြ ပီး … သင်တန်းေ ပါ်တက ်သွားပါလေေ ရာ … နေအုံး ေ ပါ့ … အြ ပန်က ျ ရင်တေ ွ့မယ် … သိမ့်သ ိ မ့်ခါ တ က်သွားတဲ့ တင်သားတွေကို … ကျနော် တမေ့ တ မော ငြေး ကည့်ပြီး … ကြိမ်းဝါး မိတ ယ် … အရမ် းချစ်တယ် … ဂျ ူလီယာရယ် …

ဟိုငေးဒီ ငေး နဲ့ … ြ ဖတ်သွားသမျှ … ကောင်မ လေ း တွေ ကို ငမ်း ြ ပီး … က ိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ထဲမှာ ေြ ပ ာနေ မိတ ယ် … ဟိုစော် လေးက … အိုးသေးလိုက်တာ … ဒီဆော်လေးက … အိုးက ားတယ် … ဒီစော်လေးက အိုး က ျ စ်တ ယ် … ဟာ … ဒီဆော်ြ ကီးအိုး … တုန်တုန်ြ ပီ း ခါ ခါ သွ ားတယ … ် အံ မ ယ် … ဟိုစေ ာ်ငယ်ငယ်လေးက … အိုးသေး သေးလေးကို … ခါြ ပီးလျှောက်တယ် … ပဲ များလိုက်တ ာကွ ာ … ခေါ်ပြီး … တချီလောက ် ဖိလ ိုက်လို့ကတော့ … တအာ းအော ်နေ မှာပဲ … ကြည ့်ပါအုံး … ဒီအတွ ဲ ကိုလဲ … စော်ကို ခါ းလည်ကနေဖက်ထားတဲ့လက်က … လူလစ်ရ င် … မနှိုက်ဘူးဆို ကြိုက်သလိုေြ ပာ … စော်လေးကလဲ … အပေး ကောင်းမယ့် ပုံပဲ … မိုက်တယ ်ကွာ … ဟိုလူြ ကီးလဲ ဘာ ထူးလဲ … ဘေ းက စော်လေးက ငယ်င ယ်လေး … လက်ချင်း ချိ တ်လျှော က်သွားတာမျ ား … တလောက လုံး … သူတို့နှ စ် ယော က်ပဲ … ရှိ နေလားမသိဘူး … ဒီလိုနဲ ့ လှည်းတန်းမှာ … အိုးသုတေ သန ထိုင် လုပ် ေ နတ ာ … အချ န် ၂ နာရီ … ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်း မသိ … သင်တန်းေ အာက ်ကို … အများကြီးဆင်းလာမှ သတိရ မိတယ် … ငါ ပိုင် ဆိုင် ရမယ့် … အိုးလေး … ဆင်းလာ တော့မယ် …

ကျနော် ဂျ ူ လီယာ ့ကို ြ ကိုက်တ ယ် … စာ းရရင်ြ ပီ းရော ဒီသဘော မဟုတ်ပါဘ ူး … တက ယ်ချစ်တာပါ … ပို င်ဆိုင် ချင် တယ် … ကျနော ် သူ့ကိုချ စ်တ ယ် … သူ့အိုးလဲ မိုက်တ ာ ပဲ … ဂျူလီယ ာ က တော င့်တ ယ် … ကားတယ် … က ျ စ်တ ယ် … ကျနော် နှိုက်ြ ပြီး ပီ … အဖုတ်လေးက … ဖောင်း ြ ပီး မို့ နေတာများ … တင်းနေတ ာပဲ … ကျနော် သိတယ် … အဲ ဒီလို အဖု တ်မျ ိုးက … အောက်ပေးအရမ်း ကောင်းတာ … အေ ပါ်ကေ န တဇတ်ဇတ်နဲ သ့ာ ဆေ ာင့် … အောက်က နေ ကော ့ ကော့ေ ပးမ ယ့်ပုံ မျို း … အရ မ်း မိုက်တယ် … နောက်ကနေ ဆော်အုံးမလား … ခါ းလေ းခွ က်ြ ပီး … နော က်ကို ကေ ာ့တင်ထားပေး မယ့် … ပုံစံ မ ျို း … ကျနော ် ကတော့ … သူက ကျနော့်ကို ပြန်ချ စ် မယ်လို့ ထင်တာပဲ … စ ဉ်းစာ းြ ကည့်လေ … ကာ းပေါ် မှာ အနှိုက ်ခံ ရ တ ာ တေ ာ င် … စိတ ်ဆိုးတဲ့ ဟန်ပန် မျို းမ တေ ွ့ရဘူး … ကလက်တာတော့ မဟ ုတ်ဘူး … ချ စ်လို့ အလိုလိုက ်တာလို့ ယုံကြည်တယ် … ဟော … ဆင်းလာ ပါပြီ ဗျာ … က ျနော့်ရဲ ့ ဂျ ူလ ီယာလေး … မျက်နှာလေး က ပန်းသွေးရောင် လွှမ်း နေတယ် … က ျနော့်စိတ် ပဲ ထင်လို့လားမသိဘူး … သူ့အြ ပုံ း တွေ က … ပိုြ ပီး နူးည့ံလ ာ သလိုပဲ …

“သင်တန်း ြ ပီးသ ွားပြီလား …”
“အင်း …”
“အအေးသေ ာက်အုံး မလ ား …”
“အင်း … သောက်မယ်လေ … “
“စာအု ပ် တေ ွ ပေးလေ …”
“အင်း ရော ့”

သူ့လက်ထဲက … စာအု ပ် တွေ ကို လှမ်းယ ူပြီး … သူ့လက်ကလေးကိုပါ … ဆုပ်ကို င်ထ ာ းမိတယ ် … အပို င် ပဲ …
ကျနော် သူ့ကိုချ စ်တယ် … သူ့လက်က လေ းကို ဆွဲပြီး … တကမ္ဘာလုံး ပတ်လိုက်ချ င် ရဲ ့ …

“အို …”

သူ အသံလေးထွက်လာတယ် … ရှက်လို့နဲ ့ တူပါ တယ် … လက်က လေ းကို ရု န်းမိတ ယ် … ဘယ်ရမလဲ …
ကျနော်ကလဲ မလွှတ်နို င်ပေါင် … သင်တန်း … ဒီဘက်နားက … ကော်ဖီဆိုင် လေးကို … က ျ နော ်တို့ အတူလျှောက်လာမိတယ် … လူကြားထဲမှာ … မ သိမသာ သူရု န်းတ ယ် … မျ က်နှာ လေ း က ရဲ ရဲ တွ တ် နီတ က်လာတယ် …

“သော်ဇ င် နော ် … “
“ချ စ်တယ်ကွာ …”
“လက်ကိုလွှတ်အုံး …”
“ချ စ်တယ်ေြ ပာမှ လွှတ်မ ယ် …”

ကျနော်ကလဲ ဇွ တ် … အ ေြ ဖမ ေ ပး မချ င်း မလွှတ ်ချ င်ဘူး … သူကလဲ ချ စ်တော့ချ စ်မှာ ပါ … အြေ ဖပေးရတာ ရှက ်လို့နဲ့ တူတယ် … ခပ် တင်းတင်းေ လး ဆုပ်ကိုင် ထားရင်း … က ျ နော ် သူ့ကို စိုက ်ကြည့်မိတယ် … သူ ဝင့်ဝ င့် စားစာ းလေ း ပြန်ြ က ည့်တယ် … ကျနော် မျ က်စိ မှိတ်ပြလိုက်မိတယ် … သူ လျှာ လေ းပြန်ထ ုတ်ပြတယ် … ဒါပဲ လေ … ကျနော်နဲ ့ သူနဲ ့ … ချစ်သူြ ဖ စ်သွားကြပြီ … လူမျို းချ င်းမတူ ပေ မယ့် … က ျနေ ာ်နဲ ့ သူနဲ ့ ချစ် တယ် …
ကျနော့်အချစ်ကို သူ ယုံကြ ည်မယ်လို့ ထ င် ပါ တယ် … ကျနော် ပျေ ာ်လိုက်တာဗျာ … အြေ ဖ ရပြီဆို တော့ လက်မလွှတ်နို င်ပေါ င် … ပိုြ ပီးတော့ ဆုပ်ကို င်ထားမိတယ် … ကော်ဖီဆိုင် ေ ရှ့ရောက်တော့ … လူေ တ ွ က အမျ ားကြီးပဲ … ၀ို င်းတော ်တော ်များမျာ း ပြည့်နေတ ယ် …

“ကော်ဖီဆိုင် က လူမျ ား မ ယ်နဲ ့တူတယ်ေ နာ် …”
“အင်း … ကန် ဘောင်မှာ သွားထိုင် မလား …”
“သွားလေ …”

ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူးြ ပီး … ြ ပည ်လမ်းအတိုင်း … လျှော က်ကြတ ယ် …

“ဂျ ူလီယာ … ကို့ကို ချစ် လားဟင် …”
“သူ့ကိုသူ … ကိုတ ့ဲ … အဟိ “
“ကို မ ေ ခါ် ချ င်လဲ မောင် ေ ခါ် လေ …”
“မ ခေါ် ပါဘ းူ … နှာဘ ူးလို့ပဲ ခေါ်မယ် …”
“ဘာကွ”
“အဟိ … ချ စ် ရင် စိတ ်မဆိုးရဘူးနော် … နှာဘူး”
“ဟေ့ … ဟေ့ … တ ုိးတိုးခေ ါ် ပါဟ … လ ူကြားထဲ”
“အံ မယ် … သူလဲ လူကြားထဲ … လုပ် တုန်းကလုပ်ြ ပီးတော့ “
“ဒါကတော့ ချစ်လို့ “
“ချ စ်တာရော ဟုတ ်လို့လား … သိပ်ဆိုးတယ်ေ နာ်”
“ကြို က်လားဟင် …”
“သော်ဇ င် နော ် … ပါ းချ ခံ ရ မယ် … ဟွန့်”

မျ က်ေ စာ င်းလေးထိုးလိုက ် … ချ စ်တ ယ်ေြ ပာလိုက်နဲ ့ … မထိတတိ စ ရင်း … ကျနော့် စိတ်တွေ တဖြေးေြ ဖြး ကွလာတယ် … က န်ဘော င်ရော က်တေ ာ့ … ပန်းြ ခံထ ဲ မှာ ပဲ သွားထိုင် ချင်တ ယ် … မနေတတ်တော့ဘူး ဗျ ာ … သူ့တကိုယ်လုံးကို ဖက် ထ ာ းချ င်တ ယ် … စိတ်ထဲမှာ … မ ရို းမရွ နဲ ့ … တ ကယ်ပါပဲ … အခု ချက ်ြ ခင်း … အကျ ႌတေ ွ ခွ ျတ်ြ ပီး … ချစ် ပ စ်လိုက်ချ င်တယ်ဗျာ … စိတ ်ကို တော်တော်ထိန်းထားရတယ် … ပန်းခြံထ ဲ ေ ရ ာ က်တော ့ … လူသိပ် မရှိဘ ူးဗျ … ဒါနဲ့ပဲ … ပန်း ြ ခံ ဒေ ါင့် က ထိုင် ခုံ လေးမှာ ထိုင် လိုက်မိတယ ် … ထိင် မိတ ယ်ဆိုတာနဲ ့ … က ျ နော ် သူ့ပခုံးလေးကို ဖက်ထားပစ် လိုက်တယ် … ရုန်းတာပေါ့ … ရှက်မှာ ေ ပါ့ …
မရဘူးလေ … ဒီကလဲ … စိတ်ကကြွနေပြီ … တအားဖက်ထားပစ်လိုက်ပြီး … သူ့နှ ဖူးလေ းကို န မ်းပစ် လိုက်တယ်
… ရွှတ် …

“ကိုနော် … တော်တော်ဆိုး”

သိပ် ချ စ်တ ာပဲ … ဂျ ူလီ ယာရယ် … ခ ပ်တင်းတ င် းလေး ဖက်ထ ာ း ရင်း … ကျနော် သူ့ကို န မ်းလိုက်မိတယ် … ကိုေ နာ ်တဲ့ … အဟိ … ဝမ်း သ ာ လိုက်တာကွာ … ကျနော့်ရ င် ဘတ်ကို လက်သီးဆုပ် လေးနဲ့ ထုတယ် … က ျနေ ာ် ထပ်နမ်းမလို့ ဟန်ြ ပင် တေ ာ့ … သူ ခေါ င်းလေး ဝှက်ြ ပီး … ရ င် ခွ င် ထ ဲကို … တိုးဝင်လ ာ တ ယ် … ကျနော် ဖက ်ထားမိတယ် … လက်ေ မာ င်းသားလေးကို … ဖွ ဖွ လေ း ပွ တ်သပ် ပစ်လို က်မိတ ယ် …

“ချ စ်တယ် … ဂျ ူလီယာရယ ် …”
“တကယ်ေြ ပာ တာလာ းဟင် …”
“တကယ်ပေါ့ …”
“ဟုတ်လို့လား … တို့ကို အတည ်ယူမှ ာလာ း …”
“ယူမှာပေါ့ …”

ကျနော် ချက ်ခြင်းပဲ အြေ ဖပေးလိုကမိ တယ် … ဟုတ်တယ် … ကျနော် သူ့ကို ယူမယ် … လက်ထပ်မယ် … ကလေးတေ ွ အများကြ ီးေ မွ းပ စ် မယ် … ကျနော ် သူ့ကို တကယ်ပဲ ချစ် မိသ ွ ာ းတ ယ် …

“တို့ကတော့ … မယူဘ ူးေ နာ် …”
“အန် … နေ ာက်တ ာလား …”
“စတာ …”
“မ စနဲ့ကွာ … ရွှတ ် …”
“အွ န် …”

လျှာလေးထုတ်ပြပြီး … လှောင် ေြ ပာင်ြ ပတ ဲ့ သူ့နှုတ်ခ မ်းလေးကို … ဖိ နမ်း ပ စ် လိုက်တယ် … သူ ရုန်းတ ယ် … မရဘူးလေ … ကျနော် သူ့ကို အတ င်းဖက်ထ ာ းရ င်း … ဖိ နမ်းပစ်လိုက်တယ် … နှုတ်ခမ်း လေ းက ပါး လွ န်းတယ် … ကျနော် ဖိ နမ် းထ ားရင်း … လျှာကို … နှုတ်ခ မ်းပါ း နှုတ ်ခုကြားထဲ ထိုးထည့်ပ စ်လိုက်တယ် … သ ူ တားတယ် … နှုတ ်ခမ်းပါး လေးနှစ် ခုကို အတင်းပဲ စိ ထ ာ းတယ် … ဘယ်ရမလဲ … ဒီကလဲ … နှုတ်ခမ်းနှ စ်လွှာကြားကို လျှာနဲ ့ထိုးကြည့်လိုက် … အောက ်နှုတ ် ခမ်းလေးကို ဆ ွ ဲ စုပ်ကြ ည့်လိုက် … လက်က လဲ ပေါင် လေးကို ပွ တ်သ ပ်ေ ပး မိတယ် … အန မ်းက အရှိ န်တက ်လာတော့ … သူ့ပါ းစပ် လေး ဟသွားတယ် … ကျနော့်လျှာလေး တိုးဝင်သ ွ ာ းြ ပီး … သူ့ရဲ ့လျှာ ဖျ ားလေ းနဲ့ … ထိတွေ့မိတ်ဆ က်မိတယ် … ဆတ်ကနဲ သူ တုန်တ က်သ ွ ားတယ် … ချ စ်တယ် … ဂျူလီယာရယ် … မျက်စိ လေးကိုမှိတ်ြ ပီး … သူ ငြိ မ်က ျသွားတယ် … ကျနော်တို့ နမ်းကြ တ ယ် … ဘယ်လောက်တော င် ကြာ သွားတယ်မသိဘ ူး … ဘေးက ြ ဖတ်သွားတဲ့ အတွ ဲ က … အဟမ်း အဟမ်းချေ ာင်းဆိုးမှ … က ျ နော ် တို့ အလန့် တကြ ား … အနမ်း ခွ ာသွာ းမိတယ် … သူ ရှက်လွန်းလို … ့ မျက်နှ ာလေးက နီရဲ တွ တ်နေတာ ပဲ … ခေါင်း လေ းငုံ့ြ ပီး ရှက် သွေ းြ ဖာ နေ ပုံ လေးကို … ကျနော် ချ စ် တယ် … မျက်နှာ တေ ွ ပူ ေ နလို့လ ာ းမသိ …
နှ ဖူးလေးမှာ ချွေးလေးတေ ွတောင် စို့ တက်လ ာ တယ် … ကျနော် မြတ်မြတ်နို းနိုးနဲ့ သုတ်ေ ပးေ နတဲ့ အချ ိန် မှာ … အင်း ယ ာ းက န်က … လေနု အေးက ေ ဝှ့ကနဲ တိုက်ခတ ်သွားတယ် … သူလဲ သဘောကျတယ်ထင်ပါ ရဲ ့ … က ျနေ ာ် သူ့ကို ြ ပန်ြ ပီး ဖက်ထ ားလိုက်မိတယ် … သူက လဲ ကျနော ့်ရင် ခွ င် ထဲမှာ မှီထ ာ းတ ယ် …

“ကိုက … မိ န်းမ တော ့ မ ရှိဘ ူး မှတ ်လား …”
“အာ … ရီး စာ းတော င် ဒီေ န့မှရတာ …”
“အပိုတွေ … ဘ ယ်သူက သူ့ရီး စားလို့ ေြ ပာလို့လဲ …”
“အွ န် … အခု ပဲ နမ်း ြ ပီး ြ ပီ လေ …”
“န မ်း ြ ပီးတိုင်း ရီး စားလို့ ဘယ်သူက ပြေ ာ လဲ”
“သေပြီဆ ရာ … ရီးစားမဟုတ်ရ င် … ဘ ာလဲ …”

ကျနော် နဲ နဲ ေ တာ့ နှာ တ င်းသ ာွ းတယ် … ချ စ်တာလ ဲ ချစ်တာပေါ့ … စတာလ ဲ စ တာပေါ့ … လက်ဆ ွ ဲြ ပီး လမ်းလျှောက်ြ ပီး ြ ပီ … ပ န်း ြ ခံထဲမှာလဲ န မ်း ြ ပီးသွားပြီ … ဒါတော င် ရီးစားမဟု တ်ဘူးတဲ့ … ဘာလဲ ဟ …

“ချ စ်သူလေ … ချ စ်သူ … ခိ “

ဟုတ်သားပဲ … သူ ပြော တေ ာ့လဲ ဟုတ်သားပဲ … ရီးစာ းမဟုတ်ဘူး … ချ စ် သူတ ဲ့ … တ ဘဝစာ ချ စ်ြ က မယ်ပေါ့ … ရှေ့ ခ ရီး အတွ က် လက်တ ွ ဲ ကြ မယ ်ပေါ ့ … က ျနော် ေ က ျ နပ်သ ွ ာ းတ ယ် … ဟားခနဲ ေ ခါ င်းမော့ြ ပီး … အားရပါးရ
ရီလ ိုက်မိတယ် … သူလဲ တ ခိခိ နဲ ့ ရီတယ် … ပျော ်ပျေ ာ်နေတတ်တဲ့ သူ့စ ရိုက်ကို … ကျ နော ်
အရမ်းသဘောက ျမိတယ် … မိ န်းကလေးဆိုပေ မယ့် … ပဲ မ မျ ားဘူး … ကျနော် ြ ကိုက်တယ် … သဘောကျလွန်းလို့ … နောက်တ ခါ တအားဖက်ပ စ်လိုက်တယ် …

“ချ စ်သူတဲ့ကွ … ဟ ာ း ဟား …”
“ခိ ခိ … အွ န် …”

ခိုးခိုး ခ စ် ခစ် ရီ မောနေတဲ့ … သူ့နှုတ်ခမ်း လွှာ လေ း ကို … ဖိ နမ်း ပ စ် လိုက်တယ် … ဒီတခါတော့ အနမ်းတွေက ပိုြ ပီးချို ြ မ ေ နတ ယ် … စိတ်တွေ က ပိုြ ပီး ြ က ွ လ ာတယ် … က ျနေ ာ့်လက်တွေ က … သူ့ခါ းလေးကို ဖက်ထားမိတယ် … လက်တ ဖက်က … ဂါ၀ န် ဖုံး ထ ာ းတ ့ ဲ ေ ပါ င် လေ းက ို … အစု န် အဆန် … ပွ တ်သပ်လိုက်တယ် … လူရှင် းတယ်လေ … ဒီတော့ အန မ်း တွေ ေြ ခွ မတိာ ပေါ့ … ကျနော ့်နားထဲ ြ ကားနေရတယ ် … ရင်ခု န်သံတွေ တဒိန်းဒိ န်းနဲ့ … ကျနော ်နဲ ့ သူနဲ ့ … တ အာ းနမ်း မတိယ် … သူ ကျနော့်ကို ဖက ်ထားတယ် … က ျ နော ့်လက်လေးက … တဖြေး ဖြေးနဲ့ ပေါ င် အပေါ်ပို င်းကို … ရွေ့လာတယ် … ကျနော ့် လက်က ပေါ င် ရင်း နား ရောက်သွားချနိ်မှာ … သ ူ အလန့်တကြား … ရုန်းတ ယ် …

“ဟေ့ေ အး ေ နာ် … ပ န်းခြံ ထဲမှာ ကိုင်နဲ ့ ကွာ … “
“ကိုင်ချ င်တ ယ် … ချ စ်သူရယ် …”

သူ က ျ နော ့်ကို ရွှ န်းရွှ န်း စ ားစားလေ း စိုက်ကြည ့်တယ် … ကျနော့်နဖူးကို လက်သီးဆုပ် လေ းနဲ့ တ ချ က်ထုြ ပီး …
ဟိုဘက်ကို လှည့်သ ွ ာ းတ ယ် … သူ ရှ က်မှာ ေ ပါ့ … သူ့ခါ းက ို ဖ က်ထားတဲ့ ကျနော့်လက်က အေ ပါ် ကို ဖြေး ေြ ဖးလေး တက်လာပြီး … ဂျို င်းေ အာ က်ကနေ … ရ င်သားမို့မို့ လေးကို ထိလိုက်မိတယ် … ဟုတ်တယ်လေ … ပေါ င်ကြားထဲကို နှိုက ်လို့မှမရတာ … ရတာ ပဲ ပွ တ်ရ တေ ာ့မှာပေါ့ …

“ဟေ့ေ အး ေ နာ် … လူတွေ တေ့ ွသ ွ ာ းအုံးမယ်ကွာ “
“ခ ဏလေးပါ … ကိုင် ချင် တယ်ကွာ”
“ကျွတ် …”

ဒိုင်းကနဲ မျ က်ေ စာ င်းေ လးထိုးပြီး … စာ အုပ် လေး ကို ရ င်ခွ င်ေ ရှ ့မှာ ကွယ်ပေ းလိုက်တယ် … ဘယ်လိုလေ းမှန်းမသိပါ ဘူး … ကျနော ် တ အာ းခ ျ စ် မိသ ွ ာ းတ ယ် …

“တအားဆိုးတာ ပဲ … ဟွန့် …”
“ချ စ် ချစက် … ကို့ကို တကယ်ချစ်တ ာ လ ား …”
“ချ စ်တယ် … ကိုကရော … တို့က ို ချ စ် လို့လား”
“ချ စ်တာပေါ့ … စတွေ့တုန်းကထဲက … ချ စ်တာ”
“ေ အာ် … တို့က အဖြေအြ မန် ပေးလို့ … အထင်မသေးပါဘ ူးေ နာ်”
“သေးစရာ လား ချစ် ချ စ် ကလဲ … ဒီေ ခတ်က အင် တာနက်ေ ခတ်လေ “
“အင်း … တသ က်လုံးချစ် မှာလား”
“ချ စ် မှာပေါ ့ …”

စက ားလဲ ပြေ ာ … မသိမသာလေး … သူ့ဂျို င်း အော ကက် နေ … ဖက်ထ ာ းတဲ့လက်က … လုံးလုံး က ျ စ်က ျစ် … ရင်သ ာ းဆိုင်ကို … အု ပ် ကိုင်လိုက ်မိ တ ယ် … အထိအတွေ့က အိ စက်လွန်းတယ် … ဘရာစီယာ အု ပ်ထားပေမယ့် … ရ င်သားက ထ ွ ားမို့လွန်းတ ယ် … ကျနော် ထ င်တ ယ် … ၃၄ ကေ ျာ်မယ် ထင်တ ာ ပဲ … တင်းတင်း ေ လး … မို့ မို့လေးကို … ဖွ ဖွ လေ း နယ်ပစ်လိုက ်တယ် …

“အို … ဟင့် …”
“ေြ ဖးေြ ဖးေ န ာ် … အ”
“ေြ ဖးေြ ဖးကိုင် … နာတယ် …”
“အကြီးကြ ီးပဲ က ွ ာ … အရမ်းကြို က်တယ် …”
“နှာဘူး …”
“ဘာနှာဘူးလ ဲ … ချ စ်လ ို့ ကိုင်တာနော် …”
“တမျိုးကြီးပဲက ွာ … အဟင့်”
“ခ ဏလေးကွ ာ နော ် …”
“တော်တော့က ွ ာ … မ နေ တ တ်တေ ာ့ဘူး”

သူ တကယ်ပဲ မေ နတတ်တော ့ဘူး … မျ က်နှာလေး က နီ ရဲ တွ တ်ြ ပီး … တကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ြ ပီး … ကျနော့် ရင်ခွ င်ထဲမှာ … ခေါ င်းလေး လ ာဖွ က်ထားတယ် … အနေအထားက ပိုပြီး လုံခြုံသွားတာမို့ … ရင်သ ာ းဆိုင်မို့ မို့လေးကို … ကျနော့်သ ဘေ ာရှိ … ေြ ဖးေ ဖြး ပဲ န ယ်ပေးလိုက်တယ် … တင်း ြ ပီး မာကျ စ်နေတာ ပဲ … သူ မပြောနဲ့ … နယ ်ပေး တဲ့ ကျနော်တောင် … တအားစိတ်ကြွလာတယ် … အလုံးအထ ည်က ခပ်ထ ွ ာ းထ ွ ာ း မို့ … အားရမိတယ် … နယ်ေ ပး ေ နရ င်း … လက်ညှို း နဲ့ လက်မက … နို့သီးခေါင်း ထိပ် ဖျ ားလေ းကို လိုက်ရှာ မိတ ယ် … တေ ွ့သ လိုတော့ရှိသား … သူလဲ ဖီးလ ်တက်လာတာမို့ … နို့သ ီးေ ခါင်း လေးက ဘ ရာ စီယ ာအောက်မှာ … ထေ ာင်ထနေတ ယ် … ဒါပေ မယ့် ကျနော် ညှစ်လို့မ ရ ဘူး … ဖ မ်းလို့လဲ မရဘူး … ဘရာစီယ ာ က နဲ နဲ မ ာတယ် …
အပျော ့သားမဟုတ်တာ … ဆိုးတာပဲ … ကြ ံရာ မ ရတဲ့အဆ ုံး … နို့သီးခေါင်း နေ ရာလေးကို လက်မ နဲ့ ဖိပြီ း ပွ တ်ပစ်လိုက်တ ယ် …

“အို … ကို …”
“ဘာတွေလုပ် နေတာလ ဲက ွ ာ … မ နေ တ တ်ဘူး”

ကျနော့်ကို သူ ေ မာ့ကြည ့်တယ် … သူ့အြ ကည့်ေ တ ွ ရဲ ့ နော က်မှာ … အထိအတွေ့ကို သာယာနေမှ န်း … ကျ နော ် နာ းလ ည်ပါ တယ် … အစဆိုတော ့ သူ ဘ ယ်ေ နတ တ်ပါ့မလဲ … အထိအတွေ့က အ စ ဆိုတော ့ … ခံ စားရ ခက်ေ န မှာ ေ ပါ ့ … ဖွ ဖွ လေး န ယ်ေ ပး ရင်း … သူ … ငြီး တွ ားသံလေး … တိုးတိုးလေး ထွက်လာတယ် … ကျနော်လဲ … စိတ်တွေကြွတက်လာတ ယ် … ကျနော့်ဟ ာ က ပေါင်ကြာ းမှာ ထောင်ေ နြ ပီ … တင်းနြေ ပီ ဗျာ … သူေ ရာ … သူ့အဖုတ်ကြီးလဲ … အရ ည်တွေ စိုြ ပီး တ င်းေ နလေ ာက်ြ ပီ … ကျနော ် အေ ပါ် ပို င်း က လိေ နရင်းကနေ … အော က်ကို လျှောဆင်းလာတယ် … ပေါ င်သားလေ းကို တချက် ပွ တ ်လိုက်ပြီး … အ တ ွ င်းပိုင်းကို လ က်ညှိုးလေးနဲ့ … ထိုးနှိုက်လိုက်မိတယ ် …

“အို … ကို … တေ ာ်ပြီကွာ … “
“ခ ဏလေးပါ … ချစ် ချ စ်ကလဲ …”
“ဟင့် … ယားပါတယဆ်ိုနေမှ …”

ဂါ ဝန် စလေး ပေါ်ကနေ … က ျနော် သူ့အဖုတ်က ို နှို က်တော့ … သူ အလ န့် တ ကြား … ဘေးဘီဝဲ ယာကို လိုက်ကြည့်တယ် … လူရှ င်းတယ်ဆိုေ ပမယ့် … သူ စာအု ပ် လေးကို … အေ ပါ် မှာ အုပ်ြ ပီး … အကာအကွ ယ် ယူပေးတယ ် … ရှက်လ ဲ ရှက်တယ် … ခံလို့လဲ ကော င်းလို့ နေ မှာပေါ့ … ကာ းပေါ် မှာ အနှို က်ခံ ရတုန်း က … သူပြီးသွားလို့လ ာ းမသိဘူး … အခုတခါ ထပ် နှိုက်တော့ … ပေါ င် ကြားမှာ ပူ နွေ းေ နတယ် …
စိုထ ိုင်းထိုင်း ြ ဖ စ်နေတယ် … ပေါ င် နှ စ် ချောင်းကို လ ိမ်က ျစ်ထားတော့ … နှိုက်လို့တော ့ မကောင်းဘူးပေါ့ … မရမက အတင်းနှိုက်တော ့မှ … လက်တချော င်းစာ ေ န ရာ ရတ ယ် … ဘယ်ရမလဲ … ကျနော် … လက်ညှိုးလေးနဲ့ ဟိုထိုးဒီထိုး … ဟိုပွ တ်ဒီပွ တ် … လုပ်တာပေါ့ … သူ့အဖုတ်ြ ကီးက … တကယ်ပဲ ဖောင်း မို့ြ ပီး …
တင်းကာ းနေ တာ ပဲ … က ျေ နာ် နှိုက်ရတာ အား မ လို အာ းမရြ ဖ စ်မိတယ် … ဂါ ဝန် ရယ် … ပင်တီရယ် ခံ နေလို့သာ ပေါ့ … နို့ မို့ဆို … က ျ နော ် အဖုတ်ထဲ လက်ညှိုး ထိုးထ ည့်ပြီး … ေ မွှပ စ်လိုက်တ ာ ကြ ာပြီ … ဖွ ဖွ လေ း ပွ တ်ပွ တ်ပေး တော့ … သူလေ … မျက်စိ လေး စ င်း ကျလာတယ် … ဇတ်ဇတ်တုန် နေတဲ့ နှုတ်ခ မ်းလေးကို … ဖိက ိုက်ထားတယ် … အေ ပါ် အောက် ပွ တ်ဆ ွ ဲတာ ရှည ်သွားရင် … တ ချ က်တချက် သူ တုန်တက ်လာတယ် …

“ကောင်းလားဟင် …”
“သိဘူး … မ မေးနဲ ့ …”
“အရမ်းချစ် တ ာ ပဲ … ချ စ် ချစ် ရယ် …”
“အင်း … ဟင့် …”

လက်ညှို းလေး က … အဖုတ်ြ ကီးကို ပွ တ်ရင်းသ ပ် ရ င်း … တဖြေးဖြေးနဲ့ … အကွ ဲ ေြ က ာ င်းနေ ရာကို စမ်းမိတယ် … အဖုတ ်ကြီးရဲ့ အလ ယ်ကောင်တည့်တ ည့်မှာ … အကွ ဲ ေြ က ာ င်းရှိမှ န်းသိတော့ … လက်သ ည်းလေ းနဲ့ …
ခြစ်ြ ခစ် ေ ပး တ ယ် … သူ တ ွ န့်တ ွ န့်တက်သွားတယ် … ကျနော ့်ကိုလဲ တ အားဖက်ထားတယ် … ဖီးလ်တက်လ ွ န်းလို့ ထင်ပါ ရဲ ့ … မျက်စိ လေးေ တာင် မ ဖွ င့် တေ ာ့ဘူး … မှိ တ်ပြီး … ဖီး လ်ခံ နေတယ် … ကျနော်က လဲ … ကုတ်ကုတ်ပေးတယ် … အကွ ဲ ေြ က ာ င်းနေရာကနေ … အရည ်ေ တ ွ က စိုလ ာ တ ယ် … တစိ မ်စိ မ့်ထွက ်လာလေ … ကျနော်က ပွ တ်ေ ပး လေ … ကျနော် တ ခုတွေ းမိ တယ် … ပင် တီလေး ဝတ်ထ ာ းတေ ာ့ … ပင်တီလေးေ အာက်က နေ သာ … အဖု တ်ကြီးထဲကို လ က်ညှို းနဲ့ က လိနို င်ရ င် … ဖီးလ ်ပဲ … ကျနော ် ရှာတာ ပေါ့ … အဖုတ ်ကြီးကို အုပ်ထ ာ း တ ့ဲ ပင်တီလေ းရဲ ့ အနားသတ်ကို … ရှာ တ ယ် … အကွဲကြောင်းရဲ့ လက်နှ စ်လုံးအက ွ ာလောကမ်ှာ … ပင် တီလေးရဲ ့ အနာ းသတ် … ချု ပ်ရိုး ရာ လုံးလုံးကို … ကျနော ် စမ်းမိတယ် … ဘယ်ရမလဲ … လ က်ညှို းလေး က … ပ င်တီလေးကို ဆ ွဲ မတာေ ပါ့ … သူ သိတယ် … လ က်ကို အတင်းပဲ လာညှစ်တယ် … အဖု တ်ြ ကီးကို အနှိုက်ခံ ရတော့မယ်ဆိုတာ … သူ သိတယ် … က ျနေ ာ်ကလဲ မရ ေ တ ာ့ဘူး … ပူထ ူနြေ ပီ … ဖတ်ကနဲ … ပ င်တီချု ပ် ရိုး လေ းကို … ဆ ွ ဲမလိုက်ပြီး … အဖုတ်ြ ကီးရဲ့ အက ဲွ ေြ ကာငး ရှိရာ် ကို … အြ မန် နှိုက်ပ စ်လိုက်တ ယ် …

“အို … မာ မ ားရေ …”
“ဟေ့ေ အး … ဟေ့ေ အး က ွ ာ … အဲ ဒီ လို မ နှိုက်နဲ ့ကွ ာနော် …”

မျ က်နှာလေး က ပျက ်နေ တယ် … အသံလေ းက … တ ုန်တ ုန်ရီ ရီ နဲ ့ … သူ တောင်းပန်တ ယ် … သူ
ေြ ကာက်နေ တယ် … ကျနော ်ကတော့ မကြေ ာက်ပါ ဘူး … နှိုက်ချင်တ ာ ပဲ သိတယ် … အတင်းဖက်ထားရင်း … သူ့အဖုတ်ကြီးရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးထဲကို … ကျနော့်လ က်ညှိုး ရော က်သွားတယ် … သူ ထွန့်ထွန့်လူးတယ် …
ကျနော် ယုံပါ တယ် … သူ့အဖုတ်ကြ ီးကို … ဘ ယ်သူမှ မထိရသေးဘူးဆိုတာ … ဒီလ ိုမျ ိုးလဲ တခါမှ အနှိုက ်မ ခံရ ဘူးနဲ့ တူတယ် … တ ကိုယ်လုံး ြ က က်သီးဖြန်း ြ ဖ န်းထ ပြီး … ထ ွန့်ထ ွ န့်လ ူးနေတာပဲ … မ ရ တေ ာ့ဘူး … ကျနော့်စိတ် တွေ ထိန်း မ ရ တေ ာ့ဘူး …

ဖီးလ်ကလ ဲတက် … စိတ်ကလဲ အရမ်းကြွလ ာတော့ … နှိုက်တ ာ ပေါ ့ … ဂ ါ ဝန် စလေး ပေါက်ထွက်သွားမတတ် … နှိုက ်တာပေါ့ … အဖုတ်ကြီးရဲ့ ေ အာ က်ဘက်နာ းက … အပေါ က်ဝလေးကို လက်ညှိုု းလေး က … စမ်းမိထားပြီ … ဝင်ဖို့ တော့ ကြိုးစားတာ ပဲ … မရဘူးလေ … အပျိုလေးဆိုတော ့ … တ အားညှစ်ထားတာပေါ ့ … ကျနော် သိလိုက်တ ာ က … ဂျ ူလီယာက အဖု တ်ကြီးတယ် … ည ှစ်အာ းသ န်တ ယ်ဆိုတာပဲ … ကျ နော ့်ဟာသာ ထည့်ပ စ်လိုက်ရ င် … ဝင် ပါ့မလာ း … ဟင့်အင်း … အတင်းဆေ ာ င့်ထ ည့်ပစ် မှ … ရမယ်နဲ ့ တူတယ်ဗျ ာ … ဒါဆို
ဂျ ူလ ီယာလေး တအားအော ် မှာ ပေါ ့ … အခုတော င်ြ က ည့် … လက်ည ှိုးလေးတောင် မဝ င်သေ းဘ ူး … အော ် ချ င်နြေ ပီ … တိုးတိုးလေး ြ ငီးတယ် … အော က်နှုတ် ခမ်း ေ လးကို က ိုက်ထားတယ် … က ျနော့်ကို တအားဖက်ထားတယ် … သ ူ့ခမျ ာ … ဖီးလ ်တက်တာလား … အရမ်း ခံ ချင် တာလာ း မ သိ … ကျနော်ကတော့ မရမက နှိုက် တ ာပဲ … အဖုတ်ြ ကီးရဲ့ အေ ပါက ်ဝေ လးမှာ … လက်ည ှိုးလေးနဲ့ ပိတ်ထားရင်း … ဖြိ ပီး ပွ တ်ပစ်လိုက်တ ယ် … သူ မ ခံနို င်ဘ ူး … ကျနော ့်ကို အတင်း ဖက်ထားရင်း ငြီး တယ် …

“အဟင့် … ဟင့် … “
“ကိုရယ် … အို … သေ ပါ ပြီ… အီးး … ဟင့် … “
“အို့ … မာ မ ားရေ … ရှီးးးးး” “အဟင့် … အို … ဟ င့် …”
“ကိုရယ် … ဟင်းးးး”

ကျနော့်လက်ကို … ပေါင် နှ စ်ေ ချ ာ င်း နဲ့ တအားလိမ် ညှစ်ထ ာ းရင်း … ထွန့်ထွန့်လူးကာ … သူ ပြီးသွား၏ … ကျ နော ် သိလိုက်တ ာ က … ရုတ ်တရက် … အဖုတ် ဝလေးမှာ … ပူကနဲ နွေ းကနဲ ဖြစ်သွားလို့ပဲ … အရည်ေ တ ွ လဲ စိ မ့်ထွက်လ ာတယ် … သူ ကျနော့်ကို ကျစ်က ျ စ်ပါ ေ အာ င် ဖက ်ထားတယ် … သိသိသာသာကြီး ဖ င် လေးက ယမ်းခါ သွ ားတယ် … အေ ရှ့ကို ကေ ာ့ကော့သ ွ ာ းတ ယ်ဆို ပို မှ န် လိမ့် မယ်ဗျ … သူ ြ ပီး သ ွ ာ းတေ ာ ့ အြေ ကာ ဆွ ဲတာပေါ့
… ချ စ်ချ စ် လေး … ငြိ မ် ကျသွားတ့ ဲအထ ိ ကျနော့်လ က်ညှို းကို … နေရာ မ ရွှေ့မိဘူး … ဒီအတိုင်း လေးပဲ ဖိက ပ်ထ ားပေးလိုက်တယ် … ကျနော် ငုံ့ြ က ည့်လိုက်တေ ာ့လေ … သူ မော ေ နရှာတယ် … က ျ နော ့်ရင် ခွ င်ထဲမှာ မှီထ ားရင်း … သူ မျ က်စိ လေးကို မှိတ် ထားတယ် … သ ိမ့်သ ိမ့်တ ုန် အော င် … လှိုက်ဖို မော ေ နတဲ့သူ့ကို …
အင်း ယ ာ းက န်က … လေေြ ပတွေ က … ဝေ့ကနဲ … လှောင် ပြော င်သွားတယ် … မျ က်နှာ ေ လ း က ပန်းဆီရော င် လေး သမ်းပြီ း … မှိန်း ေ နရှ ာ တ ယ် … သူ့ပုံ စံ လေးက လေ … ကလေးငယ ်လေ းလ ိုပဲ …
အရမ်း ချ စ်ဖို့ ကေ ာင်းတာပဲ … ကျနော် သူ့နဖူး လေးကို န မ်းလိုက်မိတယ် … ရွှ တ် …

“ကောင်းလားဟင် …”

“အင်း … ဂျ ူ လီယာတော့ သေမှာပဲ …”
“အွ န် … ဘာဖြစ်လို့လဲ …”
“ကို မကောင်းဘူးကွာ … အ ရ မ်းမော သွားပြီ …”
“ဒါဆိုလ ဲ ကို့ကို မောေ အာင် ပြန်လုပ် ပေးလေ …”
“အင် … ဘ ယ်လိုလုပ် ေ ပ းရမှာလဲ …”
“ကို့ဟာကိုလဲ ကို့လ ိုပဲ လုပ် ပေး …”
“အာ … နှာ ဘူး …”
“လုပ်ေ ပး ပါ က ွ ာ နော် …”
“ဟေ့ေ အးက ွာ … ရှက်တယ်”
“မ ရှက ်ပါ နဲ့က ွ ာ … ကိုင်ြ က ည့်”
“ကိုနော် “
“ေ နာ က်မှ အရ မ်းကောင်းလ ုိ့ ကိုင် ချ င် ပါတယ်ဆို”
“အာာ … ြ ဖစ် ရလေ …”
“အခုတော င် … လက်ညှို းလေး နဲ့တင် … မျေ ာ့ေ နြ ပီ မှတ်လား … ကို့ဟာကြီးနဲ့ ဆို …”
“ကိုနော် … ဟွန့် … တအားညစ်ပ တ်တယ် …”

မျ က်နှာလေး နီ ရဲ တွ တ်ပြီး … ကျနော့် ရ င် ခွ င်က ို လက်သီးဆုပ် လေးနဲ့ တဖုန်း ဖုန်း ထုတယ် … ရိုက်တယ် … ဒါပေမယ ့် … ရိုက် ချ က်တိုင်းမှာ အားမ ပါတာ … ချ စ်လ ို့လား … အားမ ရှိတ ာလား ကျနော်မပြောတတ် … လက်သီးဆုပ် လေးတွေ ကို ဖ မ်းဆွဲပြီး … လူတကိုယ်လုံးကို ဖ က်ထားပစ် လိုက်တယ် … သူ … ကျနော ့်ရ င် ခွ င် ထဲမှာ … ခေါင်း လေ းမှီြ ပီး … ခ ဏခဏ ေ မ ာ့ကြ ည့်တယ် … ကျနော ် သူ့ကို ဖွ ဖွ ေ လး နမ်း မိတ ယ် … အရမ်း ချ စ်မိ သွားလို့ပါ ဗျာ …

“ချ စ် …”
“ဟင် … အင် …”
“ချ စ် … လို့ …”
“ဟင် … လို့ …”
“ချ စ်က … ကို့ကို အတ ည်ကြံမှာ လ ားဟ င်”
“အွ န် … ကိုနော ် …”
“ယောက်ျားလေးဆိုတာက မေးထာ းရတ ယ်လေ … ဆူးပေါ် ဖ က်က ျ လ ဲ ဆူးကျိုး … ဖက်ပေါ်ဆ ူးက ျလဲ ဆူးက ျိုး …”
“တော်ပါ … တို့က တသက်လ ုံးချ စ် မှာ … သူကသာ “
“တကယ်နေ ာ် … ဟိုလိုရော ချစ် မှာလား …”
“အာ … နှာ ဘူး … ဒါပဲ ေ တွ းနေတ ယ် …”
“တွေ းမှာ ေ ပါ ့ … ချ စ် ချ စ် က အရ မ်း မို က်တယ်လေ …”
“ဘာမိုက်တာ လဲ “
“အိုး …”
“ဒေါက် …”

သူ က ျ နော ့်ခေါ င်းကို ဒေါ က်ကနဲ ခေါ က်ြ ပီး … နှာခေါင်းကို … ဆွဲလိမ် ပစ်လို က်တယ် …

“အ … နာ တယက် …” ွ
“ချ စ် ချစ် နော ် … ြ ပန်လ ုပ် လိုက်ရ …”

သူ့ေ ပါ င်ကြားထဲက … က ျေ နာ ့်လက်ည ှိုးလေ းက ို ပြန် ကလိလိုက ်တယ် … သူ ထ ွန့်ထွန့်လူး သ ွ ာ းတယ် …

“အို .. ကိုနေ ာ် မေ နတတ်ဘူးက ာွ … အဲ ဒီလို အနို င် မက ျင့် နဲ ့”
“အနမ်းနဲ့ လက် ရုတ်သိမ်းရေး လ ဲမှာ လား …”
“လဲမယ ် … လဲမယ် … ရွှ တ် …”

သူ က ျ နော ့်ပါ းကို ရွှတ်ကနဲ အြ မ န် နမ်းတ ယ် … မနမ်းလို့လဲ မရ ဘူးလေ … နောက်တခါ ကျနော် သူ့အဖုတ်ကြီးကို ကလိလိုက်ရ င် … သူ မျေ ာ့သ ွားမှာပေါ့ … ရ င်တွေ အရမ်း ခု န်သွားမှာပေါ့ …

“ကြောက ်ပြီ လား”
“ကြောက ်ပါ ြ ပီ ရှင့်”
“ဟား ဟ ား ဟ ာ း”
“ခ စ် … ခ စ် …”
“လာ … ထ … အိ မ်ြ ပန် နောက်က ျ နေ အုံးမယ် “
“အင်း … ဟုတ်သားပဲ”

သူ … မတ ်တပ်ရပ်လိုက ်တေ ာ့ … လူက နဲ နဲ ယိုင် ကျသ ွားတယ် … ကျနော် သူ့လက်မောင်းကို … ဖမ်းကိုင်လိုက်တော ့ … သူ ကျနော့် လ က်ေ မာ င်းကို ထုတယ် … ကျနော ် ခွ ိ ကနဲ ရီ မိတယ် … ဒိုင်း ကနဲ မျ က်ေ စာ င်းထိုးခံ ရတယ် … ပျော ်ပါ တ ယ် … ကျနော်တို့ရဲ ့ အိမ်ြ ပ န်ခ ရီး လေးဟာ … အချ စ် တွေ … နာ းလည်မှု တွေ အြ ပည့်နဲ ့ ပျော်ရွှင် ခဲ ့ရ ပါ တ ယ် … အြ ပန် ကျတော့ ကားမကြ ပ်ဘ ူးဗျ … ထ ုိင်ခုံ ေ နရာ တောင် ရသေးတယ် … နှိုက ်ခွ င့် မ ရ တေ ာ့ဘူးပေါ့ ဗျ ာ … ဒ ါ ပေ မ ယ့်လဲ … က ျ ေ နာ ်နဲ့ ချ စ်ချ စ် … အရ မ်း နားလည်ရ င်း နှီးသ ာွ းတယ်လို့ ခံ စားမိ ပါတယ် … သ ူ့အိမ် နာ းထ ိ လိုက်ပို့ ေ ပြး ပီး … ကျနော ် အိ မ်ြ ပန်လာခဲ ့ တယ် … အိမ် တောင်မ ေ ရာ က်သေးဘူး … သူ ဖု န်း ဆက်တ ယ် …

“ဟယ်လို …”
“ကိုလား …”
“ေြ ပာလေ … ချ စ်ချ စ် …”
“အရမ်းချစ် တယ် … ရွှတ် … ဒါပဲ နော် … မ နက်ဖြန်မှ တွေ့မယ်”

ဒါပဲနော် ေြ ပ ာြ ပီး … ဖု န်းချသွားတယ် … က ျ နော ် တအားပျော် မိတယ ် … က ျနော် တ အာ းေ က ျ န ပ် မိတယ ် … ကျနော် သူ့ကို တအားချစ်တယ ်ဗျ ာ … အိ မ်ပြန် ရေ ာက်တော့ ရေ မိုးချ ိုးထမင် းစာ းြ ပီး … အိပ် ပျော်သွားတ ယ် … မနက်ြ ဖန်ရ ယ် မြန်ြ မန် ရောက ်ပါ တော့ … သိပ် ချစ် တဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ တွေ့ချ င်လို့ပါ ဗျ ာ …

မနက်မိုးလင် းတော့ … နှိုးစက် မမြည် ခ င် … ကျနော် နိုး ေ နြ ပီ … အိပ်ယ ာ ထ ဲ မှ ာ အရင်လို ြ ပန်မ အိ ပ် တော့ဘူး … ပျ င်းကြေ ာလဲ မဆွ ဲ တေ ာ ့ဘူး … ဆ တ်ကနဲ ထလိုက်တယ် … ဟုတ်တ ယ်ေ လ … ကျနော်က ရီး စာ း ရ ေ နြ ပီ … ချ စ်ချ စ် နဲ ့ သ ွားတေ့ ွရ မယ ် … နောက်ကျနေ ရင် … စိတ်ဆိုးနေအုံးမယ် … မေ ကာင်းဘူး … ခ ပ်သွက်သွက်ပဲ … ရေမိုး ချိုး … အဝတ် စားလဲ … rollon ကို ခပ်ြ ပ င်း ြ ပ င်းလေ း လှိမ့် ပစ်လိုက ်တယ် … ခွေ ျ း ထ ွ က်သံယိုတွေ
လုပ် ရမယ်ဆို … နံေ န မှာစို းလို့ … သေချ ာပြ င်ဆင် လိုက်တယ် … ပြီးတေ ာ့ … ချ စ်ချ စ်က အေ မွှးနံ့ ကြိုက်တဲ့ပုံပဲ လေ … မွှေးတာကတော့ မ မှ ာ း ပါ ဘူး … ချ စ်သ ူနဲ့သ ွ ားတဲ့အခါ စိတ်ြ က ညန်ူး မှုရတ ာပေါ့ေ နာ့ … ခ ပ်သ ွက်သွက်လေး
လေ ျှာက်ရ င်း … ကားမှတ်တိုင် မှာ … ချ စ် ချစ် စော င့် ေ နတ ယ် … သိပ်လှတာပဲ … အဖြ ူ ေ ရာ င် ရ င်ေ စ့ အကျႌလေးနဲ့
… အနီေ ရာ င်ထမီလေ းနဲ့ သ ိပ်လ ှတာပဲ … ခ ပ်ထ ွားထွားရင်သားဆိုင် တွေ ကို … အမဲ ရောင် ဘေ ာ်လီနဲ ့ အုပ်ထ ားတယ် … အြ ဖူ ရော င် ရင် ေ စ့ အကျႌလေးက နဲ နဲ ပါး ေ တာ့ မြင် ရတ ာပေါ့ … တမျိုးလေးပဲ … သိပ် ချ စ် မိတ ယ် … ဖြစ်ညှစ် ပ စလ်ုိက်ချင် တယ် … အကျႌတွေ အကုန် ခွ ျတ်ြ က ည့်ရင် … ချ စ် ချ စ်ရဲ ့ ရ င် သားဆိုင်ေ တ ွ က …
သိပ်ထွားမှာပဲ … နို့သ ီးေ ခါင်း လေးေ တွ က … သေးသေ းလေးလာ း … ြ ကီးကြီးလေးလား က ျနော် သိချ င်လိုက်တ ာ ဗျ ာ …

“ဟိတ် … ဘ ာ လို့ အဲ ဒီလောက် စို က်ကြည ့်နေတာ လဲ …”
“အရမ်းလှလို့ …”
“အပိုတွေ … နှာ ဘူးလေး ေ နာ် …”
“ရှ ူးတိုးတိုး … မေ န့က အိပ်လို့ ပျော် လ ာ း …”
“ဟင့်အင်း … ကောင်းကောင်းအိပ် လို့ မ ရဘူး …”
“အတူတူပဲ … ကိုလဲ အိ ပ် လို့မပျော်ဘ ူး …”
“ကြမ်းပိုးကို က်လို့မှတ်လ ာ း …”
ှအရွှတ ်အနောက် ပြော ေ ပ မယ့် … ြ ဖန်းကနဲ ရှက ်သွေ းြ ဖန်းသွားတ့ ဲ … ပါ းြ ပင် လေးက … နံ နက်ခ င်းရဲ့
နေေ ရာ င်အောက်မှာ … သိပ်လှတာပဲ … လူရှင်း လို့ကတော ့ … ဖက ်နမ်း ပ စ်လိုက်မယ် … ပါးချို င့်လေး
မြု ပ်သွားအောင် … နှာခေါင်းလေ းနဲ့ ဖြိ ပီး န မ်းပစ်လ ို က်လို့ကတော့ … အဟိ

“ချ စ် ချစ် … ဘယ်လိုသိ”
“ရ င်ဘ တ်ထဲက သိ … ခ စ် … ခ စ် …”

နှ စ်ယောက ်လုံး တခစ် ခစ် နဲ ့ ရီလိုက်မိ တ ယ် … ပျေ ာ်လို်က်တာဗျာ … ဆတ်က နဲ သူ့လက်ဖ ၀ါ း လေး ကို … ကျနော် ဆုပ်ကို င်လိုကမ်ိတယ် … ခို င် ခို င်တ ွ ဲ ထာ း တဲ့လက်တွေ … တသက်လုံး … ဆုပ်က ိုင်ထ ားခွင့် ရမယ်ဆိုရ င် … ကျနော် အရမ်း ေ ပျာ်မိ မှာပဲ …

“ချ စ် ချစ် …”
“အင် …”
“သင်တန်းမသ ွားန့ ဲက ွ ာ”
“အွ န် … ဘာလို့လဲ”
“ရု ပ် ရှင်ကြ ည ့်ချင်တယ် …”
“အာ … ဖျ က်စီး ေ ရးသမာ းပဲ … နေ ာက်ေ န့ မှ ကြည ့်ကွာနော် …”
“ဟင့်အင်း … အခုပဲ ကြည ့်မယ် …”
“စိတ်ညစ် ပါ့ … သွားလေ …”
“အို ကေ …”
“အခုကြည့်ချ င်တ ာလား … နေ့လည်မှ ြ က ည့် ြ ပီးေ ရ ာ “
“ဟင့်အင်း … အခုဆို အခု ပဲ “

ခေါင်း မာတဲ့ ကျနော့်ကို … ချ စ်ချ စ်က အလိုလိုက်ရှ ာတယ် … သ င်တ န်းမတက်ပဲ … ရု ပ် ရှင်သွားကြည့်ဖို့ …
ေြ ခလ ှမ်း တွေ က … ဦးလှည့်လိုက်တယ် …ကိုးနာရီ ခွဲ တော့မယ် … ရုပ် ရှ င်ရုံ တေ ွ ဘက်ကို … ခပ်သွက်သွက်လေး လေ ျှာက်ြ ပီး … အဆင့်မြင့် ရု ပ်ရှင် ရုံတခု ထဲ ဝင်လိုက ်မိတ ယ် … ဘာကာ းမှန်း တောင် မသိ ပါဘ ူး … ကျနော ် လက်မှတ် ၀ ယ်လိုက်မိတ ယ် … စာ ေ ရးမလေးက … ဘယ်ေ နရာ လဲ အကိုလို့ မေးတော ့ … ထော င့်စွ န်း ေ နရာ ကိုပဲ လက်ညှို းထိုးပ စ်လိုက်တယ် … ကေ ာင်းရော … ရုပ် ရှင် ရုံထ ဲ ရော က်တော့ … သ့ပုံ စံလေး က ရှက်ကိုးရှက်ကန်း
ဖြစ်ေ န ပုံ ပဲ … ကျနော့်လ ကက် ိ ု ခ ပ်တ င်းတင်း ဖက်ထားရင်း … အပေ ါ်ထပ် ကို တက်လာ ခဲတ ယ့် … ကျနော် ဝယ ်ထားတ့ ဲလက်မှတ်က … DC လက်မှတ် … ၄၅၀၀ က ျပ် … စျေးြ ကီးပေမယ့် … က ျ နော ် ဝယ်ခဲ ့တယ် … ချ စ်ချ စ် နဲ ့ နှစ် ယောက်ထဲ … အေးအေး ဆေးဆေ း ကိုင် ချ င်လို့ … အေဲလ … ထိုင် ချ င်လို့ပါ ဗျ ာ …

“ကို … အောက်ထပ်မှာ မဟ ုတ်ဘူးလား …”
“ဟင့်အင်း … အပေါ်ထပ် မှာက လ ူနည ်းတယ်ေ လ …”
“ေ အာ် … အော် … အဲ ဒါလဲ ကော င်းတ ာပဲ … တယောက်ယေ ာက်တွေ့သွားမှာ စိုးလို့ …” “အင်း … အဲ ဒါ ေြ ကာင့် DC ခုံ ဝယ ်လိုက်တာ …” “အင်း …”

အပေါက ် ၀ ရော က်တော့ … လက်မှတ်ြ ဖတ်တဲ့ မမ တယောက် ရ ပ်နေတယ ် … ခ ပ်ေ ချ ာ ေ ချ ာ လေ းပါ ပဲ …
ကျနော်တို့ အတ ွ ဲ ကို ကြ ည့်ပြီး … သူ့မျကန်ှာက ပြံ ုးတုံ့တ ံ့ ဖြစ် သွားတယ် … က ျနော် သိပါတ ယ် … သူ့ စိတ်ထဲမှာ
… အတွ ဲ တတ ွဲ တေ ာ့ တက်လ ာပြန်ြ ပီ … အမှော င် ထဲမှာ … ရု ပ် ရှ င်မကြည ့်ပဲ … အဟိဆ ုိပြီး တွေ းနေ မှ ာ သေ ချ ာတယ် … ဝင် ေ ပါ က်ဝက … လိုက်ကာကြီးကို ဆ ွ ဲ ဖယလ်ိုက်တာနဲ ့ … ရုပ် ရှင်ရုံထဲ က အအေး ဓါ တ်က … အေး စိ မ့် နေ တာ ပဲ … မှေ ာင်လဲ မှော င် နေပြီ … ရု ပ်ရှ င်စြ ပ ေ နြ ပီ ကိုး … ကျနော် … ချ စ်ချ စ်လက်ကို ဆ ွ ဲ ရင်း … DC တန်းေ ပါ်တ က်သ ွာ းတယ် … ကျနော် ယူထားတဲ့ နေ ရာက … ထော င့်စွ နး ခုံ် … အပို င် ပဲ … မီးရောင် မှိ န်မှိ န် လေးအော က်မှာ … ကျနော် နဲ ့ ချ စ် ချစ် … ထိုင် ခုံမှာ ထိုင် မိ တယ် … သူ ရ င်တွေ ခုန် နေတယ် … ကျနော် ရင်တွေ တုန် နေတယ် … ချစ်တယ ်ဗျ ာ … ကျနော် သူ့ကို ဖက် ထ ားလိုက်မိ တယ် …

“အိုး … နေပ ါအုံး …”
“အရမ်းချစ် တယ် … ချစ် ချစ် ရယ် …”
“အတူတူပါပဲ ေ နာ်”
“အရမ်းအေး လား … ချစ် ချစ် …”
“ေ အးတ ယ် … ဖက ်ထား”

ဟုတ်ပဗျာ … က ျ နော ်တို့ ခေါင်း ပေါ် မှာ … အဲ ယာ းက ွ န်း ြ ကီးက … တဝှီးဝှီး နဲ့ မှုတ်နေတာ … အေးလိုက်တာ … ကျနော် ချ စ် ချစက်ို ဖက ် ထားပြီး … ရင် ခွ င်ထဲကို ထည့်ထ ာ းလိုက်တယ် … ဟုတ်ပဗျာ …
နှ စ်ယောက ်ကိုယ်ေ ငွ့နဲ့ဆ ိုတေ ာ့ … ရင် ဘတ်က နဲ နဲ နွေ းသွ ားတယ် … ချ စ်ချ စ်ရဲ ့ ကိုယ်လုံးလေ းက …
ကျစ်ကျစ်လေးဗျ … လက်ေ မာ င်းသားလေးဆိုလဲ တင်းနေတာ ပဲ … ကျနော ် ဖက်ထ ာ းရင် း လက်မောင်းသ ားလေးကို …

“ချ စ် ချစ် …”
“အင် … ေြ ပာ လေ ကိုရဲ ့ …”
“ချ စ်ကို နမ်း ချ င်တယ်ကွာ …”
“လုပ်ပြီ … ကိုေ နာ် … ဟင့် …”

ရု ပ်ရှ င် ပိတ်ကားက အလ င်းရောင် နဲ ့ … မလ င်း တလ င်း ခ ပ် မှိ န်မှိ န်ကြားထဲမှာ … ကျ နော့်ရ င် ခွ င်ကြားထဲ က … သူ့မျက်ဝ န်းတွေက … အရောင်လက ်နေတယ် … နှု တ်ခ မ်း လေးက ဖူးကြွနေတယ် … ကျနော် သူ့ကိုချစ်တယ် …
ငုံ့ နမ်း မိလိုက်တယ် … ချစ် ချစ် မျ က်နှာ လေ း မော့တက်လ ာ တ ယ် … ကျနော် နှုတ်ခ မ်းဖူး ဖူးလေးကို ဖွ ဖွ လေး ငုံလ ိုက်မိတယ် … ချ စ်တယ် … ချ စ်ချ စ် ရယ် … အဲ ယားကွ န်းကြောင့် … အေးစက ် နေ ေ ပ မယ့် … ကျနော်တို့နှ စ် ယောက်ရဲ ့ ခ ပ်နွေ းေ နွး အချ စ် တွေ က … လွှမ်းခြုံသ ွားတေ ာ့ … ကျနော် တော့ မေ အးေ တာ့ဘူး … ကျနော့်ရ င် တေ ွ ပူလာတယ် … လ က်ေ မာ င်းလေးကို ပွ တ ်သပ်နေတဲ့ လက်က … အောက်ဘ က်ကို
လေ ျှာဆင်းသွားတယ် … ခါ းလေ းက ို ပွ တ်လိုက် … ပေါ င်သားလေးကို ပွ တ်လိုက် … အနမ်းကတော့ မ ပျ က်ဘူး … ပျ ားရည်လို ချ ိုတဲ့ … သူ့နှုတ်ခ မ်းတေ ွ ကို … ကျနော် လျှာလေးနဲ့ တို့လိုက ်မိ တ ယ် … ပြီးတေ ာ့ …
ဇတ ်ဇတ ်တုန်နေတဲ့ သူ့လျှာ လေ းကို … က ျနော့်လျှာ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ် … သူ တုန်တက်သွားတ ယ် … ဆတ်ကနဲ လူးလွန်းသွားတယ် … ကျနော် ခပ်တင် းတင်းဖက်ထ ားရင်း … အန မ်းတွေ ဖလှယ်ကြတယ် … သူ့လက်လေ းက … ကျနော့် ပေါ င်ြ က ာ း ကို လာဖိထားတယ် … နမ်းရင်းြ ပု ရင်း … သူ့လက်က နေရာ မာှးပြီး … ဖိထ ားဟန်တူပါ ရဲ ့ … အန မ်း တေ ွ က တဖြေး ဖြေး မွ တ်သိပ်လာတယ် … ဖီးလ ်လဲ တက်လ ာတယ် …
ပေါ င်ကြားကဟာကလဲ တ ေြ ဖး ေြ ဖး ြ က ွ တက်လာတယ် … သူ့လက်ကလေးတေ ာ့ ရိုး ရိုး သ ာ း သား ဖိထ ာ းတုန်းပဲ …

“၀ ရော … ဒိုင်း … ဒိုင်း … ဒ ိုင်း …”

ရု ပ်ရှ င်က … စ စ်က ားလား မသိ ပါဘ ူး … ဒိုင်းဒိုင်း ဒ က်ဒက် ရုတ ် တရက် ပေါ က်က ွ ဲ သံတွေ ေြ ကာင့် … ကျနော်တို့ … အလန့်တကြား အနမ်း ေ တွ ရပ်သွားတယ် … တယေ ာက်မျက် နှာ တယောက် ကြည့်ပြီး … ခစ်ကနဲ ရီ လိုက ်မိတ ယ် … ဘယ်ရ မ လ ဲ … က ျ နေ ာ် သူ့ကို ြ ပန် ဖက်ြ ပီး … ပြန် နမ်းတာပါ့ … ပါးလေးကို န မ်းတယ် … ရွ ရွ လေး … နှုတ ်ခမ်းသားနဲ ့ ပွ တ်ဆွဲပစ် လိုက်တော ့ … သူ့မျက်နှာ လေ း မော့တက်လာတယ် … ရင်သ ာ းလေ း က ကေ ာ့တက်လ ာ တယ် … ချ စ်တယ် … ကျနော ် သူ့လည်တိုင်လေးကို … ဖိန မ်းလိုက်မိ တယ် …

“အို … ကို့ … ဟင့် …”

ထွန့်ထ ွ န့်လူးသ ွ ားတယ် … ဒါေ ပမယ့် က ျနော် ခ ပ် တင်းတ င်းဖက်ထ ာ း ရင်း … လက်ဖဝါး က … မို့ မော က်နေတဲ့ ရင်သ ာ းဆိုင်လေးကို … အုပ်ကို င်လိုက်မိတယ ် … သူ ဘ ာ မှ မြေ ပာ ဘူး … ကျနော်ဆက်န မ်းတယ် … နာ းရွ က်လေးကို … ဖွ ဖွ ေ လး … ထ ိမိတ ယ် … သူ တွန့်သ ွ ာ းတ ယ် … ရု န်း တယ် …

“အိ … ယားတယ်ကွာ … တမျိုးကြ ီးပဲ …” “အရမ်းချစ် တယ် …”
“အင်း … အို့ … ယားတယ် … အရမ် းယားတယ်နော ် … “

ကျနော် … သူ့နား ရွ က်လေးကို န မ်း လိုက် … နားရွ က်လေးကို … ဖိက ိုက်လိုက် … သ ဲ ြ ကီး မဲ ြ ကီး န မ်း ေ န မတယ် … ကျနော့်လက်က လဲ မာန် ပါ လာ တယ်ဗျ … ကျနော့်လ က်ဖ ၀ါ း နဲ ့ ခပ် ထွားထွားရင် သ ားကို … ဘရာစီယာပေါ်ကနေ …
အုပ်က ိုင်လိုက်မိတယ် … ခ ဏခ ဏလ ဲ ည ှစ် မိတ ယ် … ကျနော် ဒီလိုမျ ိုး လုပ် ေ ပး တေ ာ့ … သူလဲ စိတ ်ကြွလာတယ်နဲ ့ … တူတယ် … မ ရိုးမ ရွ နဲ့ … ရိုး သ ာ းတ ့ ဲ သူ့လက်က … ကျနော့်ဟ ာ ကို ဆုပ် န ယ်လ ာ တ ယ် … အားပါ ပါလေ း ညှစ်တယ ် … က ျနော် ကြိုက်တယ်ဗျ ာ … မလုပ် တတ် လ ုပ် တ တ်နဲ ့ … က ျနော့်ဟာကို … သ ူ ကစားပေး ေ နတဲ့ပုံလေ းက … က ျနေ ာ့်စိတ်ကို ပိုြ ကွ စေတယ ် … က ျနော့် လက်တဖက်နဲ ့တင် အား မ ရ တေ ာ့ဘူး … နော က်လက်တဖက်ကပါ … ချ ို င်းအော က်ကနေ လျှို ပြီး … နှိုက ် လိုက်တယ် …

“အို … ကို့ … ဘယ်လိုကြီးလဲကွာ … နေ ရခက်လ ိုက်တာ … ဟင့် …”

တဖက်ကနယ် … တဖက်က … နို့သီးဖျားလေး ကို … လိုက်ရှာ … မတွေ့ဘူးဗျ … ဘရာစီယာပဲ ခံ နေလို့လ ား မသ ိပါ ဘူး … ဒါနဲ ့ ပဲ … မာ န်ထ နေတဲ့ ကျနော့်လက်တွေ က … ရ င် စေ့ အကျႌလေးရဲ့ … ကြ ယ်သီးတွေကို … ရန်ရှာ မိတယ် … ြ က ယ်သီး … တလုံး နှ စ်လုံး … ပြုတ ်သွားတန့ ဲ … လက်က သူ့အလိုလို … အကျႌထဲကို
ဝင်သ ွ ာ းတ ယ် … ကေ င်းလိုက ်တာဗျာ … အိေ န တ ာ ပဲ … က ျ စ်နေတာ ပဲ … ဘ ရ ာ စီယ ာခံထားတဲ့ သ ူ့ရင်သ ာ း တေ ွက … သစ်တော်သီးအလ ားပဲ … နာနာ လေ း ညှစ် ပ စ် လိုက်တယ် … အားရဖို့ ကောင်းလိုက်တာ … အလုံးအထ ည်က လက်ဖဝါးတအုပ် စာ လောက်ရှိတယ်ဗျ … က ျနော် မွှ န်သွားပြီဗျာ … အတင်းပဲ … နယ်ပ စ် လိုက်တယ် …

“အ … နာ တယ် … ဖြေးေြ ဖးကိုင် … က ျွ တ် …”

ကျွတ်ကျွက်မြည်သ ံတေ ွ ကို … ကျနော် ဂ ရု မစိုက် တော့ဘူး … ခ ပ်ဆဆလေး စိတ်ကြို က်န ယ်ပ စ်လိုက်တယ် … ရင်သ ာ းဆိုင်က လဲ … ကိုင် လေ ထွ ားလေဆိုသလိုပဲ … လက်ထ ဲမှာ ပိုကြီးလားသလိုပဲ … ကျနော် တ အာ း သဘောကျမိတ ယ် … ညှစ် နေရ င်း … နို့သ ီးေ ခါင်း ေ လးကို ရှာတ ာပေါ့ … ဟောတွေ့ပါြ ပီ … ဘ ရ ာ စီယ ာအောက်မှာ စူထ ွက်နေတဲ့ နို့သီးခေါ င်း လေးကို စ မ်း မိတယ် … တွေ့တာနဲ ့ … လက်ည ှိုးနဲ့ လက်မ … ညှစ်ပြီး ဖိေ ချ ပ စ်လိုက်တယ်

“အား … အဟင့် … ကို … ကို့ … တေ ာ်ပါ တော့ေ နာ် … တို့ မ နေတတ်တော ့ဘူးကွယ် …”
“ချ စ် ချစ် … အရမ်း ချ စ်တယ်ကွာ …”
“အင်းအင်း … အရမ်း ချ စ် တယ်”

ဆိုပြီး … ကျနော့်ကို အတ င်းဖက် .. .နှုတ်ခမ်းချ င်း တြေ့ ပီး … ကျနော့်က ို ဖိန မ်းပစ်လိုက်တယ် … သူ့လျှာလေးက … အတင်း ပဲ ကျနော့် နှုတ်ခ မ်းကြားထ ဲ တိုးဝင်လာတယ် … လျှာချင်း ကလိကြတယ် … ထိကြတယ် … တုန်က နဲ တုန်က နဲ ဖြစ် ဖြစ်သွားတယ် … ကျ နော ့်လက်ကလဲ သူ့နို့သီးခေါ င်းလေးကို … ရေဒီယိုလိုင်းရှာသလို … ဟိုဘက်လှည ့်လိုက် … ဒီဘက်လှည့်လိုက် … လက်ညှိုးနဲ ့ လက်မ ဖြိ ပီး … လှိမ့်လှိမ့် ေ ချ ေ နမိသည် … သူ ကြိုက်မှာ ပါ … တချက်တချက် … ဖီး လ်တ က်သံက … လှိုဏ်သံပါတ ယ် … ဝမ်းတွင်းကနေ ထွက်လ ာ တဲ့ … ဖီးလ်တက်သံက က ျနေ ာ့်ကို အရ မ်း ပဲ ဖီးလ ်တက်စေတယ် … နှု တ်ခ မ်း ချင်း န မ်းနေလို့ေ ပ ါ့ … နို့မို့ဆို … ရု ပ်ရှ င် ရုံထဲမှာ အကျ ယ်ကြီးထွက်လ ာမယ်ထင်တာပဲ … ရေဒီယိုချိန်တာ ဝသွ ားတော့ … က ျ နော ့်လက်က အြ ငိမ် မ ေ နေ တ ာ့ဘူး … အောက်ဘက်ကို … လျှောဆ င်း လ ာ တယ် … အထက်ဆင် လေးကို … ဖြည ်ချ လိုက်ပြီး … အနီ ရောင်ထ မီ လေးကြာ းထ ဲ ကို … ကျနော် လ က်လျှို လိုက်တယ် … ဖောင် းအိေ နတ ဲ့ အဖုတ်ကြီးကို … ကျနော ် နှိုက ်လိုက်မိ တယ် … ကောင်းတယ် … ပ င်တီခံ ေ နပေ မယ့် … တင်းနေတာ ပဲ ဗျ ာ … ဖော င်းဖောင်းမို့ မို့ြ ကီးကို … ကျနော် အာ းရ ပါးရ … ကလိပ စ်လိုက်တယ် …

“အို … ကို့ … ေြ ဖးဖြေး နော် … “
“ရှီးးးး “

အနမ်း ချ င်း ကွ ာပြီး … နှု တ်ခ မ်းလေးက သတိေ ပးသံထွက်လာတ ယ် … ရှီးကနဲ အော ် သံလေးက နဲ နဲ ကျ ယ်သွားတယ် … ဒုက္ခပါ ပဲ … နှု တ်ခ မ်း ချင်း ြ ပ န် တြေ့ ပီး … အောက ်က အဖုတ်ကြီးကို အသေ နှိုက်တော့တ ာ ပဲ … ပ င်တီေ ပါ် ကနေ အကွ ဲကြောင်းကို … လက်နဲ ့ ထ ိုးတ ယ် … ပွ တ်ဆ ွ ဲ တယ် … အောက်နားက … အေ ပါက်ဝလို့ ထင်တဲ့နေ ရာကို လက်နဲ ့ထိုးတယ် …

သူ ထွန့်ထွန့်လူးတယ် … ကော့ကော ့တက်လ ာ တယ် … ကျနော်က လဲ နှိုက်တယ် … အဖုတ်ြ ကီး အားရဖို့ ကော င်းတယ်ဗျ ာ … လက်ထဲမှာ … ြ ပည့်ပြည့်ဝဝ ကိုင် ထ ာ း ရင်း … နှိုက်တာပေါ့ … ပ င်တီလေး ခံ နေ ေ ပမယ ့် … အရည်တွေ စိုစိ စို စိ ြ ဖစ် နြေ ပီ … ဖော င်း မို့ နေတဲ့ နှုတ် ခမ်းသ ားကြီးနှစ် ခုကြားထဲက … အကွဲကြောင်းလေးတလျှော က် … ကျနော် ပွ တ်တာပေါ့ … အော က်ပို င်းအဝနားလေးရော က်ရ င် … သူ့ကိုယ်လုံးလေးက တ ုန်က နဲ ဖြစ်သွားတယ် … နာနာလေး ဖိ ပ စ်လိုက်တော ့ … ဟ င်း ဟင်း ဟင်းနဲ့ …
ငြီးတက်လာတ ယ် … ကျနော်လဲ ပွ တ်တ ာပေါ့ … အရည် တွေကလဲ စို စိစိ နဲ ့ … ပင်တီလေးက အကွဲကြောင်းအတိုင်း ကပ် နြေ ပီ … က ျနော် ပ င် တီကို ဆွဲချွတ်ပ စ်လိုက်ချင်တယ် … မ ဟုတ်သေးဘူး … ဖြန်း ကနဲ … ပ င်တီလေးကို … ဆွဲဖြဲ ပြီး … ချစ် ချစ် ပေါ င်ကြားထဲ ခေါ င်းထိုးပြီး … ယက်ပ စ်လိုက်ချင် တယ် …
နှုတ ်ခမ်းသားထူထ ူ နှ စ် ခု ကို ဆွဲဟပြီး … ရွှတ်ကနဲ လျှာနဲ့ သပ်ပ စ်လိုက်ရင် လေ … ချ စ်ချ စ် …
ထအော်မလ ားမသိဘူး … အခု တေ ာင်ြ က ည့် … ြ ငီးသံလေ းက ကျယ်လာပြီ … အရမ်းက ျ ယ်လို့ မြ ဖ စ် ဘူး …
ရု ပ်ရှ င် ရုံထဲမှာ ဆိုတော့ … အသံက ျယ်သွားရင် … ကွိုင်တက်လိမ့်မယ် … ကျနော ် သူ့နှုတ် ခ မ်းလေ းက ို ဖြိ ပီး … ငြီးသံလေးကို တိတ်အောင် လုပ် လိုက်တယ် … ဒီလိုန မ်းတော့ … ပိုဖီးလ်တက်တယ်ဗျ … ချ စ် ချစ် ရဲ ့ အဖု တ်ကြီးကို
နှိုက ်ရင်း … ချစ် ချ စ်ရဲ ့ နှု တ်ခ မ်းကို ဆ ဲ ွဆွ ဲ စုပ် ရတဲ့ အရသာ က ဖီးလ်ပဲ ဗျ ာ … ကျနော့်ဒုတ ် ကတော့ … ထောင် နြေ ပီ … တင်းနေတ ာပဲ … သံဒုတ်နဲ ့ ပြို င် ရို က်ရ င် သံဒ ုတ်ကျို းနိုင်တ ယ် … အဟိ … နှုတ်ခ မ်း နဲ့ ဖိ ပိတ ်ထားတဲ့ကြာ းက … အဟင့်အဟ င့်ဆ ိုတဲ့ … ငြီ းတွားသံလေးက … ထွက်ေ နတုန်းပဲ … အ ရ မ်းချ စ် တယ် ချ စ် ချ စ် ရယ် … တင်း ြ ပီး လုံးထွားနေတ ဲ့ နို့ကိုပဲ ဆွဲေ ချပြီး … အဖုတ်ကြီးရဲ့ အစေ့ ရှိ မယ့်ေ နရာ ကို … အတင်း ပွ တ်ေ ချ ပ စ်လ ိုက်တယ် … အွ န် … အဟင့် … အဟင့်ဆိုြ ပီး … တွန့်လိမ်တက်သ ွ ာ းတ ယ် … ကျနောကို့် အတင်းဖက်ထ ာ း တယ် … အဖုတ်ကြီးကို ဆတ်ကနဲကော့ြ ပီး … သူ ြ ပီးသ ာွ းတယ် … သူ ြ ပီးသ ာွ းတယ … ် တွန့်ကာလိမ်က ာနဲ့ … ပြီးဆုံးသ ွ ားတဲ့ အရသာ ကို … ချ စ်ချ စ် … တော်တော်ခံ စားလိုက်ရတ ယ်နဲ ့တူတယ် … ရ င်တေ ွ တဒိန်းဒိ န်းခု န်သံကို … ဒီအတိုင်းတောင် ကြားရတယ် … လက်ကလဲ အရည်တွေ တေ ာ်တော်စို နေပြီ … ပြီးသွားတော့ … ချစ် ချစ် …
နဲ နဲ အားယု တ်သွားတယ်ထင်ပါ ရဲ ့ … ကျနော့်ကို ဖက်ထားတဲ့လက်က လေ းက … အာ းလျေ ာ့သ ွ ာ းတ ယ် … ကျနော် ကပ်တိုးလေ း မေးလိုက်တယ် …

ချ စ်ချ စ် … ကော င်း လ ာ းဟ င် … အရမ်း ကောင်းတယ် … ကိုရယ် … ချ စ် ချစ် … သေလိမ့် မယ် … အဟင့် … ရွှတ် …

ကျနော့်ပါးကို အတ င်း ပဲ န မ်းကြူပစ်လိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် ဖီးလ် တက်နေပြီ … တကယ်ကို ဖီးလ်တက်နေတာာ … ကျနော်လဲ တ က်တာပဲ … ဒါပေ မယ့် ကျနော ်က မြ ပီးသေးဘူးလေ … ကျနော့်ဒုတ်ကို ချ စ်ချ စ်က ုိင်ြ ကည့်ေ စချ င် တယ် … ကျနော ် ဘောင်းဘီဇ စ်ကို ဖြု တ်ပြီး … ကျနော့် ဒုတ်ကို အြ ပင်ကို ဆွဲထုတ်လိုကတ် ယ် … ဒိုင်းက နဲ ထေ ာင်မတ်နေတဲ့ … ကျ နော ့်ဟာကို … မီးရောင်မှိန် မှိ န် အောက်မှာ တေ ာ ့ … ချ စ်ချ စ် တွေ့မှ ာပါ …

“အယ် … အကြီးကြီးပဲ …”
“ကြို က်လားဟင် …”
“သွားပါ … ကြော က်စရာ ကြီး …”
“ကို့ဟာကို ကိုင်ထ ာ း …”
“ဟေ့ေ အး … ကိုင်ရဲ ဘူး …”

ကိုင် ရဲ ဘူးဆိုြ ပီး … ကျ နော ့်ဟာကို … မထိမထိလေ း လ ာဆုပ်တယ် … ဖို အင်္ဂ ါ ရဲ ့ အထိအတေ ့ွကို ဘယ်အပျို စ င်ကများ လွန်ဆန် နိုင်မှာ လ ဲ … သူ ဇိကနဲ ခ ပ်တင် းတ င်းဆုပ်ကိုင် ပစ်လိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် ရဲ ့ လက်ဖဝါးနုနု လေးက … က ျ နော ့်ဒုတ်ကို ဆုပ်ထ ားတယ်ဆိုတဲ အသိကြော င့် … ကျနော ် အရ မ်းကျေနပ်တယ ်ဗျ ာ … က ျ နော ် ကြို က်တယ် … ကျနော ်လဲ သူ့နို့ကို ခပ် တင်းတင်း ညှစ်ပ စ်လိုက်တယ် …

“အို့ … ကို့ … အဟင့် …”
“ဒီလို က စာ းေ ပးလေ …”

ချ စ်ချ စ်လ က်ကို ကိုင်ြ ပီး … အထက်အောက ် … ထုပြလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် တင်းတ င်း လေး ဆုပ်ြ ပီး … ကျနော့်ဒုတ်ကို ထုပေးရှာ တ ယ် … ကျနော်လဲ သူ့နို့ လုံးလုံးလေ းရဲ့ နို့သီးဖျားကို ဖိ ချေ ပ စ် လိုက်တ ယ် … တဟင်းဟ င်းနဲ့ … သူလဲ ဖီးလ်တ က်လာတယ် … ကျနော် သူ့အော က်က အဖုတ်ြ ကီးကိုလဲ ကိုင်ြ ပီ း
နှိုက ်ပစ်လိုက်တ ယ် … ချစ် တယ် … ချစ် ချစ် ရယ် … အသေ ွ းအသ ာ းတေ ွ ပွ က်ပွ က်ဆူအော င် … ကျနော်တို့ … ပွ တ်သ ပ်ဆ ပု်နယ်ကြတယ် … ချစ် ချ စ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိက ို က်ထားပြီး … ခ ပ်နာ နာ ေ လး … က ျနော့်ကို ထုပေးတယ ် … က ျနော် ကလဲ ဘ ယ်ရ မလ ဲ … သ ူ့အဖုတ ်ကြီးကို နှိုက်တ ာေ ပါ့ … အြ ပ န်အလှ န် … ထုကြ နှိုက်ြ က နဲ့ … ဖီးလ်ပဲ ဗျာ … အရ မ်းဖိးလ်တက်တယ် … ဘယ်လိုမှ န်းကိုမ သိဘူး … စိတ်တွေ တအာ းြ ကွ ပြီး … ဗြန်းက နဲ အရည ် တေ ွ ပ န်းထွ က်သွားတယ် … ရှီ းကနဲ ငြီးသံနဲ ့ အတူ … ကျနော် ချစ် ချ စ် အဖုတ်ကြီး နှိုက်ရ င်း … တကိုယ်လ ုံး ဇတ ်ဇတ ်တုန်သ ွ ားတယ် …

“အို … ကို့ … ဘာတွေလဲ … လက်မှာ ပေကုန်ြ ပီ …”
“အရည်တွေ လေ … မလ ွှတ်နဲ ့ အုံးက ာွ … ဒီအတိုင်း ပဲ ကိုင်ထ ာ း … “
“အင်း … တ အာ းဆ ိုးတယ်ကွာ … ဖီး လ်တက်နေတာလား … အဟင့် …”
“တက်တ ာ ပေါ ့ ချ စ်ချ စ် ရ ယ် .. ချစ် ချ စ် လ ုပ် ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ် …”
“အင်း … ကို့ … အဲ ဒီလို … မနှိုက်နဲ ့ကွာ … က ျ င်တယ် … အိ … ဟင့် … ဟ င့် … ရှီးး “

တကိုယ်လုံး … တွန့်ကာလိမ်ကာ … ချစ် ချ စ် … ပြီးသွားတယ် … နှစ် ယေ ာက်သ ာ း … က ာမအထွ ဋ်အထိပ်ကို …
ရော က်သွားတော့ မျ က်စိ တေ ွ လဲ ပြာ ကုန်တယ် … တယောက်ကို တယောက်ဖ က်ထားရင်း … အချ စ်လှိုင် းပုတ်တဲ့ အရ သာ ကို … တငြိမ့်ြ ငိ မ့် နဲ့ ဖီးလ်တွေ့နေကြတယ် … ချစ် ချ စ်လဲ … တူတူပဲ … မျ က်စိ လေး စ င်း ြ ပီး …
ကျနော့်ရ င်ခွ င်ထဲ ခေါ င်းတိုးကာ … ပွ တ်ခွ ျဲ နေတယ် … အရမ်းချ စ် တ ယ် … ချ စ်ချ စ်ရယ် … ချ စ် ချ စ်က
ေြ ပာ စကားန ားထောင်တယ် … သူ အခုထ ိ ကျနော့်ဒုတ်ကို ဆုပ် ကိုင်ထ ာ း ဆ ဲ … အရည ်တေ ွ ပေပွ ေ န တာတော င် … မလွှတ်ဘူး … က ျ နော ် ကြို က်တယ် …

“ချ စ် ချစ် … “
“အင် …”
“ကိုနဲ ့ အတူတူေ န ချ ငလ်ားဟင် …”
“ေ နချ င်တ ာေ ပါ့ ကိုရယ် … နေချ င်တာပေါ့ …”
“ဒါဆို အိ မ်မ ြ ပန်နဲ ့ တော့ကွာ …”
“အွ န် … အဲ ဒီလိုတေ ာ့ လိုက ်ရဲ ဘူး … ပါ ပါ းက သတ်မှာ ေ ပါ့ …”
“ဒါဆို ချ စ်ချ စ်အိ မ်က ို လိုက်ခဲ ့ မယ် … “
“အွ န် … အဲ ဒါ က ပိုဆိုးမှ ာပေါ့ … ကိုရဲ ့”
“ချ စ် ချစ်ကို အခု လေ … ကို တ အာ း ချ စ် ချ င်နေတယ် …”
“အခုလဲ ချ စ် ေ နတာပဲ လေ …”
“ဟုတ်ဘူးလေကွာ … ချ စ် ချ စ် … အဖုတ်ထဲကို … က ို့ဟာကြီး … ထည့်ချင် တာ …” .
“အံ မယ်လေး … ဟ င့်အင း် … ဟင့်အင်း … ချ စ် ချစ် ေြ ကာက်တယ်နော ် … မလု ပ်နဲ ့ “
“လုပ်ချ င်တ ယ်ကွာ … အရ မ်း ပဲ …”
“ဒီမှာ … ဒါကအကြီးကြီး … အဲ ဒါြ ကီးနဲ့ဆ ု … ချ စ် ချ စ် သေ မှာ ေ ပါ ့ …”
“မ သေ ပါ ဘူးကွာ … ချ စ် ချစ် ဖီးလ်တက်လ ာရင် ခံ နို င်မှာ ပါ …”
“အာ … မ သိတော့ဘူး … ကိုနော် … အရမ်းဆိုးတ ယ် … တော်ပြီ ပြန်ြ ကရေ အာင် ကွာ …”

ချ စ်ချ စ်က … ြ ပန် ချ င်ေ ပ မ ယ့် … ကျနော်ကတော့ မြ ပ န်ချ င် သေ းဘူး … ဒါအမှန်ပဲ … ကိုယ်ချ စ်တဲ့ အပျ ိုလေး ရဲ့ အဖုတ ်ကြီးကို နှိုက် … သူ့လ က်နု နု လေးနဲ့ … ကျနော့်ဒုတ်ကို … ဆ ွကစားပေးထာ းတေ ာ့ … မရဘ ူးဗျ ာ … ကျနော်
ချ စ်ချ င် သေးတယ် … အရှိ န်ကတက်ဆဲ … မာ န် ကတက်ဆဲ … သွေးကကြ ွဆ … ကျနော် ချစ် ချ စ် လည်တိုင်လေးကို န မ်း လိုက်တယ် … အန မ်း လေး ပျိုးလိုက်တာပေါ့ …

“အို … တော်ပါတော့ဆ ို …”
“ချ စ် ချင် သေ းတ ယ်ကွာ …”
“အင်းလေ … ပြန်ကြ မယ ် လေ …”
“မ ရဘ ူးက ာွ … ချ စ်ချ စ် … က ို အရမ်းချစ် ချ င် နေ ပြီ …”
“ကျွတ် … အဲ ဒါ ကြောင့် … ကို့ကို အားမရတ ာ … အကင်းကို မပါဘူး …”
“အန် … ဘ ယ်လိုအကင် းမပါ းတာလဲလို့ …”
“ကိုနော် … ဟွန့် … တ ြ ခ ာ း နေ ရာ သ ွ ာ း ကြ မယ်ကွာ …”
“ဟာာ … အိုကေ … ချ စ် ချစ် … ရွှတ် … ဒါမှ တ ို့ချ စ် ချ စ်ကွ …”

ချ စ်ချ စ် … ရမက်ထန်ေ န မှာ ေ ပါ ့ … မိန်းကလေးတယောက်က … တခြားနေရာသွားဖို့ ပြော ရလော က်အော င် … ချ စ်ချ စ် စိတ်ထ ဲ … ဘ ယ်လောက်သွေ း ြ က ွ နြေ ပီလဲ … က ျနော့် စိ တ်ထဲမှာလေ … ချစ် ချ စ် ကို … အထင် မသေ းဘ ူး … လုံးဝအထင် မသေးဘူး … ပွ င့် ပွ င့်လ င်းလင်း ပြော တတ်တ ့ဲသူ့ကို … ကျနော် ပို ချစ်သ ွ ာ း မိတ ယ် … ပိုလ ဲတ န်ဖိုး ထာ းမိတယ် … က ျနော် ယူမှာ … သူနဲ့ တသက်လုံးအတူတ ူနေချ င်တယ ် … ဒါအမှန် ပဲ …

“အဲ ဒီလို မကြ ည့်နဲ ့ကွာ …”
“အင်းပါ … မြ ကည့်ပါဘူး … အရ မ်းချစ်တ ယ် … ချ စ် ချ စ်ရယ် … ရွှတ် “
“ကိုက … ချ စ် ချစ်ကို အထင်သေးလာ းဟ င် …”
“တကယ်နေ ာ် … နောက်မှ “
“တကယ်ပါ ကွ ာ … အ ရ မ်းအလိုလ ုိက်တဲ့ ချ စ်ချ စ်ကို … ကိုက အရ မ်း ချ စ် … အားြ ကီးချ စ် … ရွှတ် … ရွှတ် …”

ေြ ပာ ရ င်းဆိုရ င်း … လက်က … ချ စ်ချ စ် ရဲ ့ ရင်သ ာ း ကို … ဆုပ်နယ်ပစ်လိုက ်တယ် … ချစ် ချစ် ကျနော့် လ က်ကို … အတင်းပဲ ဆ ွဲခွ ာ ပြီး …
“ကိုနော် … အို … တေ ာ်ပါတော့ … တော်ကြာ မီးေ တွလင်းလာတေ ာ့မယ် …” “အင်းပါ ကွ ာ …”

ကျနော် စိတ်လျှေ ာ့လိုက်တယ် … ရုပ် ရှ င်ရုံထဲမှာ အချိ န်ြ ဖု န်း လို့ ဖြစ်တေ ာ့ ဘူး … ကျနော်တို့ … အဝတ်အစားတွေ သပ်သပ်ရပ် ရ ပ်ဖြစ် အော င် ပြင်ဆင်ြ ပီး … ချ စ်ချ စ် က … အိ မ် သ ာ ထဲ ဝင် သွားတယ် … ကျနော ်လဲ ယော က်ျားလေး အိမ်သ ာထဲ သွားပြီး … ရှ ူ ရှူး တွေ ဘာတွေ ပေါ က် လိုက်တယ် … တော င်ေ န လိုက်တ ့ဲဟာ … ကျနော့်ဒ ုတ်က တေ ာ်တော်နဲ ့ မကျ ဘူး ဗျ ာ … အရမ်း ေ တ ာ င်ေ နရ င် … အြ ပင်ထွက်ရင် က ျနေ ာ် ဒုက ္ခရော က်မယ် … စိတ ်ကိုနဲနဲ ေ လျှ ာ့လိုက်တော့မှ … ဒီကော င်က ပျော့ကျ သွ ားတယ် … ဒါတောင် … သိပ်ေ ပျ ာ့ချ င်တာ ဟုတ်ဘူး … မိ န်းကလေး အိမ်သာရှေ့ မှာ … ချ စ်ချ စ် စော င့် နေ တယ် … မျက်နှာ လေ းက … ပ န်း ဆီေ ရာ င်လေ း ပြေး နေတယ် … ကာမအထွဋ်အထိပ် ရောက်သွားတဲ့ … မိ န်းကလေးရဲ့ မျ က်နှာပြင်က … တမျို းပဲ ဗျာ … က ျနော် အ ရ မ်းကြိုက ်တယ်
… တခြာ းအချ ိန်တွေ ထ က် … ဒီအချ ိ န်က … မိန်း ကလေးတွေ ပိုလှတယ်လို့ ခံ စားရတယ် … ကျနော်တို့ လက်ချင်း ချိ တ်ပြီး … ရုပ် ရှ င်ရုံထဲက ထ ွ က်လာခဲ့တယ် …

“ကို … ဘယ်သ ွ ာ းြ က မှာလဲဟင် …”
“အင် … ဟ ုတ်သားပဲ … ကိုတို့ ဘ ယ်သွားကြ မှာ လ ဲ …”
“မ နော က်နဲ့ေ နာ် …”
“ချ စ် ချစ် အိ မ် သ ွာ းမလ ား …”
“အင် … ကော င်း သ ာ း ပဲ … ပါပါ နဲ့တွေ့မှ ဟ ုတ်ေ ပြ့ ဖစ် ေ ရာ …”
“အဟိ … စတာပါကွာ … ကို့အိမ်ကို သွားကြမယ်လေ”
“အင်း … သွားလေ …”
“ချ စ် ချစ် …”
“အင် …”
“ရ င် တွေ ခုန် လားဟင် …”
“ခု န်တ ာေ ပါ့ …”
“ကို့ကို အရ မ် းချစ်တာပဲလား”
“ကိုကရော … ချစ် ချ စ်ကို မချစ်ဘူး လ ာ း”
“ချ စ်တာပေါ့ … အရမ်းချ စ် တာပေါ ့ … တို့တွေ တသက်လုံး အတူနေကြမယေ် နာ် …” “အင်းပါ … လ က်တွဲမဖြုတ်ေြ ကး”
“အို ကေ …”

အိုကေ ဆိုပြီး … က ျနော့်လက်မောင်း က … ချ စ်ချ စ် နို့လေ းက ို … ဖိထ ာ း ပစ် လိုက ်တယ် … လက်ချင်း ချိ တ်လျှော က်တော့ … သူ့မျ က်နှာ လေး ရဲ တက်သွားတယ် … က ျနေ ာ့်ကို သူ မော့ြ က ည့်တယ် … ကျနော် မျ က်စိ မှိတ ်ပြလိုက်တယ် …

“ကိုနော် … တော်တော်ဆိုး …”
“ချ စ်လို့ပါကွ ာ …”
ချ စ်လို့ ပါ ကွ ာဆိုပြီး … ချစ် ချစ် နို့အုံတ င် းတင်းလေးကို … လက်မောင်းသားနဲ ့ ဖိ ေ ချ ပစ်လ ို က်တယ် … ချစ် ချ စ် …
ေြ ခလ ှမ်း ပျ က်သွားတယ် … အမှ န်က … သူ တွန့်ကနဲ ြ ဖစ်သ ွ ားတာ … ယားတ က်သွားတယ်နဲ ့တူပါ ရဲ ့ …
ကျနော်လဲ အမှ န်တို င်းပြောရရင် ဖီးလ်တက်တယ်ဗျ … ချ စ် ချစ် နို့သီးလေ းက ဘ ရ ာ စီ ယ ာအောက်မှာ ထေ ာင်ြ ပီ း တင်းေ နတယ်လ ုိ့ ခံ စာ းမိ တ ယ် … ကျနော်တို့ လေ ျှာက်လ ာရင်း … ဖ ရေ ဇာ န ာ း ရော က်တော့ …

“ကို … လက်ချ င်းဖြုတ ်လေ ျှာက်ရေ အာင် ေ နာ် …”
“အန် … ဘ ာလို့လဲ …”
“ဒီနားမှာ … ပါပါ အသိတွေ ရှိတယ် …”
“ေ အာ် … အင်း …”

ချ စ်ချ စ်လ က်ကို မလွှတ်ချ င် ပဲ လွှတ်လိုက်ရတယ် … အသိတွေ ရှိ တယ်ဆိုတေ ာ့လဲ … ဟုတ်တာပဲ … တေ ာ်ကြာ သူ့အိ မ်က သိသ ွ ာ းမြှ ဖင့် … မိုးမီး လော င်လ ိမ့် မယ် …

“ကို့အိမ်က ဘယ်မှာ လ ဲ ဟ င် …”
“၂ ရ လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာ …”
“ေ အာ် … အင်း … ကို … ချစ်ကို လှည့်မကြ ည့်နဲ ့နေ ာ ် …”
“အင်းပါ …”

ကျနော် ေ ရှ့က လျှော က်သွားတယ် … ထ င်တ ့ဲအတိုင်းပဲ … လျှပ် စ စ်ဆိုင် ဆိုင်တ ခုေ ရှ့ရောက်တော ့ … ကုလားကြီးတ ယေ ာက်က ချ စ် ချ စ်ကို … လှမ်းေ ခါ်တယ် …

“ဟေးး … ဂျ ူလီယာ …”

ကျနော် လှည ့်ကြည့်မလို့ပါပဲ … သူ့အသိက လ ှမ်းခေါ်တယ်ဆိုတ ာ သေချာနေတော ့ … က ျနော် လှည ့်မကြည့်ရဲ ဘူး
… က ျ နော ် ေ ဖြး ေြ ဖးပဲ ေ ရှ့ ဆက်လျှော က်သွားပြီး … မီးပွို င့် မှာ ရ ပ် စော င့် နေ မိတ ယ် … နဲ နဲ ြ ကာတော့မှ … ချစ် ချ စ် … ခ ပ်သုတ်သုတ်နဲ ့ နော က်က လိုက်လာတယ် … က ျနော် အေးဆေးပဲ … ၂၇ လမ်းထိပ် ရော က်တေ ာ့ … လမ်းထဲ ကို … ချ ိုးကွေ့လိုက်တယ် … ချ စ် ချ စ်လဲနောက်ကနေ လိုက်လာတယ် … ကျနော်နေတဲ့တိုက်ကို ရော က်တော့ … အေ ပါ် တ က်သွားတယ် … ပထမ ထပ်မှာ ကျနော် ရ ပ်ေ စာ င့် နေလိုက ်တယ် … ချ စ်ချ စ် … အပေ ါ်ကို တက်လ ာ တ ယ် … ကျနော် ချ စ်ချ စ်က ို လက်လေး က မ်းပေးလိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် က ျေ နာ့်လက်ကို ဆွဲပြီး အေ ပါ် ကို ဆက်တက်လာခဲ ့တယ် … လှေခါ းခွ င် အကွေမှာ့ …. က ျနော် ခွ ိကနဲ ရီလိုက်မိတယ ် … ချ စ် ချ စ် လဲ ရီတ ယ် …

“မ ရီ နဲ ့ကွာ … ဟွန့် …”
“အင်းပါ … မ ရီတော့ဘူး … ခွ ိ”
“တွေ့လား … တော်တော ်ပျေ ာ်ေ နတ ယေ် ပါ ့ လေ …”
“အင်း … အ ရ မ်းပျေ ာ်တယ် …”
“ချ စ် ချစ်ကတော့ ရင် တွေ တုန် နေတယ် …”
“ဘာလို့လ ဲဟင် …”
“ကြောက ်လို့ေ ပါ ့ …”

ကျနော် နေတာက … ေြ ခာ က်ထပ် … အိ မ်မှာ က ဘယ်သူမှ မ ရှိဘ ူး … ကျနော ် တယောက်ထဲ နေတာလေ … ကျနော်က အင်း သ ာ း … အဖေက လည ်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိ အောင် ဆိုြ ပီး … ရန် ကုန် မှာ ကျော င်းလာ တက်ခို ငး်တာ … ကျနော် အ ခ န်းတံခါးကို ဖွ င့်လိုက်တယ် …

“ကျွီ …”
ချ စ်ချ စ် … တံခါ းေ ရှ့ မှာ တုံ့ဆိုင်း တုံ့ဆိုင်းနဲ့ … ချီ တုံချတ ုံ ဖြစ် ေ နတ ယ် … ခါ းသိမ်သိမ်လေးကို ဆွ ဲ ပွေ့ြ ပီး … ကျ နော ် အခန်းထဲ ခေါ်လာပြီး … တံခါ းက ို ဆွဲပိတ်လိုက်တ ယ် … ဂျေ ာက် …

“ကိုက … တယောက်ထဲ နေတာလာ းဟ င် …”
“အင်းလေ … ရ န်ကုန် မှာ ကျော င်းလ ာတက်တာ …”
“အွ န် … တခန်းလုံး ရှု ပ် ပွ နေတာ ပဲ …”
“အဟဲ … လူပျိုဆ ိုတေ ာ့ …”
“အံ မယ်လေး … သိပါ တယ်ေ နာ် … နံ ဟောင် နေတ ာပဲ … အနွ် … ဒါကြီးက ဘ ာလဲ …”
“အဟီး … မလျှေ ာ်ရသေး တဲ့ အတွ င်းခံ ဘောင်းဘီ … “
“အားကြီး ည စ် ပတ်တာပဲ … ဟ ွ န့်”
“မညစ် ပတ်ပါဘူးကွာ …”
“အို … ကိုေ နာ ် … အတင်းမ ဖက်ထ ာ းနဲ့ကွာ”
“ချ စ် ချင်လာပြီ … ချ စ် ချစ် ကလဲ”
“အို … ေြ ဖြး ဖးဆ ုိ … အဲ ဒီလို မ ခွ ျ တ်နဲ ့လေ …”
“ဒါဆို မြန်ြ မ န်ခွ ျ တ် …”
“ဟွန့် … တအားအနို င်က ျင့်တာပဲ … ငို ချင်လာပြီေ န ာ်”

လက်တုန်တု န် နဲ ့ … အြ ဖူရောင် ရင့် ေ စ့အက ျေႌလးကို တလုံးချ င်း ခွ ျ တ်တယ် … ချ စ်ချ စ် ရဲ ့ ထွားစို့တဲ့ နို့အုံ လေးက
…အဖြ ူ ရော င် ရင် စေ့ အကျႌလေးေ အာက်မှာ … မို့ မောက်နေတ ယ် … က ျ နေ ာ ် ချ စ်တယ် … ကျနော် မနေ နို င်တေ ာဘူ့း … ချ စ် ချ စ်ရဲ ့ နို့ အုံ ၀ င်းဝ င်း လေးကို မြင်လိုက်တ ာနဲ့ … က ျေ နာ့်စိတ်တွေ ထိန်း မ ရ တေ ာ့ဘူး … စွေ့ကနဲ ချ စ် ချစ် ခါ းလေ းကို ဖက်ပြီး … ကျနော့်အ န မ်းတွေ က … ချ စ် ချ စ်နို့ အုံ နှ စ် မွှာကြ ားထဲ … ဝဲပျ ံ သွားတယ် … ချ စ်လိုက်တာ … ချစ် ချ စ်ရ ယ် …

“အို … ကို့ … ယားတယ် … ဟိ”

ကျနော့်ရဲ ့ နှုတ်ခမ်း မွှေးစစလေးတွေက … ချ စ်ချ စ်တကိုယ်လုံး ကြက်သီးဖြန်းဖြန်း ေ စသ လားမသိ … ချစ် ချ စ် … ကြက်သီးတွေ ြ ဖန်းဖြန်း ထပြီး မျ က်နှ ာလေးရဲတ က်လာတယ် … ကျနော့်နှု တ်ခ မ်းတွေက ချစ် ချ စ် ရဲ့
နို့အုံ နှ စ် မာွှကြာ းထဲ … အတင်းပဲ ဖြိ ပီး န မ်းပစ်လို က်တယ် … ချစ် ချ စ် ခါး ေ လး ကော့တက်လာပြီး … နို့ အုံ လေးက မို့တ က်လာတယ် … က ျေ နာ့်လက်တ ဖက ်က … ဘရာစီယာကို အတင်းဆ ွဲဖယ်တယ် …

“အို … ေြ ဖးေြ ဖးဆို … ဖြု တ်ေ ပး မယ်ကွာ …”
“အင်း … အင်း …”

ဘရာစီယာကြိုးလေးက ေြ ပလျော ့သွားတယ် … က ျနော့်အ န မ်းတွေက အဆက်မြ ပတ် တိုးဝ င်သွားပြီး … ဘရာစီယာ အုပ်ထ ားရာ ကနေ ေ ပါ် လ ာ တဲ့ … နို့ သီးခေါ င်းေ လးကို … လှမ်းဟပ်လိုက်တ ယ် …

“အ … ကို … ကို … ကျွတ် …”
“ဟင့် … ဟင့်”
“ကိုရယ် …”

နို့သ ီးေ ခါင်း ေ လးက … ထောင်ပြီးတင် းနေတာပဲ … နှုတ် ခမ်း လေ းနှစ် ခုနဲ ့ … ကိုက်ပြီး … လျှာ လေ းနဲ့ တို့တို့ေ ပးလ ိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … ရှီးကနဲ ေ အာ်ပြီး … ကျနော့်ေ ခါ င် းကို အတင်းဖက်ထ ာ း ရင်း … ေ ခါ င်းလေး ဆတ်ကနဲ မော့ေ မာ့သွားတ ယ် … ခါ းလေ းက ကော့ကော့တ က်လာတယ် … ကျနော် ချ စ် ချစ် ရဲ ့ အဖုတ်ကြီးကို … အနီ ေ ရာ င် ထမီပေါ်ကေ န အု ပ်ကိုင် လိုက်တ ယ် … ချ စ် ချ စ် … တ ွ န့်က ာ လိမ်ကာနဲ ့ … ဒူးလေ း ညွှတ်သ ွ ာ းတ ယ် … ကျနော် လှမ်းထိန်းထ ားရင်း … မွေယာပေါ့် ေ ပွ့ ချီြ ပီး ခေါ်လ ာခဲ့တယ် … ချ စ်ချ စ် မျက် နှာလေးကလေ … ပ န်းေ ရာင်သ မ်းပြီး ချစ် သွေ းကြွေ နသလိုပဲ … ကျနော် အရမ်းချစ်တယ် … မွေ့ယာပေါ်ရောက်တော ့ … ချ စ်ချ စ် မျ က်စိ လေး မှိ တ်သွားတယ် … က ျနော်ကတော့ လုပ် စရာ ရှိတာ လုပ် ရမှာ ပေါ ့ … ရ င်စေ့ အကျႌလေးကို … ကျနော် တ လုံး ချ င်း ခွ ျ တ်လိုက်တယ် … အကျႌလေးက ဟ သွ ားတော့ … ေြ ပလျေ ာ့ေ န တဲ့ ဘရာစီယာလေးအော က်မှာ … ရ င်သားဆိုင်တွေ က … မို့ မော က်ကာ ပြူးထွက်ေ န တ ယ် … ကျနော် တချက် န မ်းလိုက်ပြီး … အကျႌ တွေ ကို ခွ ျ တ်လိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် အလိုက်သင့်လေး … အကျႌခွ ျတ်ပေးတယ် … ဘရာစီယာ ရော ပေ့ါ … တင်း ြ ပီးမို့ ေ နတ ဲ့ နို့ အုံ လေ းက … ြ ဖူဝ င်း နေတာ ပဲ … နီ တာရဲ နို့သ ီးေ ခါင်း ေ လးက … ကျနော်က တအားစို့ထားလို့လ ားမသ ိ … ပ န်းသွေးရောင် ရဲ ရဲ ထေ နတယ် … အပေ ါ်ဝတ် တွေ က ျွတ်သွားတော့ … အော က်အဝ တ်ေ ပါ ့ … ချ စ်ချ စ် မျက်စိ လေး မှိတ်ထာ းတယ် … ကျနော် ချ စ်ချ စ် ခါ းြ ကားက အနီ ရောင်ထမီ လေးရဲ ့ အထ က်ဆင်ကို ခွ ျတ်လိုက်တယ် … အောက်ကို လျှော ချ လိုက်တော့ … ချ စ်ချ စ် … တင်ပါး လေး ြ က ွ ပေးရှာတ ယ် … ပေါင် တံနှ စ်သွယ်က … တ င်းတငး ်ရ င်းရ င်း နဲ့ … ြ ပည့်ပြည့်ြ ဖိုးဖြိုး ရှိတ ာေ ပါ ့ … ကျနော် ေ ပါ င်တွင်းသားလေးကို … လက်နဲ့ ပွ တ ်သပ်လိုက်တော့ … ချစ် ချ စ် … ကြက်သီးဘုလေးတွေ ထလာတယ် … အတ ွ င်းခံ လေးအော က်က … အဖုတ်ကြ ီးက ရု န်းကြွလာတယ် … ကျနော်တို့ ဘာမှ မပြော ြ ဖ စ်ကြဘူး … ပြောစ ရာလဲ မလ ိုတေ ာ့ဘူးလေ … ခ ရီး ဆုံးကို … လက်တ ွ ဲ လျှောက်မယ ့် ချ စ် သူတွေ ပဲ လေ … ချ စ်ချ စ် ရဲ ့ အဖုတ်ကြီးပေါ်မှာ … အနမ်းလေး က ျနော ် တပွင့် ချွေချလိုက ်တယ် …

“ဟင့် …”

ဆတ်ကနဲ တုန် ခါတ က်သွားတဲ့ ပေါ င်တွင်းသားတွေကို … အ သ ာ သ ပ်မြှ ူ ရင်း … ကျနော် နော က်တခါ ထပ်နမ်းလိုက်တ ယ် … တကယ်ပါ ပဲ … ချ စ်ချ စ် မခံ စာ းနို င်လို့ထ င်ပါ ရဲ ့ … ခါးလေးက ကော့တက်လာတယ် … အဖုတ ်ကြီးက … မျက်စိ ေ ရှ့မာှ ပဲ မောက်တ က်လာတ ယ် … ကျနော် န မ်း တာပေါ့ … ထပ်ခါ ထပ်ခ ါ အဆက်မပြ တ်ပဲ … အ တ ွ င်းခံေ ပါ် က နေ … နမ် းလိုက် … အဖုတ်ကြ ီးရဲ ့ နှု တ်ခ မ်းသ ားေ တွ ကို … ကျနော့် နှုတ ်ခမ်းနှ စ် ခု နဲ ့ … ဆ ွ ဲ ခဲ လိုက် … လုပ်ချ င်တိုင်း လုပ် ေ နတေ ာ့တာပဲ လေ … ချ စ် ချစ်ကလဲ မျ က်စိ တောင် မဖွ င့် တော့ဘူး … ဖီးလ်တက်နေတဲ့ လေသံလေ း အဟင့် အဟင့်နဲ ့ … ခေ ါင်းအုံး စ လေ းကို အတင်း ပဲ ဆွဲဆုပ်ထားတယ် … ကျနော ် … ချ စ်ချ စ်ရဲ ့ အတွ င်းခံ လေ းက ို အသာလေး ခွ ျ တ်ပစ်လ ိုက်တယ် … အဖုတ်ကြီးက အရည ် တေ ွ စို ရွှဲေ နတော့ … အတွ င်းခံ လေးက ကပ်ချင် ချ င်ြ ဖ စ်နေတယ် … ဒီကလဲ ဘ ယ်ရ မလ ဲ … ေြ ဖးေ ဖြး ချ င်းပဲ ခွ ျ တလိုက်တာ ပေါ့် … လှလိုက်တဲ့ အဖုတ ်ကြီးဗျာ … အေ မွှး လေ း ရေး တေးေ တးနဲ့ … တင်းပြည ့်ဒင်ြ ပ ည့် ချ စ်ချ စ် ရဲ ့ အပျ ို အ ဖုတ်ကြီးလဲ တွေ့ရော … က ျနေ ာ် ပြေးဟပ် တော့တာပဲ … ပေါ င် နှစ် ေ ချ ာင်းကို အတ င်းကား … ဖ တ်ကနဲ ဟသွားတ့ ဲ အက ွဲကြောင်းအတိုင်း … လျှာက ို ခ ပ် တ င်းတင်း … မြှုပ်ြ ပီး … အထက်အောက် ပွ တ်ဆွဲပ စ်လိုက်တယ်

“အို … အို … က ို့ … အိ … “
“ဟင့် … မာ မားေ ရ … ထိတယ် … ထိတယ် … ကျင်လိုက်တာ … ကိုရယ် … ရှီးးးးးးးး” “အို … ဟင့် …”
“ကျွတ် … က ျွ တ် …”

ချ စ်ချ စ် အတင်းရု န်းတယ် … အဖု တ်ကြ ီးက … လ ျှာရဲ့ ဒဏ်ကို ကြေ ာက်တ ာ ပေါ ့ … လ ွ တ်လိုလွတ်ည ား ဘယ်ညာ ယမ်းခါ ကြည့်တ ယ် … အထက်အော က် … ကော့တ င်ပေးတယ် … မ ရပါ ဘူးလေ … ချ စ် ချ စ် အဖု တ်ကြီး ရွှေ့ ရာ ကို … က ျ နော ့် လျှာက ကြို သိနေသလိုပဲ … အဖုတ ်ြ ကီးက အပေါ်ရွှေ့မယ်ဆိုရ င် … ကျနော်က အပေါ် နားက ကြိုစော င့်ြ ပီး … အတင်း လိုက်ယက်တ ယ် … ဒီတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ … အဖု တ်ကြီးက အောက ်ကို
ဝုတ ်ကနဲက ျသွားတော့လဲ … ကျနော်က အသာေ လးပဲ လေ … နှုတ် ခမ်းသားတခုကို ခဲ ြ ပီး လိုက်သွ ာ းတ ာပေါ့ …
အရည ် တေ ွ လား … ထွက်တ ာ ပေါ ့ … က ျနော်ကတော့ မ ရွံပါ ဘူး … ကိုယ်ချစ်တဲ့သူမို့ လို့ … အားရပါးရ ယက်ပ စ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ ချ စ် ချ စ်က သန့် ပါတယ် … အနံ့အသက်မ ရှိ ဘူး … ခ ပ်စူး စူးလေး ချ ဉ်တာကလွဲလ ို့ပေါ့ … ဒီအရသ ာ လ ဲ က ျ နော ် ကြို က်တာပဲ … ဘီယ ာ လိုပဲ … ကျနော် ခ ပ်ြ မှင်း ြ မှ င်းလေး … အကွဲကြောင်းကို … စု ပ်ပစ်လိုက်တ ယ် …

“အားးး … ကို … က ို … တော်ပါ တော့ … အဲ ဒီလိုြ ကီးတော့ … ဟင့် …”
“အူးး … မ ခံ နို င်တော ဘူ့း … ကိုရယ် … တေ ာ်ပါေ တာ့ …”

မခံနို င်ဘူးသာဆိုတ ယ် … ချ စ် ချ စ် အဖု တ်ကြီးက … ဓါတ ်လိုက်သလိုပဲ … ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ … ကေ ာ့ကော့တက်လာတယ် … အကွ ဲေြ ကာင်း လေ းက ပိုဟမလာတ့ ဲအြ ပ င် … ပို တောင်ကျ ုံ့သွားသေးတယ် … ကျနော် ချ စ် ချစ် ေ ပါ င်နှ စ်ေ ချ ာ င်းက ို ဆွဲမြှောက်လိုက်ပြီး … ဒူးကို ပြန်ကွေ း … ခပ်ကားက ားလေး ရင်ဘတ်မှာ အပ်လ ိုက်တယ် … ဒီတော့မှ … ချ စ်ရ ည်တွေ စိုရွှဲ ေ နတဲ့ … ချ စ် ချ စ်ရဲ ့ အဖု တ်အကွ ဲ ေြ က ာ င်းြ ကီးက ဘွားကနဲ … ပေါ်လ ာတယ် … က ျ နေ ာ ် … အားရပါးရ ြ ပုံးလိုက်မိတယ် …

ရှလ ွတ်ဆို … ကျနော့်လျှာက အကွဲကြောင်းအတိုင်း အပေါ်ကို ပ င့်တင်ြ ပီး ယက်ပ စ်လိုက်တယ် …

“အို … ကို … ကို့ … အရမ်းကြ ီး … ဟင့် …”
“အီးးး … သေပါြ ပီ ကိုရ ယ် … အားးးးးး …”

ဒီလိုမျိုး နှုတ်ခ မ်းသားနှစ် ခုကို ဆွဲဖြဲလိုက်မှ … ချစ် ချစ် ရဲ ့ ေ စာ က်ေ စ့လေး … ငေါက်ကနဲ ပေါ်လ ာတယ် … ထေ ာင်နေတ ာ ပဲ … ချ စ် ချ စ်အ ေ စ့က နဲ နဲ တော့ ြ ကီးတယ် … ခဲ တံထိပ် ဖျားက ခဲ ဖျ က်တံးလောက်ရှိ မလားပဲ … မဟ ားတရား စိတ် တွေ ကြွတ က်လာတော့ … ကျနော် ငုံြ ပီး စု ပ် ပ စ်လိုက်တယ် … ဝု န်း ဆို … ချ စ်ချ စ်ဖင်ကြ ီးက
မွေ့ယ ာ နဲ့ တထွောလောက် ေြ မာကတ က်လာပြီး် … အတင်း ပဲ … ကော့တယ် … မ ရဘူး … သူ့မှာ ထေ ာက်အား မ ရှိဘူး … ခြေ ထေ ာက်ေ တ ွ က လေထဲမှာ ရု န်းကန်နေတယ် … ကျနော ် သိပါတ ယ် … ချ စ်ချ စ် မိုးမွှ န် အောင် … စိတ်တွေ ြ ကွ နြေ ပီ … အရည ် တေ ွကလဲ တစိမ့် စိ မ့်နဲ့ … တာကျို းသ လ ာ းမှတ်ရတယ် … ပြွတ်ကနဲ … ပြွတ်က နဲ ထွက်ကျလာတယ် … ခပ် ပျစ် ပျ စ် အရ ည်တွေ ကို … ကျနော် အားရပါ း ရ စုပ် ပ စ်လိုက်တယ်ဗျ ာ …
ချ စ်ချ စ် … တ အာ းစိတ်ြ က ွ လွ န်းလို့ထင်တာပဲ … အတင်း ပဲ လူးလဲထတယ် …

“ချ စ် ချစ် … ဘာဖြစ်လို့လဲဟ င် …”
“ကို … အ ရ မ်းဆိုးတယ်ကွာ …”

ချ စ်ချ စ်လ က်က … ကျနော့် အဝတ ်တေ ွကို … လှမ်းခွ ျတ ်တယ် … အမြ န်ဆုံးနည်းနဲ့ ခွ ျတ်ချလိုက ်ပြီး … က ျနော့်ကို မွေ့ယ ာ ပေါ် တွန်းချ လိုက်တယ် … အောက်က ကေ ာင်လား … ထောင်နေ တာပေါ့ … တင်းနြေ ပီ … နောက်ထ ပ် ၁၀ မိ နစ် အတွ င်း သာ … ပြီးအောင် မလုပ် လို့ကတော့ … ကျနော ့်သေ ွ းေြ ကာတွေ ပွ င့်ထွက်ကုန် တော ့မယ် … ချ စ်ချ စ် … ကျနော့်ဒုတ်ကိုြ က ည့်ြ ပီး … နဲ နဲ တေ ာ့ လန့်သ ွ ာ းတယ် … အာေ မဋိတ်အသံလေးနဲ့ …

“အို … အကြီးကြီးပဲ …”
“အဲ ဒါ ချ စ် ချ စ်အတွ က ် …”
“တော်ပါ … ထမလာနဲ့ … အိ ပ် ေ န”
“ဟုတ်ကဲ့ …”

ချ စ်ချ စ် … ဘ ာ လုပ်မလဲ … ကျနော် အရ မ်းသိချ င် တာပဲ … ဆတ်က နဲ … ကျနော ့်ဒုတ်ကြီးကို … လှမ်းဆုပ်ြ ပီး … လေ းငါး ချက ် ခ ပ်ြ ပ င်းြ ပင်း လေး ထုေ ပး လိုက်တယ် …

“အား … ရှီးး း …”

ဒီတခါ အော် ရတာ … က ျေ နာ်ပဲ … ေြ ဖာင်းကနဲ ေြ ဖာင်းကနဲ … သ ွ က်သွက်လေးထုပေး လိုက်တော့… ကျနော့်ဒုတ်က အစွ မ်းကုန် က ားတက်လ ာ တယ် … ချ စ် ချစ် … ကျနော့်ကိုယ်ကို ခွ လိုက်တယ် … မို့မောက်နေတဲ့ ရင်နှ စ် မွှာနဲ့ … သွေးကြွနေတ့ ဲ ချ စ်သူလေးက … တက်ခွ လိုက်တော့ … လုပ် လုပ် … ြ ကိုက်တ ာသာ လုပ် တော့ … ချ စ်ချ စ် ရေ … ကို အြံ ကိတ်ပြီး ခံ မယ် … ချ စ် ချ စ် … ဒိုင်းကနဲ မျက်စော င်းထိုး ြ ပီး …

“အဲ ဒီလို မကြ ည့်နဲ ့ကွာ …”
“အင်းပါ …”

ကျနော် မျက ်စိတ ဖက ်မှိတ ် ပြီး … ခိုးကြ ည ့်တယ် … ချစ် ချ စ်ဘ ာ လုပ် မလ ဲ တအား သိချ င်တ ာပဲ …

“တွေ့လား … ခိုးမကြည့်ပါနဲ့ဆို …”

ကျနော် မျက ်စိ မှိတ်လ ုိက်ရ ပေမယ့် … အရ မ်းသ ိချ င် တာပဲ … ပူ နွေ းတဲ့ ချစ် ချ စ် ရဲ ့ အဖုတ်ြ ကီးက … ကျနော့်ဗိုက် ေ ပါ် မှာ ထိမိ နေပြီ လေ … အမွှေးနု နုလေ းတွေ ရဲ ့ ပွ တ်သပ် နေတ ာကို က ျနော်သိတယ် … အရည ် တေ ွ စို ရွှဲနေတာလဲ ကျနော်သိတတ ယ် …

“သွား … ခိုးမကြည့်နဲ ့ …”
ဘေ းက … ခေါင်း အုံးတလုံးကို … ကျနော့် မျ က်နှာ ေ ပါ် အု ပ် ချ လိုက်တယ် … ြ ပီးတော ့ … ချ စ်ချ စ် … ကျနော့်ကိုယ်ေ ပါ် မှာ မှော က်ချ လိုက်တယ် … က ျနော ့်အမြ င် အာရုံ တွေ မှောင် မဲ သွားတယ် …

“အရမ်းချစ် တယ် … ကိုရယ ် … ဟ င့် …”

လေ ျှာကနဲ … ချ စ်ချ စ် ဖ င်လေးကို … က စာ းလိုက်တာလားမသ ိ … ချ စ်ချ စ်ရဲ ့ အဖုတ်ကြီးနဲ့ … ကျနော့် ဗိုက် ပေါ်မှာ အစု န် အဆန် … ပွ တ်ဆွဲသွားတယ် … ပြီးတော ့ ပြီ းတော့ … မရ ပ်ဘူး … က ျနော့် ဒုတ် အလျာ းလ ိုက်အတိုင်း … သူ့အဖုတ်ကြီးနဲ့ ကပ်သွားတယ် … ကျနော် သိတယ် … ကောင်းလိုက်တာဗျ ာ … အဖု တ်ကြီးက … ဟတယ်ဆိုရုံ လေး အကွဲကြောင်းြ ကားထဲ … ကျ နော ့ဒုတ်က် အလျားလိုက် ကပ်သွားတယ် … ချ စ်ချ စ် … ဖ င်ကို တအားကစားပစ်လိုက်တယ် … ကျ နော ့်ဒုတ်ကိုဗျာ … ပွ တ်ဆ ွ ဲပစ် ေ နတ ာ မျာ း … က ျနော့်တကိုယ်လုံး ထိန်းမ ရတေ ာ့ဘူးလေ … ထွန့်ထွန့်ကို လူးေ ရာ … ကျနော ်လေ … ဒုတ်ကို ကော့ကော့ေ ပ းလိုက်မိတယ် … မတော ်တဆများ … ချစ် ချစ်အဖုတ်ကြ ီးထဲ … ဇွ တ်ဆို ၀ င်သ ွာ းမလ ားလို့ပေါ့ … လိုးချင် ေ နြ ပီ … က ျနော် အရမ်းလိုးချင် နြေ ပီ … ချ စ် ချစ်လဲ … ဖီးလ်တ အာ းတ က်ေ နတ ယ်ထင်တယ် … ကျနော့်ဒုတ် အလျာ းလိုက်အတိုင် း … သူ့အဖုတ် ြ ကီးနဲ့ ပွ တ ်ဆွဲပြီးတေ ာ့ … ထိပ် ဖျားန ားမှာ ခဏ ရ ပ်သွားတယ် … ဖတ်ဆို … ချ စ်ချ စ် အဖုတ်ြ ကီးက … ကျနော့ဒုတ် ထိပ် ဖျ ားကို … ငုံအု ပ်လ ိုက်တယ် … က ျ နော ် မြ မ င် ရပါ ဘူး … ဒါ ပေမယ့် … ခံ စားထိတွေ့ေ နရတယ် … လိုးပါ တော့ … ချစ် ချ စ်ရ ယ် … သွင်းလိုက်ပါတော့ … က ျ နော ် ချစ် ချ စ် … ခါ းလေ းကို ကိုင်ြ ပီး … ဖိ ချ လိုက်မိတယ်

“အိုး … အဟင့် … အြ ကီးကြီးပဲ …”
“အီးးးး … ခ ဏလေး … ခ ဏလေး …”

တကယ်တန် း … သွင်းဆိုတော့ … ချစ် ချစ် ထိုင် မ ချ ရဲ ဘူးလေ … ကျနော့်ဒုတ် က ထိပ် ဖျား က ကွမ်းသီးလုံး က ြ ကီးတယ် … ချ စ်ချ စ် အဖုတ် နဲ ့ ေ တ့ပြီး … ပြွတ်ဆို … ကျနော ် ချစ် ချ စ် ခါးကို ဆ ွဲချ ရင်း …
အော က်ကနေ … ဒ ုတ်ကို အစွမ်းကို … ကေ ာ့တင်ပ စ်လိုက်တယ် …

“အား … မာ မားေ ရ … အံမလေး … သေ ပါ ပြီ … သေပါြ ပီ …”

ဒုတ်ဒုတ် … ဒုတ်ဒုတ်နဲ ့ … တထစ်ချင်း … ကျနော့် လီးကြီးက .. ချ စ် ချ စ်အတ ွင်းသားလေးတွေကို …
ပွ တ်ဆ ွ ဲသွားတယ် … စိကပ်နေတဲ့ အတွ င်းလှိုဏ် ခေါ င်းလေးကို … ကျ နော ့် ကွမ်းသီးခေါ င်းက ထိုးခွဲသ ွ ားတယ် … ချ စ်ချ စ် … ကျနော ့်ကို အတင်း ဖက်ထားတယ် … က ားတက်နေတဲ့ ချ စ်ချ စ် ဖင် လေးက … လှုပ် တေ ာင်မလှု ပ်ဘ ူး …
နာ မှာ ပေါ ့ … ကျနော့်ဒုတ်က … နဲ နဲ ေ တာ့ ြ ကီးတယ် … အံကြ ိတ်ပြီး … ဆေ ာင့်ထိုင်လို က်တာ … ၀ င် တော့ ဝင်သ ွ ာ းတ ယ် … ဒါပေမယ ့် မဆုံးသေ းဘူး … လ က်သုံးလုံးလောက်လိုသေးတယ် …

“အီးးး … ကိုရယ် … တအာ းြ ကီးတာပဲ …”
“အရမ်းကောင်းတယ် ချ စ် ချစ် ရယ ် … ရှီးးးး …”
“ဟင့် … တအားနာတယ်က ွ ာ … အို … အို … အို …”

ကျနော် အောက်ကနေ … ကပ်တိုးလေး … ညောှင့်ပေးလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် ထ ွ န့်ထ ွန့်လူးသွ ာ းတယ် …

“ေြ ဖးေြ ဖး … ကိုရယ် … တ အာ းန ာ တ ယ် … ဟင့် …”
“အရမ်းနာနေလားဟင် …”
“အင်း …”

ကျနော် ချ စ် ချစ် … တင်ပါးလုံးလုံးလေးကို … ပွ တ်ပေးတယ ် … လ က်နှ စ် ဖက်နဲ ့ ဆ ုပ်န ယ်ပေးတယ် … ဖွ ဖွ လေ းပဲ … ချ စ်ချ စ် ရဲ ့ နာ ကျင် မှု တွေ … ေြ ပလေ ျာ့သ ွ ာ းအော င် … ပွ တ်သပ် ပေး လိုက်တယ် … ြ ပီးတော ့မှ … ကျနော့်လက်ကို အားထည့်ြ ပီး … ချစ် ချစ် … တင်ပါးလေးကို … ဖိ ချ ပ စ်လ ို က်တယ် …

“အမလေး … မာမား ရေ … ဂျ ူလီယာ … မ ခံနို င်ဘ ူး … သေပြီ .. သေပြီ အားးးးးးးးးးး”

ချ စ်ချ စ် အဖု တ်ကြီးထဲကို … ကျနော ့် လီး ဝင်သွားပြီ ဗျ … တကယ်ဝင်သ ွ ာ းြ ပီ … ကြားမှာ ရှိတ ့ဲအတ ားအဆီးတွေကို … က ျ နော ့် ကွမ်းသီးခေါ င်းက … ထိုးခွဲသွားတယ် … အပျ ိုဆိုတာ သေချာပါ တယ် … လျောလျေ ာရှူ ရှ ူ
ဝင်သ ွ ာ းတ ာမှ မဟုတ်ပဲ … ထစ်ထစ် ထစ်ထစ်နဲ ့ … ၀ င်သ ွာ းတာ … ၀ င်သွားတော့လဲ … အတင်း ပဲ ညှစ်ထ ာ း တ ယ် … အဆုံးထိ၀ င်သွားတော့ … သ ူရဲ ့ဆီးခုံလေးနဲ့ က ျေ နာ့်ဆီးခုံ ကပ်သ ွ ာ းတ ယ် … အပေါ်မှာ ေ နတော့ … ချစ် ချ စ် ပို နာမှာ ပေါ ့ … က ျနော့်ကို အတင်း ဖက်ထ ာ းြ ပီး … ငြီးတွ ာ းနေတယ် … နာက ျင် မှုတေ ွ ေြ ပ လျော့သ ွာ း အော င် … ကျနော် ဒီအတိုင်း ပဲ ငြိ မ်ြ ငိ မ် လေး နေ လိုက်မိတယ် … ပြီးတော့ ချ စ် ချ စ် ကေ ျာလေးကို အသ ာအယာ ပွ တ်သ ပ်ေ ပး မိတယ် …

“ကိုရယ် … အရ မ်း နာတယ် … ဟင့် …”
“အစမို့ပါ … ချစ် ချ စ် ရယ်ေ နာ် …”
“ဒီအတိုင်း ပဲ နေမယ်ကွာ … မလ ှုပ်နဲ ့ … အ …”

ကျနော် ေ ခါ င်းအုံးကို ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး … ချ စ် ချ စ် နှုတ ်ခမ်းလေ းကိုလဲ ငုံ နမ်း လိုက်တယ် … ချစ် ချ စ် နာ လွ န်းလ ို့ထင်တယ် … မျက်ရည် လေးတွေတောင် ဝဲ ေ နတယ် … ချ စ်ချ စ် ရယ် … တင် ပဆုံက တင်သားလုံးလုံးလေးတွေကိုလဲ … ပွ တ်သပ် ချေ မွ ေ ပးလိုက်တယ် … တော်တော်ကြ ာမှ … ချ စ် ချ စ် လူးလွန့်လ ာတယ် … ချစ် စိတ်လေး သွေးတက်နေတော့ … သူလ ဲ တကယ်ခံ ချင် ရှာာ မှာ ပေါ ့ … ကျနော် ငြိ မ်ြ ငိမ် ပဲ နေပေးလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ် ဆီးခုံလေး ကို ကြ ွတယ် … ေြ ဖးေ ြ ဖး ေ လး … ပြီး ေ တာ့ … ဟင့်ကနဲ … ပြန်အိက ျလာတ ယ် … ကျနော့်ဒုတ်ရဲ ့ ပွ တ်တိုကက်မှု ဒဏ်ကို … သူ တကယ်မ ခံ စားတတ်သေ းဘ ူး … မခံစား နိုင် သေ းဘူးထ င်တ ယ် … ဒါပေ မယ့် … ချ စ်ချ စ် … ဇွဲမလျော ့ဘူး … နောက ်တတခါ ထပ်ြ က ွတယ် … အိကနဲ … ဆီးခုံ ချ င်း ပြန်ကပ်လ ာ တ ယ် … ချ စ်ချ စ် … နှုတ ်ခမ် းလေးကို ကိုက် … မျ က်နှ ာလေးက … အပေါ်မော့ြ ပီ း … အားယူကာ … ထပ်ထတယ် … ခ ပ်တင်းတ င် းပဲ … အဖု တ်ကြီးက ဆွဲည ှစ်ထားရင်း … အေ ပါ် ကို ကြွတက်လ ာတယ် … ပြီးတော့ … ဆတ်ကနဲ ထိုင် ချလိုက်တ ယ် … ချစ် ချ စ် မျက်နှာလေး ရှုံ့ မဲ့သွားတယ် … ဒါပေမယ ့် … မ ရ ပ်ဘူး … ခံ စာ းချ က်တေ ွ က … တဒိန်းဒိန်းနဲ့ … သွေ းကြွလာတယ် …

“ဟင့် … နာ လိုက်တာ …”
“အား … ကောင်းလိုက်တာ … ချ စ် ချစ်ရယ် …”
“အို … နာ ပါ တယ်ဆို …”
“အီးး … အ ရ မ်းညှစ်ထားတယ် … ချစ် ချစ် … ဖြေး ေြ ဖး …”

ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ … ချ စ် ချစ် … သုံးချက် ဆင့်ြ ပီး ကပ်ေ ညှာင့်ပေးတယ် … တမျို းြ ကီးပဲဗျာ … တကယ်က ို တမျိုးကြ ီးပဲ … ကျနော့်ဒ ုတ်ကို … အတင်းညှစ်ပြီး … က ပ်တ ိုးေ လး ညှောင့်ေ ပးတဲ့ ချ စ် ချ စ်ရဲ ့ ညှော င့် ချ က်မှာ … ကျနော် ဘယ်လိုေ နရ မှ န်းမသ ိ တေ ာ့ပါဘူး … ကျနော် အတင်းပဲ ကေ ာ့ပေးလိုက ်တယ် … ချစ် ချ စ် ထိသ ွ ာ းတ ယ် …
ပြန်အက ျ မှာ … ကော့ေ ပး လိုက်တော့ … ရုတ်တရက် ပြန်ကြွတက်သ ွ ားတယ် …

“အို … ကို့ … နာ တယ် … အီးးး …”
“ဟင့် … ရှီးးး းးးးးး”

ပြန်ကြွသွားပြီး … ပြန်ကျလာတယ် … ဒီလ ိုနဲ့ … စီး ချက်လေးက မှ န်လ ာ တ ယ် … ငြီးသံလေးကတော့ …
ဆူညံနေတာပေါ့ … ဖီးလ်တအားတက်တ ယ်ဗျာ … ချစ် ချ စ် ရဲ ့ အဖုတ ်ကြီါ်က … တကယ်ပဲ … ည ှစ်အား သန်တယ် … ညှစ်ည ှစ်ြ ပီး ဆေ ာင့် ဆောင့်ချတဲ့ … ချ စ်ချ စ် ရဲ ့ ဆေ ာင့် ချက်တွေ အော က်မှာ … က ျေ နာ်ကလဲ ကေ ာ့ကော့ပေးပြီး … စီး ချက်ညီအော င် ညှိေ ပးတ ယ် … ကျနော် ချ စ် ချစ် ခါး လေးကို ကိုင်ြ ပီး … ချ စ်ချ စ် ဖ င် လေ းက ုိ … ေ ဝ့သွားအောင် … ဆွ ဲဆွဲ မွှေ့ တယ် …
“အာ … ဟင့် …”

ချ စ်ချ စ် … ဖင် လေးကို … ဆတ်ကနဲ … စကောဝိုင်းလို ေ ဝ့လိုက်တယ် … ကျနော ့်ဒုတ်ကို … အတင်းကော ့ထားပေးလ ိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တာဗျာ … စီးကြ ပ်ေ န တဲ့အဖုတ်ကြီးက … ကျနော ့်ဒုတ်ကို … လိမ်ြ ပီး ညှစ် သွားတာ … အရမ်း မိုက်တယ် … ချစ် ချစ်က တော ့ အေ ပါ် မှာ ကော့ပျ ံနေတာ ပဲ …

“ကိုရယ် … ကိုရယ် … ဟင့် …”
“ကောင်းလိုက်တာ ချ စ်ချ စ် ရယ် …”
“အီးးး “

ချ စ်ချ စ် … စကောဝို င်းလို ေ မွှ့လိုက် … သုံးလေးချက်လော က် … ဆက်တိုက်ဆော င့်လို က် … ပြန် မွှေ့လိုက ်နဲ့ … ကျနော့်အပေါ်မှာ … မြင် းစီးနေတာ … အရည်တွေ … ရွှဲ ရွှဲ စိုြ ပီး ထ ွ က်ကျတဲ့အထ ိပါ ပဲ … က ျနော်လဲ ဖီးလ်တ အာ း တ က်တယ်ဗျ ာ … ပြီး တေ ာ့မယ် … ပြီးတော့မယ် … ပြီး ခါ နီးလေး … ကျနော ့်ဒုတ်က အ စွ မ်း ကုန် ကြီးပွလာလေ … ချ စ်ချ စ် ေ အာ်ဟစ်ြ ငီး တ ွ ာ းရင်း … ခ ပ်ြ ပ င်း ြ ပ င်း လေး … ဆော င့်ချ လိုက်တယ် …

“အားးးး … ကော င်းတယ် … ကောင်းလ ိုက်တာ … ချ စ်ချ စ် ရ ယ် …” “ပြွတ် …”
“အားးး … မာမာ းေ ရ … ဂျူလီယာ … သြေ ပီ … သြေ ပီ … အီးး းးးးး”

ဖတ ်ဇတ ်တုန်အော င် … ကျနော ် ယမ်းခါရင်း … လီး ြ ကီးကို … အစွ မ်းကုန် ကော့ထာ းပေးရ င်း … ဒုတ်ထ ဲ က အရည ် တေ ွ တပြွတ်ြ ပွ တ်နဲ့ ထွက်သ ွ ာ းတ ယ် … ချ စ် ချ စ် နာလွ န်း တ ာ လာ း ကောင်းလွန်းတာလားမသိ … ကျနော ့်ကို ကျစ်ကျစ်ပါ ေ အာင် … အတင်းဖက်ထားရင်း … သူ့အဖုတ ်ကြီးကို … အားကုန်ညှ စ်ချ လိုက်တယ် … ကေ ာင်းလ ိုက်တာ … ချ စ် ချစ် ရယ် … အရည်တွေ တစက်မကျ န်တဲ့အထိ … ချ စ် ချစ် လေ … ည ှစ်ထားဆဲ … အပေး ကောင်းလွန်းတဲ့ ချ စ် ချစ်ကို … ကျနော် တအားချစ် မိသွားတယ် … ချစ်ချ စ်လဲ ပြီး သွ ားတယ်ထင် ပါရဲ ့ … အရု ပ်ကြ ိုးပြတ် … ကျနော့်ပေ ါ်မှာလဲ လဲကျပြီး … ဖုတ်လှိုက်ဖု တ်လ ိှုက် .. အသက ်ငင် ေ န ရှာတယ် … မော မှာပေါ့ … က ျ နော ် … နီ ရဲ တွ တ်နေတဲ့ ချ စ် ချစ် ပါးြ ပင် လေးကို … က ျ နေ ာ် ရွှတ်ကနဲ န မ်းလ ိုက်တယ် …

“အရမ်းချစ် တယ် … ချစ် ချစ် ရယ် …”
“အတူတူပဲ … ကိုရယ် … ခွ ဲ မသ ွာ း ရဘ ူးေ နာ် …” “အင်း …”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် …”
“ဂတိေ ပး ပါ တ ယ် ချ စ် ချ စ် ရယ်”

ကျနော် ချ စ် ချစက်ို အသ ာအယာ ဖက ်ထားရင်း … အေ မာ ေြ ဖ လိုက်မိတယ် … ချ စ် ချ စ်ေ လ … က ျ နေ ာ ့်ရင် ခွ င်ထဲမှာ
… ပါးအပ်ထ ားရင်း … က ျေ နာ့်ကို ခွ ျဲနေတယ် … ချစ် သူနှ စ် ဦးရဲ ့ အဆုံးစွန် ခရီး ကို အတူတကွရောက်သွားတော့ … ချ စ်ရည ် ရွှမ်း တဲ့ စိတ်တွေ … ြ ပည ့်နေတ ာပေါ့ … ကျနော့်ရဲ ့ နို့သီးထိပ်ဖျား လေးကို … ချစ် ချ စ် လက်ည ှိုးလေးနဲ့ တို့ပြီး ကစားတယ် … ကျနော ် … ယားမိတယ် … က ျ နော ့် ဒုတ်က မာ န်မကျ သေးဘူး … အချ စ် စိတ် တက်ကာ …

“ကို …”
“ချ စ် …”
“ကို … ချ စ် ချစ်ကို ချစ်လ ာ းဟ င်”
“ချ စ်တာပေါ့ … ချ စ်ချ စ် ရ ယ် …”
“အရမ်းချစ် တ ာ ပဲ လ ာ း …”
“အင်း … ချ စ်တယ ် ချ စ် တယ် …”
“အင့် … က ိုနော ် … ြ ငိမ်ြ ငိ မ်ေ န …”
“ေ နဘ ူး … နေဘူး …”
“အ … နာ တယ် …”
“ခ ဏလေးပါ … ချစ် ချ စ်ရ ယ် …”
“အိုး … တော ်ပါတော့ဆို … အာ … အီးးး … ဟင့် … ဟ င့် …” “ကောင်းလိုက်တာ ချ စ်ချ စ် ရယ် …”
“ခ ဏလေး … ခ ဏလေး … ချစ် ချ စ် အပေါ်မှာ မေ န နို င်ဘ ူးက ွ ာ … မျက်စိ တွေ ြ ပာ ေ နြ ပီ …” “အို ကေ … ဒါဆို အော က်မှာ ေ နလေ …”
“ဟွန့် …”

ကျနော်တို့ … ဖက်ထ ာ းရင်း အပေါ်အောက် … နေရာ ေြ ပာင်းလိုက်တယ် … ကောင်းလိုက်တ ာဗျာ … တင်း ြ ပီး ကြွ နေတဲ့ … နို့အုံ တွေ က ကျနော့်က ို ဖိတ်ေ ခါ် နေသလိုပဲ … ချ စ် ချစ် အကြ ည့်တွေ က … အေ ရာ င်တေ ာ က်နေတယ် … တင်းကြွ နေတဲ့ ချ စ် ချ စ် နို့ တွေ ကို ကျနော် လေးငါး ခါလော က် နယ်ပြီ … နို့သီးခေါ င်းလေးကို … ဆတ်ကနဲ စို့လ ိုက်တယ် …

“အို … ဟင့် …”

ကေ ာ့တက်လ ာ တဲ့ အဖု တ်ြ ကီးကို … ပြန်ကျသွားအောင် … က ျ နော ် ခ ပ်ြ ပင်းပြင်း လေး … ဆော င့်ထည့်လိုက်တယ်

“အ … မာ မ ားရေ … ဟီးးး …” “ဟင့် …”
“အ …” “အ… “
“အ…”

ခပ်ပြင်း ြ ပ င်းလေ း တချက်ချင်း ဆော င့် တ ယ် … ချ စ် ချ စ် … အောက်မှာ ကော့ပျ ံနေတာ ပဲ … ချ စ်ချ စ်က တကယ် အိုး ကေ ာင်းတ ယ် … အပေါ်က နေ ဆော င့်သမျှ … အင့်က နဲ အင့် က နဲ … တချ က်ခြင်း …
ပြန်က န်တ ကလ်ာတယ် … ကျနော့်အကြ ိုက်ပေါ့ … စိတ်ကြိုက် ဆော င့် တ ာ … ဆယ်ခါ ဆယ့်ငါးခါလောက ် ဆေ ာင့် ပစ်လို က်တေ ာ့ … ပိုြ ပီး ကြမ်းလာတယ် … ကျနော့် သွေ းတွေ ပွ က်ပွ က်ဆူနေပြီ … ကျနော် ချ စ်ချ စ် ပေါ င် လေးကို … ဆွဲမြှောက ်လိုက်ပြီး … ရင် ဘ တ်မှာ ကပ်လိုက ်တယ် … အဖုတ်ြ ကီးက မတ ရာ း ကေ ာ့တက်လာတော့မှ … ကျနော် အာ းရပါ ရ … ဆောင့်တေ ာ ့တာပဲ …

“အံ မလေး … နာတယ ် … နာ တယ် … ကို … ကို … ဖြေး ေြ ဖး”

ေြ ဖးေြ ဖးဆို လဲ … ကျ နော ် စ ပိကို လျှော ့လို့မ ရတေ ာ့ ဘူး … မာ န် တက်နေပြီ … အားကုန်ဆေ ာင့်တော့တ ာ ပဲ … ချ စ်ချ စ် … ကျနော ့်ကို တွန်းတယ် … ပ ခုံးတေ ွ ကို ကုတ်တ ယ် … မရဘူး … မ ရဘူး … ဟုန်းဟ ုန်းထ နေတဲ့ ကျနော့်စိတ် တွေ က ဇောင်းကလွှတ်တဲ့ မြင်းလိုပဲ … ဒုန်း စိုင်း ကျုံ းတော ့တာပဲ …

“အား … အား … အား …”
“ကို … ကို … သေပြီ … သေပြီ “
ဆေ ာင့် နေ ရ င်းနဲ့က ို … က ျနော့် ဒုတ်ကို … ဆွ ဲဆွဲ ေ မွှ့ပစ်လိုက ်တယ် … တင်းကြပ်နေတဲ့ …
ချ စ်ချ စ်အတ ငွ်း သ ာ းေ တ ွ ကို … က ျနေ ာ့်ဒုတ်နဲ ့ ထိုးနှောက် မွှေ ပ စ် လိုက်တယ် … အရ မ်း စီးတ ယ်ဗျာ …
ချ စ်ချ စ်က တေ ာ့ အော်တ ာပေါ့ … အော ်လေ ပို ေ မွှ ေ လ … ထမနဲ ထိုးသလိုပဲ … အားအရ မ်းကုန်ေ ပ မယ့် … ကျနော် တက်ကြွနေမိသည် … ရ ပ်လဲမရပ် ရဲ ဘူး … ရ ပ်လိုက်တာနဲ ့ … ကျနော့်ဒ ုတ်ကို … သူ လှုပ် မ ရ အော င် … ညှစ်ထားတော့မှာ … ကြာကြာတော့ … မ ေ နနိုင် ပါဘ ူးဗျ ာ … ကျနော့်ဒုတ ်လဲ ပေါက်ကွဲမတတ် … တင်းကားနေပြီး … က ျ နော ် ပြီးတော့မယ် … ပြီး တော့မ ယ် …

“အား …”
“တော် … တော်ပါ တော ့ … ကိုရယ် … အီးးးး …”
“ထွက်ပြီ .. ထွက်ပြီ … ရှီ းးးးးးးးး …. ” ကာမအထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်သ ွ ားတော့လဲ … ဖ တ်ဖတ်ကို မော သွ ားတာပဲ … နှစ် ယေ ာက်သ ာ း … ဖ က်ထ ာ း ရင်း … မှိ န်းနေလို က်မိတယ ် … စက ားလဲ မပြောနို င် တော့ဘူး … မီးကုန်ယ မ်းက ုန် ချ စ်ကြွမ်းဝင် တော ့ … အားအတေ ာ်ကုန်သွားတယ် … အာ းကို မ ရှိတော့ တာ … ချ စ် ချစ် ကျနော့် လက်မော င်း ေ ပါ် မှာ ခေါ င် းအုံးပြီး …
ခွေ ေ ခွ လေး လဲ နေရှာ တ ယ် … ချ စ်ချ စ်လဲ … အတေ ာ်မောရှာ မှ ာပေါ့ … အြ ပ င်မှာလဲ မိုးတွေက ရွ ာ တယ် … ရွ ာ တယ် … အခ န်းထဲမှာ အေ အးဓါတ ်က … စိ မ့်ဝ င် လာတယ် … ကျနော် ဂွ မ်း ေ စာ င်ကြီးကို နှ စ် ယောက်လုံးေ အာ င် ခြုံလိုက်တယ် … ချ စ်ချ စ်ကို ခပ်တ င် းတ င်းလေး ဖ က်ထ ာ း ရင်း … ကျနော်တ ို့ မှေးကနဲ အိ ပ် ပျော ်သွားတယ် …

ဘယ်လောက်တော င် ကြာ တယ်မ သိ … မိုးကလဲအေး … အိပ်ကလဲ အိပ် ချ င်ဆ ိုတော့ … တုံးကနဲ ပဲ …

“ဒိန်း ဂျလိန်း …”

မိုးချိ န်းသံကြ ားမှ … လ န့်နိုး လ ာ တ ယ် … ချ စ်ချ စ်က တော့ … အိပ် နေဆ ဲ … ပ င် ပန်းရှာ တ ယ်လေ …
မျ က်ေ စာ င် ကေ ာ့ကော့လေးတွေက … မျက်လ ုံးပိတ်ထ ားတောင် မှ … ကော့ညွတ်နေတ ယ် … မျက ်နှ ာ လေ းက ပန်းသွေးရောင် ေြ ပးရ င်း … ကလေးလေ းလို အိ ပ် ေ ပျ ာ်နေတဲ့ ချစ် ချစ်ကို … ကျနော် ကြည ့်မဝ ဖြစ်နေတောာ့တာပဲ … တစိမ့် စိ မ့် နဲ ့ ထိုင်ကြည့်ေ နမိတယ် … မျက်ခုံး ကောင်းကောင်း … နှာ တံပေါ် ပေါ် ကောင် မ လေ းက … ကျနော့်ချ စ် သူဆိုတာ သေချာ သွ ားပြီ … လူမျို း မတူတာကတော့ … မတတ်နို င်ဘူးလေ … ဖူး စာ ေ ပါ့ … သူတို့အိမ်က သဘောမတ ူလဲ … ခိုး ေြ ပးမှာ ပဲ … ကျနော် ချ စ် ချ စ် နဲ ့ မ ရဘူးဆိုရ င် … ကျနော် သေနို င် တယ် … တကယ်သေ နို င်တယ် … မ ခွဲ နိုင် တော့ဘူးဗျ ာ … စော င်လေးကို လှပ်ကြည ့်လိုက်တော့ … ကျနော ်တို့
နှ စ်ယောက ်ကြားမှာ … အနီ ရောင် အ က ွ က်တကွက် … မွေ့ယ ာ ခင်း ေ ပါ် မှာ စွ န်းထင်းနေတယ် … ကျနော ်
ကေ ျကျေန ပ် န ပ်ြ ကီး … ပြံ ုးလိုက်မိတယ် … ဘာကြောင့်မှ န်းမသိပါဘူး … ကျနော်တော် တော ်ကျေန ပ်သွားတယ် … ကိုယ်ချစ်တဲ့ သကူ အပျ ိုဖြစ်နေတာ … ကျနော်က ံကေ ာင်းတာပေါ့ … ပ န်းဦ းပန်ခွ င့်ေ ပး တ ့ဲ ချစ် ချ စ် ကိုလဲ တအားချစ် မိ သွားတယ် … ချ စ်ချ စ် ပါ းလေးကို နမ်း လိုက်တယ် … ချ စ်တယ် ချစ် ချ စ် ရယ် … အချ စ် နဲ ့ အတူေ နရင် အချ ိ န်က ုန် ြ မ န်တ ယ်တဲ့ … နာ ရီကြည ့်လိုက်တော့ … ၅ နာရီ လောက်ရှိတေ ာ ့မယ်ေ ရာ … ချ စ် ချ စ်ကို မနှိုးရက်ေ ပ မယ့် … နှိုး ရ အုံးမယ ် … ချစ် ချ စ် အိမ်ြ ပန်ရ အုံး မယ် … အိမ်ြ ပန် နောက်ကျရင် … အဆူခံ ရြ ပီး … နော က်နေ့ မ ထ ွ က်ရရ င် ဒုက္ခ … ကျ နော ် ချ စ်ချ စ် ပါး လေးကို ဖွ ဖွ လေ း နမ်းလို က်တယ် …
ချ စ်ချ စ် မျက် လုံးလေး … ဖျပ်က နဲ ပွ င့် လ ာတယ် … ချ စ် ချစ် … ကျနော့်က ို ပြံ ုးပြုံ း လေ း … လှမ်းကြ ည့်တယ် …

“ဘာကြည့်တ ာ လဲ …”
“ချ စ် ချစက် လဲ … စွ ာလိုက်တ ာ …”
“လာအိပ်လာ …”
“အင်း …”

ကျနော် ချ စ် ချစ် ဘေးမှာ … ကပ်ပြီးအိ ပ်လိုက်တယ် … ပူေ နွ းတ ဲ့ ချစ် ချ စ် ရဲ့ အထိအတွေ့တွေကြောင့် … ကျနော့်စိတ် တွေ … ပြန် လှုပ် ရာှးလာတယ် …

“ကို … ဘယ်နှ နာ ရီ ရှိ သွားပြီလ ဲဟင် …”
“၅ နာရီ …”
“အန် … တ ကယ်ကြီး ၅ နာရီလား …”
“အင်းလေ …”
“ထ … ထ … ချ စ်ချ စ် … ပြ န်မှ ြ ဖစ်မယ် …”
“ေ နပါ အုံးဆ ုိ …”
“ေ နလ ို့မရ ေ တ ာ့ဘ ူး … ပြန်မှ ရ မယ် … ကိုရယ် … “
“အင်း … အင်း …”

ချ စ်ချ စ် … အိပ်ယာ ပေ ါ် ကနေ ဝုန်ဒို င် းထ … ကုတင် အောက်မှာ ြ ပန့်က ျဲ ေ နတ ့ ဲ အကျႌတွေ … အတငွ်းခံ တွေ ကို လိုက်ကောက်တ ယ် …

“ေ နာ က်မှ ကောက်လေ … သ န့်ရှင်း ေ ရးသွ ာ းလုပ် အုံး … “
“အင်း … အင်း …”

ချ စ်ချ စ် … သုတ ်သုတ်လေး … ရေချို းခန်းထဲ ေြ ပး ၀ င်သွားတယ် … ဖ င်တုံးလုံးလေးနဲ့ … သုတ်သုတ်လေး ေြ ပးသွ ာ းတေ ာ့ … တင်သားတွေက … ရ မ်းခါတာပေါ့ … ချ စ်ချ စ်က အိုးကေ ာင်းတယ် … တင်းပြီး … တုန်က နဲ တုန်က နဲ လှုပ် ခါသွ ားတာများ … ကျနော့်စိတ် တွေ လှိုင်းထသွားတယ် … လိုက်သွ ားတာပေါ့ … နောက်က နေ …

ရေချို း ခ န်းထဲမှာ … ချ စ်ချ စ် သန့်ရှ င်း ရေးလုပ် ဖို့ … ရေခွ က်လေး ကိုင် ေ နတ ုန်း … က ျ နော ် ခွ က်ကို လုလိုက်တယ် …

“ပေးပါ … ချ စ် ချစ်ကလဲ … ကို သန့်ရှ င် းရေး လုပ် ပေးပါ့မယ် …”
“အို … ကိုေ နာ ် … ရှက ်စရာြ ကီးကွာ … ချ စ်ချ စ်ဘာ ့သာ လုပ် ပါ ့မယ် …” “မ ရဘ ူး … ပေါင်က ာ းလ ုိက်”

ကျနော် … ချစ်ချ စ် ပေါ င်လေးကို ဆွဲဟပြီး … အဖု တ်ကြီး အေ ပါ် နားကနေ … ရေလော င်းချလ ိုက်တယ် …

“အ … အ … စ ပ်တယ် … ကိုရယ်”
“ကွဲသွားလို့လ ားဟင်”
“မကွဲပါဘူး … အထဲ မှာ စ ပ် ဖျငး် ဖျ င်း ဖြစ် နေတာ “
“အပျိုမြှေး ေ ပါက်သွားလို့ ေ နမှာ ပေါ ့”
“အင် … ဟ ုတ်လား”

တအံ့တသြ ဖြ စ်နေတဲ့ ပုံလေးက … ချစ် စရာ လေး … ဘယ်လိုလေးမှန်း မသ ိပါ ဘူး … ပိုခွ ျ ဲ လာသလိုပဲ … ကျနော် သဘောကျမိတ ယ် … အဖုတ ်ကြီးကို ဆ ပ်ြ ပာ ရည်နဲ ့ ပွ တ်ပြီး … ဆေးပေး ရ င် း … ရေလောင်းချလိုက်လိုက်တယ် …
မြန်ြ မန်လ ု ပ်မှ … နို့မို့ ရင် … က ျ နော ့်စိ တ်တေ ွ ပြန် ထလာပြီး … နောက်တ ချ ီ ဆ ွ ဲ မိလိမ့် မ ယ် … ချ စ်ချ စ်လဲ သိတယ်ထင် ပါရဲ ့ … ခပ် သွက်သ ွက်ပဲ သန့် ရှင်း ေ ရးလုပ်တယ် …

“ကို … အြ ပ င် မှာ ခဏ ေ စာ င့်ေ န ေ နာ် …”
“ဘာလုပ် မ လို့လဲ …”
ှ”ရှ ူရှူး ပေါ က်မလို့ …”
“ေ အာ် “

ကျနော် မျက ်နှာ သုတ်ပ ၀ါ လေ း ကိုင်ြ ပီး … အပြ င် မှာ … စော င့်နေ လိုက ်တယ် … ချစ် ချ စ် သန့် ရှင်းရေးလုပ်ြ ပီး … အြ ပင်ထ ွ က်လာမှ … ကျနော် ချ စ် ချ စ် ကိုယ်လုံးလေးကို … တယုတယ နဲ့ … သုတ်ပေးလိုက်တ ယ် …

“ကို … ချ စ် ချစ် … နော က်ကျနြေ ပီသိလ ာ း …”
“အင်း … ခ ဏ လေး ဟိုဘက်လှည့် …”
“အို … ကိုကလဲ … ချ စ် ချစ်ကို အရု ပ် လေး ကျနေတာပဲ …” “ချ စ်တာကိုးလို့ … “
“ကိုနဲ ့ ချစ် ချ စ်က … အခု ဆို ဘ ာ လဲဟ င် …”
“လင်မယာေ ပါ့လို့ …”
“ဟွန့် … သူ့ကို ဘယ်သူက လ က်ထပ် မယ်ေြ ပာလဲ …”
“ဘာကွ …”
“အဟိ … ချ စ်လို့ စတာေ နာ်”
“စိတ်ဆိုးတယ်ကွာ … အိမ် မြ ပ န် နဲ ့တော့ “
“အင် … မြ ပန် ရင် … ပါ ပါ သတ်မှာပေါ့ …”်
“ကိုနဲ ့ပဲ တသက်လုံးနေတော့ …”
“အာာ … ဒုက္ခပါ ပဲ …”

အကျႌတွေ ၀ တ်ရ င်း … ကျနော် … ချစ်ချ စ်ကို စ ေ န မိသ ည် … ချစ် ချ စ်ကလဲ က ျနော် တမ င် စ မှန်းသ ိ တေ ာ့ …
ပြန်နောက ်သည် … ချစ် ချစ် ရဲ ့ အတွ င်း သ ာ း တေ ွ လုံလုံြ ခုံ ြ ခုံ ြ ဖ စ်သ ွ ားတော့မှ … ကျနော် ချ စ် ချ စ်က ို တချက်နမး်လိုက်တယ် …

“ချ စ် ချစ် … ကိုတို့ လက်ထပ်ကြမယ်လေ …”
“အင်း … ဘယ်တေ ာ့လဲ …”
“မ နက ်ဖြန် …”
“အင် … ြ မန် လိုက်တာ …”
“မ ကေ ာ င်းဘူးလ ား …”
“ကောင်းသားပဲ …”

အားလုံး သပ်သပ် ရ ပ်ရပ် ဝတ်ြ ပီးသွ ာ းတေ ာ့ … ချစ် ချစ် ပုံ လေးက … တမျ ိုးလေး ဖြစ်ေ နသ ည် … မျက်နှာ လေ း က … နဲ နဲ လေ းေ တာ့ နွ မ်းနေ တာပေါ့ … ဒါ ပေမယ့် ပိုလ ှ နေသလ ိုပဲ … ကျနော ်တို့ အောက်ထ ပ် ဆ င်း လ ာ တယ် …

“ချ စ် ချစ် … နာ နေ သေးလာ း …”
“အင်း … နာ တာ ပေါ့ … တမျိုးကြ ီး ဖြစ် နေတ ယ် …”
“အကိုက်အခဲပျေ ာက်ဆေး သောက်အုံးနော ် “
“အင်းပါ …”
ကျနော်တို့ လ က်ချင်းတွဲပြီး … ချ စ် ချ စ်အိ မ်ကို ပြန် ဖို့ … လမ်းလျှော က်ကြတယ် … တိုက်ဆိုင်တ ာ ပဲ လ ား … ကံဆိုးတာပဲလားမသိ … လမ်းထိပ်ရောက်လို့ … ဟိုဘ က်အကွေ့ … ကုလားကြီးတ ယေ ာက်က …

“ဂျ ူလီယာ …”
“အင် … ပါ ပါ း …”

ဆတ်ကနဲ … ကျနော် လန့်ြ ပီး … လက်ချ င်းချ ိတ်ထားတာ ဖြုတ်ဖို့ ကြို းစာ း လိုက ်မိတ ယ် … ဒါပေ မယ် ချစ် ချ စ် က …
လက်တွဲထားတုန်း … လက်က ို အတ င်းဆုပ်ထားတယ် … ချစ် ချစ် မျက်နှာ သိသိသ ာ သာ ကွက်ကနဲ
ပျ က်သွားတယ် … ဒါက သူ့အေ ဖထင် ပါရဲ ့ … ချ စ် ချ စ် အဖေက ထော င် ထော င် မော င်းမောင်းနဲ့ … မျက ်နှာ ကြောက တင်းေ နတာပဲ …

“သူက ဘ ယသ်ူလဲ … ဂျ ူ လီယာ …”
“သူငယ်ချ င်းပါ … ဂျ ူလီယာ ချေ ာ်လဲလို့ … အိ မ်ပြန်လိုက်ပို့ေ ပး ေ နတာ …”
“ေ အာ် … အေး … ငါ ေ တာ့ မယုံဘူး … လာခဲ့ … အိ မ်ြ ပ န်မယ ် …”
“ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … ဂျ ူလ ီယာ … မလိုက်ာချင်ဘ ူး … မ လိုက်တော ့ဘူး …” “ဘာ …”
“ဂျ ူလီယာ … သူနဲ ့ မ ခွ ဲ နို င် ဘူး”
“ငါ သဘောမတ ူဘူး …”

ဆတ်ကနဲ … ကျနော်တို့ ချိတ်ထ ာ းတဲ့လက်ကို အတင်းဖြုတ်ပြီး … ဂျ ူလီယာ့ကို ဆွဲခေါ် သ ွ ားတယ် … က ျ နော ် ပြန်ဆ ွ ဲ မလ ုိ့ပါ ပဲ … သူ့ တပည့်တွေ လားမသ ိဘူး … ကုလား သုံးလေးယောက် … က ျနေ ာ့်ဘေးမှာ ၀ိုင် းလာတယ် … တေ ာက် …

“ညီလေး … မ င်း မလိုက ်သွ ားပါနဲ့ …”
“ငါ့ကို ဆ ရာ လာမလုပ် နဲ ့ …”
“အကိုတို့ တော င်းပန် ပါ တယ်က ွ ာ … အကျယ်အက ျယ် မြ ဖစ် ချင်ဘူး …”
“လိုက်မယ်ဗျ ာ … ဘေးဖယ် …”
“ဂျ ူလီယာ့မှ ာ … စေ့ စပ် ထားတ့ ဲလူ ရှိြ ပီး သ ာ း … ညီလေး မသိ ဘူးလား …”
“ဘာဗျ …”
“စိတ်မ ကေ ာ င်း ပါ ဘူးကွာ … မ ပတ်သက်ပါ နဲ့တော့ … အကိုတ ုိ့ တောင်းပန် ပါ တယ်ကွာ”

ကျနော် စိတ်မကောင်းပါဘူး … ချ စ်ခဲ ့ကြတဲ့ … ပျေ ာ ်ရွှင် ခဲ ့ကြတ ့ဲ အချိ န် တွေ … အရည ်တေ ွ ပျော်က ျ သ ွ ားသ လိုပဲ …
ကျနော် အံ ကိုြ ကိတ်ပြီး … လက်သီးကို ကျစ်က ျ စ်ပါ အော င် …. ဆုပ်ြ ပီး … အကြံထုတ်နေ မိသည် …

ဘာလုပ်ရ မ လ ဲ … ဘာလုပ် ရမလဲ … ဖု န်းကို အာ းပြည့်အောင် ြ ဖည့်ထားပြီး … ချ စ်ချ စ် ဆက်သွယ်လာမယ့်အချိ န်ကို စော င့် ေ နမိ၏ … တကယ်ကို မ နေတတ်ဘူးဗျ ာ … ရ င် တွေ လဲ ပူနေတယ် … ချ စ်ချ စ်
… ဘယ်ရောက်နေလဲ … ကျနော ် အ ရ မ်းသိချ င်တ ယ် … သူ့အိမ် နာ းကိုလဲ … ရ စ်သ ီရစ် သီနဲ ့ လ ာစေ ာင့်နေ မိသည ် … ချ စ်ချ စ် မျ က်နှာ လေ း ကို အရိပ် အြ ခည ်တောင် မတွေ့ … စိ တ်ဓါတ်ကျ နေတုန်း မှာပဲ … ဖုန်းထဲကို SMS ဝင်လ ာ သ ည် …
ကို …

မနက်ြ ဖန် … ဂျ ူလီယာ ့ကို လ ာ ခိုးပါ … ပါပါ က … ဟိုလူကြီးနဲ့ ေ ပး စာ း တော့မယ် … လှည်းတန်းသင်တန်းဆင်းတဲ့အချ ိ န် တခါထဲလိုက်ခဲ့မယ် … ကို့ကို မ ခွ ဲ နိုင်ဘူ း …

ကို့ရဲ ့
ဂျ ူလ ီယာ

ဟိုက် … ကျနော့်ကော င် မလေး အိမ်က … သသ ွ ာ းလို့ ဖြစ်မယ် … သူ့အဖေ သဘောတူထ ားတဲ့ တယောက်နဲ ့ ပေးစား တော့မှာပါလား … ဒုက္ခပါပဲ … ဘယ်ကို ခိုးေ ပြး ရမလဲ … ရန်ကုန် မှာဆို ပြန် မိသ ွ ားနိုင်တ ယ် … နယ ်ဘက်ကို ခိုး ေြ ပး မှ … ဟုတ်ပြီ … ဟိုလူကြ ီး … ကိုဟိတ် ရှိ တယ် … ကျနော ် ဖုန်းအြ မန်ဆက ်လိုက်တယ် … ဖု န်းမအားဘူး … အရြေး ကီးပါ တယ်ဆိုမှ … ဒီလူြ ကီးက ဘယ်ကော င် မလေ းနဲ့ ကျူနေလဲ မသိ … ကျနော် … ထပ်ခါ ထပ် ခ ါ ထ ပ်ခါ ဆက်မိတယ် … ကိုးခါလော က်ေ ခါ် ရတ ယ် … အဲ ဒီတေ ာ့မှ ဖု န်းဝင်တယ် …

“ဟယ်လို …”
“အကို … ကျနော် သေ ာ်ဇင် ပါ … အကို …”
“ေ အး … ပြော … ည ီလေး …”
“တခုလော က် အကူအညီတောင်းမလို့ …”
“အင်း … ဘ ာ ကူညီရမလဲ …”
“ကျနော် … မိ န်းမခိုး မလို့ .. ဘယ်ကို ခိုးပြေးရမလဲ …”
“သောက်ပ လုတ်တုတ် … နင့် ကော င် မလေးက … အသက်ြ ပည ့်ပြီလား …”
“အသက် ၂၀ လော က်ရှိ တေ ာ့မယ် …”
“အင်း … အောင် ပ န်းက … လိမ္မော ်ြ ခံ ထဲမှာ … သွားနေ မလား …”
“ဟုတ်ကဲ့ … အကို …”
“အဲ ဒီမှာလဲ … လူလိုနေတယ် … မ င်းလ ဲ ခြံအလုပ် ၀ါသနာ ပါ တ ယ်ဆို”
“သိပြီ … ကျနော် ခြံအလု ပ်လုပ်တတ်ပါတယ် …”
“အို ကေ …မ င်း တောင်ြ ကီး ကားလက်မှတ ်ဝယ်ြ ပီးသ ာ … သွားတော့ … ငါ ဖု န်းဆက်ထ ားပေးမယ် … ဘ ာ မှ စိတ ်မပူ နဲ ့ …”
“ဟုတ်ကဲ့ … ကျေ းဇူးပါခင် ဗျ …”
“ေ အာ် ဒါနဲ့ …”
“ဟုတ်ကဲ့ အကို …”
“မ င်း လ ိမ္မော ် ခြံထဲ ရောက်ရ င် … ဖြေးေ ြ ဖး တော့ လုပ် နော ် … ငါ ့ လိေ မ္မာ်သီးတွေ ငလျ င်လှုပ်လို့ …
အပင်က ေြ က ွက ျကုန် မ ယ် …”
“ဟာဗျာ …”
“ဟား ဟ ား ဟ ာ း …”

ဂွ ပ်ကနဲ … ဖုန်းချ သွ ားတယ် … ကျနော် … ြ ကိတ်ပြီ း ရီ မိတယ် … တော်တော ်ေ နာ က်တဲ့လူြ ကီး … ကျနော်မိ န်းမခိုးပြေးတာနဲ့ … သူ့လိေ မ္မာ်ခြံထဲက … အသီးတွေ ေြ ကွကျတ ာနဲ့ … ဘာဆိုင် လို့လဲ … အဟိ …
ေြ ပာ သာပြေ ာ ရတ ယ် … ကျနော့်ကော င် မလေးရဲ ့ အိုးတောင့် ေ တ ာ င့်လေးကို … မျက ်စိ ထ ဲ မှာ မြင်ြ ပီး …
ကိုဟိတ်ေ ရ … စိတ ်သာချ … ခင် ဗျ ား လိေ မ္မာ်သ ီးေ တွ အကုန်ေြ ကွ အောင် လုပ်ြ ပ မယ် … စိတ်ထဲက ြ ကိတ်ြ ပီး ကြိမ်းဝါးလိုက်သေးတယ် … က ျ နေ ာ ် … အဝတ်အစား တွေ ထည့် … ကားဂိတ်ကို ဖုန် းဆက် … လက်မှတ ်နစှ် စောင်
ဖြတ် … ပြီး တေ ာ့ … လှည်းတန်းက သ င်တ န်းနား မှာ သွားစောင့် နေလိုက ်တယ် … ချ စ်ချ စ် သင်တန်းပေါ်တကသ် ွာ းတာ တွေ့တယ် … ခေါ် ေ တာ့ မေ ခါ် ဘူ း … ကျနော ် နားလည်ပါ တယ် …
သင်တန်းဆ င်းချိ န် တောင် မရောက်သေးဘူး … က ျ နော ်လိုက်ကြည့်ေ နတ ာ ေ ပါ ့ … ချ စ်ချ စ်ကို တွေ့တယ် … ချ စ်ချ စ် ဆင်းလာ တယ် … က ျ နေ ာ ် အရမ်း ေ ပျ ာ်သ ွားပြီး အြ မ န်ကားငှားလိုက ်တယ် … စျေ းလဲ မဆစ်မိဘူး … ချ စ်ချ စ်လ ဲ အနာ းေ ရာက်ရော … က ားပေါ်တ င် ြ ပီး အဝေးေြ ပးဂိတ်ကို အမြန်ေ မာ င်းခို င်းတာပေါ ့ … ပျော ်လိုက်တာ … ချ စ်ချ စ် ရယ် …

“ချ စ် ချစ် … ကို အရ မ်းပျော ်တယ်ကွာ”
“ဟွန့် … ချ စ် ချ စ်က တော့ ရ င်တွေ အရ မ်းတုန်တယ် သိလ ား”
“တကယ် မှ န်းစမ်း”
“အို လက်ြ ကီးက တော်တေ ာ်သရမ်းတ ယ် … ကိုေ နာ် … ကားဆရာကြည့်နေတယ်””
“ကားဆရာကြီး … ရှေ့ ကိုကြ ည့်မော င်းေ နာ် “
“ေ အးပါ က ွ … တ ခါ ပဲ လှည့်ြ က ည့်မိပါ တယ်”
“ဟိုက်”

ကျနော်နဲ ့ ချစ် ချစ် တယောက်ကိုတယောက် မျက ်စြိ ပူးပြရင်း … ခိကနဲ ရီလိုက်မိကြတယ် …
ပြီးပါပြီ

ZG

နာ္ နဲ ့ သူ … စေတြ႕တဲ့ ေန ရာက … ေရႊဘုံသာလမ္းက … ခ် စ္တီးထမင္ းဆိုင္ မွာဗ် … တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆို င္ … အဒဲ ီေန႔က … က်ေနာ ္ ခ် စ္တီးထမင္း စားခ် င္ ေနတ ယ္ … ေရႊဘုံသ ာ လ မ္းကို သ ြ ာ းျ ပီး … ခ်စ္တီးထမင္း ဆိုင္ မွာ … က်ေနာ္ သ ြ ာ းစာ း ျ ဖ စ္တ ယ္ … ကုလားအစား အစာကို … သိပ္ၿမ ကိုက္ေပ မ ယ့္ … တခါတေလေတာ့ စားျ ဖ စ္ပါ တ ယ္ … ၾက ိုက္တယ္ … ငွက္ေ ပ် ာ ရြက ္ေပၚ မွ ာ ထမင္းပုံ ေပးတယ္ … ပဲ ဟင္းရည္ ခ်ိဳင့္ဆ ြ ဲ ထ ာ းတ့ ဲ ကုလ ာ းေလ း က … ပဲ ဟင္းရည္ ကို … ထမင္ းေပၚ မွာ ဆမ္းေပးတယ ္ … ဆ ားနဲနဲ တို႔လိုက္ … င႐ု တ္သီးစပ္ စ ပ္ ကို ကိုက ္လိုက္ … ရွ ူးရွဲ ရွ ူးရဲ ွ နဲ႔ … ခ်စ္တီးထမင္း စားရတာ … ၿမိ န္လိုက္တာဗ်ာ … အားလုံးစားၿပီးေတာ့ … မႏု ႆီ အရည ္တခြက္ ေသ ာက္လိုက္ေသးတယ္ … ေကာင္းပါ ့ … ေဘစ င္မွာ လ က္ကို သ ြ ာ း ေဆးတ ့ ဲအခ် ိ န္က ် မွ … က်ေနာ္ သ ူ႔ကို … သတိထားမိတယ္ … ေခ်ာ လိုက္တာဗ်ာ …

က်ေနာ့္စိတ္ ထဲမယ္ … ပ တ္ဝ န္းက ်င္ က အရာ အာ း လုံးကို ေမ့ သ ြ ားတယ္ … ေခ်ာလိုက္တဲ့ မိန္း မလ ွေလ း … ရွ င္းၿပီးသ န႔္ေနတဲ့ … ကုလားမေလးရဲ ့ မ်က ္ႏွာ ေ ပါ က္ေလးက … ေတ ာ္ေတာ္လွတယ္ဗ် … မ်က္လုံးေလးက …
လုံးၿပီး ၀ိုင္း စ က္ေနတာပဲ … သမင္မ်က္ လုံးမ်ိဳ း ပဲ ဆိုပါေတာ ့ … မ် က္ေတာင္ ရွ ည္ေတြ ကလဲ … ေကာ့ၿပီး ညႊတ္ေနတယ္ … ႏွာတံေလးကလဲ စ င္းစင္း ေလ း … ႏႈတ္ခမ္း ေလ းကလဲ ပါး ပါးေလး … က်ေနာ္ အရမ္း စိတ္ဝ င္စာ းသ ြ ားတယ္ … ကုလာ းမဆိုေပ မ ယ့္ … အသားမမဲ ပါဘူး … သိပ္လွတယ္ … အသာ းအရည္က ျဖဴျ ပီး နို႔ႏွ စ္ လိုပဲ … ၀ င္းျ ပီးေတာက္ေပ နတယ္ … ဟုတ္တယ္ … သူ႔ရဲ ့ည ာဖ က္ပါး မွာ … ပါးခ်ဳ ိင့္ ေလးရွိ တယ္ … မဟ ုတ္ဘူး … ဘယ္ဘက္ပါးမွာလ ဲ ရွိတယ္ဗ် … ႏွ စ္ ဖက ္လုံးမွာ … ပါ း ခ် ိုင့္ ေ လ း ေတ ြ ရွိတ ယ္ …

ဂါ ဝန္ ရွည္ေခၚမလား … ေအ ပ ၚ ေ အာ က္ တဆက္တည္း … အမဲ ေ ရာ င္ ဂါ၀ န္ ရွည ္ႀကီးဝတ္ထ ာ းတ ယ္ …
ျမင္လ ိုက္ရတဲ့ ခ ဏမွာ … သ ူ႔ရဲ ့ အမဲ ေ ရာ င္ ဂါ ၀ န္ ရွ ည္ျ ကီးေအာက္က … ရင္ သားဆိုင္ေ တ ြ က … ထြားတယ္ဆိုတ ာပါပဲ … ကုလားမေလးမို႔ … ထ ြ ားတာလာ းမသိ … က ်စ္က်စ္လစ္လစ္ နဲ ့ … တင္းတင္းျ ကီး မို႔ ေနတာက ေတ ာ့ … ထင္းကနဲပဲ … တျခားဝိုင္းက ေက ာင္ေတြ ကလဲ … ရွိုးေ ၿန က တယ္ … သူ႔ပုံ စံက ေ အး ေဆ း ပါ ပဲ … ေယာက္်ားေလးေတြ င မ္းတယ္ဆိုတာ ၾကဳံေၿန က … ၿဖ စ္ ေ ၿန က … ပုံ စံ နဲ ့ တူတယ္ … ဂ ႐ုမ စိုက္ ဘူး … တေယာက္ထဲ … ေအးေအးေဆးေ ဆး … ထမင္းစာ းေ နတယ္ … က် ေနာ ္ … အရမ္းစိတ္ဝ င္သြားတယ္ … သူ ဘယ္သူလဲ … သူ ဘယ္မွာေနလဲ … သူက အပ် ိုလား … က်ေနာ ္ သိခ် င္ တယ္ … က်ေနာ ္ စိတ္ဝ င္ စာ းတ ယ္ … ျဖစ္နို င္ ရ င္ … က်ေနာ္ နဲ ့ သူ … သမီးရီး စာ း ျဖစ္ ခ် ငတ္ယ္ … လူမ်ိဳ းလ ဲ မတူပါဘူး … ဘာသာေတာ့မတူနို င္ပါ ဘူး …
ဒါေပမယ ့္ … က ်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ … သူ႔ကို … ျ မင္ျ မ င္ ခ်င္း ခ်စ္သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာ္ သ ူ႔ကို ခ်စ္တယ္ … သူ႔က ို ဘယ္လိုစက ားေျပာ ရ မလဲ … က ် ေနာ ္ မိတ္ဆက္ခ် င္တယ ္ … သူ ျဖတ္ကနဲ … ေမာ့ၾကည့္တယ္ … က ် ေနာ ္နဲ႔ အၾကည့္ခ် င္း ဆုံသ ြာ းတယ္ … က်ေနာ္ မ် က္စိ ေယာင္ျ ပီး မွိတ္လိုက္မိတ ယ္ … သူ စိတ္တိုသ ြ ာ းတ ာလ ာ းမသိ … ဖ် ပ္က နဲ ဟိုဘက္လွည့္သြားတယ္ … ဟ ာ သြားပါ ၿပီ ဗ်ာ … က်ေနာ ္ ဘာလုပ္လိုက္မိမွ န္း မသိပါဘူး … က်ေနာ ္ ေဘ စင္ ေဘးမွာ မတ္တ ပ္ ရ ပ္ရ င္း … သူ႔ကို ေျငး ကည့္ေနဆဲ … သူ စားလက္စ ထမင္း ကို ရပ္လိုက ္တယ္ … လက္ေဆးဖို႔ သူ ထ လာတယ္ … က်ေနာ ္ ရပ္ၾက ည့္ေနဆဲ … သူ အနာ း ေ ရ ာ က္လာတယ္ … သ ူ လက္လာေဆးတာ … က်ေနာ္ ေငးၾကည့္ေနမိတ ယ္ … သိပ္လွတယ္ဗ်ာ … ခႏၶာကိုယ္အခ် ိုး အစားက … ဖြံ့ဖြ ံ့ျ ဖို းျ ဖိုး နဲ႔ တင္းတင္းရ င္းရင္း ရွိတယ္ … လက္ကေလးေတ ြက လဲ … သိပ္လွတာပဲ … လက္သည္းမရွည္တရွည ္ေလ း … ၾအ ဖ ူ ေ ရာ င္ လက္သ ည္းခြံေလးကို … ဘာေအ ရာ င္ မွ မဆ ုိးထ ားဘူး … သူ႔အနံ့က ေ မႊးတ ယ္ … သင္းသ င္းေလးနဲ ့ … ေမႊး တယ္ … က်ေနာ ္ … သူ႔ကို စိုက္ျ က ည့္ရင္း … မိတ ္ဆက္လိုက္မိတယ္ …

“က်ေနာ့္ နာမ ည ္ ေသာ္ဇ င္ ပါခ င္ဗ် … နာ မည ္ဘယ္လိုေခၚလဲဗ် …”
“ရွ င္ … ဂ် ူ လီယာ ့နာမ ည္လ ာ း …”
“ဟုတ္ကဲ့ …”
“နာ မည္က ဂ် ူလီယာပါရွ င့္ …”
“ေ အာ္ … ဟုတ္ကဲ့ … ေတြ႕ရတာ ဝမ္း သ ာ ပါ တ ယ္ …”
“က်မကေတာ ့ ၀ မ္းနည ္းပါတ ယ္ …”
“အင္ … ဘ ာျဖစ္လို႔လဲဗ် …”
“ေ နာ က္က လိုက္မလာနဲ႔ေ နာ္ … ၿမ ကိုက္ဘူး “

က်ေနာ္ … ကြက္ကနဲ မ် က္ႏွာ ပ်က္သြားတယ္ … သူ လ က္ေၾဆး ပီးေတာ ့ … က်ေနာ့္ ကို လွည့္ေတာင္ ၿမ က ည့္ဘူး … ေကာင္တာ မွာ … ပိုက္ဆံရွ င္းျ ပီး … ၾအ ပ င္ကို ထ ြ က္သြားတယ္ … က ်ေနာ ္ ၀ မ္းနည ္းသ ြားတယ္ … သူ႔ရဲ ့ သိပ္လွတဲ့ … ေနာ က္ပို င္း အလွက ို … ေငးၿပီး က ် န္ေ နခဲ့တယ္ … ဆံပင္ ရွည္ေတြ ေဝ့ကနဲ ဝဲ ကနဲ နဲ ့ … ၾအ ပင္က ို ထြက္သြားတဲ့ ပုံ ေလ းက … ေဒါင္းမေလး … ေလၽွာက္သ ြ ားသလိုပဲ … ေဒါက္ဖိ န ပ္ မ စီးထားတာေတာင္ … သူ႔ရဲ ့ တင္သားဆိုင္ ေလးေတ ြ က … အေပၚကို … ပ င့္ျ ပီ း ေကာက္တတ္ေနတယ္ … က်ေနာ္ လိုက္ၾက ည့္မ ယ္ … သူ ဘယ္မွာေနလဲ … က်ေနာ္ သ ိခ် င္တ ယ္ … ေကက္တာမွာ ပိုက္ဆံ ၾအ မ န္ ရွ င္းၿပီးလိုက္ၾက ည့္ေတာ့ … သူက လမ္းထိပ္ေ တ ာ င္ ေရာ က္ေတာ့မယ္ … က်ေနာ္ ေ နာ က္ကေန သြက္သြက္ေလ း လိုက္ၿပီး … သူ ဘ ယ္သြားလဲ ေနာ က္ေယာင္ ခံလိုက္မိတယ္ … သူ႔လမ္းေလၽွာ က္ပုံ က တမ်ိဳ း ဗ် … ေက ာ့တက္ေနတဲ့ တင္သ ားဆိုင္ ႏွ စ္ ခုက …
ေရလွိုင္းေလ းလိုပဲ … လႈပ္လႈပ္သြားတယ္ … ဇာအနားသတ္ ဂါ၀ န္ ရွည ္ႀကီး … ဝဲ ကနဲ ဝဲ ကနဲ … ျ ဖစ္ျ ဖစ္သ ြ ာ းတ ယ္ … က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တယ္ … လိုက ္ၾကည့္ေန မိတယ္ … သူ … တိုက္တ တိုက္ေ ပၚ … တက္သြားတယ္ … ေလွခါ းက က်ဥ္းက်ဥ္းေလး …ေမာ့ၾက ည့္လိုက္ေတာ့ … တိုက္က သ ုံထပ္တိုက္ … သူ ဘ ယ္အခန္းမွာ ေန တာ လဲ … ဒုတိယထပ္လား … တတိယထပ္လား … ဘယ္လ ား … ညာလား … က ်ေ နာ္ တ အာ းသိခ် င္တယ္ … က်ေနာ္လိုက္တ က္သြားတယ္ … ေလွခါ းသုံးထစ္ေလ ာ က္ တက္႐ုံပဲ ရွိ ေသးတယ္ … သူ ဒုတိယအထပ္ မွာ … ခါ းေထ ာက္ၿပီ း ရ ပ္ ေစာ င့္ ေနတယ ္ …

“ရွ င္ … က် မ ေနာ က္ကို … ဘာလို႔ လိုက္လ ာ တ ာလ ဲ …”
“ခ် စ္လို႔ …”
“ဘ ာ ာ ာ …”

က်ေနာ့္ပါး စ ပ္က … လႊတ္ကနဲ ထြက္သြားတယ္ … တကယ္ပါ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ခ်စ္ တယ္ … က ်ေ နာ့္စိတ္ထဲ ခ် စ္ေ နတ ာ ကို … ထိန္းသိမ္း မထ ားခ် င္ဘူး … ဖြ င့္ထုတ္ပစ္လို က္ခ် င္တယ ္ …

“က်မ ေသသ ာေသလိုက္ခ် င္ ေတာ ့တယ္ …”
“ခ င္ ဗ် ာ … ဘာျဖစ္လို႔လ ဲဗ် …”
“ဟိုတေယာက္လာရင္ … ရွ င္ အရိုက ္ခံ ရလိမ့္ မယ္ … ျပန္ ပါရွ င္ ေနာ္ …”
“မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ … ဘ ာလို႔အရိုက္ခံ ရ မွာလဲ … ဂ် ူ လီယာက … အိ မ္ ေထာ င္ ရွိလ ာ း …”
“အို … မရွိ ပါ ဘူး … ျပန္ပါ ေ နာ္ … က ် မေတ ာ င္းပ န္ ပါ တယ္ …”
“ဒါဆို … က ် ေ နာ ္က … ဂ် ူလီယာနဲ႔ ေန ာက္ထ ပ္ ဘယ္လိုေတြ႕ခြ င့္ ရ မွာလဲဟင္”
“ရွ င့္ မွာ ဖုန္း ရွိ လား …”
“အင္း ရွိတ ယ္ … ဒါ က ်ေ နာ့္ လိပ္ စာကဒ္”
“အင္း … အင္း … အခု ေတာ့ ျပန္လို က္ပါ ေ နာ္ … က ် မ ဖုန္းဆ က္လိုက္ပါ့ မ ယ္ရွ င့္ “
“ဟုတ္ကဲ့ … တက ယ္ဆက္မယ္ မွတ္လ ာ း”
“ဂ် ူလီယာက မလိမ္တ တ္ဖူး “
“အို ေက”

က်ေနာ္ … အိမ္ ေအာ က္ျပန္ဆငး္လာခဲ့တယ္ … သူ လွစ္က နဲ ျပဳံးျပတယ ္ … ဟိုးေအ ပၚ ထပ္ထိ တက္သြားတယ္ …
ၿပီးေတာ ့ … သုံးလႊာေပါ့ … ညဖက္က ုိဝင္သ ြ ာ းတ ယ္ဆိုေတာ့ … သုံးလႊာ ည ာဖက္ခ န္းေပါ ့ … အိုေက … သူ ဘယ္မွာေနလဲ က ် ေနာ ္သိၿရ ပီ … က်ေနာ့္ကို သူ ဖု န္းဆ က္မ ယ္တဲ့ … ေပ် ာ္တယ္ … ေက် လဲ ေက်နပ္တယ္ … အိမ္ ျ ပန္ ေရာက္တ ့ဲအထ ိ … ဖုန္းတေမၽွ ာ္ေမၽွာ ္ နဲေ ပါ့့ … က်ေနာ ္ကလဲ ပိန္း ပါ ့ … သူ႔ဖု န္းနံ ပါ တ္ေလးေတ ာ င္ … မေတာ င္းမိ ဘူး … သူ ဆ က္မွာပါေလ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ယုံတယ္ … နားထဲ မွာ “ဂ် ူလ ီယာက မလ ိမ္တ တ္ဖူး” ဆိုတဲ့အသံေလးက စြ ဲ ေ န တ ယ္ … ခ်စ္ ၿမိ ပီဆိုေတာ့လဲ ယုံတာေပါ့ေ နာ့ … သူ ဖုံးဆက ္မယ ့္အခ် ိ န္ ေလ းကို … ထိုင္ ေစာင့္ ေနတယ္ … ညေနေစာင္း တဲ့အထိ … ဖု န္းမဆက္ဘူး … ၆ နာ ရီလဲ ဖု န္း မ ဆက္ေသးဘူး … ၇
နာ ရီလဲမလ ာ … ၈ နာရီ မွ ာလဲ ၿမ ကားရ ေသး … ေဒါသကထြ က္လ ာ တယ္ … ဘာလဲကြာ … ဖု န္းဆက္မ ယ္ဆ ုိၿပီးေတာ ့ … ငါ ့ကို ည ာသြ ားတ ာပဲ … ေတာက္ …

စိတ ္တိုေနတ ုန္းပဲ ရွိေသးတယ္ … ဖုန္ းျ မည္လာတယ္ … အဟား … က်ေနာ္ ေပ် ာ္သြားတယ္ … က ်ေ နာ္ ေပ် ာ္သြားတယ္ … ၾအ မန္ ဖု န္းေကာက္ကိုင္လိုက ္တယ္ …

“ဟယ္လို …”
“ဟယ္လို … ေသာ္ဇင္လ ာ းဟ င္”
“ဟုတ္ … ဟုတ္ … ဟုတ္ပါ တယ္ခ င္ ဗ် …”
“တို႔ကို မွတ္မိလ ာ း ဟ င္ …”
“ဂ် ူလီယာ …”
“အိုး … တကယ္မွတ္မိ တာပဲ … ဘယ္လိုသိ”
“သိတာေပါ့ … ဂ်ဴလီယ ာ့အသံေလးကို နာ းထဲ စြ ဲ ေနတာ … ေမ့လို႔မ ရဘူး”
“အပိုေတြ … ဟ ုတ္လဲဟုတ္ပဲ နဲ႔”
“ဟုတ္ပါတ ယ္ … တကယ္ေျ ပာတ ာပ ါ … က်ေနာ္က ျမင္ျ မင္ ခ် င္း”
“ဟိုး … ဆရာ … ေနာ က္မွ ေျပာ … ေသာ္ဇ င္က ဘယ္မွာ ေ နတာ လဲ”
“က်ေနာ္က … လမ္း ၄၀ မွာ ေ နတ ာ ခင္ဗ် “
“ေ အာ္ နီးနီးေလးေပါ့”
“နီးနီးေလး ပဲ … တ သက္လုံးနီး ရင္ ပို ေ က ာ င္းမယ္ေ နာ္”
“ဟြန႔္ … တို႔က ခ င္လို႔ ဖုန္းဆက္တာေနာ ္ … အဲ ဒီလိုေတြ မေျပာေၾကး”
“ေဆာရီး … ဒါေပမယ ့္လဲ … ရင္ထဲမွာ …”
“ဟိုး … ဆရာ … ေက်ာင္းေရာ တက္ေနေသးလာ း”
“သင္တန္းေတ ြပဲ တက္ေနတယ္ … ဂ် ူလီယာက ေရာ”
“အတူတူပဲ … ေက်ာင္းၿပီးသြားၿပီ … အဂၤ လိပ္ စာ သ င္တ န္းပဲ တက္ေနတာ “
“ဘယ္မွာတက္”
“… သ ငတ္ န္ းမွာေလ “
“သိတယ္ … ဘယ္အခ် ိ န္ လ ဲ ဟင္”
“ဘာလုပ္ မ လို႔လဲ”
“လာေစာင့္ ေ န မယ ္ေလ “
“ဘာလုပ္ ဖို႔ “
“ေတြ႕ခ် င္လို႔ေ ပါ့”
“အင္း … ၁၂ နာ ရီ ခဲ ြ အတန္းဆင္းတယ္”
“အို ေက …”
“ဒီဖု န္းကို ျပန္ မဆ က္နဲ ့ေနာ ္ … တ ုိ့ကပဲ ဆက္မယ္ “
“အင္းပါ “
“နားလည္တယ္မွတ္လားဟင္ … အိမ္ က အရ မ္းပြားတ ယ္”
“ဟုတ္ကဲ့”
“ဘိုင့္ဘိုင့္ “
“ဘိုင့္ဘိုင့္ … မနက္ျ ဖ န္ ေစာင့္ ေ န မယ ္ေနာ ္”
“အင္း အင္း “

သူ ဖု န္းခ် သြ ားေပမယ့္ … က ်ေနာ ္ ဖုန္းကို ရႊတ္ကနဲ ဖက္န မ္းပစ္ လိုက ္တယ္ … က်ေနာ္ ေပ် ာ္ေ နတ ယ္ … မနက္ျ ဖ န္ သူနဲ႔ ေတြ႕ရ အုံးမယ္ … တကယ္ပါ … က်ေနာ္ သ ူ႔ကို ခ်စ္တယ္ … လူမ် ိုးခ် င္းမတ ူ ေပ မ ယ့္လဲ … က် ေနာ ္ သူ႔ရဲ ့ မ် က္လုံးေလးကို … ခ် စ္ တယ္ … ရႊန္းလဲ့ေတာ က္ပ ေနတ ဲ့ … မ်က္လုံးေလ းကိုေပါ ့ … က်ေနာ္ယုံျ က ည္ပါတယ္ … သူလဲ က် ေနာ ့္ကို ျပန္ ခ် စ္ မယ္ဆိုတာ … ဒီလိုနဲ ့ … က ်ေနာ္ အိ ပ္ ေပ်ာ္သ ြ ာ းတယ္ …

မနက္ ၈ နာရီ ေလာက္မွာ က်ေနာ္ နိုးလာတယ္ … က်ေနာ္ အိပ္ ခ်ဥ္ မူးတူးနဲ႔ သြားတိုက္ရင္း စ ဥ္းစားတယ္ … ၁၂ နာ ရီခြ ဲ သ င္တ န္းဆင္းမွာ ဆိုေတာ ့ … သင္တန္းက ၉ နာ ရီေလာက္တ က္ရတ ာ ျ ဖစ္ မယ္ဗ် … နာ ၿရီ က ည့္လိုက ္ေတ ာ့ ၈ နာ ရီေက ်ာ္ေနၿပီ … မ နက္စာ မစားေတာ့ဘူး … ေရ မိုးခ်ိဳ း … ခပ္သြက္သြက္ … အဝတ္ အစာ းလဲ ျ ပီး … သူ သြားတက္မယ့္ သင္တန္းေအာက ္မွာ … သြားေစာင့္ ေနလိုက ္တယ္ … ၉ နာ ရီ ေတာ့ မထ ုိးေသးဘူး … သင္တန္းလ ာတက္တဲ့ ေက ာင္မ ေလ းေတြ ေတ ာ ့ အမ်ားျ ကီးပဲ … ဟိုျ က ည့္ ဒီၾကည့္နဲ႔ … ေငးၾကည့္ေန တုန္း …
ေဘ းကေန တ ေယ ာက္ ျ ဖတ္သြားတယ္ … သင္းသင္းေလးပဲ … သ ူ … က ်ေ နာ ္ ႀသိ ပီ … အဲ ဒါ ဂ် ူလီယာ … က်ေနာ္လိုက္ျ က ည့္တာ ေပါ့ … ဒီေန႔ … သူ ဂါ ၀ န္ ရွည္ ၾအ ဖူေ ရာင္ ၀ တ္လာတ ယ္ … အျဖဴေရာင္ေ ပၚ မွာ … အမဲ အကြ က္ေလ းေတြ နဲ႔ … လွတယ္ … ရ င္ႏွ စ္ မႊာ က … တင္းၿပီး မို႔ ေနတာ ပဲ … ခါးလည ္မွာ … ခါ းပတ အ္မဲ ေ ရာင္ ေလး စီး ထားတယ္ … ၾက ိုက္တယ္ … လ ြ ယ္အိတ္ေတာ့မပါဘူး … စာအုပ္ ႏွ စ္အု ပ္သုံးအုပ္ ပဲ လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတယ္ … ေက်ာမွာ ဝဲ ေ နတဲ့ ဆံပ င္ ရွည္ေ တ ြ က … တင္ ပါးထိ ဖုံး အု ပ္ဆဲ … အေနာ ကက္ တင္သားကေတာ့ ေျ ပာ ေ န စရာ ကိုမလို ဘူး … ေတာ္ေတာ္ေတာင့္ တယ္ဗ် … ဂါ ဝန္ ရွည္ျ ကီးေအာကမ္ွာ …
တင္းတင္းေလးနဲ ့ ေကာက ္ေနတာ … ေျ ျပး ပီး နမ္း ပ စ္လိုက္ခ်င္ တယ္ … ဖ်စ္ ညႇစ္ပ စ္လိုက္ခ်င္တယ္ … ဂါ၀ န္က အရွည ္ဆိုေ ပမယ့္ … သူ႔ ေျ ခသလုံးေလးေတာ့ ေပ ၚေ နတာပဲ … လွတယ္ … ေျ ခသလုံးက သိပ္ မတတု္ဘူး …
ေမာ ္ဒယ္လုပ္ ရ င္ … နာမ ည္ျ ကီးအုံးမွာ … သတိရၿပီ ဗ် … ေမာ္ဒ ယ္ ခ ရစၥတီး နားလို ပုံ စံ မ်ိဳ း … ဟုတ္တယ္ … ခရစၥတီးနား က နဲ နဲ ဝတ ယ္ … သူက နဲ နဲ ပိ န္တယ္ … ဒါပဲကြာတယ္ … တင္သားဆိုင္ ေလး … လႈပ္လီလႈပ္လဲ့နဲ ့ … သူ သင္တန္းထဲ မဝ င္ ခင္ … ဖ်ပ္ကနဲ … ေနာ က္ကိုလွည ့္ၾကည့္တယ္ … က်ေနာ္ ၿရီ ပလို က္မိတယ္ … ခ် စ္တယ္ … ဂ် ူလ ီယာရယ္ … သူလဲ … ျပန္ ရီျပသြ ားတယ္ … အိုေက … ေစာင့္ ေ န ပါ့မ ယ္ဗ်ာ …

ဗိုက ္ကနဲနဲဆာလာတယ္ … ဟိုေလၽွာက္ ဒီေလၽွာ က္ … ဟိုနားသြားၾက ည့္လိုက္နဲ ့ … အခ်ိ န္ကလဲ ကုန္ နို င္ ခဲ တယ္ … မတတ္နို င္ဘူးေလ … ခ် စ္ မိတ ဲ့သူဆိုေတာ့လဲ … ေစာင့္ရ မွာ ေ ပါ့ … ေန က ျခစ္ျ ခစ္ ေတ ာက္ပူေ န တုန္း …
မိုးရြာခ်ရင္ ေ က ာ င္းမွာပဲ … အရမ္းအို က္တ ယ္ … ေခြ ် းေတြ ေတာ င္ စို႔လာတယ္ … ေဟာ … ၁၂ နာ ရီ ခြ ဲ ေတ ာ့မယ္ … ေဟာ … သူ ဆင္းလာၿပီ … သင္တန္းဆင္းလာတဲ့ ေက ာင္မ ေလ းေတြ ျ က ာ း ထ ဲ မွာ … သူ႔အလွက ထင္းေနတာ ပဲ … က ် ေနာ ့္ ကို ျပဳံ းျ ပတ ယ္ … က်ေနာ္ သ ူ႔အနာ း ကပ္သြားတယ္ …

“မ နက ္ကတည္းက ေစာ င့္ ေနတာလား”
“ဟုတ္တယ္ … ေတြ႕ခ် င္လြန္းလို႔ …”
“အခုေတြ႕ေၿန ပီ ေလ … ဘာ ေျ ပာ မလို႔လဲ … ေျပာ …”

က်ေနာ္ ေစာင့္ ေနတာကို … သူ သေဘာက်တ့ ဲပုံ ပါပဲ … က ်ေနာ္ ေ န ပူထဲမွာ ေစ ာင့္ရက်ိဳ းန ပ္ ပါတယ ္ … ေဟာ ၾကည့္ … အခုဆို သူေလ းနဲ႔ က်ေနာ္ စကားေျ ပာ ခြ င့္ ၿရ ပီ … လမ္းအတူတူ ေလၽွာက္ခြ င့္ျ ပီ … သူ႔လက္ထဲမွာ … အဂၤ လိပ္ အဘိဓါ န္ ခပ္ထူ ထူ တအုပ္ ကိုင္ထ ာ းတ ယ္ … က်ေနာင္ ကိုင္ ေ ပး ခ် င္တယ္ …

“အဲ ဒီစာ အုပ္ ကိုင္ ေ ပးမယ္ ေလ … ေလးေန မွာ ေပါ ့ “
“အင္း … ေရ ာ့ …”

သူ႔ပုံ စံက ဟန္ ေဆာင္မႈ မ ရွိဘူး … က ်ေ နာ္ ႀကိဳက္တယ္ … ရွက္ကိုးရွက္က န္း ျဖစ္ ေမ နဘူး … ျပဳံးျပဳံ းေလး နဲ႔ က်ေနာ္ အလိုက ္သိတာကို ေက်န ပ္ ေ နတ ့ဲပုံပဲ …

“ထမင္းေရာ စာ းၿပီး ျ ပီလား …”
“ဟင့္အင္း … မစားရေသးဘူး … ေကြ ်းမလို႔လ ား”
“ဂ် ူလီယာက ၾကက္သားပလာစာ စာ းမလ ားလို႔ …”
“ေကာင္းသားပဲ … က်ေနာ္လဲ ပလ ာတာ စားမယ္ေလ …”
“ေကြ ်းမယလ္ို႔လဲ ေၿမ ပာ မိ ေပါ င္ …”
“ရ ပါ တ ယ္ဗ်ာ … ေစတန ာေပါ့ …”
“ဂ် ူလီယာက ကပ္ေ စး မ နဲ တ တ္ပါ ဘူးေ နာ္ …”
“သိတာေပါ့ … သိပ္လ ွတဲ့ေကာင္ မေလ းေတြ က … က ပ္ေ စး မ နဲ ဘူးဆိုတ ာ”
“ေတာ္ကီကေတ ာ့ … ဟြန႔္”

ဒိုင္းကနဲ မ် က္ေ စာ င္းလ ွလွေလး အထိုးခံ ရင္း … ၾကက္သားပလာတာ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ေရာက္သ ြ ာ းေရာ … မ် က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ထိုင္ၾက တယ္ … အစက … သူ႔ေဘးမွာ ထိုင္မ လို႔ပါ ပဲ … စ စခ် င္းဆိုေတ ာ ့ … မ ေက ာ င္းဖူး ထင္လို႔ အေရွ႕ မွာ ထိုင္လိုက္တ ယ္ … အေရွ႕ မွ ာလဲ ေကာ င္းတာပဲ … သ ိပ္လ ွတဲ့မ်က္ ႏွာေလးကို … တစိမ့္ စိ မ့္နဲ ့ ၾကည့္ခြ င့္ ရတယ္ … ၿပီးေတာ့ … တစိ မ့္စိ မ့္ႂကြေနတဲ့ ရင္သားမို႔ မို႔ ေလ းကို င မ္းခြ င့္ ရတယ္ …
၀ိတ ္တာေရာ ကလ္ ာ ေတ ာ့ … ၾကက္သားပလာတာ ႏွ စ္ပြဲ မွာလိုက္တယ္ … က ်ေနာ္ အသားေတြ ႏႊာ ေ ပးတ ယ္ … သူ ခ ပ္စာ းတယ္ … က်ေနာ္ အရမ္း ေ ပ် ာ္တ ာ ပဲ … ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ လူကို … ယုယုယ ယနဲ႔ … အတ ူတူ စားခြ င့္ ရတ ာ … အရမ္းႀကိဳ က္တယ္ … တသ က္လုံး စားဖူးသမၽွ ပလ ာ တာထဲ မွာ … ဒီတ ခါ အေကာင္းဆုံးပဲ … က ်ေနာ္ ၾကက္သ ာ း ဖတ္ေလ းက ို … ခ ရင္း နဲ႔ ထိုးၿပီး … ဂ် ူလ ီယာ့ကို ခြံ့ေ က ြ ် းမိတယ္ … အဟ ိ … သူ စားတယ္ဗ် … ႏႈတ ္ခမ္းဖူး ဖူး ေလးကို ဟ ေပးတယ္ … က ြ ် န္ေတ ာ္ ခြ ံ့ ေကြ ်းမိတယ္ … က ် ေနာ ္ ေ ပ် ာ္သ ြ ာ းတ ယ္ …

“ေကာင္းလား …”
“အင္း …”
“ဒါဆို … ကို႔ကို ခြ ံ့ေကြ ်း …”
“ဟင့္အင္း … ေကြ ်းပါဘူး … ရွက္တယ္ …”

သူ စားၿပီး မွ … ရွက ္သြားတယ္ ထင္ပါ ရဲ ့ … မ်က္ႏွ ာေလးက … နီ ရဲ တြ တ္သြားတ ယ္ … အရမ္းလတွ ာ ပဲ … မ် က္ေ စာ င္းေလး … ဒိုင္း ကနဲ ထိုးတယ္ … ခ ဏခ ဏထိုးတ ယ္ … ဟင္းေနာ္ … ဖက္နမ္း ပစ္လိုက ္ရ … ပိုက ္ဆံရွင္း ဖို႔ ၀ိတ္တာ အနားေရာ က္လာလို႔ … နို႔ မို႔ဆို … ဖက္န မ္းပ စ္လိုက္မိ မွာ … အမွ န္ ပဲ … က်ေနာ ္ပဲ … ပလ ာတာဖိုး ေပးလိုက္တယ္ … သ ူ ေပးဖို႔ ဟန္ျ ပင္ ေသးတယ္ … က်ေနာ ္ အတင္းေပးလိုက္တယ္ … သူ ဘ ာ မွ မေျပာ ဘူး … ပလာ တာဆိုင္ထဲက ထြက္လာေတာ့ …

“ဂ် ူလီယာ … အိ မ္ျပန္ ေတာ့မွာလ ားဟင္ …”
“ေသာ္ဇ င္ ေရာ … ျ ပန္ ေတာ ့မလို႔လား …”
“ဟင့္အင္း ၿမ ပ န္ေသးပါဘ ူး …”
“သင္တန္းေနာ က္တခု သြားရအုံးမယ္ … လွည္းတန္းမွာ …”
“ေ အာ္ … လိုက္ပို႔ ေပးမ ယ္ေလ …”
“အင္း … ျ ပီး ေ ရာ … ေဟာ … ဟိုမွာ … ဘတ္စ္ကားလာေၿန ပီ … တက္ … တက္ …”

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆ ိုင္ပဲ … ဘတ္စ္က ာ းက … မီးပြိဳ င့္ မွာ ရပ္တ ယ္ … သူက ေအ ရွ႕ကတက္တယ္ … က်ေနာ္က … အေနာက ္က တက္တ ယ္ … ကားက ေတ ာ္ေတာာ ္ၾကပ္တာပဲ … အတင္းတိုး ၀ င္သ ြာ းမွ … ေန ရာရတ ယ္ … ဂ် ူလ ီယာက … အေရွ႕မွာ ရ ပ္ … က်ေနာ္က ေနာ က္မွာ ရ ပ္မိတ ယ္ … သိပ္လွတဲ့ က ိုယ့္ခ်စ္သူကို … လက္ေဖာက္ျပန္ခံ ရ မွာ ေျ ကာ က္တယ္ … ကိုယ္ပဲ တာဝန္ယူလိုက္မယ္ … တ ာ ဝန္ယူရ မွ ာေပါ့ … ဟုတ္တယ္ဟုတ္ … ၾက ပ္တ ယ္ဗ်ာ … ေတာ္ေတ ာ္ၾကပ္တယ္ … မီ းပြိဳင့္ စိ မ္း သ ြ ာ းေတ ာ့ … ကားက ဝူးကနဲ ထ ြ က္တယ္ … ခရီးသည္ေတြ အကုန္ လုံး ယိုင္ကုန္ တယ္ … က်ေနာ ္ … သူ႔ခါ းေလးက ို … ေယ ာင္ျ ပီးဖက္မိတယ္ … လက္တဖကပ္ဲ အားတယ္ဗ် … တဖက္က … စာအု ပ္ ကိုင္ထားေတာ့ … ဆြဲမိဆ ြ ဲ ရာ … ဖက္လိုက္မိတ ယ္ … အြ န႔္ ကနဲ အသံေလး ထြက္လာတယ္ … တင္သားဆိုင္ မာမာ အိ အိေလးကို က်ေနာ့္ ဟာနဲ႔ ကပ္ထားသလိုျဖစ္သ ြ ားေရာ … ခါ းကိုလဲ ဖက ္ထားလိုက္ေသးတယ္ … သူ လွည့္ျ က ည့္ခ်င္ တယ္ … မ် က္ႏွာ ေလ း လွည ့္လာတယ္ … က်ေနာ္ လက္ကို ၾအ မန္ ႐ုတ္ဖို႔ ေအာ က္ကို ေလ် ာလိုက္တယ္ … လက္က ႐ုတ္ လို႔မရဘူးဗ် … ေဘးမွာ လူေတ ြ က ၾကပ္ညက္ေ နတ ာ ပဲ … က်ေနာ ္ေလ … ရ င္ေတြ တ အာ းခုန္ တာပဲ … ခ် စ္ ရသူေလးရဲ ့ အပ်ိဳ စ စ္ စစ္ … တင္ပါ းဆိုင္ေလးကို ဖိကပ္ ထားရင္း … ခါးသိမ္သိမ္ ေလးကို ဖက္ ထ ားရတ ာ … တမ်ိဳ းပဲ ဗ်ာ … တ မ် ိုးပဲ … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ ျ က ြ တက္လ ာ တ ယ္ … သူ႔အရပ္ က က ် ေနာ ့္ ထက္နဲ နဲေတ ာ ့ နိ မ့္တယ္ … က်ေနာ့္ရ င္ ခြ င္ထဲ …
ေက ်ာမွီေ န သ လိုျဖစ္ေ နတ ာေပါ့ … ခ ပ္သ င္းသင္း အပ်ိဳ နံ့ေလ းကလ ဲ … က်ေနာ့္ႏွာေခါင္း ကို တအားဒုကၡေပးတယ္ဗ်ာ … က်ေနာ ္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ … က်ေနာ့္ည ီေလ းက လဲ … ဒုကၡ …
တေျဖးေျ ဖးေထာင္လ ာ တယ္ … ေတာ္ေသးတယ္ … ဂ် င္းေဘာင္ းဘီ ဝတ ္လာလို႔ … ဒါ ေပ မယ့္ သူ သိတယ္ထင္ ပါရဲ ့ … သူ … ေအ နာက ္ကေန အေထ ာက္ခံထားရတာကို ေ ရွ ာင္ဖို႔ ႀကိဳ းစာ း တ ယ္ … မရ ဘူး … ကားကၾက ပ္ေနတာကိုး … လ ႈပ္လ ို႔မွ မရတာ … က်ေနာ္ သူ႔အန ာ းကို တိုးတိုးေလး … ကပ္ ေျ ပာ မတိယ … ္

“ေဆာရီး ပါဗ် ာ … တမင္သက္သ က္လုပ္တာမဟ ု တ္ပါ ဘူး …”
“အင္း … ရပါတယ …” ္

အသံေလးက တိုးတိုးေလး … က်ေနာ့္ကို ေမာ ့ျ ပီ း သမင္လည္ ျပန္ေလး ျပန္ ေျ ပာတယ္ … က ်ေနာ့္ပါး နဲ႔ သူ႔ပါး နဲ႔ ကပ္ေတ ာ့မ ယ္ … နဲ နဲ ေ လးပဲ လိုတယ္ … ျ က က္သီးေတြ တ ၿဖ န္းျ ဖ န္း ထ သ ြ ာ းတ ယ္ … သူလဲ ၾကက္သီးေတြ ထလာတယ္ … က ်ေနာ္လက္ေလးက … တခုခု ကို ဖိ မိထ ာ းတ ယ္ဗ် … အရ မ္း ႏူးညံ့တဲ့ ခပ္ မို႔ မို႔အရာေလးေပါ ့ … သိပ္လွတဲ့ ေပါင္တံက ် စ္ က ်စ္ေလး မ ဟုတ္တာေတာ့ … က်ေနာ္သိတ ယ္ … က်ေနာ့္လက္ေတြ ခြ ာလို႔မ ရဘူး … က်ေနာ္ အဲ ဒါ ေလ းက ို ဖိထားမိတယ္ … သူ မ် က္ႏွာေတြ ရဲ တက္လာသလိုပဲ … က်ေနာ့္ တကိုယ္လ ုံးလ ဲ ပူလာတယ္ … က ် ေနာ ့္ ညီေလးက … ဇတ္ဇတ္တုန္ ေအာ င္ … ေခါင္း ေထာင္ ထလာတယ္ … သူ … က ် ေနာ ့္ရင္ ခြ င္ကို ပိုၿပီး မွီလ ာသလိုပဲ … က်ေနာ္ အလိုက္သင့္ေလး ဒီလ ိုပဲ ဖက္ထ ားရင္း … လက္က စာ းမိတယ ္ …

“အဟင့္ …”

သူ အတင္း ပဲ လက္ကို လာကိုင္တယ ္ … အမွ န္က ဆ ြ ဲ ဖယ္ပစ္တ ာ … က်ေနာ္ က ပိုျ ပီး ဖိထ ားလိုက္မိတယ္ … က်ေနာ့္ေကာ င္ မေလးက အိုးေတာ္ေတာ္ေတ ာင့္ တယ္ဗ် … ေအ ရွ႕က အဖုတ ္ေလ းက လဲ ခုံးထေနတ ာပဲ … မာ မာ အိအိ ေလ း … က ်ေနာ္ … ခ ပ္ဖြ ဖြ ေလး ပြ တ္ပစ္လိုက္တယ္ … သူ ေမ န တ တ္ဘူး … ဖင္ေကာက ္ေက ာက္ေလးက တုံကနဲ … တ ုံကနဲ ေနာ က္ကို ေကာ့ေကာ့ေပး တယ္ … အပ်ိဳေလးဆိုေတာ့ …
အထိအေတ ြ႕က ၾက က္သီးထစရာျ ဖစ္ ေ နမွာ ေပါ့ … လ ည္တိုင္ေလးကို ေနာ က္လွည ့္ၿပီး … က်ေနာ့္ကို ခပ္တိုးတိုးေလး … ေျပာတယ္ …

“မလုပ္ နဲ႔ေလ … လူေတြ နဲ႔ …”
“ဂ် ူလီယာ ကို႔ကို ခ် စ္တယမ္ွတ္လားဟင္ …”
“အြ န္ … ေသာ္ဇင္ ေနာ္ …”

ဂါ ဝန္ ရွည္ေပၚကေန … ဂ် ူလီယာ့အဖု တ္ေလးကို … ကိုင္ရတာ … အရ မ္း မိုက ္တယ္ဗ်ာ … တင္းၿပီး မို႔ ေဖာ င္းေ နတဲ့ … အဖုတ္ေလးကို ပိုျ ပီး ႏွိုက္လ ိုက္တယ္ … သိပ္ေတာ့ ႏွိုက ္လို႔မ ရဘ းူေပါ့ … အလယ္အက ြ ဲေျ ကာင္းေနရာ ေလ းက ို … မွ န္းၿပီး ပြ တ္ပြ တ္ေပး တယ္ … က်ေနာ ္လဲ ေထာ င္ေ ၿန ပီ … သူ႔ဖ င္ကို အတင္းဖိကပ္ ထားၿပီး …
ပြ တ္ေပးတဲ့အရသာက … အရ မ္း မိုက္တယ္ဗ်ာ … ဖီးလ္အရမ္း တက္တယ္ … သူ႔အဖုတ္ေလးကို ႏွိုက ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္လက္ကို အတင္း ပဲ … ဆုပ္ကိုင္ ထ ာ း တယ္ … ကားကလဲ အရ မ္း ေ မာင္း ေတာ့ … မိုက္တယ္ … ေနာ က္ကေန … သူ႔ ဖင္ ေလးထဲကို … က ်ေနာ့္ဟာနဲ ့ ေဆာ င့္ေဆ ာ င့္ေပးတယ္ … အေရွ႕ ေ ရ ာ အေနာက္ ေရာ … တိုက္စ စ္ဆင္ခံ ရေတာ့ … သူ ဘယ္ခံ နို င္မလဲ … အထိအေတြ႕မွာ ေမ် ာသြ ားတာ ေပါ့ …

ဆတ္ကနဲ ေကာ့ၿပီး … ေနာက္ကို တင္ ပါးေလးကို … ပ စ္ပ စ္ ေပးတယ္ … က်ေနာ္ကလဲ ေနာ က္ကေန ေည ွာင့္ ေပး တယ္ … သူ ဖီးလ္အရမ္း တက္ေနတဲ့ပုံပဲ … က်ေနာ့္ လက္ကို သူ အတ င္း လ ာ ကိုင္တယ္ …
က်ေနာ္ကလဲ ေပၚတ င္ပဲ … မိထားတဲ့ … အဖုတ္ေလးကို … လႊတ္ကို မလႊတ္ေတာ့ဘူး …
ဝလ ုံးေလးေ တြ ေရးလ ိုက္ … ကႀကီးေလးေတြ ေရးလိုက္နဲ ့ … သူ႔ကိုယ္လုံးေလးက လိမ္တြန႔္လာတယ္ … က်ေနာ္လဲ ဖီ းလ္တ အာ း တ က္တယ္ဗ် ာ … အိုးေကာင္းတ ဲ့ ကုလားမေလးကို … လူၾကားထဲ ႏွိုက္ ရတဲ့ ဖီး လ္က အရမ္းတက္တာပဲ … က ်ေ နာ္လဲ ခ်စ္ တာပါတာေပါ့ေနာ့ … မ် က္ႏွာ ေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ … သူ႔ပါးၿပ င္ ေလ းနားကို ကပ္ၿပီး … တိုးတိုးေလး … က်ေနာ္ ေျပာမိတယ္ …

“ဂ် ူလီယာ ကို႔ကို ခ် စ္တယမ္ွတ္လားဟင္ …”
“ဟင့္ … ေသ ာ္ဇ င္ ေနာ ္ …”
“တို႔ကို ခ် စ္ လ ားဟင္ …”
“သိဘူးကြာ”

ရဲ ရဲ နီတက္လ ာ တဲ့ … နား ရြက္ျဖဴ ေလ းကို … က ်ေန ာ္ ကိုက္ခဲ ထာ းပစ္လိုက ္ခ် င္တယ္ … ခ် စ္ ဖို႔ေက ာင္းလိုက္တာကြာ … ခ ပ္သင္းသ င္းေရေမႊးန႔ံ ေလးရယ္ … ကိုယ္သင္းရနံ့ေလ းရယ္ … ၾက က္သီးေတြ ျဖန္း ျ ဖ န္းထေနတ ့ဲ … လည္ဂုတ္သားေလးရယ ္ … က ် ေနာ ္ အရ မ္း ခ် စ္တ ာ ပဲ … က် ေနာ ္ သူ႔ကိုခ် စ္ တယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ပို င္ဆိုင္ ခ်င္ တယ္ … ခပ္ ဖြ ဖြေလး ႏွို က္ေနတဲ့ … သူ႔အဖုတ္ေလးက … အစြ မ္းက ုန္ မာ ျ ပီ း ေဖာ င္းမို႔ ေနတာပဲ … အရည ္ ေတ ြ လဲ စိုလာတယ္ … သူ တခ်က ္ … ည ြတ္ကနဲ ေခြ သြားတယ္ … က ်ေနာ္ ခါး ကို ဖက ္ထားပ စ္လိုက္ရင္း … သူ႔ကို ထိန္းထားမိတယ္ …

“အို …”

က်ေနာ္ သိလိုက္ၿပီ … သူ ျ ပီး သ ြ ာ းလို႔ … အားကုန္သြားတာလား … ဒူးေခ် ာင္သြားတာ လား … ကားက ပုံမွ န္ ပဲ ေမာ င္း ေနတ ာပဲ ေလ … ေသခ်ာတာ ေပါ ့ … ေပါင္ ႏွစ္ ေ ခ် ာ င္းၾကားက အရည္ ေတြ ပိုစိုလာသ လိုပဲ … ပူ လ ာ တယ္ …
က်ေနာ္ သိလိုက္ၿပီ … ဂ်ဴလီယာ ၿပီး သြ ားၿပီ … ထြာဆိုင္ခါ းေ လးကို ဖက္ ထားရင္း … က်ေနာ ္ သူ႔ကို ျပန္မလႊတ ္ေတ ာ့ဘူး … သူလဲ မ ႐ုန္း ဘူး … က်ေနာ့္ကို မွီထ ားတယ္ … ေဘးကလူေတြ ျ က ည့္ရင္ ေတာ့ … က်ေနာ္တို႔က … သိပ္ ခ်စ္ တဲ့ သမီးရီးစ ားေတြ ေပါ့ ေနာ ့ … က်ေနာ္ နဲ ့ သူနဲ ့ ပူးကပ္ ေနတု န္းပဲ … က ် ေနာ ္ကေတာ့ ဖီးလ္တက္ေ နတ ုန္း ပဲ … လူေတြ သာမရွိ ရင္ … ဂ် ူလီယ ာ့ကို … ဒီဘက္ဆြဲလွည့္ျ ပီး … အန မ္းေတြ ၾကမ္းၾကမ္းေျပး ပီး … တကိုယ ္လုံးကို … နမ္းပစ္လို က္ခ် င္တယ္ … ျ ပီး ေတာ့ … မာျ ပီးတ င္း မို႔ ေနတဲ့ …
အဖုတ ္ေလးကို … ေဟာဒီလို … ေဆာင့္ပ စ္လိုက္ခ်င္တယ္ … စိ တ္ကူးနဲ႔ လက္ေတ ြ႕က ထပ္တူမက်ေသးေ ပမယ့္ … က ် ေနာ ္ တကယ္ပဲ ခပ္ျ ပင္း ျ ပ င္း ေလ း … ေဆာင့္ ပစ္လိုက္မိ တယ္ … သူ တုန္တက္သြားတယ္ … က်ေနာ္ သတိလြတ္ေတာ့မလ ို႔ … ကံေကာင္း တယ္ … သူ႔ခါးေလးကို အတင္း ဖက္ထားၿပီး … ေနာက္တခ်က္ ေဆ ာင့္ ပစ္လို က္တယ္ …

“လွည္းတန္း … ေရာ က္ၿပီ … ဆင္းမယ့္ လူေတြ ေအ ပါက္ဝကို ထြက္ထားပါ … မဆ င္းေသး တ့ ဲလူေတြ … ေနရာလ ဲေ ပး ပါ …”

ေတ ာက္ … ဖီးလ္တက္ေတာ့မွ … လွည ္းတ န္းေရာ က္ျ ပီတဲ့ … ဒ ီလိုပဲ တိုးေခြ႕ျ ပီး … ဘက္စ္က ားေအာ က္ကို ဆင္းလာ ခဲ့တယ္ … ဆင္းတဲ့လူေတြ က ေတာ္ေတာ္မ်ာ းသ ား … က်ေနာ္ ေအာက ္ေရာ က္ေတာ့ … သူက အေရွ႕က ေန သုတ္သုတ္နဲ႔ … ေလၽွာ က္ေ ၿန ပီ … ဂ် ူလ ီယာ ရွက္မ်ားသြားလာ းမသိ … က်ေနာ ္ အေနာက္ကေန ေၾအ ပးတ ပိုင္ းနဲ႔ လိုက္ခဲ ့မိ တယ္ … သင္တန္း နားေ ရာ က္ေတာ့ … သူ က်ေနာ့္ကို လွည့္ၾက ည့္ၿပီး …

“ေသာ္ဇ င္က … ဘာလို႔အဲ ဒီလ ိုလုပ္ တာလဲ …”

က်ေနာ့္ကို စိုက္ၾကည့္ျ ပီး … ခပ္တည္တည္နဲ ့ ေမးလိုက္ေတာ့ … က်ေနာ္ နဲ နဲ ေတာ ့လန႔္သ ြ ားတာေပါ့ … ဒါေပမယ ့္လဲ … ခပ္တည ္တည္ပဲ ျ ပန္ေျဖလိုက ္တယ္ …

“ဂ် ူလီယာ့ကို ခ်စ္လို႔ …”
“ခ် စ္တိုင္းလုပ္စရာလ ား …”
“ခ် စ္လို႔ … ကိုင္ မိတာပါဆို … စိတ္ဆိုးလာ း …”
“ဆိုးတယ္ …”
“ဆိုးရင္ … ဖ က္န မ္း မွာ …”
“ဟာကြာ … ေသ ာ္ဇ င္ေနာ ္ … ေတာ္ေတ ာ္ဆိုး …”
“တို႔ကို ခ် စ္ တ ယ္မွတ္လား …”
“လက္ကိုလႊတ္ကြာ …”
“မလႊတ္ဘူး … ခ် စ္တေယ္ျ ပာမွ … လႊတ္ေ ပး မယ္ …”
“ေဟ့ေ အး … စ ဥ္း စာ း အုံးမယ္”

လက္ဆြဲထားတ ့ ဲ … က ်ေနာ ့္လက္ကို အတင္း႐ု န္း ျ ပီး … သင္တန္းေ ပၚတက ္သြားပါေလေ ရာ … ေနအုံး ေ ပါ့ … ၾအ ပန္က ် ရင္ေတ ြ႕မယ္ … သိမ့္သ ိ မ့္ခါ တ က္သြားတဲ့ တင္သားေတြကို … က်ေနာ္ တေမ့ တ ေမာ ေျငး ကည့္ၿပီး … ႀကိမ္းဝါး မိတ ယ္ … အရမ္ းခ်စ္တယ္ … ဂ် ူလီယာရယ္ …

ဟိုေငးဒီ ေငး နဲ႔ … ျ ဖတ္သြားသမၽွ … ေကာင္မ ေလ း ေတြ ကို ငမ္း ျ ပီး … က ိုယ့္ဟာကိုယ္ စိတ္ထဲမွာ ေျ ပ ာေန မိတ ယ္ … ဟိုေစာ္ ေလးက … အိုးေသးလိုက္တာ … ဒီေဆာ္ေလးက … အိုးက ားတယ္ … ဒီေစာ္ေလးက အိုး က ် စ္တ ယ္ … ဟာ … ဒီေဆာ္ျ ကီးအိုး … တုန္တုန္ျ ပီ း ခါ ခါ သြ ားတယ … ္ အံ မ ယ္ … ဟိုေစ ာ္ငယ္ငယ္ေလးက … အိုးေသး ေသးေလးကို … ခါျ ပီးေလၽွာက္တယ္ … ပဲ မ်ားလိုက္တ ာကြ ာ … ေခၚၿပီး … တခ်ီေလာက ္ ဖိလ ိုက္လို႔ကေတာ့ … တအာ းေအာ ္ေန မွာပဲ … ၾကည ့္ပါအုံး … ဒီအတြ ဲ ကိုလဲ … ေစာ္ကို ခါ းလည္ကေနဖက္ထားတဲ့လက္က … လူလစ္ရ င္ … မႏွိုက္ဘူးဆို ႀကိဳက္သလိုေျ ပာ … ေစာ္ေလးကလဲ … အေပး ေကာင္းမယ့္ ပုံပဲ … မိုက္တယ ္ကြာ … ဟိုလူျ ကီးလဲ ဘာ ထူးလဲ … ေဘ းက ေစာ္ေလးက ငယ္င ယ္ေလး … လက္ခ်င္း ခ်ိ တ္ေလၽွာ က္သြားတာမ် ား … တေလာက လုံး … သူတို႔ႏွ စ္ ေယာ က္ပဲ … ရွိ ေနလားမသိဘူး … ဒီလိုနဲ ့ လွည္းတန္းမွာ … အိုးသုေတ သန ထိုင္ လုပ္ ေ နတ ာ … အခ် န္ ၂ နာရီ … ဘယ္လိုကုန္သြားမွန္း မသိ … သင္တန္းေ အာက ္ကို … အမ်ားႀကီးဆင္းလာမွ သတိရ မိတယ္ … ငါ ပိုင္ ဆိုင္ ရမယ့္ … အိုးေလး … ဆင္းလာ ေတာ့မယ္ …

က်ေနာ္ ဂ် ူ လီယာ ့ကို ျ ကိုက္တ ယ္ … စာ းရရင္ျ ပီ းေရာ ဒီသေဘာ မဟုတ္ပါဘ ူး … တက ယ္ခ်စ္တာပါ … ပို င္ဆိုင္ ခ်င္ တယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ကိုခ် စ္တ ယ္ … သူ႔အိုးလဲ မိုက္တ ာ ပဲ … ဂ်ဴလီယ ာ က ေတာ င့္တ ယ္ … ကားတယ္ … က ် စ္တ ယ္ … က်ေနာ္ ႏွိုက္ျ ၿပီး ပီ … အဖုတ္ေလးက … ေဖာင္း ျ ပီး မို႔ ေနတာမ်ား … တင္းေနတ ာပဲ … က်ေနာ္ သိတယ္ … အဲ ဒီလို အဖု တ္မ် ိုးက … ေအာက္ေပးအရမ္း ေကာင္းတာ … ေအ ပၚေက န တဇတ္ဇတ္နဲ သ့ာ ေဆ ာင့္ … ေအာက္က ေန ေကာ ့ ေကာ့ေ ပးမ ယ့္ပုံ မ်ိဳ း … အရ မ္း မိုက္တယ္ … ေနာက္ကေန ေဆာ္အုံးမလား … ခါ းေလ းခြ က္ျ ပီး … ေနာ က္ကို ေက ာ့တင္ထားေပး မယ့္ … ပုံစံ မ ်ိဳ း … က်ေနာ ္ ကေတာ့ … သူက က်ေနာ့္ကို ျပန္ခ် စ္ မယ္လို႔ ထင္တာပဲ … စ ဥ္းစာ းျ ကည့္ေလ … ကာ းေပၚ မွာ အႏွိုက ္ခံ ရ တ ာ ေတ ာ င္ … စိတ ္ဆိုးတဲ့ ဟန္ပန္ မ်ိဳ းမ ေတ ြ႕ရဘူး … ကလက္တာေတာ့ မဟ ုတ္ဘူး … ခ် စ္လို႔ အလိုလိုက ္တာလို႔ ယုံၾကည္တယ္ … ေဟာ … ဆင္းလာ ပါၿပီ ဗ်ာ … က ်ေနာ့္ရဲ ့ ဂ် ူလ ီယာေလး … မ်က္ႏွာေလး က ပန္းေသြးေရာင္ လႊမ္း ေနတယ္ … က ်ေနာ့္စိတ္ ပဲ ထင္လို႔လားမသိဘူး … သူ႔ၾအ ပုံ း ေတြ က … ပိုျ ပီး ႏူးည့ံလ ာ သလိုပဲ …

“သင္တန္း ျ ပီးသ ြားၿပီလား …”
“အင္း …”
“အေအးေသ ာက္အုံး မလ ား …”
“အင္း … ေသာက္မယ္ေလ … “
“စာအု ပ္ ေတ ြ ေပးေလ …”
“အင္း ေရာ ့”

သူ႔လက္ထဲက … စာအု ပ္ ေတြ ကို လွမ္းယ ူၿပီး … သူ႔လက္ကေလးကိုပါ … ဆုပ္ကို င္ထ ာ းမိတယ ္ … အပို င္ ပဲ …
က်ေနာ္ သူ႔ကိုခ် စ္တယ္ … သူ႔လက္က ေလ းကို ဆြဲၿပီး … တကမၻာလုံး ပတ္လိုက္ခ် င္ ရဲ ့ …

“အို …”

သူ အသံေလးထြက္လာတယ္ … ရွက္လို႔နဲ ့ တူပါ တယ္ … လက္က ေလ းကို ႐ု န္းမိတ ယ္ … ဘယ္ရမလဲ …
က်ေနာ္ကလဲ မလႊတ္နို င္ေပါင္ … သင္တန္း … ဒီဘက္နားက … ေကာ္ဖီဆိုင္ ေလးကို … က ် ေနာ ္တို႔ အတူေလၽွာက္လာမိတယ္ … လူၾကားထဲမွာ … မ သိမသာ သူ႐ု န္းတ ယ္ … မ် က္ႏွာ ေလ း က ရဲ ရဲ တြ တ္ နီတ က္လာတယ္ …

“ေသာ္ဇ င္ ေနာ ္ … “
“ခ် စ္တယ္ကြာ …”
“လက္ကိုလႊတ္အုံး …”
“ခ် စ္တယ္ေျ ပာမွ လႊတ္မ ယ္ …”

က်ေနာ္ကလဲ ဇြ တ္ … အ ေျ ဖမ ေ ပး မခ် င္း မလႊတ ္ခ် င္ဘူး … သူကလဲ ခ် စ္ေတာ့ခ် စ္မွာ ပါ … ေၾအ ဖေပးရတာ ရွက ္လို႔နဲ႔ တူတယ္ … ခပ္ တင္းတင္းေ လး ဆုပ္ကိုင္ ထားရင္း … က ် ေနာ ္ သူ႔ကို စိုက ္ၾကည့္မိတယ္ … သူ ဝင့္ဝ င့္ စားစာ းေလ း ျပန္ျ က ည့္တယ္ … က်ေနာ္ မ် က္စိ မွိတ္ျပလိုက္မိတယ္ … သူ လၽွာ ေလ းျပန္ထ ုတ္ျပတယ္ … ဒါပဲ ေလ … က်ေနာ္နဲ ့ သူနဲ ့ … ခ်စ္သူျ ဖ စ္သြားၾကၿပီ … လူမ်ိဳ းခ် င္းမတူ ေပ မယ့္ … က ်ေန ာ္နဲ ့ သူနဲ ့ ခ်စ္ တယ္ …
က်ေနာ့္အခ်စ္ကို သူ ယုံၾက ည္မယ္လို႔ ထ င္ ပါ တယ္ … က်ေနာ္ ေပ် ာ္လိုက္တာဗ်ာ … ေၾအ ဖ ရၿပီဆို ေတာ့ လက္မလႊတ္နို င္ေပါ င္ … ပိုျ ပီးေတာ့ ဆုပ္ကို င္ထားမိတယ္ … ေကာ္ဖီဆိုင္ ေ ရွ႕ေရာက္ေတာ့ … လူေ တ ြ က အမ် ားႀကီးပဲ … ၀ို င္းေတာ ္ေတာ ္မ်ားမ်ာ း ျပည့္ေနတ ယ္ …

“ေကာ္ဖီဆိုင္ က လူမ် ား မ ယ္နဲ ့တူတယ္ေ နာ္ …”
“အင္း … ကန္ ေဘာင္မွာ သြားထိုင္ မလား …”
“သြားေလ …”

ကားလမ္းကို ျဖတ္ကူးျ ပီး … ျ ပည ္လမ္းအတိုင္း … ေလၽွာ က္ၾကတ ယ္ …

“ဂ် ူလီယာ … ကို႔ကို ခ်စ္ လားဟင္ …”
“သူ႔ကိုသူ … ကိုတ ့ဲ … အဟိ “
“ကို မ ေ ခၚ ခ် င္လဲ ေမာင္ ေ ခၚ ေလ …”
“မ ေခၚ ပါဘ းူ … ႏွာဘ ူးလို႔ပဲ ေခၚမယ္ …”
“ဘာကြ”
“အဟိ … ခ် စ္ ရင္ စိတ ္မဆိုးရဘူးေနာ္ … ႏွာဘူး”
“ေဟ့ … ေဟ့ … တ ုိးတိုးေခ ၚ ပါဟ … လ ူၾကားထဲ”
“အံ မယ္ … သူလဲ လူၾကားထဲ … လုပ္ တုန္းကလုပ္ျ ပီးေတာ့ “
“ဒါကေတာ့ ခ်စ္လို႔ “
“ခ် စ္တာေရာ ဟုတ ္လို႔လား … သိပ္ဆိုးတယ္ေ နာ္”
“ႀကိဳ က္လားဟင္ …”
“ေသာ္ဇ င္ ေနာ ္ … ပါ းခ် ခံ ရ မယ္ … ဟြန႔္”

မ် က္ေ စာ င္းေလးထိုးလိုက ္ … ခ် စ္တ ယ္ေျ ပာလိုက္နဲ ့ … မထိတတိ စ ရင္း … က်ေနာ့္ စိတ္ေတြ တေျဖးေျ ျဖး ကြလာတယ္ … က န္ေဘာ င္ေရာ က္ေတ ာ့ … ပန္းျ ခံထ ဲ မွာ ပဲ သြားထိုင္ ခ်င္တ ယ္ … မေနတတ္ေတာ့ဘူး ဗ် ာ … သူ႔တကိုယ္လုံးကို ဖက္ ထ ာ းခ် င္တ ယ္ … စိတ္ထဲမွာ … မ ရို းမရြ နဲ ့ … တ ကယ္ပါပဲ … အခု ခ်က ္ျ ခင္း … အက် ႌေတ ြ ခြ ်တ္ျ ပီး … ခ်စ္ ပ စ္လိုက္ခ် င္တယ္ဗ်ာ … စိတ ္ကို ေတာ္ေတာ္ထိန္းထားရတယ္ … ပန္းၿခံထ ဲ ေ ရ ာ က္ေတာ ့ … လူသိပ္ မရွိဘ ူးဗ် … ဒါနဲ႔ပဲ … ပန္း ျ ခံ ေဒ ါင့္ က ထိုင္ ခုံ ေလးမွာ ထိုင္ လိုက္မိတယ ္ … ထိင္ မိတ ယ္ဆိုတာနဲ ့ … က ် ေနာ ္ သူ႔ပခုံးေလးကို ဖက္ထားပစ္ လိုက္တယ္ … ႐ုန္းတာေပါ့ … ရွက္မွာ ေ ပါ့ …
မရဘူးေလ … ဒီကလဲ … စိတ္ကႂကြေနၿပီ … တအားဖက္ထားပစ္လိုက္ၿပီး … သူ႔ႏွ ဖူးေလ းကို န မ္းပစ္ လိုက္တယ္
… ရႊတ္ …

“ကိုေနာ္ … ေတာ္ေတာ္ဆိုး”

သိပ္ ခ် စ္တ ာပဲ … ဂ် ူလီ ယာရယ္ … ခ ပ္တင္းတ င္ းေလး ဖက္ထ ာ း ရင္း … က်ေနာ္ သူ႔ကို န မ္းလိုက္မိတယ္ … ကိုေ နာ ္တဲ့ … အဟိ … ဝမ္း သ ာ လိုက္တာကြာ … က်ေနာ့္ရ င္ ဘတ္ကို လက္သီးဆုပ္ ေလးနဲ႔ ထုတယ္ … က ်ေန ာ္ ထပ္နမ္းမလို႔ ဟန္ျ ပင္ ေတ ာ့ … သူ ေခါ င္းေလး ဝွက္ျ ပီး … ရ င္ ခြ င္ ထ ဲကို … တိုးဝင္လ ာ တ ယ္ … က်ေနာ္ ဖက ္ထားမိတယ္ … လက္ေ မာ င္းသားေလးကို … ဖြ ဖြ ေလ း ပြ တ္သပ္ ပစ္လို က္မိတ ယ္ …

“ခ် စ္တယ္ … ဂ် ူလီယာရယ ္ …”
“တကယ္ေျ ပာ တာလာ းဟင္ …”
“တကယ္ေပါ့ …”
“ဟုတ္လို႔လား … တို႔ကို အတည ္ယူမွ ာလာ း …”
“ယူမွာေပါ့ …”

က်ေနာ္ ခ်က ္ျခင္းပဲ ေၾအ ဖေပးလိုကမိ တယ္ … ဟုတ္တယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ယူမယ္ … လက္ထပ္မယ္ … ကေလးေတ ြ အမ်ားၾက ီးေ မြ းပ စ္ မယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ကို တကယ္ပဲ ခ်စ္ မိသ ြ ာ းတ ယ္ …

“တို႔ကေတာ့ … မယူဘ ူးေ နာ္ …”
“အန္ … ေန ာက္တ ာလား …”
“စတာ …”
“မ စနဲ႔ကြာ … ရႊတ ္ …”
“အြ န္ …”

လၽွာေလးထုတ္ျပၿပီး … ေလွာင္ ေျ ပာင္ျ ပတ ဲ့ သူ႔ႏႈတ္ခ မ္းေလးကို … ဖိ နမ္း ပ စ္ လိုက္တယ္ … သူ ႐ုန္းတ ယ္ … မရဘူးေလ … က်ေနာ္ သူ႔ကို အတ င္းဖက္ထ ာ းရ င္း … ဖိ နမ္းပစ္လိုက္တယ္ … ႏႈတ္ခမ္း ေလ းက ပါး လြ န္းတယ္ … က်ေနာ္ ဖိ နမ္ းထ ားရင္း … လၽွာကို … ႏႈတ္ခ မ္းပါ း ႏႈတ ္ခုၾကားထဲ ထိုးထည့္ပ စ္လိုက္တယ္ … သ ူ တားတယ္ … ႏႈတ ္ခမ္းပါး ေလးႏွစ္ ခုကို အတင္းပဲ စိ ထ ာ းတယ္ … ဘယ္ရမလဲ … ဒီကလဲ … ႏႈတ္ခမ္းႏွ စ္လႊာၾကားကို လၽွာနဲ ့ထိုးၾကည့္လိုက္ … ေအာက ္ႏႈတ ္ ခမ္းေလးကို ဆ ြ ဲ စုပ္ၾက ည့္လိုက္ … လက္က လဲ ေပါင္ ေလးကို ပြ တ္သ ပ္ေ ပး မိတယ္ … အန မ္းက အရွိ န္တက ္လာေတာ့ … သူ႔ပါ းစပ္ ေလး ဟသြားတယ္ … က်ေနာ့္လၽွာေလး တိုးဝင္သ ြ ာ းျ ပီး … သူ႔ရဲ ့လၽွာ ဖ် ားေလ းနဲ႔ … ထိေတြ႕မိတ္ဆ က္မိတယ္ … ဆတ္ကနဲ သူ တုန္တ က္သ ြ ားတယ္ … ခ် စ္တယ္ … ဂ်ဴလီယာရယ္ … မ်က္စိ ေလးကိုမွိတ္ျ ပီး … သူ ၿငိ မ္က ်သြားတယ္ … က်ေနာ္တို႔ နမ္းၾက တ ယ္ … ဘယ္ေလာက္ေတာ င္ ၾကာ သြားတယ္မသိဘ ူး … ေဘးက ျ ဖတ္သြားတဲ့ အတြ ဲ က … အဟမ္း အဟမ္းေခ် ာင္းဆိုးမွ … က ် ေနာ ္ တို႔ အလန႔္ တၾက ား … အနမ္း ခြ ာသြာ းမိတယ္ … သူ ရွက္လြန္းလို … ့ မ်က္ႏွ ာေလးက နီရဲ တြ တ္ေနတာ ပဲ … ေခါင္း ေလ းငုံ႔ျ ပီး ရွက္ ေသြ းျ ဖာ ေန ပုံ ေလးကို … က်ေနာ္ ခ် စ္ တယ္ … မ်က္ႏွာ ေတ ြ ပူ ေ နလို႔လ ာ းမသိ …
ႏွ ဖူးေလးမွာ ေခၽြးေလးေတ ြေတာင္ စို႔ တက္လ ာ တယ္ … က်ေနာ္ ျမတ္ျမတ္နို းနိုးနဲ႔ သုတ္ေ ပးေ နတဲ့ အခ် ိန္ မွာ … အင္း ယ ာ းက န္က … ေလႏု ေအးက ေ ဝွ႕ကနဲ တိုက္ခတ ္သြားတယ္ … သူလဲ သေဘာက်တယ္ထင္ပါ ရဲ ့ … က ်ေန ာ္ သူ႔ကို ျ ပန္ျ ပီး ဖက္ထ ားလိုက္မိတယ္ … သူက လဲ က်ေနာ ့္ရင္ ခြ င္ ထဲမွာ မွီထ ာ းတ ယ္ …

“ကိုက … မိ န္းမ ေတာ ့ မ ရွိဘ ူး မွတ ္လား …”
“အာ … ရီး စာ းေတာ င္ ဒီေ န႔မွရတာ …”
“အပိုေတြ … ဘ ယ္သူက သူ႔ရီး စားလို႔ ေျ ပာလို႔လဲ …”
“အြ န္ … အခု ပဲ နမ္း ျ ပီး ျ ပီ ေလ …”
“န မ္း ျ ပီးတိုင္း ရီး စားလို႔ ဘယ္သူက ေၿပ ာ လဲ”
“ေသၿပီဆ ရာ … ရီးစားမဟုတ္ရ င္ … ဘ ာလဲ …”

က်ေနာ္ နဲ နဲ ေ တာ့ ႏွာ တ င္းသ ာြ းတယ္ … ခ် စ္တာလ ဲ ခ်စ္တာေပါ့ … စတာလ ဲ စ တာေပါ့ … လက္ဆ ြ ဲျ ပီး လမ္းေလၽွာက္ျ ပီး ျ ပီ … ပ န္း ျ ခံထဲမွာလဲ န မ္း ျ ပီးသြားၿပီ … ဒါေတာ င္ ရီးစားမဟု တ္ဘူးတဲ့ … ဘာလဲ ဟ …

“ခ် စ္သူေလ … ခ် စ္သူ … ခိ “

ဟုတ္သားပဲ … သူ ေျပာ ေတ ာ့လဲ ဟုတ္သားပဲ … ရီးစာ းမဟုတ္ဘူး … ခ် စ္ သူတ ဲ့ … တ ဘဝစာ ခ် စ္ျ က မယ္ေပါ့ … ေရွ႕ ခ ရီး အတြ က္ လက္တ ြ ဲ ၾက မယ ္ေပါ ့ … က ်ေနာ္ ေ က ် နပ္သ ြ ာ းတ ယ္ … ဟားခနဲ ေ ခါ င္းေမာ့ျ ပီး … အားရပါးရ
ရီလ ိုက္မိတယ္ … သူလဲ တ ခိခိ နဲ ့ ရီတယ္ … ေပ်ာ ္ေပ် ာ္ေနတတ္တဲ့ သူ႔စ ရိုက္ကို … က် ေနာ ္
အရမ္းသေဘာက ်မိတယ္ … မိ န္းကေလးဆိုေပ မယ့္ … ပဲ မ မ် ားဘူး … က်ေနာ္ ျ ကိုက္တယ္ … သေဘာက်လြန္းလို႔ … ေနာက္တ ခါ တအားဖက္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“ခ် စ္သူတဲ့ကြ … ဟ ာ း ဟား …”
“ခိ ခိ … အြ န္ …”

ခိုးခိုး ခ စ္ ခစ္ ရီ ေမာေနတဲ့ … သူ႔ႏႈတ္ခမ္း လႊာ ေလ း ကို … ဖိ နမ္း ပ စ္ လိုက္တယ္ … ဒီတခါေတာ့ အနမ္းေတြက ပိုျ ပီးခ်ိဳ ျ မ ေ နတ ယ္ … စိတ္ေတြ က ပိုျ ပီး ျ က ြ လ ာတယ္ … က ်ေန ာ့္လက္ေတြ က … သူ႔ခါ းေလးကို ဖက္ထားမိတယ္ … လက္တ ဖက္က … ဂါ၀ န္ ဖုံး ထ ာ းတ ့ ဲ ေ ပါ င္ ေလ းက ို … အစု န္ အဆန္ … ပြ တ္သပ္လိုက္တယ္ … လူရွင္ းတယ္ေလ … ဒီေတာ့ အန မ္း ေတြ ေျ ခြ မတိာ ေပါ့ … က်ေနာ ့္နားထဲ ျ ကားေနရတယ ္ … ရင္ခု န္သံေတြ တဒိန္းဒိ န္းနဲ႔ … က်ေနာ ္နဲ ့ သူနဲ ့ … တ အာ းနမ္း မတိယ္ … သူ က်ေနာ့္ကို ဖက ္ထားတယ္ … က ် ေနာ ့္လက္ေလးက … တေျဖး ေျဖးနဲ႔ ေပါ င္ အေပၚပို င္းကို … ေရြ႕လာတယ္ … က်ေနာ ့္ လက္က ေပါ င္ ရင္း နား ေရာက္သြားခ်နိ္မွာ … သ ူ အလန႔္တၾကား … ႐ုန္းတ ယ္ …

“ေဟ့ေ အး ေ နာ္ … ပ န္းၿခံ ထဲမွာ ကိုင္နဲ ့ ကြာ … “
“ကိုင္ခ် င္တ ယ္ … ခ် စ္သူရယ္ …”

သူ က ် ေနာ ့္ကို ရႊ န္းရႊ န္း စ ားစားေလ း စိုက္ၾကည ့္တယ္ … က်ေနာ့္နဖူးကို လက္သီးဆုပ္ ေလ းနဲ႔ တ ခ် က္ထုျ ပီး …
ဟိုဘက္ကို လွည့္သ ြ ာ းတ ယ္ … သူ ရွ က္မွာ ေ ပါ့ … သူ႔ခါ းက ို ဖ က္ထားတဲ့ က်ေနာ့္လက္က ေအ ပၚ ကို ေျဖး ေျ ဖးေလး တက္လာၿပီး … ဂ်ိဳ င္းေ အာ က္ကေန … ရ င္သားမို႔မို႔ ေလးကို ထိလိုက္မိတယ္ … ဟုတ္တယ္ေလ … ေပါ င္ၾကားထဲကို ႏွိုက ္လို႔မွမရတာ … ရတာ ပဲ ပြ တ္ရ ေတ ာ့မွာေပါ့ …

“ေဟ့ေ အး ေ နာ္ … လူေတြ ေတ့ ြသ ြ ာ းအုံးမယ္ကြာ “
“ခ ဏေလးပါ … ကိုင္ ခ်င္ တယ္ကြာ”
“ကၽြတ္ …”

ဒိုင္းကနဲ မ် က္ေ စာ င္းေ လးထိုးၿပီး … စာ အုပ္ ေလး ကို ရ င္ခြ င္ေ ရွ ့မွာ ကြယ္ေပ းလိုက္တယ္ … ဘယ္လိုေလ းမွန္းမသိပါ ဘူး … က်ေနာ ္ တ အာ းခ ် စ္ မိသ ြ ာ းတ ယ္ …

“တအားဆိုးတာ ပဲ … ဟြန႔္ …”
“ခ် စ္ ခ်စက္ … ကို႔ကို တကယ္ခ်စ္တ ာ လ ား …”
“ခ် စ္တယ္ … ကိုကေရာ … တို႔က ို ခ် စ္ လို႔လား”
“ခ် စ္တာေပါ့ … စေတြ႕တုန္းကထဲက … ခ် စ္တာ”
“ေ အာ္ … တို႔က အေျဖၾအ မန္ ေပးလို႔ … အထင္မေသးပါဘ ူးေ နာ္”
“ေသးစရာ လား ခ်စ္ ခ် စ္ ကလဲ … ဒီေ ခတ္က အင္ တာနက္ေ ခတ္ေလ “
“အင္း … တသ က္လုံးခ်စ္ မွာလား”
“ခ် စ္ မွာေပါ ့ …”

စက ားလဲ ေၿပ ာ … မသိမသာေလး … သူ႔ဂ်ိဳ င္း ေအာ ကက္ ေန … ဖက္ထ ာ းတဲ့လက္က … လုံးလုံး က ် စ္က ်စ္ … ရင္သ ာ းဆိုင္ကို … အု ပ္ ကိုင္လိုက ္မိ တ ယ္ … အထိအေတြ႕က အိ စက္လြန္းတယ္ … ဘရာစီယာ အု ပ္ထားေပမယ့္ … ရ င္သားက ထ ြ ားမို႔လြန္းတ ယ္ … က်ေနာ္ ထ င္တ ယ္ … ၃၄ ေက ်ာ္မယ္ ထင္တ ာ ပဲ … တင္းတင္း ေ လး … မို႔ မို႔ေလးကို … ဖြ ဖြ ေလ း နယ္ပစ္လိုက ္တယ္ …

“အို … ဟင့္ …”
“ေျ ဖးေျ ဖးေ န ာ္ … အ”
“ေျ ဖးေျ ဖးကိုင္ … နာတယ္ …”
“အႀကီးၾက ီးပဲ က ြ ာ … အရမ္းႀကိဳ က္တယ္ …”
“ႏွာဘူး …”
“ဘာႏွာဘူးလ ဲ … ခ် စ္လ ို႔ ကိုင္တာေနာ္ …”
“တမ်ိဳးႀကီးပဲက ြာ … အဟင့္”
“ခ ဏေလးကြ ာ ေနာ ္ …”
“ေတာ္ေတာ့က ြ ာ … မ ေန တ တ္ေတ ာ့ဘူး”

သူ တကယ္ပဲ ေမ နတတ္ေတာ ့ဘူး … မ် က္ႏွာေလး က နီ ရဲ တြ တ္ျ ပီး … တကိုယ္လုံး တြန႔္လိမ္ျ ပီး … က်ေနာ့္ ရင္ခြ င္ထဲမွာ … ေခါ င္းေလး လ ာဖြ က္ထားတယ္ … အေနအထားက ပိုၿပီး လုံျခဳံသြားတာမို႔ … ရင္သ ာ းဆိုင္မို႔ မို႔ေလးကို … က်ေနာ့္သ ေဘ ာရွိ … ေျ ဖးေ ျဖး ပဲ န ယ္ေပးလိုက္တယ္ … တင္း ျ ပီး မာက် စ္ေနတာ ပဲ … သူ မေျပာနဲ႔ … နယ ္ေပး တဲ့ က်ေနာ္ေတာင္ … တအားစိတ္ႂကြလာတယ္ … အလုံးအထ ည္က ခပ္ထ ြ ာ းထ ြ ာ း မို႔ … အားရမိတယ္ … နယ္ေ ပး ေ နရ င္း … လက္ညႇို း နဲ႔ လက္မက … နို႔သီးေခါင္း ထိပ္ ဖ် ားေလ းကို လိုက္ရွာ မိတ ယ္ … ေတ ြ႕သ လိုေတာ့ရွိသား … သူလဲ ဖီးလ ္တက္လာတာမို႔ … နို႔သ ီးေ ခါင္း ေလးက ဘ ရာ စီယ ာေအာက္မွာ … ေထ ာင္ထေနတ ယ္ … ဒါေပ မယ့္ က်ေနာ္ ညႇစ္လို႔မ ရ ဘူး … ဖ မ္းလို႔လဲ မရဘူး … ဘရာစီယ ာ က နဲ နဲ မ ာတယ္ …
အေပ်ာ ့သားမဟုတ္တာ … ဆိုးတာပဲ … ၾက ံရာ မ ရတဲ့အဆ ုံး … နို႔သီးေခါင္း ေန ရာေလးကို လက္မ နဲ႔ ဖိၿပီ း ပြ တ္ပစ္လိုက္တ ယ္ …

“အို … ကို …”
“ဘာေတြလုပ္ ေနတာလ ဲက ြ ာ … မ ေန တ တ္ဘူး”

က်ေနာ့္ကို သူ ေ မာ့ၾကည ့္တယ္ … သူ႔ၾအ ကည့္ေ တ ြ ရဲ ့ ေနာ က္မွာ … အထိအေတြ႕ကို သာယာေနမွ န္း … က် ေနာ ္ နာ းလ ည္ပါ တယ္ … အစဆိုေတာ ့ သူ ဘ ယ္ေ နတ တ္ပါ့မလဲ … အထိအေတြ႕က အ စ ဆိုေတာ ့ … ခံ စားရ ခက္ေ န မွာ ေ ပါ ့ … ဖြ ဖြ ေလး န ယ္ေ ပး ရင္း … သူ … ၿငီး တြ ားသံေလး … တိုးတိုးေလး ထြက္လာတယ္ … က်ေနာ္လဲ … စိတ္ေတြႂကြတက္လာတ ယ္ … က်ေနာ့္ဟ ာ က ေပါင္ၾကာ းမွာ ေထာင္ေ ၿန ပီ … တင္းေၿန ပီ ဗ်ာ … သူေ ရာ … သူ႔အဖုတ္ႀကီးလဲ … အရ ည္ေတြ စိုျ ပီး တ င္းေ နေလ ာက္ျ ပီ … က်ေနာ ္ ေအ ပၚ ပို င္း က လိေ နရင္းကေန … ေအာ က္ကို ေလၽွာဆင္းလာတယ္ … ေပါ င္သားေလ းကို တခ်က္ ပြ တ ္လိုက္ၿပီး … အ တ ြ င္းပိုင္းကို လ က္ညႇိုးေလးနဲ႔ … ထိုးႏွိုက္လိုက္မိတယ ္ …

“အို … ကို … ေတ ာ္ၿပီကြာ … “
“ခ ဏေလးပါ … ခ်စ္ ခ် စ္ကလဲ …”
“ဟင့္ … ယားပါတယဆ္ိုေနမွ …”

ဂါ ဝန္ စေလး ေပၚကေန … က ်ေနာ္ သူ႔အဖုတ္က ို ႏွို က္ေတာ့ … သူ အလ န႔္ တ ၾကား … ေဘးဘီဝဲ ယာကို လိုက္ၾကည့္တယ္ … လူရွ င္းတယ္ဆိုေ ပမယ့္ … သူ စာအု ပ္ ေလးကို … ေအ ပၚ မွာ အုပ္ျ ပီး … အကာအကြ ယ္ ယူေပးတယ ္ … ရွက္လ ဲ ရွက္တယ္ … ခံလို႔လဲ ေကာ င္းလို႔ ေန မွာေပါ့ … ကာ းေပၚ မွာ အႏွို က္ခံ ရတုန္း က … သူၿပီးသြားလို႔လ ာ းမသိဘူး … အခုတခါ ထပ္ ႏွိုက္ေတာ့ … ေပါ င္ ၾကားမွာ ပူ ေႏြ းေ နတယ္ …
စိုထ ိုင္းထိုင္း ျ ဖ စ္ေနတယ္ … ေပါ င္ ႏွ စ္ ေခ်ာင္းကို လ ိမ္က ်စ္ထားေတာ့ … ႏွိုက္လို႔ေတာ ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ … မရမက အတင္းႏွိုက္ေတာ ့မွ … လက္တေခ်ာ င္းစာ ေ န ရာ ရတ ယ္ … ဘယ္ရမလဲ … က်ေနာ္ … လက္ညႇိုးေလးနဲ႔ ဟိုထိုးဒီထိုး … ဟိုပြ တ္ဒီပြ တ္ … လုပ္တာေပါ့ … သူ႔အဖုတ္ျ ကီးက … တကယ္ပဲ ေဖာင္း မို႔ျ ပီး …
တင္းကာ းေန တာ ပဲ … က ်ေ နာ္ ႏွိုက္ရတာ အား မ လို အာ းမၿရ ဖ စ္မိတယ္ … ဂါ ဝန္ ရယ္ … ပင္တီရယ္ ခံ ေနလို႔သာ ေပါ့ … နို႔ မို႔ဆို … က ် ေနာ ္ အဖုတ္ထဲ လက္ညႇိုး ထိုးထ ည့္ၿပီး … ေ မႊပ စ္လိုက္တ ာ ၾက ာၿပီ … ဖြ ဖြ ေလ း ပြ တ္ပြ တ္ေပး ေတာ့ … သူေလ … မ်က္စိ ေလး စ င္း က်လာတယ္ … ဇတ္ဇတ္တုန္ ေနတဲ့ ႏႈတ္ခ မ္းေလးကို … ဖိက ိုက္ထားတယ္ … ေအ ပၚ ေအာက္ ပြ တ္ဆ ြ ဲတာ ရွည ္သြားရင္ … တ ခ် က္တခ်က္ သူ တုန္တက ္လာတယ္ …

“ေကာင္းလားဟင္ …”
“သိဘူး … မ ေမးနဲ ့ …”
“အရမ္းခ်စ္ တ ာ ပဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ ရယ္ …”
“အင္း … ဟင့္ …”

လက္ညႇို းေလး က … အဖုတ္ျ ကီးကို ပြ တ္ရင္းသ ပ္ ရ င္း … တေျဖးေျဖးနဲ႔ … အကြ ဲ ေျ က ာ င္းေန ရာကို စမ္းမိတယ္ … အဖုတ ္ႀကီးရဲ့ အလ ယ္ေကာင္တည့္တ ည့္မွာ … အကြ ဲ ေျ က ာ င္းရွိမွ န္းသိေတာ့ … လက္သ ည္းေလ းနဲ႔ …
ျခစ္ျ ခစ္ ေ ပး တ ယ္ … သူ တ ြ န႔္တ ြ န႔္တက္သြားတယ္ … က်ေနာ ့္ကိုလဲ တ အားဖက္ထားတယ္ … ဖီးလ္တက္လ ြ န္းလို႔ ထင္ပါ ရဲ ့ … မ်က္စိ ေလးေ တာင္ မ ဖြ င့္ ေတ ာ့ဘူး … မွိ တ္ၿပီး … ဖီး လ္ခံ ေနတယ္ … က်ေနာ္က လဲ … ကုတ္ကုတ္ေပးတယ္ … အကြ ဲ ေျ က ာ င္းေနရာကေန … အရည ္ေ တ ြ က စိုလ ာ တ ယ္ … တစိ မ္စိ မ့္ထြက ္လာေလ … က်ေနာ္က ပြ တ္ေ ပး ေလ … က်ေနာ္ တ ခုေတြ းမိ တယ္ … ပင္ တီေလး ဝတ္ထ ာ းေတ ာ့ … ပင္တီေလးေ အာက္က ေန သာ … အဖု တ္ႀကီးထဲကို လ က္ညႇို းနဲ႔ က လိနို င္ရ င္ … ဖီးလ ္ပဲ … က်ေနာ ္ ရွာတာ ေပါ့ … အဖုတ ္ႀကီးကို အုပ္ထ ာ း တ ့ဲ ပင္တီေလ းရဲ ့ အနားသတ္ကို … ရွာ တ ယ္ … အကြဲေၾကာင္းရဲ့ လက္ႏွ စ္လုံးအက ြ ာေလာကမ္ွာ … ပင္ တီေလးရဲ ့ အနာ းသတ္ … ခ်ဳ ပ္ရိုး ရာ လုံးလုံးကို … က်ေနာ ္ စမ္းမိတယ္ … ဘယ္ရမလဲ … လ က္ညႇို းေလး က … ပ င္တီေလးကို ဆ ြဲ မတာေ ပါ့ … သူ သိတယ္ … လ က္ကို အတင္းပဲ လာညႇစ္တယ္ … အဖု တ္ျ ကီးကို အႏွိုက္ခံ ရေတာ့မယ္ဆိုတာ … သူ သိတယ္ … က ်ေန ာ္ကလဲ မရ ေ တ ာ့ဘူး … ပူထ ူေၿန ပီ … ဖတ္ကနဲ … ပ င္တီခ်ဳ ပ္ ရိုး ေလ းကို … ဆ ြ ဲမလိုက္ၿပီး … အဖုတ္ျ ကီးရဲ့ အက ဲြ ေျ ကာငး ရွိရာ္ ကို … ၾအ မန္ ႏွိုက္ပ စ္လိုက္တ ယ္ …

“အို … မာ မ ားေရ …”
“ေဟ့ေ အး … ေဟ့ေ အး က ြ ာ … အဲ ဒီ လို မ ႏွိုက္နဲ ့ကြ ာေနာ္ …”

မ် က္ႏွာေလး က ပ်က ္ေန တယ္ … အသံေလ းက … တ ုန္တ ုန္ရီ ရီ နဲ ့ … သူ ေတာင္းပန္တ ယ္ … သူ
ေျ ကာက္ေန တယ္ … က်ေနာ ္ကေတာ့ မေၾက ာက္ပါ ဘူး … ႏွိုက္ခ်င္တ ာ ပဲ သိတယ္ … အတင္းဖက္ထားရင္း … သူ႔အဖုတ္ႀကီးရဲ့ အကြဲေၾကာင္းေလးထဲကို … က်ေနာ့္လ က္ညႇိုး ေရာ က္သြားတယ္ … သူ ထြန႔္ထြန႔္လူးတယ္ …
က်ေနာ္ ယုံပါ တယ္ … သူ႔အဖုတ္ၾက ီးကို … ဘ ယ္သူမွ မထိရေသးဘူးဆိုတာ … ဒီလ ိုမ် ိုးလဲ တခါမွ အႏွိုက ္မ ခံရ ဘူးနဲ႔ တူတယ္ … တ ကိုယ္လုံး ျ က က္သီးျဖန္း ျ ဖ န္းထ ၿပီး … ထ ြန႔္ထ ြ န႔္လ ူးေနတာပဲ … မ ရ ေတ ာ့ဘူး … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ ထိန္း မ ရ ေတ ာ့ဘူး …

ဖီးလ္ကလ ဲတက္ … စိတ္ကလဲ အရမ္းႂကြလ ာေတာ့ … ႏွိုက္တ ာ ေပါ ့ … ဂ ါ ဝန္ စေလး ေပါက္ထြက္သြားမတတ္ … ႏွိုက ္တာေပါ့ … အဖုတ္ႀကီးရဲ့ ေ အာ က္ဘက္နာ းက … အေပါ က္ဝေလးကို လက္ညႇိုု းေလး က … စမ္းမိထားၿပီ … ဝင္ဖို႔ ေတာ့ ႀကိဳးစားတာ ပဲ … မရဘူးေလ … အပ်ိဳေလးဆိုေတာ ့ … တ အားညႇစ္ထားတာေပါ ့ … က်ေနာ္ သိလိုက္တ ာ က … ဂ် ူလီယာက အဖု တ္ႀကီးတယ္ … ည ွစ္အာ းသ န္တ ယ္ဆိုတာပဲ … က် ေနာ ့္ဟာသာ ထည့္ပ စ္လိုက္ရ င္ … ဝင္ ပါ့မလာ း … ဟင့္အင္း … အတင္းေဆ ာ င့္ထ ည့္ပစ္ မွ … ရမယ္နဲ ့ တူတယ္ဗ် ာ … ဒါဆို
ဂ် ူလ ီယာေလး တအားေအာ ္ မွာ ေပါ ့ … အခုေတာ င္ျ က ည့္ … လက္ည ွိုးေလးေတာင္ မဝ င္ေသ းဘ ူး … ေအာ ္ ခ် င္ေၿန ပီ … တိုးတိုးေလး ျ ငီးတယ္ … ေအာ က္ႏႈတ္ ခမ္း ေ လးကို က ိုက္ထားတယ္ … က ်ေနာ့္ကို တအားဖက္ထားတယ္ … သ ူ႔ခမ် ာ … ဖီးလ ္တက္တာလား … အရမ္း ခံ ခ်င္ တာလာ း မ သိ … က်ေနာ္ကေတာ့ မရမက ႏွိုက္ တ ာပဲ … အဖုတ္ျ ကီးရဲ့ ေအ ပါက ္ေဝ လးမွာ … လက္ည ွိုးေလးနဲ႔ ပိတ္ထားရင္း … ၿဖိ ပီး ပြ တ္ပစ္လိုက္တ ယ္ … သူ မ ခံနို င္ဘ ူး … က်ေနာ ့္ကို အတင္း ဖက္ထားရင္း ၿငီး တယ္ …

“အဟင့္ … ဟင့္ … “
“ကိုရယ္ … အို … ေသ ပါ ၿပီ… အီးး … ဟင့္ … “
“အို႔ … မာ မ ားေရ … ရွီးးးးး” “အဟင့္ … အို … ဟ င့္ …”
“ကိုရယ္ … ဟင္းးးး”

က်ေနာ့္လက္ကို … ေပါင္ ႏွ စ္ေ ခ် ာ င္း နဲ႔ တအားလိမ္ ညႇစ္ထ ာ းရင္း … ထြန႔္ထြန႔္လူးကာ … သူ ၿပီးသြား၏ … က် ေနာ ္ သိလိုက္တ ာ က … ႐ုတ ္တရက္ … အဖုတ္ ဝေလးမွာ … ပူကနဲ ေႏြ းကနဲ ျဖစ္သြားလို႔ပဲ … အရည္ေ တ ြ လဲ စိ မ့္ထြက္လ ာတယ္ … သူ က်ေနာ့္ကို က်စ္က ် စ္ပါ ေ အာ င္ ဖက ္ထားတယ္ … သိသိသာသာႀကီး ဖ င္ ေလးက ယမ္းခါ သြ ားတယ္ … ေအ ရွ႕ကို ေက ာ့ေကာ့သ ြ ာ းတ ယ္ဆို ပို မွ န္ လိမ့္ မယ္ဗ် … သူ ျ ပီး သ ြ ာ းေတ ာ ့ ေၾအ ကာ ဆြ ဲတာေပါ့
… ခ် စ္ခ် စ္ ေလး … ၿငိ မ္ က်သြားတ့ ဲအထ ိ က်ေနာ့္လ က္ညႇို းကို … ေနရာ မ ေရႊ႕မိဘူး … ဒီအတိုင္း ေလးပဲ ဖိက ပ္ထ ားေပးလိုက္တယ္ … က်ေနာ္ ငုံ႔ျ က ည့္လိုက္ေတ ာ့ေလ … သူ ေမာ ေ နရွာတယ္ … က ် ေနာ ့္ရင္ ခြ င္ထဲမွာ မွီထ ားရင္း … သူ မ် က္စိ ေလးကို မွိတ္ ထားတယ္ … သ ိမ့္သ ိမ့္တ ုန္ ေအာ င္ … လွိုက္ဖို ေမာ ေ နတဲ့သူ႔ကို …
အင္း ယ ာ းက န္က … ေလေျ ပေတြ က … ေဝ့ကနဲ … ေလွာင္ ေျပာ င္သြားတယ္ … မ် က္ႏွာ ေ လ း က ပန္းဆီေရာ င္ ေလး သမ္းၿပီ း … မွိန္း ေ နရွ ာ တ ယ္ … သူ႔ပုံ စံ ေလးက ေလ … ကေလးငယ ္ေလ းလ ိုပဲ …
အရမ္း ခ် စ္ဖို႔ ေက ာင္းတာပဲ … က်ေနာ္ သူ႔နဖူး ေလးကို န မ္းလိုက္မိတယ္ … ရႊ တ္ …

“ေကာင္းလားဟင္ …”

“အင္း … ဂ် ူ လီယာေတာ့ ေသမွာပဲ …”
“အြ န္ … ဘာျဖစ္လို႔လဲ …”
“ကို မေကာင္းဘူးကြာ … အ ရ မ္းေမာ သြားၿပီ …”
“ဒါဆိုလ ဲ ကို႔ကို ေမာေ အာင္ ျပန္လုပ္ ေပးေလ …”
“အင္ … ဘ ယ္လိုလုပ္ ေ ပ းရမွာလဲ …”
“ကို႔ဟာကိုလဲ ကို႔လ ိုပဲ လုပ္ ေပး …”
“အာ … ႏွာ ဘူး …”
“လုပ္ေ ပး ပါ က ြ ာ ေနာ္ …”
“ေဟ့ေ အးက ြာ … ရွက္တယ္”
“မ ရွက ္ပါ နဲ႔က ြ ာ … ကိုင္ျ က ည့္”
“ကိုေနာ္ “
“ေ နာ က္မွ အရ မ္းေကာင္းလ ုိ့ ကိုင္ ခ် င္ ပါတယ္ဆို”
“အာာ … ျ ဖစ္ ရေလ …”
“အခုေတာ င္ … လက္ညႇို းေလး နဲ႔တင္ … ေမ် ာ့ေ ၿန ပီ မွတ္လား … ကို႔ဟာႀကီးနဲ႔ ဆို …”
“ကိုေနာ္ … ဟြန႔္ … တအားညစ္ပ တ္တယ္ …”

မ် က္ႏွာေလး နီ ရဲ တြ တ္ၿပီး … က်ေနာ့္ ရ င္ ခြ င္က ို လက္သီးဆုပ္ ေလးနဲ႔ တဖုန္း ဖုန္း ထုတယ္ … ရိုက္တယ္ … ဒါေပမယ ့္ … ရိုက္ ခ် က္တိုင္းမွာ အားမ ပါတာ … ခ် စ္လ ို႔လား … အားမ ရွိတ ာလား က်ေနာ္မေျပာတတ္ … လက္သီးဆုပ္ ေလးေတြ ကို ဖ မ္းဆြဲၿပီး … လူတကိုယ္လုံးကို ဖ က္ထားပစ္ လိုက္တယ္ … သူ … က်ေနာ ့္ရ င္ ခြ င္ ထဲမွာ … ေခါင္း ေလ းမွီျ ပီး … ခ ဏခဏ ေ မ ာ့ၾက ည့္တယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ကို ဖြ ဖြ ေ လး နမ္း မိတ ယ္ … အရမ္း ခ် စ္မိ သြားလို႔ပါ ဗ်ာ …

“ခ် စ္ …”
“ဟင္ … အင္ …”
“ခ် စ္ … လို႔ …”
“ဟင္ … လို႔ …”
“ခ် စ္က … ကို႔ကို အတ ည္ႀကံမွာ လ ားဟ င္”
“အြ န္ … ကိုေနာ ္ …”
“ေယာက္်ားေလးဆိုတာက ေမးထာ းရတ ယ္ေလ … ဆူးေပၚ ဖ က္က ် လ ဲ ဆူးက်ိဳး … ဖက္ေပၚဆ ူးက ်လဲ ဆူးက ်ိဳး …”
“ေတာ္ပါ … တို႔က တသက္လ ုံးခ် စ္ မွာ … သူကသာ “
“တကယ္ေန ာ္ … ဟိုလိုေရာ ခ်စ္ မွာလား …”
“အာ … ႏွာ ဘူး … ဒါပဲ ေ တြ းေနတ ယ္ …”
“ေတြ းမွာ ေ ပါ ့ … ခ် စ္ ခ် စ္ က အရ မ္း မို က္တယ္ေလ …”
“ဘာမိုက္တာ လဲ “
“အိုး …”
“ေဒါက္ …”

သူ က ် ေနာ ့္ေခါ င္းကို ေဒါ က္ကနဲ ေခါ က္ျ ပီး … ႏွာေခါင္းကို … ဆြဲလိမ္ ပစ္လို က္တယ္ …

“အ … နာ တယက္ …” ြ
“ခ် စ္ ခ်စ္ ေနာ ္ … ျ ပန္လ ုပ္ လိုက္ရ …”

သူ႔ေ ပါ င္ၾကားထဲက … က ်ေ နာ ့္လက္ည ွိုးေလ းက ို ျပန္ ကလိလိုက ္တယ္ … သူ ထ ြန႔္ထြန႔္လူး သ ြ ာ းတယ္ …

“အို .. ကိုေန ာ္ ေမ နတတ္ဘူးက ာြ … အဲ ဒီလို အနို င္ မက ်င့္ နဲ ့”
“အနမ္းနဲ႔ လက္ ႐ုတ္သိမ္းေရး လ ဲမွာ လား …”
“လဲမယ ္ … လဲမယ္ … ရႊ တ္ …”

သူ က ် ေနာ ့္ပါ းကို ရႊတ္ကနဲ ၾအ မ န္ နမ္းတ ယ္ … မနမ္းလို႔လဲ မရ ဘူးေလ … ေနာက္တခါ က်ေနာ္ သူ႔အဖုတ္ႀကီးကို ကလိလိုက္ရ င္ … သူ ေမ် ာ့သ ြားမွာေပါ့ … ရ င္ေတြ အရမ္း ခု န္သြားမွာေပါ့ …

“ေၾကာက ္ၿပီ လား”
“ေၾကာက ္ပါ ျ ပီ ရွင့္”
“ဟား ဟ ား ဟ ာ း”
“ခ စ္ … ခ စ္ …”
“လာ … ထ … အိ မ္ျ ပန္ ေနာက္က ် ေန အုံးမယ္ “
“အင္း … ဟုတ္သားပဲ”

သူ … မတ ္တပ္ရပ္လိုက ္ေတ ာ့ … လူက နဲ နဲ ယိုင္ က်သ ြားတယ္ … က်ေနာ္ သူ႔လက္ေမာင္းကို … ဖမ္းကိုင္လိုက္ေတာ ့ … သူ က်ေနာ့္ လ က္ေ မာ င္းကို ထုတယ္ … က်ေနာ ္ ခြ ိ ကနဲ ရီ မိတယ္ … ဒိုင္း ကနဲ မ် က္ေ စာ င္းထိုးခံ ရတယ္ … ေပ်ာ ္ပါ တ ယ္ … က်ေနာ္တို႔ရဲ ့ အိမ္ျ ပ န္ခ ရီး ေလးဟာ … အခ် စ္ ေတြ … နာ းလည္မႈ ေတြ ၾအ ပည့္နဲ ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ခဲ ့ရ ပါ တ ယ္ … ၾအ ပန္ က်ေတာ့ ကားမၾက ပ္ဘ ူးဗ် … ထ ုိင္ခုံ ေ နရာ ေတာင္ ရေသးတယ္ … ႏွိုက ္ခြ င့္ မ ရ ေတ ာ့ဘူးေပါ့ ဗ် ာ … ဒ ါ ေပ မ ယ့္လဲ … က ် ေ နာ ္နဲ႔ ခ် စ္ခ် စ္ … အရ မ္း နားလည္ရ င္း ႏွီးသ ာြ းတယ္လို႔ ခံ စားမိ ပါတယ္ … သ ူ႔အိမ္ နာ းထ ိ လိုက္ပို႔ ေ ျပး ပီး … က်ေနာ ္ အိ မ္ျ ပန္လာခဲ ့ တယ္ … အိမ္ ေတာင္မ ေ ရာ က္ေသးဘူး … သူ ဖု န္း ဆက္တ ယ္ …

“ဟယ္လို …”
“ကိုလား …”
“ေျ ပာေလ … ခ် စ္ခ် စ္ …”
“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ရႊတ္ … ဒါပဲ ေနာ္ … မ နက္ျဖန္မွ ေတြ႕မယ္”

ဒါပဲေနာ္ ေျ ပ ာျ ပီး … ဖု န္းခ်သြားတယ္ … က ် ေနာ ္ တအားေပ်ာ္ မိတယ ္ … က ်ေနာ္ တ အာ းေ က ် န ပ္ မိတယ ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကို တအားခ်စ္တယ ္ဗ် ာ … အိ မ္ျပန္ ေရ ာက္ေတာ့ ေရ မိုးခ် ိုးထမင္ းစာ းျ ပီး … အိပ္ ေပ်ာ္သြားတ ယ္ … မနက္ျ ဖန္ရ ယ္ ျမန္ျ မန္ ေရာက ္ပါ ေတာ့ … သိပ္ ခ်စ္ တဲ့ ခ်စ္သူေလးနဲ႔ ေတြ႕ခ် င္လို႔ပါ ဗ် ာ …

မနက္မိုးလင္ းေတာ့ … ႏွိုးစက္ မျမည္ ခ င္ … က်ေနာ္ နိုး ေ ၿန ပီ … အိပ္ယ ာ ထ ဲ မွ ာ အရင္လို ျ ပန္မ အိ ပ္ ေတာ့ဘူး … ပ် င္းေၾက ာလဲ မဆြ ဲ ေတ ာ ့ဘူး … ဆ တ္ကနဲ ထလိုက္တယ္ … ဟုတ္တ ယ္ေ လ … က်ေနာ္က ရီး စာ း ရ ေ ၿန ပီ … ခ် စ္ခ် စ္ နဲ ့ သ ြားေတ့ ြရ မယ ္ … ေနာက္က်ေန ရင္ … စိတ္ဆိုးေနအုံးမယ္ … ေမ ကာင္းဘူး … ခ ပ္သြက္သြက္ပဲ … ေရမိုး ခ်ိဳး … အဝတ္ စားလဲ … rollon ကို ခပ္ျ ပ င္း ျ ပ င္းေလ း လွိမ့္ ပစ္လိုက ္တယ္ … ေခြ ် း ထ ြ က္သံယိုေတြ
လုပ္ ရမယ္ဆို … နံေ န မွာစို းလို႔ … ေသခ် ာၿပ င္ဆင္ လိုက္တယ္ … ၿပီးေတ ာ့ … ခ် စ္ခ် စ္က ေအ မႊးနံ့ ႀကိဳက္တဲ့ပုံပဲ ေလ … ေမႊးတာကေတာ့ မ မွ ာ း ပါ ဘူး … ခ် စ္သ ူနဲ႔သ ြ ားတဲ့အခါ စိတ္ျ က ညန္ူး မႈရတ ာေပါ့ေ နာ့ … ခ ပ္သ ြက္သြက္ေလး
ေလ ၽွာက္ရ င္း … ကားမွတ္တိုင္ မွာ … ခ် စ္ ခ်စ္ ေစာ င့္ ေ နတ ယ္ … သိပ္လွတာပဲ … အၿဖ ူ ေ ရာ င္ ရ င္ေ စ့ အက်ႌေလးနဲ႔
… အနီေ ရာ င္ထမီေလ းနဲ႔ သ ိပ္လ ွတာပဲ … ခ ပ္ထ ြားထြားရင္သားဆိုင္ ေတြ ကို … အမဲ ေရာင္ ေဘ ာ္လီနဲ ့ အုပ္ထ ားတယ္ … ၾအ ဖူ ေရာ င္ ရင္ ေ စ့ အက်ႌေလးက နဲ နဲ ပါး ေ တာ့ ျမင္ ရတ ာေပါ့ … တမ်ိဳးေလးပဲ … သိပ္ ခ် စ္ မိတ ယ္ … ျဖစ္ညႇစ္ ပ စလ္ုိက္ခ်င္ တယ္ … အက်ႌေတြ အကုန္ ခြ ်တ္ျ က ည့္ရင္ … ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ ရ င္ သားဆိုင္ေ တ ြ က …
သိပ္ထြားမွာပဲ … နို႔သ ီးေ ခါင္း ေလးေ တြ က … ေသးေသ းေလးလာ း … ျ ကီးႀကီးေလးလား က ်ေနာ္ သိခ် င္လိုက္တ ာ ဗ် ာ …

“ဟိတ္ … ဘ ာ လို႔ အဲ ဒီေလာက္ စို က္ၾကည ့္ေနတာ လဲ …”
“အရမ္းလွလို႔ …”
“အပိုေတြ … ႏွာ ဘူးေလး ေ နာ္ …”
“ရွ ူးတိုးတိုး … ေမ န႔က အိပ္လို႔ ေပ်ာ္ လ ာ း …”
“ဟင့္အင္း … ေကာင္းေကာင္းအိပ္ လို႔ မ ရဘူး …”
“အတူတူပဲ … ကိုလဲ အိ ပ္ လို႔မေပ်ာ္ဘ ူး …”
“ၾကမ္းပိုးကို က္လို႔မွတ္လ ာ း …”
ွအရႊတ ္အေနာက္ ေျပာ ေ ပ မယ့္ … ျ ဖန္းကနဲ ရွက ္ေသြ းျ ဖန္းသြားတ့ ဲ … ပါ းျ ပင္ ေလးက … နံ နက္ခ င္းရဲ့
ေနေ ရာ င္ေအာက္မွာ … သိပ္လွတာပဲ … လူရွင္း လို႔ကေတာ ့ … ဖက ္နမ္း ပ စ္လိုက္မယ္ … ပါးခ်ိဳ င့္ေလး
ျမဳ ပ္သြားေအာင္ … ႏွာေခါင္းေလ းနဲ႔ ၿဖိ ပီး န မ္းပစ္လ ို က္လို႔ကေတာ့ … အဟိ

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ဘယ္လိုသိ”
“ရ င္ဘ တ္ထဲက သိ … ခ စ္ … ခ စ္ …”

ႏွ စ္ေယာက ္လုံး တခစ္ ခစ္ နဲ ့ ရီလိုက္မိ တ ယ္ … ေပ် ာ္လို္က္တာဗ်ာ … ဆတ္က နဲ သူ႔လက္ဖ ၀ါ း ေလး ကို … က်ေနာ္ ဆုပ္ကို င္လိုကမ္ိတယ္ … ခို င္ ခို င္တ ြ ဲ ထာ း တဲ့လက္ေတြ … တသက္လုံး … ဆုပ္က ိုင္ထ ားခြင့္ ရမယ္ဆိုရ င္ … က်ေနာ္ အရမ္း ေ ပ်ာ္မိ မွာပဲ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ …”
“အင္ …”
“သင္တန္းမသ ြားန႔ ဲက ြ ာ”
“အြ န္ … ဘာလို႔လဲ”
“႐ု ပ္ ရွင္ၾက ည ့္ခ်င္တယ္ …”
“အာ … ဖ် က္စီး ေ ရးသမာ းပဲ … ေန ာက္ေ န႔ မွ ၾကည ့္ကြာေနာ္ …”
“ဟင့္အင္း … အခုပဲ ၾကည ့္မယ္ …”
“စိတ္ညစ္ ပါ့ … သြားေလ …”
“အို ေက …”
“အခုၾကည့္ခ် င္တ ာလား … ေန႔လည္မွ ျ က ည့္ ျ ပီးေ ရ ာ “
“ဟင့္အင္း … အခုဆို အခု ပဲ “

ေခါင္း မာတဲ့ က်ေနာ့္ကို … ခ် စ္ခ် စ္က အလိုလိုက္ရွ ာတယ္ … သ င္တ န္းမတက္ပဲ … ႐ု ပ္ ရွင္သြားၾကည့္ဖို႔ …
ေျ ခလ ွမ္း ေတြ က … ဦးလွည့္လိုက္တယ္ …ကိုးနာရီ ခြဲ ေတာ့မယ္ … ႐ုပ္ ရွ င္႐ုံ ေတ ြ ဘက္ကို … ခပ္သြက္သြက္ေလး ေလ ၽွာက္ျ ပီး … အဆင့္ျမင့္ ႐ု ပ္ရွင္ ႐ုံတခု ထဲ ဝင္လိုက ္မိတ ယ္ … ဘာကာ းမွန္း ေတာင္ မသိ ပါဘ ူး … က်ေနာ ္ လက္မွတ္ ၀ ယ္လိုက္မိတ ယ္ … စာ ေ ရးမေလးက … ဘယ္ေ နရာ လဲ အကိုလို႔ ေမးေတာ ့ … ေထာ င့္စြ န္း ေ နရာ ကိုပဲ လက္ညႇို းထိုးပ စ္လိုက္တယ္ … ေက ာင္းေရာ … ႐ုပ္ ရွင္ ႐ုံထ ဲ ေရာ က္ေတာ့ … သ့ပုံ စံေလး က ရွက္ကိုးရွက္ကန္း
ျဖစ္ေ န ပုံ ပဲ … က်ေနာ့္လ ကက္ ိ ု ခ ပ္တ င္းတင္း ဖက္ထားရင္း … အေပ ၚထပ္ ကို တက္လာ ခဲတ ယ့္ … က်ေနာ္ ဝယ ္ထားတ့ ဲလက္မွတ္က … DC လက္မွတ္ … ၄၅၀၀ က ်ပ္ … ေစ်းျ ကီးေပမယ့္ … က ် ေနာ ္ ဝယ္ခဲ ့တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ နဲ ့ ႏွစ္ ေယာက္ထဲ … ေအးေအး ေဆးေဆ း ကိုင္ ခ် င္လို႔ … ေအဲလ … ထိုင္ ခ် င္လို႔ပါ ဗ် ာ …

“ကို … ေအာက္ထပ္မွာ မဟ ုတ္ဘူးလား …”
“ဟင့္အင္း … အေပၚထပ္ မွာက လ ူနည ္းတယ္ေ လ …”
“ေ အာ္ … ေအာ္ … အဲ ဒါလဲ ေကာ င္းတ ာပဲ … တေယာက္ေယ ာက္ေတြ႕သြားမွာ စိုးလို႔ …” “အင္း … အဲ ဒါ ေျ ကာင့္ DC ခုံ ဝယ ္လိုက္တာ …” “အင္း …”

အေပါက ္ ၀ ေရာ က္ေတာ့ … လက္မွတ္ျ ဖတ္တဲ့ မမ တေယာက္ ရ ပ္ေနတယ ္ … ခ ပ္ေ ခ် ာ ေ ခ် ာ ေလ းပါ ပဲ …
က်ေနာ္တို႔ အတ ြ ဲ ကို ၾက ည့္ၿပီး … သူ႔မ်ကန္ွာက ၿပံ ုးတုံ႔တ ံ့ ျဖစ္ သြားတယ္ … က ်ေနာ္ သိပါတ ယ္ … သူ႔ စိတ္ထဲမွာ
… အတြ ဲ တတ ြဲ ေတ ာ့ တက္လ ာျပန္ျ ပီ … အေမွာ င္ ထဲမွာ … ႐ု ပ္ ရွ င္မၾကည ့္ပဲ … အဟိဆ ုိၿပီး ေတြ းေန မွ ာ ေသ ခ် ာတယ္ … ဝင္ ေ ပါ က္ဝက … လိုက္ကာႀကီးကို ဆ ြ ဲ ဖယလ္ိုက္တာနဲ ့ … ႐ုပ္ ရွင္႐ုံထဲ က အေအး ဓါ တ္က … ေအး စိ မ့္ ေန တာ ပဲ … ေမွ ာင္လဲ ေမွာ င္ ေနၿပီ … ႐ု ပ္ရွ င္ၿစ ပ ေ ၿန ပီ ကိုး … က်ေနာ္ … ခ် စ္ခ် စ္လက္ကို ဆ ြ ဲ ရင္း … DC တန္းေ ပၚတ က္သ ြာ းတယ္ … က်ေနာ္ ယူထားတဲ့ ေန ရာက … ေထာ င့္စြ နး ခုံ္ … အပို င္ ပဲ … မီးေရာင္ မွိ န္မွိ န္ ေလးေအာ က္မွာ … က်ေနာ္ နဲ ့ ခ် စ္ ခ်စ္ … ထိုင္ ခုံမွာ ထိုင္ မိ တယ္ … သူ ရ င္ေတြ ခုန္ ေနတယ္ … က်ေနာ္ ရင္ေတြ တုန္ ေနတယ္ … ခ်စ္တယ ္ဗ် ာ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ဖက္ ထ ားလိုက္မိ တယ္ …

“အိုး … ေနပ ါအုံး …”
“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရယ္ …”
“အတူတူပါပဲ ေ နာ္”
“အရမ္းေအး လား … ခ်စ္ ခ်စ္ …”
“ေ အးတ ယ္ … ဖက ္ထား”

ဟုတ္ပဗ်ာ … က ် ေနာ ္တို႔ ေခါင္း ေပၚ မွာ … အဲ ယာ းက ြ န္း ျ ကီးက … တဝွီးဝွီး နဲ႔ မႈတ္ေနတာ … ေအးလိုက္တာ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စက္ို ဖက ္ ထားၿပီး … ရင္ ခြ င္ထဲကို ထည့္ထ ာ းလိုက္တယ္ … ဟုတ္ပဗ်ာ …
ႏွ စ္ေယာက ္ကိုယ္ေ ငြ႕နဲ႔ဆ ိုေတ ာ့ … ရင္ ဘတ္က နဲ နဲ ေႏြ းသြ ားတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ရဲ ့ ကိုယ္လုံးေလ းက …
က်စ္က်စ္ေလးဗ် … လက္ေ မာ င္းသားေလးဆိုလဲ တင္းေနတာ ပဲ … က်ေနာ ္ ဖက္ထ ာ းရင္ း လက္ေမာင္းသ ားေလးကို …

“ခ် စ္ ခ်စ္ …”
“အင္ … ေျ ပာ ေလ ကိုရဲ ့ …”
“ခ် စ္ကို နမ္း ခ် င္တယ္ကြာ …”
“လုပ္ၿပီ … ကိုေ နာ္ … ဟင့္ …”

႐ု ပ္ရွ င္ ပိတ္ကားက အလ င္းေရာင္ နဲ ့ … မလ င္း တလ င္း ခ ပ္ မွိ န္မွိ န္ၾကားထဲမွာ … က် ေနာ့္ရ င္ ခြ င္ၾကားထဲ က … သူ႔မ်က္ဝ န္းေတြက … အေရာင္လက ္ေနတယ္ … ႏႈ တ္ခ မ္း ေလးက ဖူးႂကြေနတယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကိုခ်စ္တယ္ …
ငုံ႔ နမ္း မိလိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ မ် က္ႏွာ ေလ း ေမာ့တက္လ ာ တ ယ္ … က်ေနာ္ ႏႈတ္ခ မ္းဖူး ဖူးေလးကို ဖြ ဖြ ေလး ငုံလ ိုက္မိတယ္ … ခ် စ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ … အဲ ယားကြ န္းေၾကာင့္ … ေအးစက ္ ေန ေ ပ မယ့္ … က်ေနာ္တို႔ႏွ စ္ ေယာက္ရဲ ့ ခ ပ္ေႏြ းေ ႏြး အခ် စ္ ေတြ က … လႊမ္းျခဳံသ ြားေတ ာ့ … က်ေနာ္ ေတာ့ ေမ အးေ တာ့ဘူး … က်ေနာ့္ရ င္ ေတ ြ ပူလာတယ္ … လ က္ေ မာ င္းေလးကို ပြ တ ္သပ္ေနတဲ့ လက္က … ေအာက္ဘ က္ကို
ေလ ၽွာဆင္းသြားတယ္ … ခါ းေလ းက ို ပြ တ္လိုက္ … ေပါ င္သားေလးကို ပြ တ္လိုက္ … အနမ္းကေတာ့ မ ပ် က္ဘူး … ပ် ားရည္လို ခ် ိုတဲ့ … သူ႔ႏႈတ္ခ မ္းေတ ြ ကို … က်ေနာ္ လၽွာေလးနဲ႔ တို႔လိုက ္မိ တ ယ္ … ၿပီးေတ ာ့ …
ဇတ ္ဇတ ္တုန္ေနတဲ့ သူ႔လၽွာ ေလ းကို … က ်ေနာ့္လၽွာ နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ … သူ တုန္တက္သြားတ ယ္ … ဆတ္ကနဲ လူးလြန္းသြားတယ္ … က်ေနာ္ ခပ္တင္ းတင္းဖက္ထ ားရင္း … အန မ္းေတြ ဖလွယ္ၾကတယ္ … သူ႔လက္ေလ းက … က်ေနာ့္ ေပါ င္ျ က ာ း ကို လာဖိထားတယ္ … နမ္းရင္းျ ပု ရင္း … သူ႔လက္က ေနရာ မာွးၿပီး … ဖိထ ားဟန္တူပါ ရဲ ့ … အန မ္း ေတ ြ က တေျဖး ေျဖး မြ တ္သိပ္လာတယ္ … ဖီးလ ္လဲ တက္လ ာတယ္ …
ေပါ င္ၾကားကဟာကလဲ တ ေျ ဖး ေျ ဖး ျ က ြ တက္လာတယ္ … သူ႔လက္ကေလးေတ ာ့ ရိုး ရိုး သ ာ း သား ဖိထ ာ းတုန္းပဲ …

“၀ ေရာ … ဒိုင္း … ဒိုင္း … ဒ ိုင္း …”

႐ု ပ္ရွ င္က … စ စ္က ားလား မသိ ပါဘ ူး … ဒိုင္းဒိုင္း ဒ က္ဒက္ ႐ုတ ္ တရက္ ေပါ က္က ြ ဲ သံေတြ ေျ ကာင့္ … က်ေနာ္တို႔ … အလန႔္တၾကား အနမ္း ေ တြ ရပ္သြားတယ္ … တေယ ာက္မ်က္ ႏွာ တေယာက္ ၾကည့္ၿပီး … ခစ္ကနဲ ရီ လိုက ္မိတ ယ္ … ဘယ္ရ မ လ ဲ … က ် ေန ာ္ သူ႔ကို ျ ပန္ ဖက္ျ ပီး … ျပန္ နမ္းတာပါ့ … ပါးေလးကို န မ္းတယ္ … ရြ ရြ ေလး … ႏႈတ ္ခမ္းသားနဲ ့ ပြ တ္ဆြဲပစ္ လိုက္ေတာ ့ … သူ႔မ်က္ႏွာ ေလ း ေမာ့တက္လာတယ္ … ရင္သ ာ းေလ း က ေက ာ့တက္လ ာ တယ္ … ခ် စ္တယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔လည္တိုင္ေလးကို … ဖိန မ္းလိုက္မိ တယ္ …

“အို … ကို႔ … ဟင့္ …”

ထြန႔္ထ ြ န႔္လူးသ ြ ားတယ္ … ဒါေ ပမယ့္ က ်ေနာ္ ခ ပ္ တင္းတ င္းဖက္ထ ာ း ရင္း … လက္ဖဝါး က … မို႔ ေမာ က္ေနတဲ့ ရင္သ ာ းဆိုင္ေလးကို … အုပ္ကို င္လိုက္မိတယ ္ … သူ ဘ ာ မွ ေၿမ ပာ ဘူး … က်ေနာ္ဆက္န မ္းတယ္ … နာ းရြ က္ေလးကို … ဖြ ဖြ ေ လး … ထ ိမိတ ယ္ … သူ တြန႔္သ ြ ာ းတ ယ္ … ႐ု န္း တယ္ …

“အိ … ယားတယ္ကြာ … တမ်ိဳးၾက ီးပဲ …” “အရမ္းခ်စ္ တယ္ …”
“အင္း … အို႔ … ယားတယ္ … အရမ္ းယားတယ္ေနာ ္ … “

က်ေနာ္ … သူ႔နား ရြ က္ေလးကို န မ္း လိုက္ … နားရြ က္ေလးကို … ဖိက ိုက္လိုက္ … သ ဲ ျ ကီး မဲ ျ ကီး န မ္း ေ န မတယ္ … က်ေနာ့္လက္က လဲ မာန္ ပါ လာ တယ္ဗ် … က်ေနာ့္လ က္ဖ ၀ါ း နဲ ့ ခပ္ ထြားထြားရင္ သ ားကို … ဘရာစီယာေပၚကေန …
အုပ္က ိုင္လိုက္မိတယ္ … ခ ဏခ ဏလ ဲ ည ွစ္ မိတ ယ္ … က်ေနာ္ ဒီလိုမ် ိုး လုပ္ ေ ပး ေတ ာ့ … သူလဲ စိတ ္ႂကြလာတယ္နဲ ့ … တူတယ္ … မ ရိုးမ ရြ နဲ႔ … ရိုး သ ာ းတ ့ ဲ သူ႔လက္က … က်ေနာ့္ဟ ာ ကို ဆုပ္ န ယ္လ ာ တ ယ္ … အားပါ ပါေလ း ညႇစ္တယ ္ … က ်ေနာ္ ႀကိဳက္တယ္ဗ် ာ … မလုပ္ တတ္ လ ုပ္ တ တ္နဲ ့ … က ်ေနာ့္ဟာကို … သ ူ ကစားေပး ေ နတဲ့ပုံေလ းက … က ်ေန ာ့္စိတ္ကို ပိုျ ကြ ေစတယ ္ … က ်ေနာ့္ လက္တဖက္နဲ ့တင္ အား မ ရ ေတ ာ့ဘူး … ေနာ က္လက္တဖက္ကပါ … ခ် ို င္းေအာ က္ကေန လၽွို ၿပီး … ႏွိုက ္ လိုက္တယ္ …

“အို … ကို႔ … ဘယ္လိုႀကီးလဲကြာ … ေန ရခက္လ ိုက္တာ … ဟင့္ …”

တဖက္ကနယ္ … တဖက္က … နို႔သီးဖ်ားေလး ကို … လိုက္ရွာ … မေတြ႕ဘူးဗ် … ဘရာစီယာပဲ ခံ ေနလို႔လ ား မသ ိပါ ဘူး … ဒါနဲ ့ ပဲ … မာ န္ထ ေနတဲ့ က်ေနာ့္လက္ေတြ က … ရ င္ ေစ့ အက်ႌေလးရဲ့ … ၾက ယ္သီးေတြကို … ရန္ရွာ မိတယ္ … ျ က ယ္သီး … တလုံး ႏွ စ္လုံး … ျပဳတ ္သြားတန႔ ဲ … လက္က သူ႔အလိုလို … အက်ႌထဲကို
ဝင္သ ြ ာ းတ ယ္ … ေက င္းလိုက ္တာဗ်ာ … အိေ န တ ာ ပဲ … က ် စ္ေနတာ ပဲ … ဘ ရ ာ စီယ ာခံထားတဲ့ သ ူ႔ရင္သ ာ း ေတ ြက … သစ္ေတာ္သီးအလ ားပဲ … နာနာ ေလ း ညႇစ္ ပ စ္ လိုက္တယ္ … အားရဖို႔ ေကာင္းလိုက္တာ … အလုံးအထ ည္က လက္ဖဝါးတအုပ္ စာ ေလာက္ရွိတယ္ဗ် … က ်ေနာ္ မႊ န္သြားၿပီဗ်ာ … အတင္းပဲ … နယ္ပ စ္ လိုက္တယ္ …

“အ … နာ တယ္ … ေျဖးေျ ဖးကိုင္ … က ၽြ တ္ …”

ကၽြတ္ကၽြက္ျမည္သ ံေတ ြ ကို … က်ေနာ္ ဂ ႐ု မစိုက္ ေတာ့ဘူး … ခ ပ္ဆဆေလး စိတ္ႀကိဳ က္န ယ္ပ စ္လိုက္တယ္ … ရင္သ ာ းဆိုင္က လဲ … ကိုင္ ေလ ထြ ားေလဆိုသလိုပဲ … လက္ထ ဲမွာ ပိုႀကီးလားသလိုပဲ … က်ေနာ္ တ အာ း သေဘာက်မိတ ယ္ … ညႇစ္ ေနရ င္း … နို႔သ ီးေ ခါင္း ေ လးကို ရွာတ ာေပါ့ … ေဟာေတြ႕ပါျ ပီ … ဘ ရ ာ စီယ ာေအာက္မွာ စူထ ြက္ေနတဲ့ နို႔သီးေခါ င္း ေလးကို စ မ္း မိတယ္ … ေတြ႕တာနဲ ့ … လက္ည ွိုးနဲ႔ လက္မ … ညႇစ္ၿပီး ဖိေ ခ် ပ စ္လိုက္တယ္

“အား … အဟင့္ … ကို … ကို႔ … ေတ ာ္ပါ ေတာ့ေ နာ္ … တို႔ မ ေနတတ္ေတာ ့ဘူးကြယ္ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ … အရမ္း ခ် စ္တယ္ကြာ …”
“အင္းအင္း … အရမ္း ခ် စ္ တယ္”

ဆိုၿပီး … က်ေနာ့္ကို အတ င္းဖက္ .. .ႏႈတ္ခမ္းခ် င္း ေၾတ့ ပီး … က်ေနာ့္က ို ဖိန မ္းပစ္လိုက္တယ္ … သူ႔လၽွာေလးက … အတင္း ပဲ က်ေနာ့္ ႏႈတ္ခ မ္းၾကားထ ဲ တိုးဝင္လာတယ္ … လၽွာခ်င္း ကလိၾကတယ္ … ထိၾကတယ္ … တုန္က နဲ တုန္က နဲ ျဖစ္ ျဖစ္သြားတယ္ … က် ေနာ ့္လက္ကလဲ သူ႔နို႔သီးေခါ င္းေလးကို … ေရဒီယိုလိုင္းရွာသလို … ဟိုဘက္လွည ့္လိုက္ … ဒီဘက္လွည့္လိုက္ … လက္ညႇိုးနဲ ့ လက္မ ၿဖိ ပီး … လွိမ့္လွိမ့္ ေ ခ် ေ နမိသည္ … သူ ႀကိဳက္မွာ ပါ … တခ်က္တခ်က္ … ဖီး လ္တ က္သံက … လွိုဏ္သံပါတ ယ္ … ဝမ္းတြင္းကေန ထြက္လ ာ တဲ့ … ဖီးလ္တက္သံက က ်ေန ာ့္ကို အရ မ္း ပဲ ဖီးလ ္တက္ေစတယ္ … ႏႈ တ္ခ မ္း ခ်င္း န မ္းေနလို႔ေ ပ ါ့ … နို႔မို႔ဆို … ႐ု ပ္ရွ င္ ႐ုံထဲမွာ အက် ယ္ႀကီးထြက္လ ာမယ္ထင္တာပဲ … ေရဒီယိုခ်ိန္တာ ဝသြ ားေတာ့ … က ် ေနာ ့္လက္က ၾအ ငိမ္ မ ေ ေန တ ာ့ဘူး … ေအာက္ဘက္ကို … ေလၽွာဆ င္း လ ာ တယ္ … အထက္ဆင္ ေလးကို … ျဖည ္ခ် လိုက္ၿပီး … အနီ ေရာင္ထ မီ ေလးၾကာ းထ ဲ ကို … က်ေနာ္ လ က္လၽွို လိုက္တယ္ … ေဖာင္ းအိေ နတ ဲ့ အဖုတ္ႀကီးကို … က်ေနာ ္ ႏွိုက ္လိုက္မိ တယ္ … ေကာင္းတယ္ … ပ င္တီခံ ေ နေပ မယ့္ … တင္းေနတာ ပဲ ဗ် ာ … ေဖာ င္းေဖာင္းမို႔ မို႔ျ ကီးကို … က်ေနာ္ အာ းရ ပါးရ … ကလိပ စ္လိုက္တယ္ …

“အို … ကို႔ … ေျ ဖးေျဖး ေနာ္ … “
“ရွီးးးး “

အနမ္း ခ် င္း ကြ ာၿပီး … ႏႈ တ္ခ မ္းေလးက သတိေ ပးသံထြက္လာတ ယ္ … ရွီးကနဲ ေအာ ္ သံေလးက နဲ နဲ က် ယ္သြားတယ္ … ဒုကၡပါ ပဲ … ႏႈ တ္ခ မ္း ခ်င္း ျ ပ န္ ေၾတ့ ပီး … ေအာက ္က အဖုတ္ႀကီးကို အေသ ႏွိုက္ေတာ့တ ာ ပဲ … ပ င္တီေ ပၚ ကေန အကြ ဲေၾကာင္းကို … လက္နဲ ့ ထ ိုးတ ယ္ … ပြ တ္ဆ ြ ဲ တယ္ … ေအာက္နားက … ေအ ပါက္ဝလို႔ ထင္တဲ့ေန ရာကို လက္နဲ ့ထိုးတယ္ …

သူ ထြန႔္ထြန႔္လူးတယ္ … ေကာ့ေကာ ့တက္လ ာ တယ္ … က်ေနာ္က လဲ ႏွိုက္တယ္ … အဖုတ္ျ ကီး အားရဖို႔ ေကာ င္းတယ္ဗ် ာ … လက္ထဲမွာ … ျ ပည့္ျပည့္ဝ၀ ကိုင္ ထ ာ း ရင္း … ႏွိုက္တာေပါ့ … ပ င္တီေလး ခံ ေန ေ ပမယ ့္ … အရည္ေတြ စိုစိ စို စိ ျ ဖစ္ ေၿန ပီ … ေဖာ င္း မို႔ ေနတဲ့ ႏႈတ္ ခမ္းသ ားႀကီးႏွစ္ ခုၾကားထဲက … အကြဲေၾကာင္းေလးတေလၽွာ က္ … က်ေနာ္ ပြ တ္တာေပါ့ … ေအာ က္ပို င္းအဝနားေလးေရာ က္ရ င္ … သူ႔ကိုယ္လုံးေလးက တ ုန္က နဲ ျဖစ္သြားတယ္ … နာနာေလး ဖိ ပ စ္လိုက္ေတာ ့ … ဟ င္း ဟင္း ဟင္းနဲ႔ …
ၿငီးတက္လာတ ယ္ … က်ေနာ္လဲ ပြ တ္တ ာေပါ့ … အရည္ ေတြကလဲ စို စိစိ နဲ ့ … ပင္တီေလးက အကြဲေၾကာင္းအတိုင္း ကပ္ ေၿန ပီ … က ်ေနာ္ ပ င္ တီကို ဆြဲခၽြတ္ပ စ္လိုက္ခ်င္တယ္ … မ ဟုတ္ေသးဘူး … ျဖန္း ကနဲ … ပ င္တီေလးကို … ဆြဲျဖဲ ၿပီး … ခ်စ္ ခ်စ္ ေပါ င္ၾကားထဲ ေခါ င္းထိုးၿပီး … ယက္ပ စ္လိုက္ခ်င္ တယ္ …
ႏႈတ ္ခမ္းသားထူထ ူ ႏွ စ္ ခု ကို ဆြဲဟၿပီး … ရႊတ္ကနဲ လၽွာနဲ႔ သပ္ပ စ္လိုက္ရင္ ေလ … ခ် စ္ခ် စ္ …
ထေအာ္မလ ားမသိဘူး … အခု ေတ ာင္ျ က ည့္ … ျ ငီးသံေလ းက က်ယ္လာၿပီ … အရမ္းက ် ယ္လို႔ ၿမ ဖ စ္ ဘူး …
႐ု ပ္ရွ င္ ႐ုံထဲမွာ ဆိုေတာ့ … အသံက ်ယ္သြားရင္ … ကြိဳင္တက္လိမ့္မယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ႏႈတ္ ခ မ္းေလ းက ို ၿဖိ ပီး … ၿငီးသံေလးကို တိတ္ေအာင္ လုပ္ လိုက္တယ္ … ဒီလိုန မ္းေတာ့ … ပိုဖီးလ္တက္တယ္ဗ် … ခ် စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ အဖု တ္ႀကီးကို
ႏွိုက ္ရင္း … ခ်စ္ ခ် စ္ရဲ ့ ႏႈ တ္ခ မ္းကို ဆ ဲ ြဆြ ဲ စုပ္ ရတဲ့ အရသာ က ဖီးလ္ပဲ ဗ် ာ … က်ေနာ့္ဒုတ ္ ကေတာ့ … ေထာင္ ေၿန ပီ … တင္းေနတ ာပဲ … သံဒုတ္နဲ ့ ၿပိဳ င္ ရို က္ရ င္ သံဒ ုတ္က်ိဳ းနိုင္တ ယ္ … အဟိ … ႏႈတ္ခ မ္း နဲ႔ ဖိ ပိတ ္ထားတဲ့ၾကာ းက … အဟင့္အဟ င့္ဆ ိုတဲ့ … ၿငီ းတြားသံေလးက … ထြက္ေ နတုန္းပဲ … အ ရ မ္းခ် စ္ တယ္ ခ် စ္ ခ် စ္ ရယ္ … တင္း ျ ပီး လုံးထြားေနတ ဲ့ နို႔ကိုပဲ ဆြဲေ ခ်ၿပီး … အဖုတ္ႀကီးရဲ့ အေစ့ ရွိ မယ့္ေ နရာ ကို … အတင္း ပြ တ္ေ ခ် ပ စ္လ ိုက္တယ္ … အြ န္ … အဟင့္ … အဟင့္ဆိုျ ပီး … တြန႔္လိမ္တက္သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာကို႔္ အတင္းဖက္ထ ာ း တယ္ … အဖုတ္ႀကီးကို ဆတ္ကနဲေကာ့ျ ပီး … သူ ျ ပီးသ ာြ းတယ္ … သူ ျ ပီးသ ာြ းတယ … ္ တြန႔္ကာလိမ္က ာနဲ႔ … ၿပီးဆုံးသ ြ ားတဲ့ အရသာ ကို … ခ် စ္ခ် စ္ … ေတာ္ေတာ္ခံ စားလိုက္ရတ ယ္နဲ ့တူတယ္ … ရ င္ေတ ြ တဒိန္းဒိ န္းခု န္သံကို … ဒီအတိုင္းေတာင္ ၾကားရတယ္ … လက္ကလဲ အရည္ေတြ ေတ ာ္ေတာ္စို ေနၿပီ … ၿပီးသြားေတာ့ … ခ်စ္ ခ်စ္ …
နဲ နဲ အားယု တ္သြားတယ္ထင္ပါ ရဲ ့ … က်ေနာ့္ကို ဖက္ထားတဲ့လက္က ေလ းက … အာ းေလ် ာ့သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာ္ ကပ္တိုးေလ း ေမးလိုက္တယ္ …

ခ် စ္ခ် စ္ … ေကာ င္း လ ာ းဟ င္ … အရမ္း ေကာင္းတယ္ … ကိုရယ္ … ခ် စ္ ခ်စ္ … ေသလိမ့္ မယ္ … အဟင့္ … ရႊတ္ …

က်ေနာ့္ပါးကို အတ င္း ပဲ န မ္းၾကဴပစ္လိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ ဖီးလ္ တက္ေနၿပီ … တကယ္ကို ဖီးလ္တက္ေနတာာ … က်ေနာ္လဲ တ က္တာပဲ … ဒါေပ မယ့္ က်ေနာ ္က ၿမ ပီးေသးဘူးေလ … က်ေနာ့္ဒုတ္ကို ခ် စ္ခ် စ္က ုိင္ျ ကည့္ေ စခ် င္ တယ္ … က်ေနာ ္ ေဘာင္းဘီဇ စ္ကို ျဖဳ တ္ၿပီး … က်ေနာ့္ ဒုတ္ကို ၾအ ပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုကတ္ ယ္ … ဒိုင္းက နဲ ေထ ာင္မတ္ေနတဲ့ … က် ေနာ ့္ဟာကို … မီးေရာင္မွိန္ မွိ န္ ေအာက္မွာ ေတ ာ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ေတြ႕မွ ာပါ …

“အယ္ … အႀကီးႀကီးပဲ …”
“ႀကိဳ က္လားဟင္ …”
“သြားပါ … ေၾကာ က္စရာ ႀကီး …”
“ကို႔ဟာကို ကိုင္ထ ာ း …”
“ေဟ့ေ အး … ကိုင္ရဲ ဘူး …”

ကိုင္ ရဲ ဘူးဆိုျ ပီး … က် ေနာ ့္ဟာကို … မထိမထိေလ း လ ာဆုပ္တယ္ … ဖို အဂၤ ါ ရဲ ့ အထိအေတ ့ြကို ဘယ္အပ်ိဳ စ င္ကမ်ား လြန္ဆန္ နိုင္မွာ လ ဲ … သူ ဇိကနဲ ခ ပ္တင္ းတ င္းဆုပ္ကိုင္ ပစ္လိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ လက္ဖဝါးႏုႏု ေလးက … က ် ေနာ ့္ဒုတ္ကို ဆုပ္ထ ားတယ္ဆိုတဲ အသိေၾကာ င့္ … က်ေနာ ္ အရ မ္းေက်နပ္တယ ္ဗ် ာ … က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တယ္ … က်ေနာ ္လဲ သူ႔နို႔ကို ခပ္ တင္းတင္း ညႇစ္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“အို႔ … ကို႔ … အဟင့္ …”
“ဒီလို က စာ းေ ပးေလ …”

ခ် စ္ခ် စ္လ က္ကို ကိုင္ျ ပီး … အထက္ေအာက ္ … ထုျပလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ တင္းတ င္း ေလး ဆုပ္ျ ပီး … က်ေနာ့္ဒုတ္ကို ထုေပးရွာ တ ယ္ … က်ေနာ္လဲ သူ႔နို႔ လုံးလုံးေလ းရဲ့ နို႔သီးဖ်ားကို ဖိ ေခ် ပ စ္ လိုက္တ ယ္ … တဟင္းဟ င္းနဲ႔ … သူလဲ ဖီးလ္တ က္လာတယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ေအာ က္က အဖုတ္ျ ကီးကိုလဲ ကိုင္ျ ပီ း
ႏွိုက ္ပစ္လိုက္တ ယ္ … ခ်စ္ တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရယ္ … အေသ ြ းအသ ာ းေတ ြ ပြ က္ပြ က္ဆူေအာ င္ … က်ေနာ္တို႔ … ပြ တ္သ ပ္ဆ ပု္နယ္ၾကတယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဖိက ို က္ထားၿပီး … ခ ပ္နာ နာ ေ လး … က ်ေနာ့္ကို ထုေပးတယ ္ … က ်ေနာ္ ကလဲ ဘ ယ္ရ မလ ဲ … သ ူ႔အဖုတ ္ႀကီးကို ႏွိုက္တ ာေ ပါ့ … ၾအ ပ န္အလွ န္ … ထုၾက ႏွိုက္ျ က နဲ႔ … ဖီးလ္ပဲ ဗ်ာ … အရ မ္းဖိးလ္တက္တယ္ … ဘယ္လိုမွ န္းကိုမ သိဘူး … စိတ္ေတြ တအာ းျ ကြ ၿပီး … ျဗန္းက နဲ အရည ္ ေတ ြ ပ န္းထြ က္သြားတယ္ … ရွီ းကနဲ ၿငီးသံနဲ ့ အတူ … က်ေနာ္ ခ်စ္ ခ် စ္ အဖုတ္ႀကီး ႏွိုက္ရ င္း … တကိုယ္လ ုံး ဇတ ္ဇတ ္တုန္သ ြ ားတယ္ …

“အို … ကို႔ … ဘာေတြလဲ … လက္မွာ ေပကုန္ျ ပီ …”
“အရည္ေတြ ေလ … မလ ႊတ္နဲ ့ အုံးက ာြ … ဒီအတိုင္း ပဲ ကိုင္ထ ာ း … “
“အင္း … တ အာ းဆ ိုးတယ္ကြာ … ဖီး လ္တက္ေနတာလား … အဟင့္ …”
“တက္တ ာ ေပါ ့ ခ် စ္ခ် စ္ ရ ယ္ .. ခ်စ္ ခ် စ္ လ ုပ္ ေပးတာ အရမ္းေကာင္းတယ္ …”
“အင္း … ကို႔ … အဲ ဒီလို … မႏွိုက္နဲ ့ကြာ … က ် င္တယ္ … အိ … ဟင့္ … ဟ င့္ … ရွီးး “

တကိုယ္လုံး … တြန႔္ကာလိမ္ကာ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ၿပီးသြားတယ္ … ႏွစ္ ေယ ာက္သ ာ း … က ာမအထြ ဋ္အထိပ္ကို …
ေရာ က္သြားေတာ့ မ် က္စိ ေတ ြ လဲ ျပာ ကုန္တယ္ … တေယာက္ကို တေယာက္ဖ က္ထားရင္း … အခ် စ္လွိုင္ းပုတ္တဲ့ အရ သာ ကို … တၿငိမ့္ျ ငိ မ့္ နဲ႔ ဖီးလ္ေတြ႕ေနၾကတယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္လဲ … တူတူပဲ … မ် က္စိ ေလး စ င္း ျ ပီး …
က်ေနာ့္ရ င္ခြ င္ထဲ ေခါ င္းတိုးကာ … ပြ တ္ခြ ်ဲ ေနတယ္ … အရမ္းခ် စ္ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ရယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္က
ေျ ပာ စကားန ားေထာင္တယ္ … သူ အခုထ ိ က်ေနာ့္ဒုတ္ကို ဆုပ္ ကိုင္ထ ာ း ဆ ဲ … အရည ္ေတ ြ ေပပြ ေ န တာေတာ င္ … မလႊတ္ဘူး … က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … “
“အင္ …”
“ကိုနဲ ့ အတူတူေ န ခ် ငလ္ားဟင္ …”
“ေ နခ် င္တ ာေ ပါ့ ကိုရယ္ … ေနခ် င္တာေပါ့ …”
“ဒါဆို အိ မ္မ ျ ပန္နဲ ့ ေတာ့ကြာ …”
“အြ န္ … အဲ ဒီလိုေတ ာ့ လိုက ္ရဲ ဘူး … ပါ ပါ းက သတ္မွာ ေ ပါ့ …”
“ဒါဆို ခ် စ္ခ် စ္အိ မ္က ို လိုက္ခဲ ့ မယ္ … “
“အြ န္ … အဲ ဒါ က ပိုဆိုးမွ ာေပါ့ … ကိုရဲ ့”
“ခ် စ္ ခ်စ္ကို အခု ေလ … ကို တ အာ း ခ် စ္ ခ် င္ေနတယ္ …”
“အခုလဲ ခ် စ္ ေ နတာပဲ ေလ …”
“ဟုတ္ဘူးေလကြာ … ခ် စ္ ခ် စ္ … အဖုတ္ထဲကို … က ို႔ဟာႀကီး … ထည့္ခ်င္ တာ …” .
“အံ မယ္ေလး … ဟ င့္အင း္ … ဟင့္အင္း … ခ် စ္ ခ်စ္ ေျ ကာက္တယ္ေနာ ္ … မလု ပ္နဲ ့ “
“လုပ္ခ် င္တ ယ္ကြာ … အရ မ္း ပဲ …”
“ဒီမွာ … ဒါကအႀကီးႀကီး … အဲ ဒါျ ကီးနဲ႔ဆ ု … ခ် စ္ ခ် စ္ ေသ မွာ ေ ပါ ့ …”
“မ ေသ ပါ ဘူးကြာ … ခ် စ္ ခ်စ္ ဖီးလ္တက္လ ာရင္ ခံ နို င္မွာ ပါ …”
“အာ … မ သိေတာ့ဘူး … ကိုေနာ္ … အရမ္းဆိုးတ ယ္ … ေတာ္ၿပီ ျပန္ျ ကေရ အာင္ ကြာ …”

ခ် စ္ခ် စ္က … ျ ပန္ ခ် င္ေ ပ မ ယ့္ … က်ေနာ္ကေတာ့ ၿမ ပ န္ခ် င္ ေသ းဘူး … ဒါအမွန္ပဲ … ကိုယ္ခ် စ္တဲ့ အပ် ိုေလး ရဲ့ အဖုတ ္ႀကီးကို ႏွိုက္ … သူ႔လ က္ႏု ႏု ေလးနဲ႔ … က်ေနာ့္ဒုတ္ကို … ဆ ြကစားေပးထာ းေတ ာ့ … မရဘ ူးဗ် ာ … က်ေနာ္
ခ် စ္ခ် င္ ေသးတယ္ … အရွိ န္ကတက္ဆဲ … မာ န္ ကတက္ဆဲ … ေသြးကၾက ြဆ … က်ေနာ္ ခ်စ္ ခ် စ္ လည္တိုင္ေလးကို န မ္း လိုက္တယ္ … အန မ္း ေလး ပ်ိဳးလိုက္တာေပါ့ …

“အို … ေတာ္ပါေတာ့ဆ ို …”
“ခ် စ္ ခ်င္ ေသ းတ ယ္ကြာ …”
“အင္းေလ … ျပန္ၾက မယ ္ ေလ …”
“မ ရဘ ူးက ာြ … ခ် စ္ခ် စ္ … က ို အရမ္းခ်စ္ ခ် င္ ေန ၿပီ …”
“ကၽြတ္ … အဲ ဒါ ေၾကာင့္ … ကို႔ကို အားမရတ ာ … အကင္းကို မပါဘူး …”
“အန္ … ဘ ယ္လိုအကင္ းမပါ းတာလဲလို႔ …”
“ကိုေနာ္ … ဟြန႔္ … တ ျ ခ ာ း ေန ရာ သ ြ ာ း ၾက မယ္ကြာ …”
“ဟာာ … အိုေက … ခ် စ္ ခ်စ္ … ရႊတ္ … ဒါမွ တ ို႔ခ် စ္ ခ် စ္ကြ …”

ခ် စ္ခ် စ္ … ရမက္ထန္ေ န မွာ ေ ပါ ့ … မိန္းကေလးတေယာက္က … တျခားေနရာသြားဖို႔ ေျပာ ရေလာ က္ေအာ င္ … ခ် စ္ခ် စ္ စိတ္ထ ဲ … ဘ ယ္ေလာက္ေသြ း ျ က ြ ေၿန ပီလဲ … က ်ေနာ့္ စိ တ္ထဲမွာေလ … ခ်စ္ ခ် စ္ ကို … အထင္ မေသ းဘ ူး … လုံးဝအထင္ မေသးဘူး … ပြ င့္ ပြ င့္လ င္းလင္း ေျပာ တတ္တ ့ဲသူ႔ကို … က်ေနာ္ ပို ခ်စ္သ ြ ာ း မိတ ယ္ … ပိုလ ဲတ န္ဖိုး ထာ းမိတယ္ … က ်ေနာ္ ယူမွာ … သူနဲ႔ တသက္လုံးအတူတ ူေနခ် င္တယ ္ … ဒါအမွန္ ပဲ …

“အဲ ဒီလို မၾက ည့္နဲ ့ကြာ …”
“အင္းပါ … ၿမ ကည့္ပါဘူး … အရ မ္းခ်စ္တ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ရယ္ … ရႊတ္ “
“ကိုက … ခ် စ္ ခ်စ္ကို အထင္ေသးလာ းဟ င္ …”
“တကယ္ေန ာ္ … ေနာက္မွ “
“တကယ္ပါ ကြ ာ … အ ရ မ္းအလိုလ ုိက္တဲ့ ခ် စ္ခ် စ္ကို … ကိုက အရ မ္း ခ် စ္ … အားျ ကီးခ် စ္ … ရႊတ္ … ရႊတ္ …”

ေျ ပာ ရ င္းဆိုရ င္း … လက္က … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ ရင္သ ာ း ကို … ဆုပ္နယ္ပစ္လိုက ္တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ က်ေနာ့္ လ က္ကို … အတင္းပဲ ဆ ြဲခြ ာ ၿပီး …
“ကိုေနာ္ … အို … ေတ ာ္ပါေတာ့ … ေတာ္ၾကာ မီးေ တြလင္းလာေတ ာ့မယ္ …” “အင္းပါ ကြ ာ …”

က်ေနာ္ စိတ္ေလၽွ ာ့လိုက္တယ္ … ႐ုပ္ ရွ င္႐ုံထဲမွာ အခ်ိ န္ျ ဖု န္း လို႔ ျဖစ္ေတ ာ့ ဘူး … က်ေနာ္တို႔ … အဝတ္အစားေတြ သပ္သပ္ရပ္ ရ ပ္ျဖစ္ ေအာ င္ ျပင္ဆင္ျ ပီး … ခ် စ္ခ် စ္ က … အိ မ္ သ ာ ထဲ ဝင္ သြားတယ္ … က်ေနာ ္လဲ ေယာ က္်ားေလး အိမ္သ ာထဲ သြားၿပီး … ရွ ူ ရႉး ေတြ ဘာေတြ ေပါ က္ လိုက္တယ္ … ေတာ င္ေ န လိုက္တ ့ဲဟာ … က်ေနာ့္ဒ ုတ္က ေတ ာ္ေတာ္နဲ ့ မက် ဘူး ဗ် ာ … အရမ္း ေ တ ာ င္ေ နရ င္ … ၾအ ပင္ထြက္ရင္ က ်ေန ာ္ ဒုက ၡေရာ က္မယ္ … စိတ ္ကိုနဲနဲ ေ လၽွ ာ့လိုက္ေတာ့မွ … ဒီေကာ င္က ေပ်ာ့က် သြ ားတယ္ … ဒါေတာင္ … သိပ္ေ ပ် ာ့ခ် င္တာ ဟုတ္ဘူး … မိ န္းကေလး အိမ္သာေရွ႕ မွာ … ခ် စ္ခ် စ္ ေစာ င့္ ေန တယ္ … မ်က္ႏွာ ေလ းက … ပ န္း ဆီေ ရာ င္ေလ း ေျပး ေနတယ္ … ကာမအထြဋ္အထိပ္ ေရာက္သြားတဲ့ … မိ န္းကေလးရဲ့ မ် က္ႏွာျပင္က … တမ်ိဳ းပဲ ဗ်ာ … က ်ေနာ္ အ ရ မ္းႀကိဳက ္တယ္
… တျခာ းအခ် ိန္ေတြ ထ က္ … ဒီအခ် ိ န္က … မိန္း ကေလးေတြ ပိုလွတယ္လို႔ ခံ စားရတယ္ … က်ေနာ္တို႔ လက္ခ်င္း ခ်ိ တ္ၿပီး … ႐ုပ္ ရွ င္႐ုံထဲက ထ ြ က္လာခဲ့တယ္ …

“ကို … ဘယ္သ ြ ာ းျ က မွာလဲဟင္ …”
“အင္ … ဟ ုတ္သားပဲ … ကိုတို႔ ဘ ယ္သြားၾက မွာ လ ဲ …”
“မ ေနာ က္နဲ႔ေ နာ္ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ အိ မ္ သ ြာ းမလ ား …”
“အင္ … ေကာ င္း သ ာ း ပဲ … ပါပါ နဲ႔ေတြ႕မွ ဟ ုတ္ေ ျပ့ ဖစ္ ေ ရာ …”
“အဟိ … စတာပါကြာ … ကို႔အိမ္ကို သြားၾကမယ္ေလ”
“အင္း … သြားေလ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ …”
“အင္ …”
“ရ င္ ေတြ ခုန္ လားဟင္ …”
“ခု န္တ ာေ ပါ့ …”
“ကို႔ကို အရ မ္ းခ်စ္တာပဲလား”
“ကိုကေရာ … ခ်စ္ ခ် စ္ကို မခ်စ္ဘူး လ ာ း”
“ခ် စ္တာေပါ့ … အရမ္းခ် စ္ တာေပါ ့ … တို႔ေတြ တသက္လုံး အတူေနၾကမေယ္ နာ္ …” “အင္းပါ … လ က္တြဲမျဖဳတ္ေျ ကး”
“အို ေက …”

အိုေက ဆိုၿပီး … က ်ေနာ့္လက္ေမာင္း က … ခ် စ္ခ် စ္ နို႔ေလ းက ို … ဖိထ ာ း ပစ္ လိုက ္တယ္ … လက္ခ်င္း ခ်ိ တ္ေလၽွာ က္ေတာ့ … သူ႔မ် က္ႏွာ ေလး ရဲ တက္သြားတယ္ … က ်ေန ာ့္ကို သူ ေမာ့ျ က ည့္တယ္ … က်ေနာ္ မ် က္စိ မွိတ ္ျပလိုက္တယ္ …

“ကိုေနာ္ … ေတာ္ေတာ္ဆိုး …”
“ခ် စ္လို႔ပါကြ ာ …”
ခ် စ္လို႔ ပါ ကြ ာဆိုၿပီး … ခ်စ္ ခ်စ္ နို႔အုံတ င္ းတင္းေလးကို … လက္ေမာင္းသားနဲ ့ ဖိ ေ ခ် ပစ္လ ို က္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ …
ေျ ခလ ွမ္း ပ် က္သြားတယ္ … အမွ န္က … သူ တြန႔္ကနဲ ျ ဖစ္သ ြ ားတာ … ယားတ က္သြားတယ္နဲ ့တူပါ ရဲ ့ …
က်ေနာ္လဲ အမွ န္တို င္းေျပာရရင္ ဖီးလ္တက္တယ္ဗ် … ခ် စ္ ခ်စ္ နို႔သီးေလ းက ဘ ရ ာ စီ ယ ာေအာက္မွာ ေထ ာင္ျ ပီ း တင္းေ နတယ္လ ုိ့ ခံ စာ းမိ တ ယ္ … က်ေနာ္တို႔ ေလ ၽွာက္လ ာရင္း … ဖ ေရ ဇာ န ာ း ေရာ က္ေတာ့ …

“ကို … လက္ခ် င္းျဖဳတ ္ေလ ၽွာက္ေရ အာင္ ေ နာ္ …”
“အန္ … ဘ ာလို႔လဲ …”
“ဒီနားမွာ … ပါပါ အသိေတြ ရွိတယ္ …”
“ေ အာ္ … အင္း …”

ခ် စ္ခ် စ္လ က္ကို မလႊတ္ခ် င္ ပဲ လႊတ္လိုက္ရတယ္ … အသိေတြ ရွိ တယ္ဆိုေတ ာ့လဲ … ဟုတ္တာပဲ … ေတ ာ္ၾကာ သူ႔အိ မ္က သိသ ြ ာ းျမႇ ဖင့္ … မိုးမီး ေလာ င္လ ိမ့္ မယ္ …

“ကို႔အိမ္က ဘယ္မွာ လ ဲ ဟ င္ …”
“၂ ၇ လမ္းအေပၚဘေလာက္မွာ …”
“ေ အာ္ … အင္း … ကို … ခ်စ္ကို လွည့္မၾက ည့္နဲ ့ေန ာ ္ …”
“အင္းပါ …”

က်ေနာ္ ေ ရွ႕က ေလၽွာ က္သြားတယ္ … ထ င္တ ့ဲအတိုင္းပဲ … လၽွပ္ စ စ္ဆိုင္ ဆိုင္တ ခုေ ရွ႕ေရာက္ေတာ ့ … ကုလားႀကီးတ ေယ ာက္က ခ် စ္ ခ် စ္ကို … လွမ္းေ ခၚတယ္ …

“ေဟးး … ဂ် ူလီယာ …”

က်ေနာ္ လွည ့္ၾကည့္မလို႔ပါပဲ … သူ႔အသိက လ ွမ္းေခၚတယ္ဆိုတ ာ ေသခ်ာေနေတာ ့ … က ်ေနာ္ လွည ့္မၾကည့္ရဲ ဘူး
… က ် ေနာ ္ ေ ျဖး ေျ ဖးပဲ ေ ရွ႕ ဆက္ေလၽွာ က္သြားၿပီး … မီးပြိဳ င့္ မွာ ရ ပ္ ေစာ င့္ ေန မိတ ယ္ … နဲ နဲ ျ ကာေတာ့မွ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ခ ပ္သုတ္သုတ္နဲ ့ ေနာ က္က လိုက္လာတယ္ … က ်ေနာ္ ေအးေဆးပဲ … ၂၇ လမ္းထိပ္ ေရာ က္ေတ ာ့ … လမ္းထဲ ကို … ခ် ိုးေကြ႕လိုက္တယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္လဲေနာက္ကေန လိုက္လာတယ္ … က်ေနာ္ေနတဲ့တိုက္ကို ေရာ က္ေတာ့ … ေအ ပၚ တ က္သြားတယ္ … ပထမ ထပ္မွာ က်ေနာ္ ရ ပ္ေ စာ င့္ ေနလိုက ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … အေပ ၚကို တက္လ ာ တ ယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ခ် စ္က ို လက္ေလး က မ္းေပးလိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ က ်ေ နာ့္လက္ကို ဆြဲၿပီး ေအ ပၚ ကို ဆက္တက္လာခဲ ့တယ္ … ေလွခါ းခြ င္ အေကြမွာ့ …. က ်ေနာ္ ခြ ိကနဲ ရီလိုက္မိတယ ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ လဲ ရီတ ယ္ …

“မ ရီ နဲ ့ကြာ … ဟြန႔္ …”
“အင္းပါ … မ ရီေတာ့ဘူး … ခြ ိ”
“ေတြ႕လား … ေတာ္ေတာ ္ေပ် ာ္ေ နတ ေယ္ ပါ ့ ေလ …”
“အင္း … အ ရ မ္းေပ် ာ္တယ္ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ကေတာ့ ရင္ ေတြ တုန္ ေနတယ္ …”
“ဘာလို႔လ ဲဟင္ …”
“ေၾကာက ္လို႔ေ ပါ ့ …”

က်ေနာ္ ေနတာက … ေျ ခာ က္ထပ္ … အိ မ္မွာ က ဘယ္သူမွ မ ရွိဘ ူး … က်ေနာ ္ တေယာက္ထဲ ေနတာေလ … က်ေနာ္က အင္း သ ာ း … အေဖက လည ္လည္ဝယ္ဝယ္ရွိ ေအာင္ ဆိုျ ပီး … ရန္ ကုန္ မွာ ေက်ာ င္းလာ တက္ခို ငး္တာ … က်ေနာ္ အ ခ န္းတံခါးကို ဖြ င့္လိုက္တယ္ …

“ကၽြီ …”
ခ် စ္ခ် စ္ … တံခါ းေ ရွ႕ မွာ တုံ႔ဆိုင္း တုံ႔ဆိုင္းနဲ႔ … ခ်ီ တုံခ်တ ုံ ျဖစ္ ေ နတ ယ္ … ခါ းသိမ္သိမ္ေလးကို ဆြ ဲ ေပြ႕ျ ပီး … က် ေနာ ္ အခန္းထဲ ေခၚလာၿပီး … တံခါ းက ို ဆြဲပိတ္လိုက္တ ယ္ … ေဂ် ာက္ …

“ကိုက … တေယာက္ထဲ ေနတာလာ းဟ င္ …”
“အင္းေလ … ရ န္ကုန္ မွာ ေက်ာ င္းလ ာတက္တာ …”
“အြ န္ … တခန္းလုံး ရႈ ပ္ ပြ ေနတာ ပဲ …”
“အဟဲ … လူပ်ိဳဆ ိုေတ ာ့ …”
“အံ မယ္ေလး … သိပါ တယ္ေ နာ္ … နံ ေဟာင္ ေနတ ာပဲ … အႏြ္ … ဒါႀကီးက ဘ ာလဲ …”
“အဟီး … မေလၽွ ာ္ရေသး တဲ့ အတြ င္းခံ ေဘာင္းဘီ … “
“အားႀကီး ည စ္ ပတ္တာပဲ … ဟ ြ န႔္”
“မညစ္ ပတ္ပါဘူးကြာ …”
“အို … ကိုေ နာ ္ … အတင္းမ ဖက္ထ ာ းနဲ႔ကြာ”
“ခ် စ္ ခ်င္လာၿပီ … ခ် စ္ ခ်စ္ ကလဲ”
“အို … ေျ ျဖး ဖးဆ ုိ … အဲ ဒီလို မ ခြ ် တ္နဲ ့ေလ …”
“ဒါဆို ျမန္ျ မ န္ခြ ် တ္ …”
“ဟြန႔္ … တအားအနို င္က ်င့္တာပဲ … ငို ခ်င္လာၿပီေ န ာ္”

လက္တုန္တု န္ နဲ ့ … ၾအ ဖူေရာင္ ရင့္ ေ စ့အက ်ေႌလးကို တလုံးခ် င္း ခြ ် တ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ ထြားစို႔တဲ့ နို႔အုံ ေလးက
…အၿဖ ူ ေရာ င္ ရင္ ေစ့ အက်ႌေလးေ အာက္မွာ … မို႔ ေမာက္ေနတ ယ္ … က ် ေန ာ ္ ခ် စ္တယ္ … က်ေနာ္ မေန နို င္ေတ ာဘူ႔း … ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ နို႔ အုံ ၀ င္းဝ င္း ေလးကို ျမင္လိုက္တ ာနဲ႔ … က ်ေ နာ့္စိတ္ေတြ ထိန္း မ ရ ေတ ာ့ဘူး … ေစြ႕ကနဲ ခ် စ္ ခ်စ္ ခါ းေလ းကို ဖက္ၿပီး … က်ေနာ့္အ န မ္းေတြ က … ခ် စ္ ခ် စ္နို႔ အုံ ႏွ စ္ မႊာၾက ားထဲ … ဝဲပ် ံ သြားတယ္ … ခ် စ္လိုက္တာ … ခ်စ္ ခ် စ္ရ ယ္ …

“အို … ကို႔ … ယားတယ္ … ဟိ”

က်ေနာ့္ရဲ ့ ႏႈတ္ခမ္း ေမႊးစစေလးေတြက … ခ် စ္ခ် စ္တကိုယ္လုံး ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္း ေ စသ လားမသိ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ၾကက္သီးေတြ ျ ဖန္းျဖန္း ထၿပီး မ် က္ႏွ ာေလးရဲတ က္လာတယ္ … က်ေနာ့္ႏႈ တ္ခ မ္းေတြက ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ့
နို႔အုံ ႏွ စ္ မာႊၾကာ းထဲ … အတင္းပဲ ၿဖိ ပီး န မ္းပစ္လို က္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ ခါး ေ လး ေကာ့တက္လာၿပီး … နို႔ အုံ ေလးက မို႔တ က္လာတယ္ … က ်ေ နာ့္လက္တ ဖက ္က … ဘရာစီယာကို အတင္းဆ ြဲဖယ္တယ္ …

“အို … ေျ ဖးေျ ဖးဆို … ျဖဳ တ္ေ ပး မယ္ကြာ …”
“အင္း … အင္း …”

ဘရာစီယာႀကိဳးေလးက ေျ ပေလ်ာ ့သြားတယ္ … က ်ေနာ့္အ န မ္းေတြက အဆက္ၿမ ပတ္ တိုးဝ င္သြားၿပီး … ဘရာစီယာ အုပ္ထ ားရာ ကေန ေ ပၚ လ ာ တဲ့ … နို႔ သီးေခါ င္းေ လးကို … လွမ္းဟပ္လိုက္တ ယ္ …

“အ … ကို … ကို … ကၽြတ္ …”
“ဟင့္ … ဟင့္”
“ကိုရယ္ …”

နို႔သ ီးေ ခါင္း ေ လးက … ေထာင္ၿပီးတင္ းေနတာပဲ … ႏႈတ္ ခမ္း ေလ းႏွစ္ ခုနဲ ့ … ကိုက္ၿပီး … လၽွာ ေလ းနဲ႔ တို႔တို႔ေ ပးလ ိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ထြန႔္ထြန႔္လူးသြားတယ္ … ရွီးကနဲ ေ အာ္ၿပီး … က်ေနာ့္ေ ခါ င္ းကို အတင္းဖက္ထ ာ း ရင္း … ေ ခါ င္းေလး ဆတ္ကနဲ ေမာ့ေ မာ့သြားတ ယ္ … ခါ းေလ းက ေကာ့ေကာ့တ က္လာတယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ အဖုတ္ႀကီးကို … အနီ ေ ရာ င္ ထမီေပၚေက န အု ပ္ကိုင္ လိုက္တ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ … တ ြ န႔္က ာ လိမ္ကာနဲ ့ … ဒူးေလ း ညႊတ္သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာ္ လွမ္းထိန္းထ ားရင္း … ေမြယာေပါ့္ ေ ပြ႕ ခ်ီျ ပီး ေခၚလ ာခဲ့တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ မ်က္ ႏွာေလးကေလ … ပ န္းေ ရာင္သ မ္းၿပီး ခ်စ္ ေသြ းေႂကြ နသလိုပဲ … က်ေနာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္ … ေမြ႕ယာေပၚေရာက္ေတာ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ မ် က္စိ ေလး မွိ တ္သြားတယ္ … က ်ေနာ္ကေတာ့ လုပ္ စရာ ရွိတာ လုပ္ ရမွာ ေပါ ့ … ရ င္ေစ့ အက်ႌေလးကို … က်ေနာ္ တ လုံး ခ် င္း ခြ ် တ္လိုက္တယ္ … အက်ႌေလးက ဟ သြ ားေတာ့ … ေျ ပေလ် ာ့ေ န တဲ့ ဘရာစီယာေလးေအာ က္မွာ … ရ င္သားဆိုင္ေတြ က … မို႔ ေမာ က္ကာ ျပဴးထြက္ေ န တ ယ္ … က်ေနာ္ တခ်က္ န မ္းလိုက္ၿပီး … အက်ႌ ေတြ ကို ခြ ် တ္လိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ အလိုက္သင့္ေလး … အက်ႌခြ ်တ္ေပးတယ္ … ဘရာစီယာ ေရာ ေပ့ါ … တင္း ျ ပီးမို႔ ေ နတ ဲ့ နို႔ အုံ ေလ းက … ျ ဖူဝ င္း ေနတာ ပဲ … နီ တာရဲ နို႔သ ီးေ ခါင္း ေ လးက … က်ေနာ္က တအားစို႔ထားလို႔လ ားမသ ိ … ပ န္းေသြးေရာင္ ရဲ ရဲ ေထ နတယ္ … အေပ ၚဝတ္ ေတြ က ၽြတ္သြားေတာ့ … ေအာ က္အဝ တ္ေ ပါ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ မ်က္စိ ေလး မွိတ္ထာ းတယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ခ် စ္ ခါ းျ ကားက အနီ ေရာင္ထမီ ေလးရဲ ့ အထ က္ဆင္ကို ခြ ်တ္လိုက္တယ္ … ေအာက္ကို ေလၽွာ ခ် လိုက္ေတာ့ … ခ် စ္ခ် စ္ … တင္ပါး ေလး ျ က ြ ေပးရွာတ ယ္ … ေပါင္ တံႏွ စ္သြယ္က … တ င္းတငး ္ရ င္းရ င္း နဲ႔ … ျ ပည့္ျပည့္ျ ဖိုးၿဖိဳး ရွိတ ာေ ပါ ့ … က်ေနာ္ ေ ပါ င္တြင္းသားေလးကို … လက္နဲ႔ ပြ တ ္သပ္လိုက္ေတာ့ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ၾကက္သီးဘုေလးေတြ ထလာတယ္ … အတ ြ င္းခံ ေလးေအာ က္က … အဖုတ္ၾက ီးက ႐ု န္းႂကြလာတယ္ … က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ မေျပာ ျ ဖ စ္ၾကဘူး … ေျပာစ ရာလဲ မလ ိုေတ ာ့ဘူးေလ … ခ ရီး ဆုံးကို … လက္တ ြ ဲ ေလၽွာက္မယ ့္ ခ် စ္ သူေတြ ပဲ ေလ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ အဖုတ္ႀကီးေပၚမွာ … အနမ္းေလး က ်ေနာ ္ တပြင့္ ေခၽြခ်လိုက ္တယ္ …

“ဟင့္ …”

ဆတ္ကနဲ တုန္ ခါတ က္သြားတဲ့ ေပါ င္တြင္းသားေတြကို … အ သ ာ သ ပ္ျမႇ ူ ရင္း … က်ေနာ္ ေနာ က္တခါ ထပ္နမ္းလိုက္တ ယ္ … တကယ္ပါ ပဲ … ခ် စ္ခ် စ္ မခံ စာ းနို င္လို႔ထ င္ပါ ရဲ ့ … ခါးေလးက ေကာ့တက္လာတယ္ … အဖုတ ္ႀကီးက … မ်က္စိ ေ ရွ႕မာွ ပဲ ေမာက္တ က္လာတ ယ္ … က်ေနာ္ န မ္း တာေပါ့ … ထပ္ခါ ထပ္ခ ါ အဆက္မၿပ တ္ပဲ … အ တ ြ င္းခံေ ပၚ က ေန … နမ္ းလိုက္ … အဖုတ္ၾက ီးရဲ ့ ႏႈ တ္ခ မ္းသ ားေ တြ ကို … က်ေနာ့္ ႏႈတ ္ခမ္းႏွ စ္ ခု နဲ ့ … ဆ ြ ဲ ခဲ လိုက္ … လုပ္ခ် င္တိုင္း လုပ္ ေ နေတ ာ့တာပဲ ေလ … ခ် စ္ ခ်စ္ကလဲ မ် က္စိ ေတာင္ မဖြ င့္ ေတာ့ဘူး … ဖီးလ္တက္ေနတဲ့ ေလသံေလ း အဟင့္ အဟင့္နဲ ့ … ေခ ါင္းအုံး စ ေလ းကို အတင္း ပဲ ဆြဲဆုပ္ထားတယ္ … က်ေနာ ္ … ခ် စ္ခ် စ္ရဲ ့ အတြ င္းခံ ေလ းက ို အသာေလး ခြ ် တ္ပစ္လ ိုက္တယ္ … အဖုတ္ႀကီးက အရည ္ ေတ ြ စို ရႊဲေ နေတာ့ … အတြ င္းခံ ေလးက ကပ္ခ်င္ ခ် င္ျ ဖ စ္ေနတယ္ … ဒီကလဲ ဘ ယ္ရ မလ ဲ … ေျ ဖးေ ျဖး ခ် င္းပဲ ခြ ် တလိုက္တာ ေပါ့္ … လွလိုက္တဲ့ အဖုတ ္ႀကီးဗ်ာ … ေအ မႊး ေလ း ေရး ေတးေ တးနဲ႔ … တင္းျပည ့္ဒင္ျ ပ ည့္ ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ အပ် ို အ ဖုတ္ႀကီးလဲ ေတြ႕ေရာ … က ်ေန ာ္ ေျပးဟပ္ ေတာ့တာပဲ … ေပါ င္ ႏွစ္ ေ ခ် ာင္းကို အတ င္းကား … ဖ တ္ကနဲ ဟသြားတ့ ဲ အက ြဲေၾကာင္းအတိုင္း … လၽွာက ို ခ ပ္ တ င္းတင္း … ျမႇုပ္ျ ပီး … အထက္ေအာက္ ပြ တ္ဆြဲပ စ္လိုက္တယ္

“အို … အို … က ို႔ … အိ … “
“ဟင့္ … မာ မားေ ရ … ထိတယ္ … ထိတယ္ … က်င္လိုက္တာ … ကိုရယ္ … ရွီးးးးးးးး” “အို … ဟင့္ …”
“ကၽြတ္ … က ၽြ တ္ …”

ခ် စ္ခ် စ္ အတင္း႐ု န္းတယ္ … အဖု တ္ၾက ီးက … လ ၽွာရဲ့ ဒဏ္ကို ေၾက ာက္တ ာ ေပါ ့ … လ ြ တ္လိုလြတ္ည ား ဘယ္ညာ ယမ္းခါ ၾကည့္တ ယ္ … အထက္ေအာ က္ … ေကာ့တ င္ေပးတယ္ … မ ရပါ ဘူးေလ … ခ် စ္ ခ် စ္ အဖု တ္ႀကီး ေရႊ႕ ရာ ကို … က ် ေနာ ့္ လၽွာက ႀကိဳ သိေနသလိုပဲ … အဖုတ ္ျ ကီးက အေပၚေရႊ႕မယ္ဆိုရ င္ … က်ေနာ္က အေပၚ နားက ႀကိဳေစာ င့္ျ ပီး … အတင္း လိုက္ယက္တ ယ္ … ဒီေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့ … အဖု တ္ႀကီးက ေအာက ္ကို
ဝုတ ္ကနဲက ်သြားေတာ့လဲ … က်ေနာ္က အသာေ လးပဲ ေလ … ႏႈတ္ ခမ္းသားတခုကို ခဲ ျ ပီး လိုက္သြ ာ းတ ာေပါ့ …
အရည ္ ေတ ြ လား … ထြက္တ ာ ေပါ ့ … က ်ေနာ္ကေတာ့ မ ရြံပါ ဘူး … ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူမို႔ လို႔ … အားရပါးရ ယက္ပ စ္လိုက္တယ္ … ၿပီးေတာ့ ခ် စ္ ခ် စ္က သန႔္ ပါတယ္ … အနံ့အသက္မ ရွိ ဘူး … ခ ပ္စူး စူးေလး ခ် ဥ္တာကလြဲလ ို႔ေပါ့ … ဒီအရသ ာ လ ဲ က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တာပဲ … ဘီယ ာ လိုပဲ … က်ေနာ္ ခ ပ္ျ မွင္း ျ မွ င္းေလး … အကြဲေၾကာင္းကို … စု ပ္ပစ္လိုက္တ ယ္ …

“အားးး … ကို … က ို … ေတာ္ပါ ေတာ့ … အဲ ဒီလိုျ ကီးေတာ့ … ဟင့္ …”
“အူးး … မ ခံ နို င္ေတာ ဘူ႔း … ကိုရယ္ … ေတ ာ္ပါေ တာ့ …”

မခံနို င္ဘူးသာဆိုတ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ အဖု တ္ႀကီးက … ဓါတ ္လိုက္သလိုပဲ … ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ … ေက ာ့ေကာ့တက္လာတယ္ … အကြ ဲေျ ကာင္း ေလ းက ပိုဟမလာတ့ ဲၾအ ပ င္ … ပို ေတာင္က် ုံ႔သြားေသးတယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ေ ပါ င္ႏွ စ္ေ ခ် ာ င္းက ို ဆြဲေျမႇာက္လိုက္ၿပီး … ဒူးကို ျပန္ေကြ း … ခပ္ကားက ားေလး ရင္ဘတ္မွာ အပ္လ ိုက္တယ္ … ဒီေတာ့မွ … ခ် စ္ရ ည္ေတြ စိုရႊဲ ေ နတဲ့ … ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ အဖု တ္အကြ ဲ ေျ က ာ င္းျ ကီးက ဘြားကနဲ … ေပၚလ ာတယ္ … က ် ေန ာ ္ … အားရပါးရ ျ ပုံးလိုက္မိတယ္ …

ရွလ ြတ္ဆို … က်ေနာ့္လၽွာက အကြဲေၾကာင္းအတိုင္း အေပၚကို ပ င့္တင္ျ ပီး ယက္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“အို … ကို … ကို႔ … အရမ္းၾက ီး … ဟင့္ …”
“အီးးး … ေသပါျ ပီ ကိုရ ယ္ … အားးးးးး …”

ဒီလိုမ်ိဳး ႏႈတ္ခ မ္းသားႏွစ္ ခုကို ဆြဲျဖဲလိုက္မွ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ ေ စာ က္ေ စ့ေလး … ေငါက္ကနဲ ေပၚလ ာတယ္ … ေထ ာင္ေနတ ာ ပဲ … ခ် စ္ ခ် စ္အ ေ စ့က နဲ နဲ ေတာ့ ျ ကီးတယ္ … ခဲ တံထိပ္ ဖ်ားက ခဲ ဖ် က္တံးေလာက္ရွိ မလားပဲ … မဟ ားတရား စိတ္ ေတြ ႂကြတ က္လာေတာ့ … က်ေနာ္ ငုံျ ပီး စု ပ္ ပ စ္လိုက္တယ္ … ဝု န္း ဆို … ခ် စ္ခ် စ္ဖင္ၾက ီးက
ေမြ႕ယ ာ နဲ႔ တေထြာေလာက္ ေျ မာကတ က္လာၿပီး္ … အတင္း ပဲ … ေကာ့တယ္ … မ ရဘူး … သူ႔မွာ ေထ ာက္အား မ ရွိဘူး … ေၿခ ေထ ာက္ေ တ ြ က ေလထဲမွာ ႐ု န္းကန္ေနတယ္ … က်ေနာ ္ သိပါတ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ မိုးမႊ န္ ေအာင္ … စိတ္ေတြ ျ ကြ ေၿန ပီ … အရည ္ ေတ ြကလဲ တစိမ့္ စိ မ့္နဲ႔ … တာက်ိဳ းသ လ ာ းမွတ္ရတယ္ … ႁပြတ္ကနဲ … ႁပြတ္က နဲ ထြက္က်လာတယ္ … ခပ္ ပ်စ္ ပ် စ္ အရ ည္ေတြ ကို … က်ေနာ္ အားရပါ း ရ စုပ္ ပ စ္လိုက္တယ္ဗ် ာ …
ခ် စ္ခ် စ္ … တ အာ းစိတ္ျ က ြ လြ န္းလို႔ထင္တာပဲ … အတင္း ပဲ လူးလဲထတယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ဘာျဖစ္လို႔လဲဟ င္ …”
“ကို … အ ရ မ္းဆိုးတယ္ကြာ …”

ခ် စ္ခ် စ္လ က္က … က်ေနာ့္ အဝတ ္ေတ ြကို … လွမ္းခြ ်တ ္တယ္ … အၿမ န္ဆုံးနည္းနဲ႔ ခြ ်တ္ခ်လိုက ္ၿပီး … က ်ေနာ့္ကို ေမြ႕ယ ာ ေပၚ တြန္းခ် လိုက္တယ္ … ေအာက္က ေက ာင္လား … ေထာင္ေန တာေပါ့ … တင္းေၿန ပီ … ေနာက္ထ ပ္ ၁၀ မိ နစ္ အတြ င္း သာ … ၿပီးေအာင္ မလုပ္ လို႔ကေတာ့ … က်ေနာ ့္ေသ ြ းေျ ကာေတြ ပြ င့္ထြက္ကုန္ ေတာ ့မယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … က်ေနာ့္ဒုတ္ကိုျ က ည့္ျ ပီး … နဲ နဲ ေတ ာ့ လန႔္သ ြ ာ းတယ္ … အာေ မဋိတ္အသံေလးနဲ႔ …

“အို … အႀကီးႀကီးပဲ …”
“အဲ ဒါ ခ် စ္ ခ် စ္အတြ က ္ …”
“ေတာ္ပါ … ထမလာနဲ႔ … အိ ပ္ ေ န”
“ဟုတ္ကဲ့ …”

ခ် စ္ခ် စ္ … ဘ ာ လုပ္မလဲ … က်ေနာ္ အရ မ္းသိခ် င္ တာပဲ … ဆတ္က နဲ … က်ေနာ ့္ဒုတ္ႀကီးကို … လွမ္းဆုပ္ျ ပီး … ေလ းငါး ခ်က ္ ခ ပ္ျ ပ င္းျ ပင္း ေလး ထုေ ပး လိုက္တယ္ …

“အား … ရွီးး း …”

ဒီတခါ ေအာ္ ရတာ … က ်ေ နာ္ပဲ … ေျ ဖာင္းကနဲ ေျ ဖာင္းကနဲ … သ ြ က္သြက္ေလးထုေပး လိုက္ေတာ့… က်ေနာ့္ဒုတ္က အစြ မ္းကုန္ က ားတက္လ ာ တယ္ … ခ် စ္ ခ်စ္ … က်ေနာ့္ကိုယ္ကို ခြ လိုက္တယ္ … မို႔ေမာက္ေနတဲ့ ရင္ႏွ စ္ မႊာနဲ႔ … ေသြးႂကြေနတ့ ဲ ခ် စ္သူေလးက … တက္ခြ လိုက္ေတာ့ … လုပ္ လုပ္ … ျ ကိုက္တ ာသာ လုပ္ ေတာ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ေရ … ကို ႀအံ ကိတ္ၿပီး ခံ မယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ … ဒိုင္းကနဲ မ်က္ေစာ င္းထိုး ျ ပီး …

“အဲ ဒီလို မၾက ည့္နဲ ့ကြာ …”
“အင္းပါ …”

က်ေနာ္ မ်က ္စိတ ဖက ္မွိတ ္ ၿပီး … ခိုးၾက ည ့္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ဘ ာ လုပ္ မလ ဲ တအား သိခ် င္တ ာပဲ …

“ေတြ႕လား … ခိုးမၾကည့္ပါနဲ႔ဆို …”

က်ေနာ္ မ်က ္စိ မွိတ္လ ုိက္ရ ေပမယ့္ … အရ မ္းသ ိခ် င္ တာပဲ … ပူ ေႏြ းတဲ့ ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ ့ အဖုတ္ျ ကီးက … က်ေနာ့္ဗိုက္ ေ ပၚ မွာ ထိမိ ေနၿပီ ေလ … အေမႊးႏု ႏုေလ းေတြ ရဲ ့ ပြ တ္သပ္ ေနတ ာကို က ်ေနာ္သိတယ္ … အရည ္ ေတ ြ စို ရႊဲေနတာလဲ က်ေနာ္သိတတ ယ္ …

“သြား … ခိုးမၾကည့္နဲ ့ …”
ေဘ းက … ေခါင္း အုံးတလုံးကို … က်ေနာ့္ မ် က္ႏွာ ေ ပၚ အု ပ္ ခ် လိုက္တယ္ … ျ ပီးေတာ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ … က်ေနာ့္ကိုယ္ေ ပၚ မွာ ေမွာ က္ခ် လိုက္တယ္ … က ်ေနာ ့္အၿမ င္ အာ႐ုံ ေတြ ေမွာင္ မဲ သြားတယ္ …

“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ကိုရယ ္ … ဟ င့္ …”

ေလ ၽွာကနဲ … ခ် စ္ခ် စ္ ဖ င္ေလးကို … က စာ းလိုက္တာလားမသ ိ … ခ် စ္ခ် စ္ရဲ ့ အဖုတ္ႀကီးနဲ႔ … က်ေနာ့္ ဗိုက္ ေပၚမွာ အစု န္ အဆန္ … ပြ တ္ဆြဲသြားတယ္ … ၿပီးေတာ ့ ၿပီ းေတာ့ … မရ ပ္ဘူး … က ်ေနာ့္ ဒုတ္ အလ်ာ းလ ိုက္အတိုင္း … သူ႔အဖုတ္ႀကီးနဲ႔ ကပ္သြားတယ္ … က်ေနာ္ သိတယ္ … ေကာင္းလိုက္တာဗ် ာ … အဖု တ္ႀကီးက … ဟတယ္ဆို႐ုံ ေလး အကြဲေၾကာင္းျ ကားထဲ … က် ေနာ ့ဒုတ္က္ အလ်ားလိုက္ ကပ္သြားတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … ဖ င္ကို တအားကစားပစ္လိုက္တယ္ … က် ေနာ ့္ဒုတ္ကိုဗ်ာ … ပြ တ္ဆ ြ ဲပစ္ ေ နတ ာ မ်ာ း … က ်ေနာ့္တကိုယ္လုံး ထိန္းမ ရေတ ာ့ဘူးေလ … ထြန႔္ထြန႔္ကို လူးေ ရာ … က်ေနာ ္ေလ … ဒုတ္ကို ေကာ့ေကာ့ေ ပ းလိုက္မိတယ္ … မေတာ ္တဆမ်ား … ခ်စ္ ခ်စ္အဖုတ္ၾက ီးထဲ … ဇြ တ္ဆို ၀ င္သ ြာ းမလ ားလို႔ေပါ့ … လိုးခ်င္ ေ ၿန ပီ … က ်ေနာ္ အရမ္းလိုးခ်င္ ေၿန ပီ … ခ် စ္ ခ်စ္လဲ … ဖီးလ္တ အာ းတ က္ေ နတ ယ္ထင္တယ္ … က်ေနာ့္ဒုတ္ အလ်ာ းလိုက္အတိုင္ း … သူ႔အဖုတ္ ျ ကီးနဲ႔ ပြ တ ္ဆြဲၿပီးေတ ာ့ … ထိပ္ ဖ်ားန ားမွာ ခဏ ရ ပ္သြားတယ္ … ဖတ္ဆို … ခ် စ္ခ် စ္ အဖုတ္ျ ကီးက … က်ေနာ့ဒုတ္ ထိပ္ ဖ် ားကို … ငုံအု ပ္လ ိုက္တယ္ … က ် ေနာ ္ ၿမ မ င္ ရပါ ဘူး … ဒါ ေပမယ့္ … ခံ စားထိေတြ႕ေ နရတယ္ … လိုးပါ ေတာ့ … ခ်စ္ ခ် စ္ရ ယ္ … သြင္းလိုက္ပါေတာ့ … က ် ေနာ ္ ခ်စ္ ခ် စ္ … ခါ းေလ းကို ကိုင္ျ ပီး … ဖိ ခ် လိုက္မိတယ္

“အိုး … အဟင့္ … ၾအ ကီးႀကီးပဲ …”
“အီးးးး … ခ ဏေလး … ခ ဏေလး …”

တကယ္တန္ း … သြင္းဆိုေတာ့ … ခ်စ္ ခ်စ္ ထိုင္ မ ခ် ရဲ ဘူးေလ … က်ေနာ့္ဒုတ္ က ထိပ္ ဖ်ား က ကြမ္းသီးလုံး က ျ ကီးတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ အဖုတ္ နဲ ့ ေ တ့ၿပီး … ႁပြတ္ဆို … က်ေနာ ္ ခ်စ္ ခ် စ္ ခါးကို ဆ ြဲခ် ရင္း …
ေအာ က္ကေန … ဒ ုတ္ကို အစြမ္းကို … ေက ာ့တင္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“အား … မာ မားေ ရ … အံမေလး … ေသ ပါ ၿပီ … ေသပါျ ပီ …”

ဒုတ္ဒုတ္ … ဒုတ္ဒုတ္နဲ ့ … တထစ္ခ်င္း … က်ေနာ့္ လီးႀကီးက .. ခ် စ္ ခ် စ္အတ ြင္းသားေလးေတြကို …
ပြ တ္ဆ ြ ဲသြားတယ္ … စိကပ္ေနတဲ့ အတြ င္းလွိုဏ္ ေခါ င္းေလးကို … က် ေနာ ့္ ကြမ္းသီးေခါ င္းက ထိုးခြဲသ ြ ားတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … က်ေနာ ့္ကို အတင္း ဖက္ထားတယ္ … က ားတက္ေနတဲ့ ခ် စ္ခ် စ္ ဖင္ ေလးက … လႈပ္ ေတ ာင္မလႈ ပ္ဘ ူး …
နာ မွာ ေပါ ့ … က်ေနာ့္ဒုတ္က … နဲ နဲ ေ တာ့ ျ ကီးတယ္ … အံၾက ိတ္ၿပီး … ေဆ ာင့္ထိုင္လို က္တာ … ၀ င္ ေတာ့ ဝင္သ ြ ာ းတ ယ္ … ဒါေပမယ ့္ မဆုံးေသ းဘူး … လ က္သုံးလုံးေလာက္လိုေသးတယ္ …

“အီးးး … ကိုရယ္ … တအာ းျ ကီးတာပဲ …”
“အရမ္းေကာင္းတယ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ရယ ္ … ရွီးးးး …”
“ဟင့္ … တအားနာတယ္က ြ ာ … အို … အို … အို …”

က်ေနာ္ ေအာက္ကေန … ကပ္တိုးေလး … ေညာွင့္ေပးလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ထ ြ န႔္ထ ြန႔္လူးသြ ာ းတယ္ …

“ေျ ဖးေျ ဖး … ကိုရယ္ … တ အာ းန ာ တ ယ္ … ဟင့္ …”
“အရမ္းနာေနလားဟင္ …”
“အင္း …”

က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ … တင္ပါးလုံးလုံးေလးကို … ပြ တ္ေပးတယ ္ … လ က္ႏွ စ္ ဖက္နဲ ့ ဆ ုပ္န ယ္ေပးတယ္ … ဖြ ဖြ ေလ းပဲ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ နာ က်င္ မႈ ေတြ … ေျ ပေလ ်ာ့သ ြ ာ းေအာ င္ … ပြ တ္သပ္ ေပး လိုက္တယ္ … ျ ပီးေတာ ့မွ … က်ေနာ့္လက္ကို အားထည့္ျ ပီး … ခ်စ္ ခ်စ္ … တင္ပါးေလးကို … ဖိ ခ် ပ စ္လ ို က္တယ္ …

“အမေလး … မာမား ေရ … ဂ် ူလီယာ … မ ခံနို င္ဘ ူး … ေသၿပီ .. ေသၿပီ အားးးးးးးးးးး”

ခ် စ္ခ် စ္ အဖု တ္ႀကီးထဲကို … က်ေနာ ့္ လီး ဝင္သြားၿပီ ဗ် … တကယ္ဝင္သ ြ ာ းျ ပီ … ၾကားမွာ ရွိတ ့ဲအတ ားအဆီးေတြကို … က ် ေနာ ့္ ကြမ္းသီးေခါ င္းက … ထိုးခြဲသြားတယ္ … အပ် ိုဆိုတာ ေသခ်ာပါ တယ္ … ေလ်ာေလ် ာရႉ ရွ ူ
ဝင္သ ြ ာ းတ ာမွ မဟုတ္ပဲ … ထစ္ထစ္ ထစ္ထစ္နဲ ့ … ၀ င္သ ြာ းတာ … ၀ င္သြားေတာ့လဲ … အတင္း ပဲ ညႇစ္ထ ာ း တ ယ္ … အဆုံးထိ၀ င္သြားေတာ့ … သ ူရဲ ့ဆီးခုံေလးနဲ႔ က ်ေ နာ့္ဆီးခုံ ကပ္သ ြ ာ းတ ယ္ … အေပၚမွာ ေ နေတာ့ … ခ်စ္ ခ် စ္ ပို နာမွာ ေပါ ့ … က ်ေနာ့္ကို အတင္း ဖက္ထ ာ းျ ပီး … ၿငီးတြ ာ းေနတယ္ … နာက ်င္ မႈေတ ြ ေျ ပ ေလ်ာ့သ ြာ း ေအာ င္ … က်ေနာ္ ဒီအတိုင္း ပဲ ၿငိ မ္ျ ငိ မ္ ေလး ေန လိုက္မိတယ္ … ၿပီးေတာ့ ခ် စ္ ခ် စ္ ေက ်ာေလးကို အသ ာအယာ ပြ တ္သ ပ္ေ ပး မိတယ္ …

“ကိုရယ္ … အရ မ္း နာတယ္ … ဟင့္ …”
“အစမို႔ပါ … ခ်စ္ ခ် စ္ ရယ္ေ နာ္ …”
“ဒီအတိုင္း ပဲ ေနမယ္ကြာ … မလ ႈပ္နဲ ့ … အ …”

က်ေနာ္ ေ ခါ င္းအုံးကို ဆြဲဖယ္လိုက္ၿပီး … ခ် စ္ ခ် စ္ ႏႈတ ္ခမ္းေလ းကိုလဲ ငုံ နမ္း လိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ နာ လြ န္းလ ို႔ထင္တယ္ … မ်က္ရည္ ေလးေတြေတာင္ ဝဲ ေ နတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ … တင္ ပဆုံက တင္သားလုံးလုံးေလးေတြကိုလဲ … ပြ တ္သပ္ ေခ် မြ ေ ပးလိုက္တယ္ … ေတာ္ေတာ္ၾက ာမွ … ခ် စ္ ခ် စ္ လူးလြန႔္လ ာတယ္ … ခ်စ္ စိတ္ေလး ေသြးတက္ေနေတာ့ … သူလ ဲ တကယ္ခံ ခ်င္ ရွာာ မွာ ေပါ ့ … က်ေနာ္ ၿငိ မ္ျ ငိမ္ ပဲ ေနေပးလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ဆီးခုံေလး ကို ၾက ြတယ္ … ေျ ဖးေ ျ ဖး ေ လး … ၿပီး ေ တာ့ … ဟင့္ကနဲ … ျပန္အိက ်လာတ ယ္ … က်ေနာ့္ဒုတ္ရဲ ့ ပြ တ္တိုကက္မႈ ဒဏ္ကို … သူ တကယ္မ ခံ စားတတ္ေသ းဘ ူး … မခံစား နိုင္ ေသ းဘူးထ င္တ ယ္ … ဒါေပ မယ့္ … ခ် စ္ခ် စ္ … ဇြဲမေလ်ာ ့ဘူး … ေနာက ္တတခါ ထပ္ျ က ြတယ္ … အိကနဲ … ဆီးခုံ ခ် င္း ျပန္ကပ္လ ာ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … ႏႈတ ္ခမ္ းေလးကို ကိုက္ … မ် က္ႏွ ာေလးက … အေပၚေမာ့ျ ပီ း … အားယူကာ … ထပ္ထတယ္ … ခ ပ္တင္းတ င္ းပဲ … အဖု တ္ႀကီးက ဆြဲည ွစ္ထားရင္း … ေအ ပၚ ကို ႂကြတက္လ ာတယ္ … ၿပီးေတာ့ … ဆတ္ကနဲ ထိုင္ ခ်လိုက္တ ယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ မ်က္ႏွာေလး ရႈံ႔ မဲ့သြားတယ္ … ဒါေပမယ ့္ … မ ရ ပ္ဘူး … ခံ စာ းခ် က္ေတ ြ က … တဒိန္းဒိန္းနဲ႔ … ေသြ းႂကြလာတယ္ …

“ဟင့္ … နာ လိုက္တာ …”
“အား … ေကာင္းလိုက္တာ … ခ် စ္ ခ်စ္ရယ္ …”
“အို … နာ ပါ တယ္ဆို …”
“အီးး … အ ရ မ္းညႇစ္ထားတယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ … ေျဖး ေျ ဖး …”

ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ … သုံးခ်က္ ဆင့္ျ ပီး ကပ္ေ ညႇာင့္ေပးတယ္ … တမ်ိဳ းျ ကီးပဲဗ်ာ … တကယ္က ို တမ်ိဳးၾက ီးပဲ … က်ေနာ့္ဒ ုတ္ကို … အတင္းညႇစ္ၿပီး … က ပ္တ ိုးေ လး ေညႇာင့္ေ ပးတဲ့ ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ ေညႇာ င့္ ခ် က္မွာ … က်ေနာ္ ဘယ္လိုေ နရ မွ န္းမသ ိ ေတ ာ့ပါဘူး … က်ေနာ္ အတင္းပဲ ေက ာ့ေပးလိုက ္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ ထိသ ြ ာ းတ ယ္ …
ျပန္အက ် မွာ … ေကာ့ေ ပး လိုက္ေတာ့ … ႐ုတ္တရက္ ျပန္ႂကြတက္သ ြ ားတယ္ …

“အို … ကို႔ … နာ တယ္ … အီးးး …”
“ဟင့္ … ရွီးးး းးးးးး”

ျပန္ႂကြသြားၿပီး … ျပန္က်လာတယ္ … ဒီလ ိုနဲ႔ … စီး ခ်က္ေလးက မွ န္လ ာ တ ယ္ … ၿငီးသံေလးကေတာ့ …
ဆူညံေနတာေပါ့ … ဖီးလ္တအားတက္တ ယ္ဗ်ာ … ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ ့ အဖုတ ္ႀကီၚက … တကယ္ပဲ … ည ွစ္အား သန္တယ္ … ညႇစ္ည ွစ္ျ ပီး ေဆ ာင့္ ေဆာင့္ခ်တဲ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ ေဆ ာင့္ ခ်က္ေတြ ေအာ က္မွာ … က ်ေ နာ္ကလဲ ေက ာ့ေကာ့ေပးၿပီး … စီး ခ်က္ညီေအာ င္ ညႇိေ ပးတ ယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ခါး ေလးကို ကိုင္ျ ပီး … ခ် စ္ခ် စ္ ဖ င္ ေလ းက ုိ … ေ ဝ့သြားေအာင္ … ဆြ ဲဆြဲ ေမႊ႕ တယ္ …
“အာ … ဟင့္ …”

ခ် စ္ခ် စ္ … ဖင္ ေလးကို … ဆတ္ကနဲ … စေကာဝိုင္းလို ေ ဝ့လိုက္တယ္ … က်ေနာ ့္ဒုတ္ကို … အတင္းေကာ ့ထားေပးလ ိုက္တယ္ … ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ … စီးၾက ပ္ေ န တဲ့အဖုတ္ႀကီးက … က်ေနာ ့္ဒုတ္ကို … လိမ္ျ ပီး ညႇစ္ သြားတာ … အရမ္း မိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္က ေတာ ့ ေအ ပၚ မွာ ေကာ့ပ် ံေနတာ ပဲ …

“ကိုရယ္ … ကိုရယ္ … ဟင့္ …”
“ေကာင္းလိုက္တာ ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ …”
“အီးးး “

ခ် စ္ခ် စ္ … စေကာဝို င္းလို ေ မႊ႕လိုက္ … သုံးေလးခ်က္ေလာ က္ … ဆက္တိုက္ေဆာ င့္လို က္ … ျပန္ ေမႊ႕လိုက ္နဲ႔ … က်ေနာ့္အေပၚမွာ … ျမင္ းစီးေနတာ … အရည္ေတြ … ရႊဲ ရႊဲ စိုျ ပီး ထ ြ က္က်တဲ့အထ ိပါ ပဲ … က ်ေနာ္လဲ ဖီးလ္တ အာ း တ က္တယ္ဗ် ာ … ၿပီး ေတ ာ့မယ္ … ၿပီးေတာ့မယ္ … ၿပီး ခါ နီးေလး … က်ေနာ ့္ဒုတ္က အ စြ မ္း ကုန္ ႀကီးပြလာေလ … ခ် စ္ခ် စ္ ေ အာ္ဟစ္ျ ငီး တ ြ ာ းရင္း … ခ ပ္ျ ပ င္း ျ ပ င္း ေလး … ေဆာ င့္ခ် လိုက္တယ္ …

“အားးးး … ေကာ င္းတယ္ … ေကာင္းလ ိုက္တာ … ခ် စ္ခ် စ္ ရ ယ္ …” “ႁပြတ္ …”
“အားးး … မာမာ းေ ရ … ဂ်ဴလီယာ … ေၾသ ပီ … ေၾသ ပီ … အီးး းးးးး”

ဖတ ္ဇတ ္တုန္ေအာ င္ … က်ေနာ ္ ယမ္းခါရင္း … လီး ျ ကီးကို … အစြ မ္းကုန္ ေကာ့ထာ းေပးရ င္း … ဒုတ္ထ ဲ က အရည ္ ေတ ြ တႁပြတ္ျ ပြ တ္နဲ႔ ထြက္သ ြ ာ းတ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ နာလြ န္း တ ာ လာ း ေကာင္းလြန္းတာလားမသိ … က်ေနာ ့္ကို က်စ္က်စ္ပါ ေ အာင္ … အတင္းဖက္ထားရင္း … သူ႔အဖုတ ္ႀကီးကို … အားကုန္ညႇ စ္ခ် လိုက္တယ္ … ေက ာင္းလ ိုက္တာ … ခ် စ္ ခ်စ္ ရယ္ … အရည္ေတြ တစက္မက် န္တဲ့အထိ … ခ် စ္ ခ်စ္ ေလ … ည ွစ္ထားဆဲ … အေပး ေကာင္းလြန္းတဲ့ ခ် စ္ ခ်စ္ကို … က်ေနာ္ တအားခ်စ္ မိသြားတယ္ … ခ်စ္ခ် စ္လဲ ၿပီး သြ ားတယ္ထင္ ပါရဲ ့ … အ႐ု ပ္ၾက ိုးျပတ္ … က်ေနာ့္ေပ ၚမွာလဲ လဲက်ၿပီး … ဖုတ္လွိုက္ဖု တ္လ ိႈက္ .. အသက ္ငင္ ေ န ရွာတယ္ … ေမာ မွာေပါ့ … က ် ေနာ ္ … နီ ရဲ တြ တ္ေနတဲ့ ခ် စ္ ခ်စ္ ပါးျ ပင္ ေလးကို … က ် ေန ာ္ ရႊတ္ကနဲ န မ္းလ ိုက္တယ္ …

“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရယ္ …”
“အတူတူပဲ … ကိုရယ္ … ခြ ဲ မသ ြာ း ရဘ ူးေ နာ္ …” “အင္း …”
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ …”
“ဂတိေ ပး ပါ တ ယ္ ခ် စ္ ခ် စ္ ရယ္”

က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စက္ို အသ ာအယာ ဖက ္ထားရင္း … ေအ မာ ေျ ဖ လိုက္မိတယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ေ လ … က ် ေန ာ ့္ရင္ ခြ င္ထဲမွာ
… ပါးအပ္ထ ားရင္း … က ်ေ နာ့္ကို ခြ ်ဲေနတယ္ … ခ်စ္ သူႏွ စ္ ဦးရဲ ့ အဆုံးစြန္ ခရီး ကို အတူတကြေရာက္သြားေတာ့ … ခ် စ္ရည ္ ရႊမ္း တဲ့ စိတ္ေတြ … ျ ပည ့္ေနတ ာေပါ့ … က်ေနာ့္ရဲ ့ နို႔သီးထိပ္ဖ်ား ေလးကို … ခ်စ္ ခ် စ္ လက္ည ွိုးေလးနဲ႔ တို႔ၿပီး ကစားတယ္ … က်ေနာ ္ … ယားမိတယ္ … က ် ေနာ ့္ ဒုတ္က မာ န္မက် ေသးဘူး … အခ် စ္ စိတ္ တက္ကာ …

“ကို …”
“ခ် စ္ …”
“ကို … ခ် စ္ ခ်စ္ကို ခ်စ္လ ာ းဟ င္”
“ခ် စ္တာေပါ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ရ ယ္ …”
“အရမ္းခ်စ္ တ ာ ပဲ လ ာ း …”
“အင္း … ခ် စ္တယ ္ ခ် စ္ တယ္ …”
“အင့္ … က ိုေနာ ္ … ျ ငိမ္ျ ငိ မ္ေ န …”
“ေ နဘ ူး … ေနဘူး …”
“အ … နာ တယ္ …”
“ခ ဏေလးပါ … ခ်စ္ ခ် စ္ရ ယ္ …”
“အိုး … ေတာ ္ပါေတာ့ဆို … အာ … အီးးး … ဟင့္ … ဟ င့္ …” “ေကာင္းလိုက္တာ ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ …”
“ခ ဏေလး … ခ ဏေလး … ခ်စ္ ခ် စ္ အေပၚမွာ ေမ န နို င္ဘ ူးက ြ ာ … မ်က္စိ ေတြ ျ ပာ ေ ၿန ပီ …” “အို ေက … ဒါဆို ေအာ က္မွာ ေ နေလ …”
“ဟြန႔္ …”

က်ေနာ္တို႔ … ဖက္ထ ာ းရင္း အေပၚေအာက္ … ေနရာ ေျ ပာင္းလိုက္တယ္ … ေကာင္းလိုက္တ ာဗ်ာ … တင္း ျ ပီး ႂကြ ေနတဲ့ … နို႔အုံ ေတြ က က်ေနာ့္က ို ဖိတ္ေ ခၚ ေနသလိုပဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ အၾက ည့္ေတြ က … ေအ ရာ င္ေတ ာ က္ေနတယ္ … တင္းႂကြ ေနတဲ့ ခ် စ္ ခ် စ္ နို႔ ေတြ ကို က်ေနာ္ ေလးငါး ခါေလာ က္ နယ္ၿပီ … နို႔သီးေခါ င္းေလးကို … ဆတ္ကနဲ စို႔လ ိုက္တယ္ …

“အို … ဟင့္ …”

ေက ာ့တက္လ ာ တဲ့ အဖု တ္ျ ကီးကို … ျပန္က်သြားေအာင္ … က ် ေနာ ္ ခ ပ္ျ ပင္းျပင္း ေလး … ေဆာ င့္ထည့္လိုက္တယ္

“အ … မာ မ ားေရ … ဟီးးး …” “ဟင့္ …”
“အ …” “အ… “
“အ…”

ခပ္ျပင္း ျ ပ င္းေလ း တခ်က္ခ်င္း ေဆာ င့္ တ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ … ေအာက္မွာ ေကာ့ပ် ံေနတာ ပဲ … ခ် စ္ခ် စ္က တကယ္ အိုး ေက ာင္းတ ယ္ … အေပၚက ေန ေဆာ င့္သမၽွ … အင့္က နဲ အင့္ က နဲ … တခ် က္ျခင္း …
ျပန္က န္တ ကလ္ာတယ္ … က်ေနာ့္အၾက ိုက္ေပါ့ … စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာ င့္ တ ာ … ဆယ္ခါ ဆယ့္ငါးခါေလာက ္ ေဆ ာင့္ ပစ္လို က္ေတ ာ့ … ပိုျ ပီး ၾကမ္းလာတယ္ … က်ေနာ့္ ေသြ းေတြ ပြ က္ပြ က္ဆူေနၿပီ … က်ေနာ္ ခ် စ္ခ် စ္ ေပါ င္ ေလးကို … ဆြဲေျမႇာက ္လိုက္ၿပီး … ရင္ ဘ တ္မွာ ကပ္လိုက ္တယ္ … အဖုတ္ျ ကီးက မတ ရာ း ေက ာ့တက္လာေတာ့မွ … က်ေနာ္ အာ းရပါ ရ … ေဆာင့္ေတ ာ ့တာပဲ …

“အံ မေလး … နာတယ ္ … နာ တယ္ … ကို … ကို … ေျဖး ေျ ဖး”

ေျ ဖးေျ ဖးဆို လဲ … က် ေနာ ္ စ ပိကို ေလၽွာ ့လို႔မ ရေတ ာ့ ဘူး … မာ န္ တက္ေနၿပီ … အားကုန္ေဆ ာင့္ေတာ့တ ာ ပဲ … ခ် စ္ခ် စ္ … က်ေနာ ့္ကို တြန္းတယ္ … ပ ခုံးေတ ြ ကို ကုတ္တ ယ္ … မရဘူး … မ ရဘူး … ဟုန္းဟ ုန္းထ ေနတဲ့ က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ က ေဇာင္းကလႊတ္တဲ့ ျမင္းလိုပဲ … ဒုန္း စိုင္း က်ဳံ းေတာ ့တာပဲ …

“အား … အား … အား …”
“ကို … ကို … ေသၿပီ … ေသၿပီ “
ေဆ ာင့္ ေန ရ င္းနဲ႔က ို … က ်ေနာ့္ ဒုတ္ကို … ဆြ ဲဆြဲ ေ မႊ႕ပစ္လိုက ္တယ္ … တင္းၾကပ္ေနတဲ့ …
ခ် စ္ခ် စ္အတ ငြ္း သ ာ းေ တ ြ ကို … က ်ေန ာ့္ဒုတ္နဲ ့ ထိုးေႏွာက္ ေမႊ ပ စ္ လိုက္တယ္ … အရ မ္း စီးတ ယ္ဗ်ာ …
ခ် စ္ခ် စ္က ေတ ာ့ ေအာ္တ ာေပါ့ … ေအာ ္ေလ ပို ေ မႊ ေ လ … ထမနဲ ထိုးသလိုပဲ … အားအရ မ္းကုန္ေ ပ မယ့္ … က်ေနာ္ တက္ႂကြေနမိသည္ … ရ ပ္လဲမရပ္ ရဲ ဘူး … ရ ပ္လိုက္တာနဲ ့ … က်ေနာ့္ဒ ုတ္ကို … သူ လႈပ္ မ ရ ေအာ င္ … ညႇစ္ထားေတာ့မွာ … ၾကာၾကာေတာ့ … မ ေ နနိုင္ ပါဘ ူးဗ် ာ … က်ေနာ့္ဒုတ ္လဲ ေပါက္ကြဲမတတ္ … တင္းကားေနၿပီး … က ် ေနာ ္ ၿပီးေတာ့မယ္ … ၿပီး ေတာ့မ ယ္ …

“အား …”
“ေတာ္ … ေတာ္ပါ ေတာ ့ … ကိုရယ္ … အီးးးး …”
“ထြက္ၿပီ .. ထြက္ၿပီ … ရွီ းးးးးးးးး …. ” ကာမအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္သ ြ ားေတာ့လဲ … ဖ တ္ဖတ္ကို ေမာ သြ ားတာပဲ … ႏွစ္ ေယ ာက္သ ာ း … ဖ က္ထ ာ း ရင္း … မွိ န္းေနလို က္မိတယ ္ … စက ားလဲ မေျပာနို င္ ေတာ့ဘူး … မီးကုန္ယ မ္းက ုန္ ခ် စ္ႂကြမ္းဝင္ ေတာ ့ … အားအေတ ာ္ကုန္သြားတယ္ … အာ းကို မ ရွိေတာ့ တာ … ခ် စ္ ခ်စ္ က်ေနာ့္ လက္ေမာ င္း ေ ပၚ မွာ ေခါ င္ းအုံးၿပီး …
ေခြ ေ ခြ ေလး လဲ ေနရွာ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္လဲ … အေတ ာ္ေမာရွာ မွ ာေပါ့ … ၾအ ပ င္မွာလဲ မိုးေတြက ရြ ာ တယ္ … ရြ ာ တယ္ … အခ န္းထဲမွာ ေအ အးဓါတ ္က … စိ မ့္ဝ င္ လာတယ္ … က်ေနာ္ ဂြ မ္း ေ စာ င္ႀကီးကို ႏွ စ္ ေယာက္လုံးေ အာ င္ ျခဳံလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ကို ခပ္တ င္ းတ င္းေလး ဖ က္ထ ာ း ရင္း … က်ေနာ္တ ို႔ ေမွးကနဲ အိ ပ္ ေပ်ာ ္သြားတယ္ …

ဘယ္ေလာက္ေတာ င္ ၾကာ တယ္မ သိ … မိုးကလဲေအး … အိပ္ကလဲ အိပ္ ခ် င္ဆ ိုေတာ့ … တုံးကနဲ ပဲ …

“ဒိန္း ဂ်လိန္း …”

မိုးခ်ိ န္းသံၾက ားမွ … လ န႔္နိုး လ ာ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္က ေတာ့ … အိပ္ ေနဆ ဲ … ပ င္ ပန္းရွာ တ ယ္ေလ …
မ် က္ေ စာ င္ ေက ာ့ေကာ့ေလးေတြက … မ်က္လ ုံးပိတ္ထ ားေတာင္ မွ … ေကာ့ညြတ္ေနတ ယ္ … မ်က ္ႏွ ာ ေလ းက ပန္းေသြးေရာင္ ေျ ပးရ င္း … ကေလးေလ းလို အိ ပ္ ေ ပ် ာ္ေနတဲ့ ခ်စ္ ခ်စ္ကို … က်ေနာ္ ၾကည ့္မဝ ျဖစ္ေနေတာာ့တာပဲ … တစိမ့္ စိ မ့္ နဲ ့ ထိုင္ၾကည့္ေ နမိတယ္ … မ်က္ခုံး ေကာင္းေကာင္း … ႏွာ တံေပၚ ေပၚ ေကာင္ မ ေလ းက … က်ေနာ့္ခ် စ္ သူဆိုတာ ေသခ်ာ သြ ားၿပီ … လူမ်ိဳ း မတူတာကေတာ့ … မတတ္နို င္ဘူးေလ … ဖူး စာ ေ ပါ့ … သူတို႔အိမ္က သေဘာမတ ူလဲ … ခိုး ေျ ပးမွာ ပဲ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ် စ္ နဲ ့ မ ရဘူးဆိုရ င္ … က်ေနာ္ ေသနို င္ တယ္ … တကယ္ေသ နို င္တယ္ … မ ခြဲ နိုင္ ေတာ့ဘူးဗ် ာ … ေစာ င္ေလးကို လွပ္ၾကည ့္လိုက္ေတာ့ … က်ေနာ ္တို႔
ႏွ စ္ေယာက ္ၾကားမွာ … အနီ ေရာင္ အ က ြ က္တကြက္ … ေမြ႕ယ ာ ခင္း ေ ပၚ မွာ စြ န္းထင္းေနတယ္ … က်ေနာ ္
ေက ်ေက်န ပ္ န ပ္ျ ကီး … ၿပံ ုးလိုက္မိတယ္ … ဘာေၾကာင့္မွ န္းမသိပါဘူး … က်ေနာ္ေတာ္ ေတာ ္ေက်န ပ္သြားတယ္ … ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ သကူ အပ် ိုျဖစ္ေနတာ … က်ေနာ္က ံေက ာင္းတာေပါ့ … ပ န္းဦ းပန္ခြ င့္ေ ပး တ ့ဲ ခ်စ္ ခ် စ္ ကိုလဲ တအားခ်စ္ မိ သြားတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ပါ းေလးကို နမ္း လိုက္တယ္ … ခ် စ္တယ္ ခ်စ္ ခ် စ္ ရယ္ … အခ် စ္ နဲ ့ အတူေ နရင္ အခ် ိ န္က ုန္ ျ မ န္တ ယ္တဲ့ … နာ ရီၾကည ့္လိုက္ေတာ့ … ၅ နာရီ ေလာက္ရွိေတ ာ ့မယ္ေ ရာ … ခ် စ္ ခ် စ္ကို မႏွိုးရက္ေ ပ မယ့္ … ႏွိုး ရ အုံးမယ ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ အိမ္ျ ပန္ရ အုံး မယ္ … အိမ္ျ ပန္ ေနာက္က်ရင္ … အဆူခံ ၿရ ပီး … ေနာ က္ေန႔ မ ထ ြ က္ရရ င္ ဒုကၡ … က် ေနာ ္ ခ် စ္ခ် စ္ ပါး ေလးကို ဖြ ဖြ ေလ း နမ္းလို က္တယ္ …
ခ် စ္ခ် စ္ မ်က္ လုံးေလး … ဖ်ပ္က နဲ ပြ င့္ လ ာတယ္ … ခ် စ္ ခ်စ္ … က်ေနာ့္က ို ၿပံ ုးျပဳံ း ေလ း … လွမ္းၾက ည့္တယ္ …

“ဘာၾကည့္တ ာ လဲ …”
“ခ် စ္ ခ်စက္ လဲ … စြ ာလိုက္တ ာ …”
“လာအိပ္လာ …”
“အင္း …”

က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ေဘးမွာ … ကပ္ၿပီးအိ ပ္လိုက္တယ္ … ပူေ ႏြ းတ ဲ့ ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ့ အထိအေတြ႕ေတြေၾကာင့္ … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ … ျပန္ လႈပ္ ရာွးလာတယ္ …

“ကို … ဘယ္ႏွ နာ ရီ ရွိ သြားၿပီလ ဲဟင္ …”
“၅ နာရီ …”
“အန္ … တ ကယ္ႀကီး ၅ နာရီလား …”
“အင္းေလ …”
“ထ … ထ … ခ် စ္ခ် စ္ … ၿပ န္မွ ျ ဖစ္မယ္ …”
“ေ နပါ အုံးဆ ုိ …”
“ေ နလ ို႔မရ ေ တ ာ့ဘ ူး … ျပန္မွ ရ မယ္ … ကိုရယ္ … “
“အင္း … အင္း …”

ခ် စ္ခ် စ္ … အိပ္ယာ ေပ ၚ ကေန ဝုန္ဒို င္ းထ … ကုတင္ ေအာက္မွာ ျ ပန႔္က ်ဲ ေ နတ ့ ဲ အက်ႌေတြ … အတငြ္းခံ ေတြ ကို လိုက္ေကာက္တ ယ္ …

“ေ နာ က္မွ ေကာက္ေလ … သ န႔္ရွင္း ေ ရးသြ ာ းလုပ္ အုံး … “
“အင္း … အင္း …”

ခ် စ္ခ် စ္ … သုတ ္သုတ္ေလး … ေရခ်ိဳ းခန္းထဲ ေျ ပး ၀ င္သြားတယ္ … ဖ င္တုံးလုံးေလးနဲ႔ … သုတ္သုတ္ေလး ေျ ပးသြ ာ းေတ ာ့ … တင္သားေတြက … ရ မ္းခါတာေပါ့ … ခ် စ္ခ် စ္က အိုးေက ာင္းတယ္ … တင္းၿပီး … တုန္က နဲ တုန္က နဲ လႈပ္ ခါသြ ားတာမ်ား … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ လွိုင္းထသြားတယ္ … လိုက္သြ ားတာေပါ့ … ေနာက္က ေန …

ေရခ်ိဳ း ခ န္းထဲမွာ … ခ် စ္ခ် စ္ သန႔္ရွ င္း ေရးလုပ္ ဖို႔ … ေရခြ က္ေလး ကိုင္ ေ နတ ုန္း … က ် ေနာ ္ ခြ က္ကို လုလိုက္တယ္ …

“ေပးပါ … ခ် စ္ ခ်စ္ကလဲ … ကို သန႔္ရွ င္ းေရး လုပ္ ေပးပါ့မယ္ …”
“အို … ကိုေ နာ ္ … ရွက ္စရာျ ကီးကြာ … ခ် စ္ခ် စ္ဘာ ့သာ လုပ္ ပါ ့မယ္ …” “မ ရဘ ူး … ေပါင္က ာ းလ ုိက္”

က်ေနာ္ … ခ်စ္ခ် စ္ ေပါ င္ေလးကို ဆြဲဟၿပီး … အဖု တ္ႀကီး ေအ ပၚ နားကေန … ေရေလာ င္းခ်လ ိုက္တယ္ …

“အ … အ … စ ပ္တယ္ … ကိုရယ္”
“ကြဲသြားလို႔လ ားဟင္”
“မကြဲပါဘူး … အထဲ မွာ စ ပ္ ဖ်ငး္ ဖ် င္း ျဖစ္ ေနတာ “
“အပ်ိဳေျမႇး ေ ပါက္သြားလို႔ ေ နမွာ ေပါ ့”
“အင္ … ဟ ုတ္လား”

တအံ့တၾသ ၿဖ စ္ေနတဲ့ ပုံေလးက … ခ်စ္ စရာ ေလး … ဘယ္လိုေလးမွန္း မသ ိပါ ဘူး … ပိုခြ ် ဲ လာသလိုပဲ … က်ေနာ္ သေဘာက်မိတ ယ္ … အဖုတ ္ႀကီးကို ဆ ပ္ျ ပာ ရည္နဲ ့ ပြ တ္ၿပီး … ေဆးေပး ရ င္ း … ေရေလာင္းခ်လိုက္လိုက္တယ္ …
ျမန္ျ မန္လ ု ပ္မွ … နို႔မို႔ ရင္ … က ် ေနာ ့္စိ တ္ေတ ြ ျပန္ ထလာၿပီး … ေနာက္တ ခ် ီ ဆ ြ ဲ မိလိမ့္ မ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္လဲ သိတယ္ထင္ ပါရဲ ့ … ခပ္ သြက္သ ြက္ပဲ သန႔္ ရွင္း ေ ရးလုပ္တယ္ …

“ကို … ၾအ ပ င္ မွာ ခဏ ေ စာ င့္ေ န ေ နာ္ …”
“ဘာလုပ္ မ လို႔လဲ …”
ွ”ရွ ူရႉး ေပါ က္မလို႔ …”
“ေ အာ္ “

က်ေနာ္ မ်က ္ႏွာ သုတ္ပ ၀ါ ေလ း ကိုင္ျ ပီး … အၿပ င္ မွာ … ေစာ င့္ေန လိုက ္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ သန႔္ ရွင္းေရးလုပ္ျ ပီး … ၾအ ပင္ထ ြ က္လာမွ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ် စ္ ကိုယ္လုံးေလးကို … တယုတယ နဲ႔ … သုတ္ေပးလိုက္တ ယ္ …

“ကို … ခ် စ္ ခ်စ္ … ေနာ က္က်ေၿန ပီသိလ ာ း …”
“အင္း … ခ ဏ ေလး ဟိုဘက္လွည့္ …”
“အို … ကိုကလဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ကို အ႐ု ပ္ ေလး က်ေနတာပဲ …” “ခ် စ္တာကိုးလို႔ … “
“ကိုနဲ ့ ခ်စ္ ခ် စ္က … အခု ဆို ဘ ာ လဲဟ င္ …”
“လင္မယာေ ပါ့လို႔ …”
“ဟြန႔္ … သူ႔ကို ဘယ္သူက လ က္ထပ္ မယ္ေျ ပာလဲ …”
“ဘာကြ …”
“အဟိ … ခ် စ္လို႔ စတာေ နာ္”
“စိတ္ဆိုးတယ္ကြာ … အိမ္ ၿမ ပ န္ နဲ ့ေတာ့ “
“အင္ … ၿမ ပန္ ရင္ … ပါ ပါ သတ္မွာေပါ့ …”္
“ကိုနဲ ့ပဲ တသက္လုံးေနေတာ့ …”
“အာာ … ဒုကၡပါ ပဲ …”

အက်ႌေတြ ၀ တ္ရ င္း … က်ေနာ္ … ခ်စ္ခ် စ္ကို စ ေ န မိသ ည္ … ခ်စ္ ခ် စ္ကလဲ က ်ေနာ္ တမ င္ စ မွန္းသ ိ ေတ ာ့ …
ျပန္ေနာက ္သည္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ အတြ င္း သ ာ း ေတ ြ လုံလုံျ ခုံ ျ ခုံ ျ ဖ စ္သ ြ ားေတာ့မွ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ် စ္က ို တခ်က္နမး္လိုက္တယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ကိုတို႔ လက္ထပ္ၾကမယ္ေလ …”
“အင္း … ဘယ္ေတ ာ့လဲ …”
“မ နက ္ျဖန္ …”
“အင္ … ျ မန္ လိုက္တာ …”
“မ ေက ာ င္းဘူးလ ား …”
“ေကာင္းသားပဲ …”

အားလုံး သပ္သပ္ ရ ပ္ရပ္ ဝတ္ျ ပီးသြ ာ းေတ ာ့ … ခ်စ္ ခ်စ္ ပုံ ေလးက … တမ် ိုးေလး ျဖစ္ေ နသ ည္ … မ်က္ႏွာ ေလ း က … နဲ နဲ ေလ းေ တာ့ ႏြ မ္းေန တာေပါ့ … ဒါ ေပမယ့္ ပိုလ ွ ေနသလ ိုပဲ … က်ေနာ ္တို႔ ေအာက္ထ ပ္ ဆ င္း လ ာ တယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … နာ ေန ေသးလာ း …”
“အင္း … နာ တာ ေပါ့ … တမ်ိဳးၾက ီး ျဖစ္ ေနတ ယ္ …”
“အကိုက္အခဲေပ် ာက္ေဆး ေသာက္အုံးေနာ ္ “
“အင္းပါ …”
က်ေနာ္တို႔ လ က္ခ်င္းတြဲၿပီး … ခ် စ္ ခ် စ္အိ မ္ကို ျပန္ ဖို႔ … လမ္းေလၽွာ က္ၾကတယ္ … တိုက္ဆိုင္တ ာ ပဲ လ ား … ကံဆိုးတာပဲလားမသိ … လမ္းထိပ္ေရာက္လို႔ … ဟိုဘ က္အေကြ႕ … ကုလားႀကီးတ ေယ ာက္က …

“ဂ် ူလီယာ …”
“အင္ … ပါ ပါ း …”

ဆတ္ကနဲ … က်ေနာ္ လန႔္ျ ပီး … လက္ခ် င္းခ် ိတ္ထားတာ ျဖဳတ္ဖို႔ ႀကိဳ းစာ း လိုက ္မိတ ယ္ … ဒါေပ မယ္ ခ်စ္ ခ် စ္ က …
လက္တြဲထားတုန္း … လက္က ို အတ င္းဆုပ္ထားတယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ မ်က္ႏွာ သိသိသ ာ သာ ကြက္ကနဲ
ပ် က္သြားတယ္ … ဒါက သူ႔ေအ ဖထင္ ပါရဲ ့ … ခ် စ္ ခ် စ္ အေဖက ေထာ င္ ေထာ င္ ေမာ င္းေမာင္းနဲ႔ … မ်က ္ႏွာ ေၾကာက တင္းေ နတာပဲ …

“သူက ဘ ယသ္ူလဲ … ဂ် ူ လီယာ …”
“သူငယ္ခ် င္းပါ … ဂ် ူလီယာ ေခ် ာ္လဲလို႔ … အိ မ္ျပန္လိုက္ပို႔ေ ပး ေ နတာ …”
“ေ အာ္ … ေအး … ငါ ေ တာ့ မယုံဘူး … လာခဲ့ … အိ မ္ျ ပ န္မယ ္ …”
“ဟင့္အင္း … ဟင့္အင္း … ဂ် ူလ ီယာ … မလိုက္ာခ်င္ဘ ူး … မ လိုက္ေတာ ့ဘူး …” “ဘာ …”
“ဂ် ူလီယာ … သူနဲ ့ မ ခြ ဲ နို င္ ဘူး”
“ငါ သေဘာမတ ူဘူး …”

ဆတ္ကနဲ … က်ေနာ္တို႔ ခ်ိတ္ထ ာ းတဲ့လက္ကို အတင္းျဖဳတ္ၿပီး … ဂ် ူလီယာ့ကို ဆြဲေခၚ သ ြ ားတယ္ … က ် ေနာ ္ ျပန္ဆ ြ ဲ မလ ုိ့ပါ ပဲ … သူ႔ တပည့္ေတြ လားမသ ိဘူး … ကုလား သုံးေလးေယာက္ … က ်ေန ာ့္ေဘးမွာ ၀ိုင္ းလာတယ္ … ေတ ာက္ …

“ညီေလး … မ င္း မလိုက ္သြ ားပါနဲ႔ …”
“ငါ့ကို ဆ ရာ လာမလုပ္ နဲ ့ …”
“အကိုတို႔ ေတာ င္းပန္ ပါ တယ္က ြ ာ … အက်ယ္အက ်ယ္ ၿမ ဖစ္ ခ်င္ဘူး …”
“လိုက္မယ္ဗ် ာ … ေဘးဖယ္ …”
“ဂ် ူလီယာ့မွ ာ … ေစ့ စပ္ ထားတ့ ဲလူ ရွိျ ပီး သ ာ း … ညီေလး မသိ ဘူးလား …”
“ဘာဗ် …”
“စိတ္မ ေက ာ င္း ပါ ဘူးကြာ … မ ပတ္သက္ပါ နဲ႔ေတာ့ … အကိုတ ုိ့ ေတာင္းပန္ ပါ တယ္ကြာ”

က်ေနာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး … ခ် စ္ခဲ ့ၾကတဲ့ … ေပ် ာ ္ရႊင္ ခဲ ့ၾကတ ့ဲ အခ်ိ န္ ေတြ … အရည ္ေတ ြ ေပ်ာ္က ် သ ြ ားသ လိုပဲ …
က်ေနာ္ အံ ကိုျ ကိတ္ၿပီး … လက္သီးကို က်စ္က ် စ္ပါ ေအာ င္ …. ဆုပ္ျ ပီး … အႀကံထုတ္ေန မိသည္ …

ဘာလုပ္ရ မ လ ဲ … ဘာလုပ္ ရမလဲ … ဖု န္းကို အာ းျပည့္ေအာင္ ျ ဖည့္ထားၿပီး … ခ် စ္ခ် စ္ ဆက္သြယ္လာမယ့္အခ်ိ န္ကို ေစာ င့္ ေ နမိ၏ … တကယ္ကို မ ေနတတ္ဘူးဗ် ာ … ရ င္ ေတြ လဲ ပူေနတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္
… ဘယ္ေရာက္ေနလဲ … က်ေနာ ္ အ ရ မ္းသိခ် င္တ ယ္ … သူ႔အိမ္ နာ းကိုလဲ … ရ စ္သ ီရစ္ သီနဲ ့ လ ာေစ ာင့္ေန မိသည ္ … ခ် စ္ခ် စ္ မ် က္ႏွာ ေလ း ကို အရိပ္ ၾအ ခည ္ေတာင္ မေတြ႕ … စိ တ္ဓါတ္က် ေနတုန္း မွာပဲ … ဖုန္းထဲကို SMS ဝင္လ ာ သ ည္ …
ကို …

မနက္ျ ဖန္ … ဂ် ူလီယာ ့ကို လ ာ ခိုးပါ … ပါပါ က … ဟိုလူႀကီးနဲ႔ ေ ပး စာ း ေတာ့မယ္ … လွည္းတန္းသင္တန္းဆင္းတဲ့အခ် ိ န္ တခါထဲလိုက္ခဲ့မယ္ … ကို႔ကို မ ခြ ဲ နိုင္ဘူ း …

ကို႔ရဲ ့
ဂ် ူလ ီယာ

ဟိုက္ … က်ေနာ့္ေကာ င္ မေလး အိမ္က … သသ ြ ာ းလို႔ ျဖစ္မယ္ … သူ႔အေဖ သေဘာတူထ ားတဲ့ တေယာက္နဲ ့ ေပးစား ေတာ့မွာပါလား … ဒုကၡပါပဲ … ဘယ္ကို ခိုးေ ျပး ရမလဲ … ရန္ကုန္ မွာဆို ျပန္ မိသ ြ ားနိုင္တ ယ္ … နယ ္ဘက္ကို ခိုး ေျ ပး မွ … ဟုတ္ၿပီ … ဟိုလူၾက ီး … ကိုဟိတ္ ရွိ တယ္ … က်ေနာ ္ ဖုန္းၾအ မန္ဆက ္လိုက္တယ္ … ဖု န္းမအားဘူး … အေျရး ကီးပါ တယ္ဆိုမွ … ဒီလူျ ကီးက ဘယ္ေကာ င္ မေလ းနဲ႔ က်ဴေနလဲ မသိ … က်ေနာ္ … ထပ္ခါ ထပ္ ခ ါ ထ ပ္ခါ ဆက္မိတယ္ … ကိုးခါေလာ က္ေ ခၚ ရတ ယ္ … အဲ ဒီေတ ာ့မွ ဖု န္းဝင္တယ္ …

“ဟယ္လို …”
“အကို … က်ေနာ္ ေသ ာ္ဇင္ ပါ … အကို …”
“ေ အး … ေျပာ … ည ီေလး …”
“တခုေလာ က္ အကူအညီေတာင္းမလို႔ …”
“အင္း … ဘ ာ ကူညီရမလဲ …”
“က်ေနာ္ … မိ န္းမခိုး မလို႔ .. ဘယ္ကို ခိုးေျပးရမလဲ …”
“ေသာက္ပ လုတ္တုတ္ … နင့္ ေကာ င္ မေလးက … အသက္ျ ပည ့္ၿပီလား …”
“အသက္ ၂၀ ေလာ က္ရွိ ေတ ာ့မယ္ …”
“အင္း … ေအာင္ ပ န္းက … လိေမၼာ ္ျ ခံ ထဲမွာ … သြားေန မလား …”
“ဟုတ္ကဲ့ … အကို …”
“အဲ ဒီမွာလဲ … လူလိုေနတယ္ … မ င္းလ ဲ ၿခံအလုပ္ ၀ါသနာ ပါ တ ယ္ဆို”
“သိၿပီ … က်ေနာ္ ၿခံအလု ပ္လုပ္တတ္ပါတယ္ …”
“အို ေက …မ င္း ေတာင္ျ ကီး ကားလက္မွတ ္ဝယ္ျ ပီးသ ာ … သြားေတာ့ … ငါ ဖု န္းဆက္ထ ားေပးမယ္ … ဘ ာ မွ စိတ ္မပူ နဲ ့ …”
“ဟုတ္ကဲ့ … ေက် းဇူးပါခင္ ဗ် …”
“ေ အာ္ ဒါနဲ႔ …”
“ဟုတ္ကဲ့ အကို …”
“မ င္း လ ိေမၼာ ္ ၿခံထဲ ေရာက္ရ င္ … ေျဖးေ ျ ဖး ေတာ့ လုပ္ ေနာ ္ … ငါ ့ လိေ မၼာ္သီးေတြ ငလ် င္လႈပ္လို႔ …
အပင္က ေျ က ြက ်ကုန္ မ ယ္ …”
“ဟာဗ်ာ …”
“ဟား ဟ ား ဟ ာ း …”

ဂြ ပ္ကနဲ … ဖုန္းခ် သြ ားတယ္ … က်ေနာ္ … ျ ကိတ္ၿပီ း ရီ မိတယ္ … ေတာ္ေတာ ္ေ နာ က္တဲ့လူျ ကီး … က်ေနာ္မိ န္းမခိုးေျပးတာနဲ႔ … သူ႔လိေ မၼာ္ၿခံထဲက … အသီးေတြ ေျ ကြက်တ ာနဲ႔ … ဘာဆိုင္ လို႔လဲ … အဟိ …
ေျ ပာ သာေၿပ ာ ရတ ယ္ … က်ေနာ့္ေကာ င္ မေလးရဲ ့ အိုးေတာင့္ ေ တ ာ င့္ေလးကို … မ်က ္စိ ထ ဲ မွာ ျမင္ျ ပီး …
ကိုဟိတ္ေ ရ … စိတ ္သာခ် … ခင္ ဗ် ား လိေ မၼာ္သ ီးေ တြ အကုန္ေျ ကြ ေအာင္ လုပ္ျ ပ မယ္ … စိတ္ထဲက ျ ကိတ္ျ ပီး ႀကိမ္းဝါးလိုက္ေသးတယ္ … က ် ေန ာ ္ … အဝတ္အစား ေတြ ထည့္ … ကားဂိတ္ကို ဖုန္ းဆက္ … လက္မွတ ္နစွ္ ေစာင္
ျဖတ္ … ၿပီး ေတ ာ့ … လွည္းတန္းက သ င္တ န္းနား မွာ သြားေစာင့္ ေနလိုက ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ သင္တန္းေပၚတကသ္ ြာ းတာ ေတြ႕တယ္ … ေခၚ ေ တာ့ ေမ ခၚ ဘူ း … က်ေနာ ္ နားလည္ပါ တယ္ …
သင္တန္းဆ င္းခ်ိ န္ ေတာင္ မေရာက္ေသးဘူး … က ် ေနာ ္လိုက္ၾကည့္ေ နတ ာ ေ ပါ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ကို ေတြ႕တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ဆင္းလာ တယ္ … က ် ေန ာ ္ အရမ္း ေ ပ် ာ္သ ြားၿပီး ၾအ မ န္ကားငွားလိုက ္တယ္ … ေစ် းလဲ မဆစ္မိဘူး … ခ် စ္ခ် စ္လ ဲ အနာ းေ ရာက္ေရာ … က ားေပၚတ င္ ျ ပီး အေဝးေျ ပးဂိတ္ကို အျမန္ေ မာ င္းခို င္းတာေပါ ့ … ေပ်ာ ္လိုက္တာ … ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ကို အရ မ္းေပ်ာ ္တယ္ကြာ”
“ဟြန႔္ … ခ် စ္ ခ် စ္က ေတာ့ ရ င္ေတြ အရ မ္းတုန္တယ္ သိလ ား”
“တကယ္ မွ န္းစမ္း”
“အို လက္ျ ကီးက ေတာ္ေတ ာ္သရမ္းတ ယ္ … ကိုေ နာ္ … ကားဆရာၾကည့္ေနတယ္””
“ကားဆရာႀကီး … ေရွ႕ ကိုၾက ည့္ေမာ င္းေ နာ္ “
“ေ အးပါ က ြ … တ ခါ ပဲ လွည့္ျ က ည့္မိပါ တယ္”
“ဟိုက္”

က်ေနာ္နဲ ့ ခ်စ္ ခ်စ္ တေယာက္ကိုတေယာက္ မ်က ္ၿစိ ပူးျပရင္း … ခိကနဲ ရီလိုက္မိၾကတယ္ …
ၿပီးပါၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *